Lava blijkt perfecte bodemverbeteraar

Bodemverbeteraar

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:23390
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Orongo

Gekoppelde categorieen
Aarde en milieu, Duurzaam in bedrijf, Land- en tuinbouw, Milieu, Earth Company

(Orongo) De bodem is onze bron 'des levens'. Eigenlijk heeft alles zoals kleding, eten en spullen direct of indirect te maken met de bodem. Neem bijv. een wollen trui. het schaap dat de wol 'geeft' eet van het gras, dat de voedingsstoffen en het water uit de bodem haalt. En alleen maar dankzij die bron van leven, kunnen wij ook (over)leven. Je staat er waarschijnlijk niet al te vaak bij stil, maar de bodem is één grote leverancier voor het leven.

In een handvol vruchtbare en levenskrachtige aarde, bevinden zich miljoenen micro-organismen. Zij zorgen ervoor dat plantenresten en ander organisch materiaal, in voor de plant opneembare voedingsstoffen worden omgezet. Een ruim aanbod aan voedingsstoffen staat garant voor goede groei en gezonde planten. Micro organismen leveren daarom een belangrijk bijdrage aan een gezond en evenwichtig bodemleven. 

Verboden bestrijdingsmiddelen

Niet voor niks, worden tegenwoordig steeds meer bestrijdingsmiddelen verboden, terwijl natuurlijke alternatieven steeds meer in opmars zijn. Veel van deze giftige middelen hebben het grondwater zodanig vervuild, dat ze bij drinkwateranalyse's bewust worden gemeden, omdat anders de drinkwaterverzorging acuut stilgelegd zou moeten worden. Niet alleen is er roofbouw gepleegd op de bodem en dan met name het bodemleven, maar ook op de planten die op deze bodem groeien. Daardoor bevat groente en fruit bij lange na niet meer datgene wat zo onontbeerlijk voor ons lichaam is, nl. voldoende vitaminen, mineralen en sporenelementen. 

Lava als bodemverbeteraar

Hoofdbestanddeel van lava is kiezelzuur, daarnaast bevat het ondermeer: Calcium, Fosfor en Magnesium, evenals kleimineralen. Zodra een bodem tekorten aan sporenelementen en mineraalstoffen vertoont biedt lavameel uitkomst. Zulke tekorten zijn merkbaar door een verminderde biologische activiteit en een toename van het aantal ziekten.

Een volgende belangrijke factor is het gehalte aan sporenelementen. Deze centrale atomen regelen de celvorming en het ontstaan van aminozuren. Voor plantaardig, dierlijk én menselijk leven zijn ze daaromonmisbaar! Lavameel werkt als een voedingsstofbinder en als een ionenwisselaar in het complexe systeem van uitwisseling van voedingsstoffen tussen bodem en plantenwortels.

Tevens zorgt lavameel, voor de humusopbouw van het bodemleven. Met lavameel behandelde bodems, worden daardoor in de loop der jaren lichter om te bewerken en worden geschikter voor wisselteelten. Men heeft geconstateerd dat producten die op met lavameel behandelde bodems worden geoogst:

  1.  eerder rijp zijn
  2.  hogere gehaltes aan suikers en zetmeel bevatten
  3.  minder bevattelijk zijn voor ziekten en plagen
  4.  langer houdbaar en voller van smaak zijn

Lava zorgt dus voor het broodnodige evenwicht!

Insectenbestrijding in de planten 

Planten hebben alleen maar last van schadelijke insecten of ziekten, als de samenstelling van de grond niet in balans is. Het is mogelijk, dat in de bodem belangrijke stoffen ontbreken of het gebeurt ook vaak dat er door overbemesting een onevenwicht ontstaat. De planten hebben dan minder weerstandsvermogen.

Ook buitengewoon ongunstige weersomstandigheden, bijv. een extreme droogte gedurende langere tijd, kan wel eens tot schade door insecten of ziekten leiden. Krijgen we bijv. met luizen of rupsen te maken, dan kunnen we ingrijpen door met lavameel te bestuiven. Met behulp van zogenaamde poederverstuivers worden de insecten rechtstreeks bestoven. Als men na enige tijd het lavameel afschudt, is de plant insectenvrij!

We hebben zonder gif gewerkt, en daarom geen schade aangericht, integendeel... De eerstvolgende regenbui spoelt het lavameel van de bladeren, het komt op de aarde terecht en wordt op die wijze aan het bodemleven toegevoegd. In de fruit-, aardappel- en wijnteelt kan men met succes tegen meeldauw of andere zwamziekten één of meerdere keren met lavameel bestuiven. Door de regen komt het lavameel in de grond en dus ook in de wortels van de planten terecht. Hierdoor verhogen wij op termijn het kiezelzuurgehalte en zodoende het weerstandsvermogen van de planten.


Bij Orongo nu 20 kilo voor € 19,95


Geplaatst door Orongo

Orongo

Als webshop met producten voor een bewust, gezond en (h)eerlijk leven is Orongo trotse sponsor van Earth Matters. 

www.orongo.nl


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van OrongoLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Wanneer je ophoudt een bijdrage te leveren, begin je te sterven.

Eleanor Roosevelt, Amerikaanse first ladyBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.