Welke zorgverzekering is voor ons? | Deel 3

Zorgverzekering Deel 3

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights


(Earth Matters | Ton Sieben) Wat willen we nu eigenlijk verzekeren met een zorgverzekering? Met andere woorden, waarvan willen we verzekerd zijn? Is dit een steeds duurder en beperkter aanbod in “zorg” of willen we verzekerd zijn, en blijven, van onze gezondheid?

Deze vraag bleef steeds maar rond spoken in mijn hoofd na ons bezoek aan de initiatiefnemers van het GezondheidsCoöperatief Nederland. De woorden van Jan van Tulder echode nog door en hadden mij verward. Samen met jullie, de vele lezers van Earth Matters, was ik aan een zoektocht begonnen om de beste zorgverzekering voor 2014 te vinden. Maar nu besefte ik dat we massaal mee spelen in een spel waar we ons zélf dus niet verzekeren in verband met onze gezondheid maar we verzekeren de zorgverzekeraars en bepaalde zorgaanbieders van afname van hun product. Waarmee we de stroom van geld in onze economie wel stimuleren maar onze gezondheid nog steeds aan zijn lot overgelaten wordt.

Verzorgingsstaat der Nederlanden
Als burger van de Staat de Nederlanden wonen wij in een verzorgingsstaat. Onze wetgeving waarborgt daarbij ons welzijn van geboorte tot ons graf. Dit is een keuze welke wij ooit uit solidariteit gemaakt hebben. De keerzijde van de medaille is dat wij onze belangen en daarbij horende risico’s in de handen van onze regering en volksvertegenwoordigers hebben gelegd. Als wetgevende macht schrijven zij de wetten voor welke ons welzijn moeten beschermen en ons de ruimte zouden moeten geven om ons welzijn te  laten groeien.

De zorgverzekeraar als ‘uitvoerende macht’
Waar onze regering de wetten bepaalt en schrijft zijn er andere (overheids)instellingen die deze wetten uitvoeren. In het geval van de Zorgverzekeringswet zijn de zorgverzekeraars de uitvoerders. Zij bekleden dus een hele bijzondere functie in onze maatschappij. Deze commerciële bedrijven voeren wetten uit en verdienen daar geld mee. Iedere inwoner van Nederland is, volgens de Zorgverzekeringswet, verplicht zich te verzekeren en dus zijn de zorgverzekeraars ‘verzekerd’ van klanten en dus inkomen. In onze wetgeving staat veel omschreven over hoe deze zorgverzekeraars deze verzekeringen moeten inrichten. Zo  schrijft de wet voor wat wel en niet onder de basisverzekering valt, wat de verplichte eigen bijdrage is of wat daar wel of niet onder valt. Maar ondertussen hebben zij nog altijd een commercieel, dan wel bedrijfsmatig, belang en dus zoeken zij ook naar mogelijkheden om inkomsten te verhogen en uitgaven te verlagen. Deze uitgaven bestaan voornamelijk uit de kosten voor zorg waar wij gebruik van willen maken. Als we dit beter willen begrijpen moeten we kijken naar de vormen van basisverzekeringen die zorgverzekeraars nu aanbieden. Op dit moment zijn er voor de basisverzekering twee opties:

 1. De restitutieverzekering: je koopt zelf in en betaalt ook zelf
 2. De naturaverzekering: de verzekeraar koopt in en betaalt 

De naturaverzekering is de originele en meest gangbare zorgverzekering. De meeste zorgverzekeraars bieden beide opties aan maar de restitutieverzekering, welke de verzekerde veel meer keuzevrijheid geeft, is minder bekend. Ook al is deze verzekeringsvorm duurder, toch kiest 25% van de mensen hiervoor. Het lastige bij deze versie is dat de verzekerde eerst het geld voor de genoten zorg moet voorschieten en dan moet indienen bij de verzekeraar. Welke dan toetst of de genoten zorg binnen de “gestelde voorwaarden” valt en dus de optie heeft om het niet te vergoeden. De meeste zorgverzekeraars kopen ‘’zorg’’ in bij de zorgaanbieders. Bij het contracteren bedingen zij een lagere prijs en besparen zij meer van het binnenkomende (belasting)geld. Omdat zorgverzekeraars ‘’zorg’’ vooraf inkopen en niet wat wij nodig hebben voor onze gezondheid ontstaat er een belangenstrijd. Voordelig “zorg” inkopen en lage prijzen bedingen hebben niets te maken met het bereiken van de beste gezondheidsresultaten. Gezondheidsresultaten waar wij ons juist voor zouden willen verzekeren. Aangezien wij bij wet verplicht zijn het aanbod van deze bedrijven af te nemen is deze strijd vanaf het begin al ongelijk. Als we de situatie goed bekijken zien we dus pas echt hóe ongelijk.

Persoonlijke keuzevrijheid
Iedere Nederlander is verplicht de wet te kennen en zich daaraan te houden. Volgens de wet zijn wij verplicht een zorgverzekering af te sluiten en daarvoor premie te betalen. Tevens verplicht de wet ons om een deel van de kosten voor de verzekering  via de weg van de belasting te betalen.  Dat gaat naar draagkracht: de sterkere betalen mee voor de zwakkere. Gemiddeld gaat het hierbij om 1200 euro per jaar per persoon. Dat geld gaat via een centrale kas naar de zorgverzekeraars. Wat wij zelf nog betalen aan premies en aan wettelijk eigen risico aan zorgverzekeraar is eveneens ongeveer 1200 euro per jaar. Waardoor er per verzekerde persoon dus 2400 euro per jaar binnen komt bij de zorgverzekeraars. Als wij met ons belastinggeld en ons, na belasting, overgebleven geld zo veel aan de zorgverzekeraars betalen zou je toch verwachten dat we zelf mogen bepalen welke zorg we willen gebruiken? Iedere dag maken wij individueel keuzes om onze gezondheid, en die van onze kinderen, te waarborgen. Iedereen weet dat we allemaal verschillend zijn. Dat wat wij nodig hebben om gezond te zijn en blijven is niet hetzelfde als dat wat onze zoon, dochter of buurman nodig heeft. We weten dat het gezondheidsprobleem van de ene mens hetzelfde kan lijken als dat van een ander maar dat de oorzaken volstrekt verschillend kunnen zijn. Dus hebben we ook de ruimte nodig zelf te kunnen kiezen wat we nodig hebben. Een verzekering naar eigen keuze vinden we mogelijk bij de de aanvullende verzekeringen. Helaas zien we dat ook daar de verzekering niet meer wordt afgestemd op wat klanten willen maar dat de keuzevrijheid meer en meer beperkt wordt doordat gekozen moet worden uit “erkende’’ zorgaanbieders.  Voor die erkenning moeten die aanbieders voldoen aan steeds uitgebreider wordende ‘polisvoorwaarden’. Als we nu zoeken naar zorgverzekeraars welke ons nog wel een ruime keuzevrijheid bieden dan zien we dat zij een relatief laag maximum budget bieden en daar vaak nog een maximale dag- of consultvergoeding aan toe voegen welke de mogelijkheden weer beperken. “Aan het eind van de rit” zien we dan toch dat onze keuzemogelijkheden weer beperkter zijn geworden. We zijn verplicht te kiezen maar de “goede keuze” zit er niet bij.

Individuele gezondheid als kostbaarste bezit
Het is ondertussen een cliché geworden maar daarmee niet minder waar. Je gezondheid is een zeer kostbaar bezit. Als je gezond bent sta je er niet bij stil maar geconfronteerd met fysieke en geestelijke mankementen wordt ineens heel duidelijk hoe belangrijk het is om gezond te zijn. Juist daarom is het van het grootste belang dit te voorkomen. Door al je keuzes te baseren op wat voor jou, je lichaam en je geest, gezond is, zal dit ook gezondheid en meer levensvreugde opleveren. Hierdoor is het uitgangspunt de gezondheid en niet de kwaal of de beperking. Alle uitgaven en investeringen zullen verschuiven naar diezelfde gezondheid en met de groter wordende fysieke en geestelijke balans dalen de uitgaven aan zorg. Als we dit geheel zien en gebruiken als vertrekpunt veranderd alles!

Het antwoord op de vraag
Gekeken naar de omstandigheden in Nederland is er eigenlijk maar één antwoord op onze oorspronkelijke vraag. De vraag: welke zorgverzekering is voor ons? Het antwoord daarop is “geen”. Met ons, bedoel ik de lezers van Earth Matters en alle andere mensen die de gezondheid van zichzelf en van de mensen waar zij van houden centraal zetten. De zorgverzekeringen in Nederland anno 2014 zijn niet voor ons. Die zijn voor de zorgverzekeraars zelf en hun belanghebbenden en het enige wat zij verzekeren is hun geldstroom. Er is de afgelopen jaren een heel scala aan zorgverzekeringen ontstaan welke allemaal op verschillende manier hetzelfde spel spelen. Een spel waarbij onze gezondheid aan de zijlijn staat.

Dan doen we het toch gewoon zelf?
Steeds hetzelfde blijven doen maar hopen op een andere uitkomst werd door Einstein al betiteld als krankzinnig. Toch blijven we ieder jaar hopen dat het beter wordt terwijl de geschiedenis, en zeker de afgelopen decennia, steeds maar weer hetzelfde laat zien. Maar er is natuurlijk ook de mogelijkheid om het zelf te doen. Om met elkaar de handen in één te slaan en samen een nieuwe keuze mogelijk te maken. De mensen welke wij bij het GezondheidsCoöperatief Nederland (GCN) hebben ontmoet hebben exact het zelfde gevoel. Wat zij willen doen is niets meer dan met elkaar de mogelijkheid doen ontstaan om voor de gezondheid te kiezen. Om zelf te kunnen bepalen waar ieders individuele gezondheid bij gebaat is en om de vrijheid te hebben daarvoor te kiezen.

Een nieuwe weg
Wat is de GezondheidsVerzekering (GZVZ) nu eigenlijk? De GZVZ is een echte verzekering die de deelnemer de volgende aspecten biedt:

 • Tot maximaal €5000,- gezondheidsbudget per jaar, waarmee de verzekerde de vrijheid heeft zelf een eigen gezondheidspad te kiezen en te bewandelen
 • De volledige verzekering van zorg in alle voorziene én onvoorziene omstandigheden gelijk aan de dekking van de basisverzekeringen in het huidige verzekeringssysteem
 • De mogelijkheid om de eigen gezondheid centraal te zetten in alle keuzes die gemaakt moeten worden
 • Het wettelijk eigen risico zit verweven in het geheel maar gaat niet ten kosten van uw gezondheidsbudget en u betaalt hiervoor niets extra

Hoe wordt de GezondheidsVerzekering bekostigd?
De kosten voor de GezondheidsVerzekering zijn opgebouwd in drie lagen. Het systeem is in grote maten verschillend aan dat van de huidige verzekeringen. Het bevat dezelfde zekerheden maar laat de keuzevrijheid geheel aan de verzekeringsnemen. Hieronder zal ik per laag uitleggen hoe het werkt.

 • Laag 1 GZVZ | Het spaardeel
  De eerste laag is een spaar gedeelte. Hierin bouwt de deelnemer de eerste laag van het gezondheidsbudget op. Deze laag bestaat uit €1200,- en dit geld is én blijft van de deelnemer. Wanneer deze volledig gebruikt wordt en er is meer zorg nodig gaat men over op de tweede laag van de GezondheidsVerzekering en is het gezondheidspad met keuzevrijheid tot maximaal €5000,- gewaarborgd. Na een verzekeringsjaar wordt de €1200,- weer aangevuld tot €1200,- Dus als men niets gebruikt heeft hoeft er het volgende verzekeringsjaar ook niet meer betaald te worden aan de eerste laag. Los van 50 euro contributie en organisatiekosten. Waardoor er bijzonder weinig te betalen premie over blijft.
 • Laag 2 GZVZ | Het verzekerdeel
  De tweede laag van de GZVZ is, zoals gezegd, de overige €3800,- van de €5000,- gezondheidsbudget welke door collectiviteit verzekerd wordt. Hiervoor betaald men €350,- premie per jaar. Wat neer komt op iets minder dan €30,- per maand en wat, samen met de eerste laag, de deelnemer dus verzekerd van maximaal €5000,- gezondheidsbudget per jaar met keuzevrijheid.
 • Laag 3 GZVZ | Het belastingdeel
  De derde laag is het belastinggeld wat betaald wordt vanuit de loonbelasting. Dit geld geeft u mede de zekerheid van gezondheid en zorg welke wij als maatschappij uit solidariteit met elkaar als fundamenteel belangrijk hebben betiteld. Hiermee worden onder meer de door de wetgever bepaalde maatschappelijke zorgkosten gefinancierd.

Wie de ‘stoute’ schoen past…
Dit geheel klinkt mij en mijn collega’s van Earth Matters als muziek in de oren. Het liefst zouden wij dit jaar nog gebruik willen maken van deze verzekering maar helaas moet de organisatie van de GezondheidsVerzekering daarvoor eerst nog aan een aantal formaliteiten voldoen. Om tot officiële oprichting te komen is een kapitaalsbasis nodig alsmede  een minimaal aantal van 50.000 deelnemers  dat  zegt hiervan gebruikte willen maken in januari 2015. Daarvoor heeft het GCN een website opgezet (www.gzvz.nl) waar mensen  gratis kunnen intekenen. Aan deze intekening zijn  geen kosten verbonden en verplichten ook tot niets. Het is enkel een toezegging dat je er gebruik van wilt maken zodra het beschikbaar komt. Daarnaast is er wel de mogelijkheid om financieel bij te dragen aan de oprichting van het initiatief waardoor je aandeelhouder wordt van de GezondheidsVerzekering. Wat ook weer andere interessante mogelijkheden met zich meebrengt. Al met al is het nu dus zaak dat het bestaan van de GezondheidsVerzekering bij zo veel mogelijk mensen bekend wordt. Naar ons idee zouden er erg veel mensen gebaat zijn bij  deze vorm van verzekering en moet een ieder dus ook de kans krijgen om zo vroeg mogelijk deel te kunnen nemen.

Als we dan toch moeten kiezen?....
Omdat 2015 nog een jaar te ver weg ligt hebben we geen andere keus dan voor dit jaar een keuze te maken uit het bestaande geheel aan zorgverzekeringen. Om onze lezers ook voor 2014 een handreiking te doen hebben wij de vele reacties die wij op onze oproep kregen doorgeworsteld en de suggesties met elkaar vergeleken. Uit dit onderzoek zijn vier verzekeringen gekomen die, naar onze bescheiden mening, het meest positief uit de bus kwamen. Bij deze selectie zijn we eerst uit gegaan van de positieve geluiden van onze lezers. Met keuzevrijheid en de minste beperkingen in vergoedingen als belangrijkste criteria hebben we de vele verzekeraars tegen het licht gehouden en daar is het volgende uit gekomen.

 • IAK Verzekeringen| Deze verzekeraar hanteert een maximum van €75,- vergoeding alternatieve geneeskundige zorg per dag met een variërend maximum van €200,- tot €850,- | Bij IAK kunt u ook kiezen voor een restitutiepolis waarmee u vrije keuze van zorgaanbieder heeft | Hiernaast heeft deze verzekeraar een handig systeem waarmee een persoonlijk pakket kan worden samengesteld. Zij geven de optie om voor alleenstaande en voorgezinnen verschillende samenstellingen te doen die erg interessant kunnen zijn.
 • UMC Zorg| Deze verzekeraar hanteert geen beperkingen in vergoedingen per dag of per consult voor alternatieve geneeskundige zorg en heeft een variërend jaarlijks maximum van €300,- tot €750,- | Een slogan van UMC is “Bij UMC staat keuzevrijheid voorop”. Op hun website staat dan ook dat zij dit in alles nastreven en hebben wij geen beperkingen gevonden | Verder bieden zij ruime vergoedingen en ook mogelijkheden om het pakket te personaliseren.
 • PNO Zorg| Ook deze verzekeraar hanteert geen beperkingen in vergoedingen per dag of per consult voor alternatieve geneeskundige zorg en heeft een variërend jaarlijks maximum van €100,- tot €600,- | Op de website van PNO zorg wordt ook vermeld dat zij keuzevrijheid hoog in het vaandel hebben en dit bieden in de mogelijke restitutieverzekering | Verder heeft ook PNO Zorg de mogelijkheid om het aanvullende verzekeringspakket te personaliseren.
 • IZZ Zorgverzekeraar| Ook deze verzekeraar hanteert geen beperkingen in vergoedingen per dag of per consult voor alternatieve geneeskundige zorg en heeft een variërend jaarlijks maximum van €200,- tot €500,- | IZZ hanteert ook de mogelijkheid om een  restitutieverzekering en ook op hun website is te lezen dat hij daarmee de keuzevrijheid belangrijk vinden | De personaliseringsmogelijkheden lijken bij IZZ minder uitgebreid maar daarnaast zijn er wel een groot aantal vormen met verschillende keuzepakketten.

 Deze verzekeraars worden ook door verschillende natuurgeneeskundige beroepsverenigingen geadviseerd om hun keuzevrijheid. Wat wij in hun voorwaarden en op hun websites konden vinden lijkt dit ook waarheid te zijn maar uiteraard zal de praktijk dit ook dit jaar weer uit moeten wijzen. Welke persoonlijke keuze u ook maakt, ik hoop dat dit artikel heeft bijgedragen aan een nieuw of verstevigd bewustzijn.Het bewustzijn dat het uw gezondheid is die de moeite waard is om goed voor te zorgen.

* Natuurlijk hebben wij ons best gedaan om u zo accuraat mogelijke informatie te geven maar Stichting Earth Matters kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in dit artikel. Wij adviseren u daarom zelf de vergoedingen, premies en voorwaarden te controleren voordat u besluit tot het oversluiten van uw verzekering.


Mocht u nieuwsgierig zijn naar wat aan die artikel vooraf ging kunt u hier de eerdere artikelen vinden:

Voor meer informatie over de GezondheidsVerzekering of de organisaties welke hieraan werken kunt u hieronder de linkje volgen.


Geplaatst door Ton Sieben

Ton Sieben

Hallo, mijn naam is Ton Sieben. Mijn overtuiging is dat ieder mens het recht heeft op geluk, gezondheid, liefde en al het moois dat onze aarde te bieden heeft. Ook weet ik door persoonlijke ervaring dat je alles wat je wilt bereiken ook kúnt bereiken...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ton SiebenLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik noem bouwkunst gestolde muziek.

Johann Wolfgang Goethe, Duits filosoofBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.