Één universum, één mensheid

Most Magnetized Object in the Universe (artist concept)

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:11222
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Willen wij weten

Gekoppelde categorieen
Buitenaards, Willen wij weten, Eigen producties

Met het onderwerp buitenaards leven is het net als met de doos van Pandora. Als je een klein hoekje van de doos voorzichtig optilt om je wat te oriënteren, komt in een stortvloed de hele rataplan en alles wat daarmee annex is naar buiten.

Laten we daarom heel fundamenteel beginnen met onze eigen aardse en vertrouwde wetenschap en overheid. Op woensdag 9 mei 2001 hebben 20 hooggeplaatste professionals uit het leger, overheid, veiligheidsdiensten, bedrijven, advocatuur, ruimtevaart en wetenschap hun getuigenis afgelegd in the National Press Club in Washington DC om de realiteit van UFO’s, buitenaardse levensvormen en resulterende geavanceerde energie- en aandrijvingtechnologieën aan te tonen. Er werd NIET gesproken over een paar incidenten “waar mogelijk bijzondere lichten bij betrokken waren”. Er werd te verstaan gegeven dat het om tienduizenden gedocumenteerde waarnemingen gaat, zowel visueel als onmiskenbaar op radar vastgelegd en zowel van de grond als in de lucht, waarbij objecten met soms 40.000 km per uur in één keer tot stilstand kwamen, in een hoek van 90 graden draaiden of geheel verdwenen. Ook bleek dat er consequent volgens bepaalde overheidsprotocollen van geheimhouding gehandeld werd. Er zijn vele UFO’s neergestort en geborgen, jawel, inclusief soms nog levende wezens (zoek Clifford Stone op video.google.nl).

Op www.disclosureproject.org is een 500 pagina’s tellend document te downloaden met voornamelijk overheidsdocumentatie over deze fenomenen. Toen ik de video van het Disclosure Project in de National Press Club conference op video.google.nl bekeek, werd mij klip en klaar wat ons reeds lange tijd en tot op de dag van vandaag wordt onthouden. De oprechte sceptici zullen zich met deze hoeveelheid wetenschappelijke data en getuigenissen tevreden kunnen stellen.

Deze persconferentie was misschien wel de belangrijkste in de geschiedenis van de mensheid en werd gevolgd door een oorverdovende stilte van de gevestigde media. Omdat het buitenaards leven en alles wat daarmee te maken heeft pertinent geen serieuze aandacht in de media krijgt, wordt het effectief in het giechelhoekje gehouden. Na het zien van de video’s van het Disclosure Project weet je dat het niet gaat om grappige groene marsmannetjes die ergens zouden kunnen zijn, maar voel je iets van de grandeur van de geheimhouding over dit onderwerp. Het lijkt er dus stevig op dat we niet alleen zijn, wat nu?

Als we de hermetische filosofie ‘zo boven, zo beneden’ voor ons plaatsen, kunnen we met zekerheid vaststellen dat het in de ruimte niet altijd even harmonieus verloopt tussen onze broeders en zusters van de sterren. De Veda’s, Semurische kleitabletten en andere overleveringen van oude culturen verhalen met enige regelmaat van oorlogen in de ruimte. Ik vond het dan ook niet verwonderlijk te ontdekken dat verschillende buitenaardse rassen een binding met ons, of onze planeet blijken te hebben. Een binding van velerlei aard en origine die heel ver terug gaat en van grote invloed is op onze ontwikkeling en huidige staat van zijn.

Er zijn vele rassen die zich conform de universele ‘Law of One’ (zie www.lawofone.info en boek Voyagers van Ashayana Deane) ontwikkelen en meehelpen om het bewustzijn van de huidige mensheid op aarde en in de gehele kosmos te verhogen. Helaas blijken er dus ook aan aantal minder welgezinde bezoekers aanwezig te zijn.

Met ons oog zien we maar een beperkt gedeelte van de werkelijkheid waar we in leven en zijn. Röntgen, gamma, infrarood en ultraviolet zijn een paar delen van het spectrum waarvan we weten dat we ze niet zien. Daarnaast is onze perceptie van de tijd dat ze lineair is en daar valt inmiddels al heel wat op af te dingen. Als we onbevooroordeeld onderzoek willen doen naar mogelijk leven in de kosmos is het onontbeerlijk om naast het reizen door de ruimte, ook de mogelijkheid voor tijd- en dimensionaal reizen met bijbehorende technologieën open te houden. Er is daarbij een flink dosis moed nodig om voorbij de zoethoudertjes te kijken die onze cultuur ons al heel lang voorhoudt (zoek ‘Contact has begun’ van James Gilliland op video.google.nl).

Maar waar in het universum begin je dan, met welk buitenaards ras en hoever ga je terug? Het aanbod wat daarover te vinden is, zou ik willen onderverdelen in drie categorieën. Ten eerste zijn er de boeken en video’s van mensen die zelf iets meegemaakt of gezien hebben, soms jarenlang en heel intens (bijv. Jim Sparks), maar - zonder te diskwalificeren - het kosmische plaatje met het hoe, wie, wat, waar en waarom niet volledig duidelijk hebben. De tweede categorie behelst de boeken die vanuit het perspectief van een bepaald buitenaards ras geschreven zijn (bijv. Barabara Marciniack en Norma Milanovic) en geven een intrigerend beeld van onze onbekende geschiedenis van soms enkele honderdduizenden jaren. De derde categorie beschrijft de herkomst en agenda’s van de vele rassen en geeft veelal een completer beeld van soms miljarden jaren terug in de geschiedenis van de aarde (bijv. Ashayana Deane en Alex Collier). Verschillende harmonische universa, dimensies en tijdlijnen komen daarbij aan bod (www.galacticdiplomacy.com). Het moet gezegd worden dat alle drie categorieën helaas vervuild zijn met disinformatie en dien je met het ‘oog des onderscheids’, dat wil zeggen het zien met je hart en luisteren met je gevoel, tot je te nemen. Zegt je diepste intuïtie - je innerlijk weten - dat er iets niet aan de haak is? Leg het dan vooral naast je neer.

Een uitleg over de al dan niet bewuste ontvoeringen waar ik mee uit de voeten kon is dat die zowel met, als zonder (ziele) toestemming uitgevoerd worden. In de variant zonder toestemming gaat dat dan inderdaad gepaard met vreselijke experimenten en verminkingen. In het scenario met toestemming wordt het lichaam verzorgd en voorbereid op de taak waarvoor de ziel zijn commitment heeft gegeven. Beide worden meestal niet met vol bewustzijn meegemaakt en herinneringen komen via o.a. regressie en dromen weer boven. Jim Sparks is één van de uitzonderingen daarop. Zijn verslagen kun je lezen in het boek ‘The keepers’.

Er zijn een aantal onderwerpen die bij meerdere schrijvers terugkomen. Een daarvan is het geknoei met ons DNA. Wat daarover verteld wordt (door bijv. Patricia Cori in ‘Atlantis rising’) is dat er 12 strengen DNA bij ons geactiveerd waren. Door o.a. genetische manipulatie en kunstmatige inseminatie is er reeds miljoenen jaren geleden voor gezorgd dat 10 van onze 12 strengen DNA gedeactiveerd werden. Onze perceptie van de werkelijkheid is daarmee drastisch veranderd. De eenheid met alles ervaren we niet meer, de connectie met onze dromen, ziel en vorige levens zijn we kwijt en hebben dientengevolge een bijna volledig materialistisch wereldbeeld ontwikkeld. Op die manier zijn zowel onze aardse bronnen als wijzelf te gebruiken door rassen die om verschillende redenen vinden dat ze daar recht op hebben. Ze gebruiken daarbij min of meer dezelfde redenen die wij volstrekt legitiem vinden om ons dieren- en plantenrijk te ‘gebruiken’ (zie Earthlings op video.google.nl). Er worden voorbeelden gegeven van beschavingen die honderdduizenden jaren volledig onderdrukt en gebruikt worden door bepaalde mind-control technieken in te zetten, die naar het schijnt reeds lange tijd en in toenemende mate ook op ons worden toegepast. De zogenaamde holografische inserties zijn daar een belangrijk onderdeel van. Deze techniek is nauwelijks voor te stellen vanuit onze huidige staat van zijn en wetenschap en behelst een op waarneming gebaseerde interventie van de werkelijkheid. Een soort massaal mentaal hologram. Door het manipuleren van bepaalde impulscodes die intrinsiek aan de menselijke biologie gelieerd zijn kunnen letterlijk ‘plaatjes van realiteit’ gecreëerd worden. Niet een mentaal plaatje of hallucinatie, maar een feitelijke driedimensionale laag die tevoorschijn komt in de omgeving van de nietsvermoedende mens. Op deze manier zijn sommige historische ‘feiten’ tot stand gekomen. Naar zeggen is de kruisiging van Jezus daar een voorbeeld van met als gevolg het welslagen van één van de doelbewuste verminkingen van ons religieus gedachtegoed. De wederkomst van Christus zou in dit perspectief nog op de ‘to do list’ staan.

In ‘Voyagers’ van Ashayana Deane staat dat er in 1926 door een aantal aardse regeringen een verdrag is gesloten met de Zeta’s, buitenaardsen van het niet zo vriendelijke soort. Dit verdrag hield onder meer een technologische kennisoverdracht in, in ruil voor permissie aan de Zeta’s om een aantal experimenten te doen (the Philadelphia experiment, Montauk e.a.). Als je hierop googled vind je heel veel informatie. In het kort kun je zeggen dat er met tijd- en dimensionaal reizen is geëxperimenteerd met als doel om enerzijds mind-control technieken te ontwikkelen en anderzijds een portaal te creëren waardoor verschillende bezoekers ongezien onze realiteit kunnen binnenkomen. Dit schijnt zich tot een drama van ongekende proporties te hebben ontwikkeld.

De Nieuwe Wereld Orde (zie vorig artikel www.willenwijweten.nl/spiegelbeeld4.pdf) dacht slim te zijn door deze verdragen in het geheim aan te gaan en dat het door buitenaardse technieken (o.a. m.b.t. UFO’s, nulpunt energie, kogelvrije vesten, computerchips en led verlichting) nooit meer van de troon gestoten zou kunnen worden. De Zeta’s, die duizenden jaren in ontwikkeling voor lagen, waren veel slimmer en hebben feitelijk het plan voor de Nieuwe Wereld Orde met chirurgische precisie neergelegd, echter met geheel andere objectieven dan onze aardse hoeders hadden kunnen bevroeden. De verdragen zijn van beide kanten geschonden en er hebben zich sindsdien meer buitenaardse “bad guys’ in het veld gemengd. Kosten nog moeite zijn gespaard om de agenda van de Nieuwe Wereld Orde, die feitelijk dus geen aardse is, door te voeren. Er zijn vele bronnen die verhalen van gigantische tunnelsystemen diep in de aarde en vele ondergrondse steden die de Nieuwe Wereld Orde in samenwerking met buitenaardsen gebouwd zouden hebben. Ook op de achterkant van onze maan (waarvan gezegd wordt dat die kunstmatig is en niet draait) en op Mars zouden complete steden en bemande bases zijn verrezen. (zoek Alex Collier op video.google.nl).

Van 2012 tot 2017 staan er gigantische galactische activeringen gepland. Onder leiding van welgezinde galactische federaties en zonder tegenwerking van o.a. de Zeta.s en Draco’s zouden we op die morfogenetische golf vanuit het centrum van het universum onze bestemming, een volgende dimensie, zonder al te veel moeilijkheden kunnen bereiken.

Omdat dimensies met elkaar verbonden zijn en de plannen van de Nieuwe Wereld Orde ook grote gevolgen zou hebben voor een belangrijk deel van de rest van de bewuste kosmos, is er zonder onze vrije wil aan te tasten, o.a. middels het Bridge Project een ‘reddingsactie’ op touw gezet door de vele welgezinde buitenaardse allianties. Die zijn er gelukkig ook in overvloed. Het lijkt erop dat daardoor de randvoorwaarden bewerkstelligd zijn, waardoor in combinatie met de kritische massa die inmiddels is bereikt, de meest ongunstigste tijdlijnen met catastrofale toekomsten al gepasseerd zijn. Dat zou een goede verklaring kunnen zijn waarom vele voorspellingen met allerlei doemscenario’s niet uitgekomen zijn. Dan Burisch bevestigt dat ook in zijn laatste communicatie met Project Camelot (www.projectcamelot.org).

Het is geen broodje kaas wat er met het openen van deze doos van Pandora tevoorschijn komt. Om de nodige goed geïnformeerde keuzes te maken is het niet verstandig om ons hoofd voor de moeilijke aspecten van dit verhaal in het zand te steken. Maar laten we niet over het hoofd zien dat er ook een fantastische hoeveelheid wijsheid beschikbaar is van beschavingen die soms miljoenen jaren verder dan wij. Zeer diverse beschrijvingen van samenlevingen geven ons een kijkje in de kosmische keuken met bijvoorbeeld mogelijkheden om zonder geld een beschaving in te richten. Op zowel wetenschappelijk, economisch en spiritueel/religieus gebied hebben we veel te leren en in te halen. Als we ons ervoor open stellen kunnen vraagstukken als milieu, armoede, energie, discriminatie en politiek in een heel ander daglicht komen te staan.

Ons geboorterecht en spiritueel erfgoed is latent in ons aanwezig en ons gevoelsleven speelt een belangrijke rol om dat potentieel te realiseren. Ondanks dat vele buitenaardse rassen technisch ver op ons vooruit lopen, worden wij door hen vaak als koninklijke wezens gezien met een magistraal potentieel. Ik denk daarom ook dat we niet moeten wachten op een massale landing waarbij de problemen met o.a. de Nieuwe Wereld Orde wel eens even voor eens en altijd opgelost zullen worden. Wij moeten er vanuit gaan dat we primair zélf de kracht hebben om onze problemen op te lossen en daar heel snel, echt een begin mee maken. Het zou heel behulpzaam kunnen zijn om vanuit buitenaards perspectief eens naar onze samenleving en hoe we met de aarde en haar vele bewoners omgaan te kijken. Het geeft een ander beeld van wie we zijn. Zowel onze mogelijkheden als onze verantwoording nemen daardoor toe en wellicht onze vriendenkring ook! Ik hoop dat we ons op grote schaal gaan realiseren dat we in één universum leven en in essentie één mensheid zijn.

De in dit artikel belichte aspecten zijn door het intuïtieve filter van de schrijver dezes gezeefd. Ik wil benadrukken dat het daarmee dus onvolledig én perceptioneel is en hoop dan ook dat het een aanzet geeft tot eigen onderzoek. Realiseer je dat als er ook maar één van de honderdduizenden waarnemingen van ufo’s en buitenaardse contacten waar zou zijn, de implicaties enorm zijn. Dan zijn we niet alleen en zijn alle vragen die je je daaromtrent kunt bedenken relevant.

Kilk op de pdf om het hele artikel te lezen zoals dat in mei 2008 in het tijdschrift Spiegelbeeld verscheen.


Gekoppelde documenten

Geplaatst door Arjan Bos.
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Wanneer ik in de toekomst kijk, is die zo stralend dat het pijn doet aan mijn ogen.

Oprah Winfrey, Amerikaans televisiepresentatriceBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.