Open brief aan het Parlement met betrekking tot Rente en Bankieren

Mark Rutte

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:31822
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Real Currencies

Gekoppelde categorieen
Alternatieve geldsystemen, Aarde en milieu, Economie, Nederland, Politiek, Acties, Editors choice, Blijvend actueel

(Anthony Migchels) Geachte Heer, Geachte Mevrouw,  

Graag vraag ik uw aandacht voor de bijlage. Het betreft de ongekende maatschappelijke en economische tragedie die bankieren is.

Reden om u te schrijven is, dat de Minister President onlangs moest bekennen dat hij niet wist dat banken al het geld dat ze uitlenen ter plekke boekhoudkundig scheppen. En hiermee ongekende sommen rente verdienen.

Dat maakt het aannemelijk dat deze onbekendheid breder leeft en het is cruciaal dat we dit fundamentele gegeven onder ogen komen in een breder debat.

Aan het einde van de brief heb ik enkele vragen. Ik zou een antwoord daarop zeer waarderen.

Hoogachtend,
Anthony Migchels
Monetair Hervormer en initiator van de Gelre, het eerste regionale geld van Nederland
w: www.gelre.org
 

Aan: Leden van de Tweede Kamer

Betreft: Rente, Bankieren en ons huidige Financieële Stelsel. De dringende noodzaak en de ruime mogelijkheden tot hervorming en migratie naar rechtvaardige, rentevrije economie.

Van:
Anthony Migchels
Steenstraat 108
6828 CP Arnhem
[email protected]
www.gelre.org

Nota Bene: Aan het einde van de brief treft u enkele vragen aan.

Geachte Heer, Geachte Mevrouw,

Wist u dat banken al het geld dat ze uitlenen creëren op het moment dat we een lening aangaan?

Wij stellen u deze vraag, omdat onlangs is gebleken dat Premier Mark Rutte dat niet wist. Tilasmi Frigge, van Lokaal Geld en redacteur van de website de Ommekeer, stelde dat vast na de Minister-President die vraag te hebben gesteld.

Een vreemde situatie, dat de man die leiding geeft aan de Regering zo'n fundamenteel gegeven niet voor ogen heeft. Rutte antwoordde op bovenstaande vraag lachend, zeggend dat het niet waar is en dat dat ook niet zou kunnen, omdat anders inflatie zou ontstaan. Dit roept de vraag op, hoe Rutte de vastgoed bubble waar we nu nog van aan het bijkomen zijn zou noemen. Dat is inderdaad pure inflatie geweest, als gevolg van het feit dat de banken ongeremd geld drukten en middels hypotheken uitleenden.

Niet alleen drukken de banken al het geld dat ze ons 'lenen', zij vragen daar ook nog rente over.
Een hypotheek van twee ton kost over dertig jaar bij 5% al gauw €300.000 rente. Een huis van twee ton kost dus eigenlijk vijf ton.

En hoe gaat dat geld scheppen in z'n werk? Wel, de bank opent gewoon een rekening voor de klant met een kredietlimiet. Dat is het. Vijf minuten werk op een computer. En daar betaalt de gewone man dus €300.000 rente voor. Voor een druk op de knop.

De ellende van Rente

Rente herverdeelt automatisch van arm naar rijk. De armen hebben geen geld en moeten lenen en de rijken en de banken hebben geld zat en worden nog rijker door uit te lenen. Dit is gekwantificeerd door een Duitse onderzoeker, Helmut Creutz. Hij kwam tot de ontdekking dat de 80% armsten meer rente betalen dan ze ontvangen aan de rijkste 10%. Ook binnen de rijkste 10% vindt die herverdeling plaats: de 'armste' 8% betaalt meer rente dan ze ontvangt aan de rijkste 1%.
Bovendien: hoe lager het inkomen, hoe meer men verhoudingsgewijs kwijt is aan rente.

Al met al betaalt de grote massa in Nederland 75 miljard euro per jaar (!) aan de rijkste 10%, waarvan het meeste terecht komt bij de 1%. Dit is de verklaring voor het feit dat de armen armer en de rijken rijker worden.

Tegen dit soort socialisme voor de rijken steekt het gejammer over de kosten van de bijstand natuurlijk erg schril af.

Een veel gehoorde opmerking is: 'dan moet je maar geen schulden aangaan'. Maar dat is mis: producenten hebben krediet nodig om te produceren en de kosten daarvoor slaan zij over op de consument. Het blijkt uit het onderzoek van Creutz dat inmiddels 40% (!) van de prijzen die we betalen voor onze goederen en diensten kosten voor kapitaal zijn.

Dus zelfs als je geen enkele schuld hebt, ben je 40% van je inkomen kwijt aan rente.

En dat terwijl de banken iedere dag laten zien dat we alle krediet vrijwel kosteloos boekhoudkundig ter beschikking kunnen stellen. En dat dus net zo goed rentevrij zouden kunnen doen.

Maar er zijn nog meer problemen, we noemen er enkele:

 • De Nederlandse overheid betaalt 11 miljard per jaar aan rente over de Staatsschuld. En dit is bij een historisch lage rente die zeker weer gaat stijgen. En dat terwijl de overheid vanzelfsprekend zelf al het geld zou kunnen drukken dat het nodig had om zich rentevrij te bedruipen. Uit onderzoek blijkt, dat de Staatsschulden van westerse overheden ongeveer even hoog is als de rente die ze sinds de Tweede Wereldoorlog hebben betaald. Kortom: zonder rente zou er geen Staatsschuld zijn.
 • De milieudestructie die we zien wordt in hoge mate door rente gedreven: doordat rentedragende investeringen meer kosten naarmate de terugverdientijd langer is, worden bedrijven en particulieren sterk gemotiveerd milieukosten naar de toekomst te verplaatsen. Dit is een uiterst perverse prikkel waarvan de desastreuze resultaten iedere dag zien.
 • Zoals bekend zijn het de banken en de ultrarijken die het in Nederland (en overal) voor het zeggen hebben en niet het parlement, dat slechts dient als 'democratisch' sausje over de oekazes van het Grootkapitaal. Plutocratie is onvermijdelijk in een rentedragende economie: 'The most powerful force in the Universe is Compound Interest' zei Albert Einstein. Maar je hoeft geen natuurkundige te zijn om de kracht van exponentiele groei te begrijpen: als Jezus in zijn tijd een klompje goud bij de bank had gedeponeerd en het nu kwam ophalen, zou de bank het equivalent van twee keer de Aarde in goud moeten uitbetalen. Dit laat niet alleen zien dat rente onhoudbaar is, het laat ook zien dat rijke families die met samengestelde rente uitlenen en het kapitaal in de familie houden binnen enkele generaties vermogens bezitten die de Staatsmacht in de schaduw stellen. Dit is ook het geval. Het feit dat die families zo handig zijn om hun vermogens buiten het publieke oog te houden en ze dus niet op de flauwe kul lijstjes van 'rijkste mens ter wereld' staan, doet daar niets aan af. Deze Oligarchie is bovendien internationaal, en niet nationaal georiënteerd.

De banken in Nederland trekken per jaar het onvoorstelbare bedrag van 93 miljard euro aan rente binnen. Het is inderdaad waar dat ze een deel daarvan in rente uitbetalen aan spaarders. Maar spaarders zijn mensen die geld hebben en de rente wordt betaald door mensen die geen geld hebben. Bovendien hoeven ze dat helemaal niet te doen: banken hebben geen deposito's nodig om uit te lenen en in rationeel geldstelsel zou dat ook niet het geval zijn.

De Kredietcrisis en de schandalige Bail Outs

Niet alleen scheppen de banken het dus op een ongehoorde schaal binnen, ze slagen er dan ook nog in regelmatig failliet te gaan, zoals in 2008 bijvoorbeeld 'en masse'gebeurde. De Nederlandse belastingbetaler stelde toen 100 miljard euro zo maar boem bats ter beschikking aan de banken en het einde is nog lang niet in zicht: de bankenunie en de ESM garanderen dat banken maar hoeven te piepen en ze kunnen nog veel meer bail outs krijgen.

Maar in 2008 had de Nederlandse belastingbetaler helemaal geen 100 miljard op zak. Dus waar kwam dat geld voor de banken vandaan? Van de internationale kapitaalmarkten. Van de banken. En hoe kwamen die er aan? Die drukten dat ter plekke.

Dus om de banken te 'redden' hebben we 100 miljard van dezelfde banken geleend. En daar betaalt de belastingbetaler nu 5 miljard per jaar voor. Dat bedrag zal nooit worden afgelost en de rentebetalingen zullen 'ad infinitum' doorgaan.

Het zogenaamde 'redden' van de banken is compleet overbodig. Het verhaal is dat we de banken nodig hebben voor geld, maar dat is natuurlijk de tekst van de Marketing & Communicatie afdeling van de banken: iedereen kan verzinnen dat als banken geld kunnen scheppen, we dat allemaal kunnen.

Inclusief de overheid. Het is vanzelfsprekend waanzin om een doorgaand, op zo'n schaal falende en frauderende bedrijfstak in stand te houden.

Het ontbrekende wettelijke kader en de dramatische gevolgen voor de Openbare Orde de Democratie
Er is geen wettelijk kader voor geldschepping door banken. De Wet op het Financieel toezicht, een gedrocht, waarin niet eens staat gedefiniëerd wat geld is, beschrijft niet dat banken geld mogen scheppen. Weliswaar is het ook niet verboden, maar het riekt toch erg naar valsemunterij wat vanzelfsprekend wel verboden is.

Bovendien leiden de ongekende privileges van banken tot ronduit predatoor gedrag. Fraude en manipulatie zijn de norm, niet de uitzondering. Onlangs werd bijvoorbeeld RABO beboet voor de ongekende LIBOR fraude. Maar de boete stond in geen verhouding tot de opbrengsten van deze massale roofpartij. In plaats van dat RABO topman Sipko Schat, die openlijk toegeeft persoonlijk verantwoordelijk te zijn geweest voor deze langjarige institutionele fraude, voor 20 jaar achter de tralies gaat, kan hij met pensioen met negen ton op zak. Dit is natuurlijk niet te verkopen richting bijstandsmoeders die de Soos voor een paar tientjes oplichten en tot aan de poorten van de hel worden vervolgd.

De maatschappelijke schade van bankieren is immens. We denken daarbij niet alleen aan geld: we versjacheren onze soevereiniteit geheel tegen de wil van de bevolking aan Brussel. Zoals u weet heeft de bevolking in Nederland en Frankrijk in 2005 volstrekt overtuigend verdere soevereiniteitsoverdracht weggestemd. Er is dus geen enkele legitimiteit voor zaken als de ESM of de bankenunie. Niemand in Den Haag of Brussel heeft zin om het nog eens te vragen, om duidelijke redenen.

Roman Prodi heeft openlijk toegegeven dat Brussel wist dat de Eurocrisis onvermijdelijk was als gevolg van het ontbreken van een Politieke Unie. Er is geen maatschappelijk draagvlak voor een Europese Superstaat en de Eurocraten dachten die te creëren door eerst de Euro op te starten. Door de disbalans tussen Noord en Zuid Europa was de Eurocrisis onvermijdelijk en reeds lang voorzien en Brussel hoopt de nationale bevolkingen zo gek te krijgen de budgetverantwoordelijkheid van de nationale hoofdsteden op te geven aan Brussel, zodat herverdeeld kan worden om de handelstekorten van het Zuiden met het Noorden te compenseren. Op die manier kan de Politieke Unie, zo hopen Europese 'elites', alsnog via de achterdeur naar binnen gereden worden.

Dit is geen acceptabele manier van beleidsvorming.

Alternatieven
De banken bewijzen iedere dag dat geldcreatie een feit is en kinderlijk eenvoudig. Zo eenvoudig, dat talloze private munteenheden hetzelfde doen, maar dan zonder rente. De Gelre is daarvan een voorbeeld, maar bepaald niet het enige: in Zwitserland, bijvoorbeeld, functioneert de WIR al 80 jaar, zij zetten 2 miljard per jaar om met 60.000 bedrijven die WIR accepteren naast de Zwitserse Franc.

Ad Broere, schrijver van 'Geld komt uit het niets' en een bekende monetaire hervormer, heeft een eenvoudig en afdoende hervormingsprogramma geformuleerd. Hierbij zouden banken 'not-for-profit' kredietinstellingen worden, waarbij zij rentevrij krediet verschaffen en alleen daadwerkelijke en realistische kosten (dus geen onzinnige 'bonussen' etc) over slaan op de lener.

Uitgangspunt hiervan is, dat het krediet is gebaseerd op onze belofte om te betalen en dus ONS krediet is, niet dat van de bank.

Vragen
In het licht van het bovenstaande heb ik de volgende vragen aan u:

 • Weet u dat banken al het geld dat ze 'uitlenen' boekhoudkundig scheppen? En dat zij dus geen realistische tegenprestatie leveren voor de enorme rentesommen die ze 'verdienen'?
 • Wat vindt u daarvan?
 • Wat vindt u ervan dat een universeel frauderend en falend bankwezen de motor is achter ongewilde verdere Europese integratie, bijvoorbeeld door de ESM en de Bankenunie?
 • Wat vindt u van rente? Is dit mechanisme een goede basis voor onze economie?
 • Wat vindt u van het voorstel Ad Broere?

Hoogachtend,
Anthony Migchels
Monetair Hervormer en Initiator van de Gelre, het eerste regionale geld van Nederland.

www.gelre.org


Bronnen:

 1. Tilasmi Frigge vertelt over zijn ontmoeting met Rutte, waaruit blijkt dat Rutte niet weet wat bankieren is: http://ommekeer-nederland.nl/rutte-weet-niet-wat-fractioneel-reserve-bankieren/
 2. Het onlangs gepubliceerde rapport van de Bank of England waarin droog maar duidelijk uit de doeken wordt gedaan dat banken al het geld dat ze uitlenen creëren en dat ze zelf bepalen hoeveel ze scheppen: http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prereleasemoneycreation.pdf
 3. Het baanbrekende boek van Helmut Creutz over hoe rente herverdeelt van de grote massa die geen geld heeft naar de rijken die er al teveel van hebben: http://realcurrencies.files.wordpress.com/2012/01/monsyndrome_ch-7-18-21-22-1.pdf
 4. Tros Radar, de Schuldvraag: een onlangs uitgezonden TV programma met betrekking tot geldschepping door banken: http://www.trosradar.nl/sites/radarextra/uitzending/
 5. Over de WIR: http://realcurrencies.wordpress.com/2012/04/19/the-swiss-wir-or-how-to-defeat-the-money-power/
 6. Ad Broere en zijn voorstel ter hervorming van de banken en ons financieële stelsel: http://adbroere.nl/web/nl/artikelen/wat-bankiers-zouden-moeten-weten.php

Gekoppelde documenten

Geplaatst door Anthony Migchels

Anthony Migchels

My name is Anthony Migchels. I live in Arnhem, the Netherlands. I am married and we have twin sons.

Waking up to the Money Power after 9/11, I started the Gelre, the first regional currency in the Netherlands...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Anthony Migchels

Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


QuoteBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.