Stel je voor: een wereld zonder geld

Mensen moeten betalen op aarde

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:33548
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
Inspiratie, Lezersbrieven, Economie, Alternatieve geldsystemen, Aarde en milieu

(Emy ten Seldam) Geld = macht. Het is toch niet te geloven hoe alles in deze wereld van geld afhangt. Wij kunnen ons eigenlijk geen wereld zonder geld voorstellen. Geld bepaalt blijkbaar ons hele leven, ons welzijn, onze gezondheid, ons geluk. En zoveel ellende veroorzaakt het wereldwijd. Ik ga dit hier niet uitgebreid opnoemen, want dat weten we zo langzamerhand wel. We komen er nu eindelijk steeds meer achter hoe geld de wereld regeert.


Dat velen van ons steeds meer de waarheid achter de wereld van het geld zien is vooral te danken aan econoom en auteur Ad Broere die in zijn publicaties verborgen agenda’s van de financiële elite aan het licht brengt o.a. in zijn boek Ending the Global Casino en in vele artikelen op internet en in Frontier Magazine. Hij heeft hiervoor onlangs de Frontier Award 2011 uitgereikt gekregen. www.adbroere.nl 

Gelukkig laten ook de VPRO en de VARA ons veel achter de schermen van de wereld van het geld zien in programma’s als Tegenlicht en Zembla. Chapeau!

Het denkraam ‘geld’

Maar geld is zozeer met ons leven en met ons denken in deze 3D-wereld verweven, dat we ons eigenlijk geen voorstelling kunnen maken van een wereld zonder geld. Daarom blijft ons denken binnen het denkraam ‘geld’ rondjes draaien. We zijn op dit punt eigenlijk niet in staat om ‘out of the box’ te denken.

The Pyramid - Michael Dickinson

Ruilen in de Transition towns

Weliswaar zijn er alternatieven ontplooid vanuit Engeland, de zogenaamde ‘Transition Towns’ (voor Nederland: www.transitiontowns.nl), waar zo min mogelijk geld gebruikt wordt door het ruilen van goederen en diensten die vaak ook lokaal geproduceerd worden. In Nederland heb je dan ook nog LETS – Locaal Economisch Transactie Systeem, een lokaal ruilhandelsysteem met eigen valuta, zonder rente of inflatie (www.letscontact.nl). Bovendien heb je in Nederland lokale alternatieven voor geld, zoals de Gelre, de Bijlmer Euro en de Groninger Gulden.

De bevolking in Argentinië werd 10 jaar geleden gedwongen om goederen te ruilen omdat mensen niet meer aan hun geld op de bank konden komen. Je ziet dan dat, als de economie later weer aantrekt, dit systeem van ruilen toch weer wordt verlaten.

Hoewel dit een heel goed initiatief is, is dit ruilsysteem toch ook weer een soort van ‘voor wat hoort wat’ en ‘dit moet ongeveer net zoveel waarde hebben als dat’ om iets eerlijk te kunnen ruilen. Kortom, het past in het gelddenken.    

Een geldloze economie

Dus ik dacht, laat ik me nou eens voorstellen hoe het zou zijn als er helemaal geen geld was.

Kan dat, een wereld, een economie zonder geld, een leven zonder geld?

Oké, laten we eens heel simpel beginnen. Er is iemand die het ontzettend leuk vindt om bakker te zijn, lekker allerlei gezonde broden en andere dingen maken. Hij geeft die broden gratis weg aan wie dat ook maar wil hebben. Nee, hij hoeft van zijn klanten niets daarvoor in ruil. Hoe komt de bakker dan aan het meel? Nou, er is iemand die het heerlijk vindt om graan te verbouwen en daar meel van te maken. Elke dag lekker in de buitenlucht. Hoe komt de boer dan aan het land? Dat is niet zo moeilijk, want niemand ‘bezit’ land en zoveel land heeft hij daar niet voor nodig.

Als nou inderdaad iedereen datgene kon doen wat hij graag wil, waar zijn talenten liggen, maar hij krijgt er geen geld voor en hij hoeft datgene wat hij maakt ook niet moeizaam te ruilen voor iets anders, zou er dan niet een enorme last van iedereen afvallen?

Ik hoor u al zeggen: ‘We moeten toch niet terug naar af, hè, naar een simpel bestaan zoals in de Middeleeuwen?’

Nee, neem bijvoorbeeld veel grotere zaken als reizen met vliegtuigen want er zullen ook mensen zijn die willen reizen. Er moeten dus nog steeds vliegtuigfabrieken zijn. Ja, er zullen best mensen zijn die het heel leuk vinden om zo’n grote machine als een vliegtuig mee te helpen bouwen. Waar komt dan dat materiaal vandaan? Daar heb je grondstoffen voor nodig. Die zijn er en die kunnen gedolven worden door mensen die dat weer leuk vinden om te doen en die dat doen met zoveel liefde voor de aarde, dat ze er behoedzaam en zuinig mee omspringen. Ja maar … er is veel brandstof nodig om dat vliegtuig te laten vliegen en daar is niet zoveel meer van, dus dat kan strijd opleveren. Nee, want als we bereid zijn zonder geld te leven dan zijn we ook zeker bereid om de allang aanwezige uitvindingen op het gebied van vrije energie toe te passen. Want die uitvindingen worden dan niet getorpedeerd door de wereld van geld/brandstoffen.

Laten we nog eens een voorbeeld nemen. Mensen die graag huizen of andere gebouwen bouwen zullen niet zomaar gebouwen bouwen als dat niet nodig is, zoals de vele huidige leegstaande bedrijfsgebouwen langs de snelweg, want per slot bouwen ze gericht naar de behoefte van hun medemens.

Schilderkunst, muziek, dans en zang zal uitgebreid beoefend kunnen worden als een uiting van unieke creativiteit, zonder dat dit van subsidies afhankelijk is.

U zit dit waarschijnlijk fronsend te lezen, maar probeert u zich een dergelijke wereld zonder geld eens voor te stellen. Ik kan zelf eigenlijk niets bedenken waar het ‘fout’ zou kunnen gaan.

Leven en werken vanuit passie en plezier

Als we zo kunnen leven, leven we alleen nog met een hoop plezier en vanuit een hoop liefde voor elkaar. We geven vanuit ons hart, vanuit de talenten die we hebben. En iedereen heeft talenten, die voor elkaar ingezet kunnen worden. Natuurlijk is het ook wel eens zo, dat iemand even niet weet welke talenten hij kan en wil laten opbloeien, of die gewoon eens een periode van luiheid heeft. Nou, wat geeft het, laat hem, gun hem zo’n periode, waar ongetwijfeld weer iets moois uit ontstaat. En zijn er werkzaamheden die niemand leuk vindt? Toiletten schoonmaken bijvoorbeeld? Toch zijn er ook nu toiletjuffrouwen of -meneren die er trots op zijn dat ze de toiletten heel schoon hebben en die altijd een leuk praatje met je aanknopen en waar je dan weer tegen kunt zeggen: ‘Fijn mevrouw/mijnheer, het ziet er hier zo heerlijk schoon uit.’

Misschien denkt u nu: ‘Ja, ammehoela, dit klinkt wel erg mooi en onwerkelijk allemaal.’

Nou, ik weet het niet, hoe meer ik er over nadenk, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat zoiets mogelijk is.

Hebberigheid en geluk

Kijk eens wat er nu gebeurt. Er is geld in overvloed, alleen het zit bij de elite, bij een stelletje op macht beluste personen die nooit genoeg hebben en het liefst de wereld zouden willen regeren. Daardoor is er een enorme ongelijkheid in de wereld, met veel schrijnende armoede.

Er moet enorm veel list en bedrog gebruikt worden om bedrijven, banken, boeren, ziekenhuizen etc. overeind te houden. De meeste mensen werken daar aan mee, niet omdat ze zo slecht zijn, maar ten eerste omdat ze zich hier niet direct bewust van zijn en ten tweede omdat ze zich er heel moeilijk aan kunnen of willen onttrekken.

In feite is het zo: de enige macht die de financiële elite bezit is de macht die wij hen blijven geven.

Zo wordt het dus allemaal wel in stand gehouden. Het appelleert constant aan ons eigen gevoel van hebberigheid, van ‘ik een beetje meer dan jij’, van ‘ik verdien meer dan jij dus ben ik ook meer dan jij’. Kortom, leven vanuit ego in plaats van leven vanuit je transpersoonlijkheid.

En zijn we daar allemaal gelukkig mee? Nee, totaal niet. En met geluk bedoel ik niet een gevoel van voldoening als je je bonus van een miljoen euro hebt kunnen opstrijken over de ruggen van anderen heen, maar met geluk bedoel ik een intens blij harts- en zielsgevoel omdat datgene wat je doet bijdraagt aan het geluk van de gehele gemeenschap. Waarachtig geluk is Iets wat diep van binnen je wezen raakt en niet iets wat je denken tevreden stelt.

Zijn we echt tevreden als iedereen op de wereld evenveel geld heeft? Ik weet het niet. Misschien is dat een stap naar geen geld op de wereld, want als iedereen genoeg heeft, dan kun je ook geen macht meer uitoefenen over een ander, dan hoef je niet meer te stelen, dan hoef je geen werk te doen wat je niet zint, dan hoef je je niet constant zorgen te maken of er voor morgen wel genoeg is.

Liefde als wettig betaalmiddel

Zeker is ook een stap in de goede richting hoe bijvoorbeeld Ivo Valkenburg met geld omgaat.

Deze altijd liefde uitstralende man en spirituele ridder in de wereld van de financiële dienstverlening, pleit op zijn eigen wijze voor ‘liefde als wettig betaalmiddel’, waarmee hij bedoelt een omgaan met geld in een houding van liefde om licht te laten schijnen in de wereld van geld en materie. Zijn boek Spirit in Finance (Uitg. Ankh-Hermes) wil de lezer helpen om geld en materie te doordringen met Spirit. Geld is een middel, het komt op ons aan of we er een bos mee in de brand steken of een kaars mee aansteken.

www.ivovalkenburg.nl

Door het donker naar het licht

Toch zou ik pleiten voor geen geld, geen rooie rotcent, geen ruilmiddel.

Daar moeten we als mensheid ook wel aan toe zijn, want er zijn nu nog veel mensen voor wie dit beeld een enorme omslag betekent. Het is dan weer mooi om te zien dat, juist door alle ellende rondom het geld, juist doordat we nu zo langzamerhand weten waar die ellende vandaan komt, we een beetje schoon genoeg krijgen van de wereld van list en bedrog. In deze duisternis beginnen we het licht te zien.

‘Deze eens zo machtige mannen en vrouwen van de Cabal schieten nu alle kanten uit als muizen bij het aandoen van het licht, omdat het licht nu op hun smerige daden valt.’ (uit: The Criminal Cabal and the Over Extension of Credit – Greg Giles) http://ascensionearth2012.blogspot.com/2012/02/criminal-cabal-and-over-extension-of.html

Groeien naar een wereld zonder geld

Vele bewegingen wereldwijd laten zien dat we enorm verlangen naar een wereld zonder geweld en onderdrukking. Steeds meer mensen nemen een standpunt in van respect naar hun medemens waar deze ook vandaan komt, want alle mensen op de wereld ademen dezelfde lucht in, hebben hetzelfde verlangen naar liefde en geluk, hebben ook allemaal hun eigen unieke talenten.

Ik heb zelf een enorm vertrouwen in de mensheid. We zitten nu niet voor niets in deze cruciale tijd op aarde. Het komt er nu op aan. Maar er komt nu ook zoveel lichtenergie naar de aarde, dat de eigen lichtbron in ieder mens als een vuurtje aangewakkerd wordt. En dat betekent dat we ons wereldwijd verbinden met elkaar, dat we ons één voelen met elkaar, dat we een menswaardig bestaan willen en het beste willen voor elk medemens. En als zich dat gevoel verder ontwikkelt, omdat dat goed voelt, dan zijn wij zeker toe aan een wereld zonder geld. En dat betekent dat wij dan eindelijk toe zijn aan een wereld vol liefde, respect, creativiteit, vrede, saamhorigheid etc.

Zit ik hier als een soort ‘zweefteef’ een onwerkelijke wereld van liefde te schetsen? Dat kan, maar als wij niet dromen, als wij ons geen betere wereld voorstellen, dan komt die er ook niet. En misschien is zo’n wereld alleen in de 5e dimensie te vinden en niet in deze 3e dimensie, dat kan ook. Maar ik denk dat we als mens altijd verder willen en gelukkig niet willen blijven steken in de stront.

En zo’n wereld vol liefde zonder geld, betekent dat dan ook: ‘En ze leefden nog lang en gelukkig, einde, finito’? Nee, want we zullen ons altijd steeds verder ontwikkelen naar het licht toe (zie Jaap Hiddinga, De reis naar het Licht, Uitg. Ankh-Hermes).

Humans are the only species that pay to live on the earth

Ik denk dat de tijd rijp is, dat we ons op slag bewust worden van dat krankzinnige idee dat wij hier met z’n allen op deze wereld denken dat we voor alles geld moeten betalen om op aarde te kunnen leven. Nu is het nog zo dat, als je niet in dit geldsysteem wilt of kunt meedraaien, je geen menswaardig bestaan hebt op aarde. Hoe bizar is dat! Maar als de meerderheid van de mensheid opeens de schellen van de ogen vallen dan zul je zien dat het ook op slag anders kan.

Tot slot nog een inspirerend stukje tekst uit ‘You Are The Light Sharers – Sananda’ van James McConnell - http://lightworkers.org/channeling/153037/you-are-light-sharers-sananda

Wij kijken en wachten. Wij wachten al een hele tijd net zoals jullie en jullie zullen alles wat jullie tot nu toe in gang hebben gezet tot een hoogtepunt brengen, alles wat jullie teweeg hebben gebracht zal spoedig een hoogtepunt bereiken, zal spoedig zijn zoals het behoort te zijn, zoals het altijd moest zijn.

Begrijp dat toen er gezegd werd dat er een tijd zou zijn waarin er een oorlog zou plaatsvinden tussen het donker en het licht en dat het licht zou winnen en het donker het licht niet zou kunnen weerstaan, dit die tijd is waarover werd gesproken. Dit is wat er werd bedoeld. Want ieder van jullie bereidt zich voor, niet om de duisternis te bestrijden, want er is geen strijd meer, jullie hebben dat al gedaan. Jullie bereiden je voor om het licht te verwelkomen, om het licht in jullie zelf weer bewust te zijn, om op te staan uit de duisternis diep in jullie zelf en om de duisternis die snel aan het wegvallen is te overwinnen en te overstijgen.

Emy ten Seldam

[email protected]

Emy ten Seldam (1948) werkte in de jaren 70 bij uitgeverij N. Kluwer / Ankh-Hermes, in de jaren 80/90 bij uitgeverij Terra en was vanaf 1999 tot 2010 uitgever bij Ankh-Hermes. 

 

An Ideal World - www.globalchildrensartprogramme.org


Geplaatst door Redactie Earth Matters


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


QuoteBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.