Nijlslib voor de arme man

Bounty of the Nile

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:7224
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Orongo

Gekoppelde categorieen
Aarde en milieu, Land- en tuinbouw, Milieu, Duurzaam in bedrijf

(Orongo) Wat verstaan wij onder oergesteente, waar ontstaat het en in welke vorm wordt het verweerde oergesteente aangetroffen? Oergesteente kennen we als basalt, graniet, porfier, diabaas, gneis en kiezel, als gesteenten van vulkanische oorsprong, uit het magma van de aarde.

Het woord magma komt uit het Grieks en betekent zoveel als: hete vloeibare massa, zoals lava wanneer het uit een vulkaan stroomt. Diabaas is ook een basalt en wel basalt dat ontstond bij het ontstaan van de aarde. Het is dus veel ouder dan wat wij nu basalt noemen. Vanouds hebben mensen, misschien meer onbewust dan bewust, met gesteentemeel in vloeibare vorm hun akkers en velden bevloeid en sedert vele eeuwen de vruchtbaarheid in stand weten te houden.

Het Nijlslib

Als buitengewoon goed voorbeeld dient Egypte. De Nijl bracht uit de bergen in Abessinië geweldige hoeveelheden verweerd oergesteente in de vorm van zwart slib naar Egypte. In de Nijldelta overstroomde dit slibwater de oevers over een grote breedte. Het water bleef wekenlang staan en vloeide daarna weer af. Een dunne sliblaag bleef achter en bedekte de drooggevallen aarde. Deze zwarte sliblaag is duizenden jarenlang de natuurlijke gezonde bemesting geweest. Tegenwoordig verhindert de Assundam de bevloeiïng van de Nijldelta. De boeren wachten tevergeefs op het Nijlslib en moeten nu dure en chemische kunstmeststoffen kopen die zij nauwelijks kunnen betalen. Een catastrofe voor de landbouw en de veeteelt!

Ook de Babyloniërs en Assyiërs en de Inca's hadden reeds bevloeiïngsmethoden met gesteentemeel ontwikkeld. China, Japan en Indonesië gebruiken tot op de dag van vandaag nog deze methode en behalen op deze wijze grote opbrengsten van relatief kleine oppervlakten.

Ook in Europa heeft niet alleen Zwitserland zijn 'heilige water'. De vlakten Siebenburgens en Hongarije hebben vruchtbare weiden en worden bemest met lava uit de Karpathen. In Noord-Duitsland en Nederland brengt slik de polders hun vruchtbaarheid. Alle gronden zijn oorspronkelijk uit steen ontstaan, toch levert niet elke steen vruchtbare grond op. Het komt erg op het gehalte en de samenstelling aan. De eigenlijke moeder van vruchtbare gronden is het oergesteente magma, steen dus van vulkanische oorsprong. Deze bevat nl. alle voor de plantengroei benodigde mineralen, sporenelementen en voedingsstoffen in de juiste balans.

Onze tuin ligt niet aan de over van de Nijl

Nadat het gesteentemeel over de bedden is verspreid wordt het lichtjes door de bovenste laag aarde geharkt. Een groot gedeelte van onze landbouwgrond is in de loop van miljoenen jaren ontstaan door het verpulveren en uiteenvallen van rotsgesteente in heel kleine deeltjes. Daar kwam de aarde bij, die door het vergaan der planten ontstaan is.

Vooral in de grote rivieren op deze wereld worden sinds mensenheugenis voortdurend kleine deeltjes van de machtige gebergten waar ze doorheen stromen weggespoeld. Dit vruchtbare slijk wordt sinds duizenden jaren voor het bemesten van de akkers gebruikt. Het Nijldal en het dal van de Ganges hebben zo hun onuitputtelijke vruchtbaarheid gekregen. In China en Japan en in de dalen der Alpen gebruikten de boeren en tuinders het slijk van de heilige rivieren voor de bemesting.

Nu ligt de tuin van de (biologische) tuinder niet aan de oever van de Nijl. Daarom kan men tegenwoordig oergesteentemeel in zakken kopen. Het gehalte aan sporenelementen en mineralen in een voor planten bijzonder gunstige vorm lijkt erg op dat van het vruchtbare slijk. Steenmeel stimuleert het bodemleven, zorgt voor een evenwichtig gehalte aan mineralen en daarmee voor sterke en gezonde planten. Steenmeel is het Nijlslijk van de kleine man!

Het 'heilige water' in Wallis in Zwitserland

Wij hoeven helemaal niet zo ver van huis te gaan om de voordelen van het gesteentemeel te ontdekken. In de wilde, zonnige hoge dalen van Wallis vloeit 'heilig water'. Hoog in de gletsjer ontstaan en vele uren verder vloeien zij over steile afgronden en door diepe dalen naar de steile akkers van de bergboeren.

Ontsprongen in de rotsen, door kanalen en stromen geleid zijn deze koengebouwde levensaders, dag en nacht in de weer om dit frisse water onvermoeibaar naar het dal te leiden. Groenachtig troebel is deze gletsjermelk. Niet alleen kostbaar vocht brengt zij de dorstige aarde van zonovergoten landerijen en tuinen. Regen en ijs breken de rotsen en de reuzenschaaf van de gletsjer schuurt ze tot fijn zand en slib. Oergesteentemeel draagt het groene water en verspreidt zich over de weiden en akkers van de zorgzame mensen die zij liefhebben en verzorgen.

Dit gesteentemeel is de enigste bemesting die vele van deze geïrrigeerde akkers sinds vele honderden jaren kregen en zonder verarming geeft de aarde jaar op jaar de rijk gevulde tuinvruchten, de beste kruiden, gras, bloemen en rogge tot op een hoogte van 2000 meter! Volgens Ing. Rankenstein telt de Wallis, tot op de dag van vandaag 207 van zulke gletsjerwaterleidingen. De oudste bevinden zich in Hoger Wallis en stammen reeds uit de 14e eeuw. De langste waterstroming komt uit het Nendaztal gelegen bij Saxon, 26 kilometer verder, en heeft 200.000 Frank gekost.

Een warme deken voor de winter

Als alle groentebedden en bloemborders op deze wijze op het koude jaargetijde voorbereid zijn wordt de aarde voor de lange winterslaap weer van een deken uit stro, gras of ander groen voorzien. Nergens - op geen enkele plek - moet de tuin er onbeschut bij liggen. Onder deze verwarmde 'gronddeken' blijft het leven in de grond nog lang in actie. Zelfs bij -5 tot -7 graden blijven de regenwormen dan aan het werk en trekken blaadjes en halmpjes naar de diepte. Een onbedekte grond is dan al lang door en door bevroren en dienovereenkomstig levenloos.

Voor de biologische tuinder blijven echter nog miljoenen tuinkabouters aan het werk, die niemand ziet of hoort. In het geheim werken ze verder aan het scheppen van vruchtbare humus, omdat de tuinder hun de gunstige omstandigheden daarvoor geschapen heeft. Tegen het voorjaar zal het grootste deel van de grondbedekking verdwenen zijn - verwerkt en omgezet in goede aarde. Een goed rul bed ligt dan klaar voor nieuw zaaisel.

De biologische tuinder maakt zijn bedden slechts aan de oppervlakte wat los met een schoffel of met een cultivator. Bij zware grond kan men dit losmaken ook met een riek doen; men steekt de riek dan ongeveer elke 20 cm. diep in de aarde en beweegt hem met rukjes heen en weer. In geen geval mag de grond daarbij echter omgekeerd of opgetild worden. Als de tuinder op déze wijze de grond loswoelt - of dat nu met de schoffel is of met de riek - bereikt hij aan de ene kant dat de aarde mechanisch verdeeld wordt - aan de andere kant echter dat er lucht in de grond komt.

Bron: www.orongo.nl


Bij Orongo nu 20 kilo voor € 19,95


Geplaatst door Orongo

Orongo

Als webshop met producten voor een bewust, gezond en (h)eerlijk leven is Orongo trotse sponsor van Earth Matters. 

www.orongo.nl


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van OrongoLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

God heeft geen religie.

Mahatma Gandhi, Indiaas staatsmanBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.