Strijd om de macht over zaaigoed nog lang niet gestreden

Fennel seeds

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights


(Earth Matters | Herman Damveld) De Europese Unie had een plan om kleinschalige handel in zaden aan banden te leggen. Dat plan is nu opgeschort. Gelukkig maar, want anders hadden we binnenkort de zadenpolitie in de moestuin moeten toelaten.

De afgelopen jaren groeit de aandacht voor de herkomst van ons voedsel. Steeds meer mensen beginnen zelf met het produceren van voedsel. Dit is een interessante trend in tijden waarin kleinschalige en traditionele landbouw steeds meer onder druk staat. Ook groeit gelukkig het besef dat een grote diversiteit aan gewassen niet alleen een culturele erfenis en culinaire verworvenheid is, maar dat dit ook van groot belang is voor een veerkrachtige landbouw die bestand is tegen plagen en klimaatverandering.

De Europese Commissie (EC) is ook druk in de weer met dit onderwerp, maar dan vanuit een andere invalshoek: een nieuwe zadenwetgeving waar al een paar jaar aan wordt gewerkt. Op 6 mei had de EC de eindversie van de wetgeving willen publiceren, maar dat gaat niet door [1].   

Via de nieuwe zadenwet  wilde de EC 12 bestaande wetgevingen vervangen door één nieuwe Europese wet inzake de teelt van en handel in zaaigoed voor de land- en tuinbouw. De eerdere versies van de wet hebben kritiek opgeleverd omdat de positie van akkerbouwers, tuinders en kwekers die zaden van eigen teelt bewaren en uitwisselen verder zal worden uitgehold. Zaden van gewassen die generaties lang hun nut hebben bewezen tellen niet meer mee: alleen zaden die voldoen aan strikte, industriële criteria worden nog toegelaten op de Europese markt. De mogelijkheden om octrooien (patenten) op planten en dieren te verlenen zal daarentegen worden uitgebreid. Volgens het nieuwe Europese Eenheidsoctrooi moeten die octrooien op Europees niveau worden geregeld, en zijn uitzonderingen op nationale schaal niet meer mogelijk. Er is nauwelijks democratische controle op de werkwijze en beslissingen van het Europees Patent Bureau en de mogelijkheid in hoger beroep te gaan dreigt te worden afgeschaft.[2]

Kathleen van Brempt is lid van fractie van socialisten en democraten in het Europees parlement. Ze heeft zich met de zadenwetgeving bezig gehouden. We volgen haar analyse.

De beschikbare (en nu dus opgeschorte) ontwerptekst zegt dat de gratis uitwisseling van zaaigoed tussen twee personen buiten de regelgeving valt. Zadenruil zou dus niet in gevaar zijn. Maar elke vorm van handel in zaden die niet gecertificeerd zijn, wordt strafbaar. Dat vormt wel degelijk een probleem voor kleine telers die niet afhankelijk willen zijn van de zadenmultinationals die vandaag nagenoeg de hele wereldmarkt van zaaigoed beheersen. Die wereldwijde zadenmarkt was in 2009 meer dan 21 miljard euro waard. De dominantie van de industrie op het zaaigoed dat aan de basis ligt van ons dagelijks voedsel is vrij recent. De drie zaden- en agrochemische bedrijven Monsanto, DuPont en Syngenta controleren al 53 procent van de commerciële zadenmarkt.[3]

Volgens de laatste berichten gaat de EC-wetgeving in de geplande vorm niet door. De minister van Landbouw van de Duitse deelstaat Nedersaksen, Christian Meyer, deelde dat op 25 april jl. mee na een gesprek in Brussel met de Landbouwcommissaris van de EC. Volgens Meyer hebben de grote concerns hun belangen niet door kunnen zetten. [4] Of en hoe de geplande wetgeving wordt aangepast is echter nog onduidelijk.  


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Mijn vader zegt altijd: "Wat je niet kunt veranderen, dat moet je accepteren". Terwijl ik vind: wat je niet kunt accepteren, dat moet je veranderen!

Theo Maassen, Nederlands cabaretierBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.