Vanaf 21-02-2016 | Zwaanshoek | Themamiddagen 'naar een menswaardige economie'

FractalFlames_EN-US9484442771_1366x768.jpg

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:4021
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Want to know nl

Gekoppelde categorieen
Media en agenda, Aarde en milieu, Alternatieve geldsystemen

(Wanttoknow | Ad Broere) Vanaf 21 februari organiseren Wanttoknow en Ad Broere maandelijks inspiratiemiddagen rond het thema ‘naar een menswaardige economie’. Er zijn in Nederland al meerdere initiatieven die in de richting gaan van een economie waarin geld een dienende rol heeft en waarin de mens centraal staat. Ze hebben echter stuk voor stuk nog te weinig impact om een drijvende kracht te kunnen zijn in de zo noodzakelijke verandering. Hierin moet snel verandering komen want de tijd dringt. Alle signalen wijzen op een snelle ineenstorting. Daarom is het nodig om praktisch en hands-on te gaan werken, waardoor de initiatieven die er al zijn meer impact krijgen en er nieuwe worden ontplooid.

Er worden in eerste instantie vier bijeenkomsten georganiseerd. In februari, maart, april en mei. De onderwerpen die worden behandeld zijn alle gerelateerd aan het thema ‘naar een menswaardige  conomie’. De doelstelling van elke bijeenkomst is, dat mensen worden geïnformeerd en tegelijkertijd gestimuleerd om hun schouders onder een of meer projecten te zetten of minstens bereid zijn om hierin actief te participeren. De onderwerpen die in de eerste vier bijeenkomsten aan de orde komen zijn: rentevrije hypotheken, lokaal geld, baanbrekende energie oplossingen en gezondheidszorg in eigen handen.

In een menswaardige economie worden keuzes gemaakt die goed zijn voor de samenleving in zijn geheel. In de huidige door geld gedomineerde economie staat het egocentrische belang van het individu centraal. Zoals de econoom Keynes heeft gezegd: ‘Het kapitalisme gaat uit van de merkwaardige veronderstelling, dat een economie die wordt bepaald door zelfzuchtige individuen, gedreven door eigenbelang een samenleving tot gevolg heeft, waarin de welvaart evenredig is verdeeld.’

Dat de welvaart in werkelijkheid zeer onevenredig is verdeeld blijkt uit het feit, dat de rijkste 10% van de bevolking meer dan 70% heeft van alles wat er te bezitten valt en dat meer dan de helft vrijwel
geen vermogen heeft of zelfs een netto schuld. Bovendien heeft meer dan de helft van de Nederlandse gezinnen een te laag inkomen, gemeten naar de huidige levensstandaard. De gevolgen hiervan voor de samenleving worden onvoldoende onderkend en in feite genegeerd door de autoriteiten. Nederland is een rijk land met een hoge levensstandaard, wordt er geredeneerd. Deze rijkdom is echter zeer ongelijk verdeeld en daardoor is die hoge levensstandaard voor veel Nederlanders onhaalbaar.

Werkelijke welvaart zou zijn dat voeding, kleding, gezondheidszorg, wonen, energievoorziening, vervoer, recreatie, cultuur en leren van een hoge, duurzame en ecologische kwaliteit voor alle Nederlanders toegankelijk is. In de huidige situatie is die welvaart voorbehouden aan een minderheid. De meerderheid deelt hier onvoldoende in. Er is zelfs een groeiende groep voor wie door armoedeval deze welvaart vrijwel geheel ontoegankelijk is geworden. Verandering wordt daarom slechts mogelijk
doordat we ons losmaken van de dominantie van het geld en van de instituten die dit in stand houden. We kunnen en mogen niet vertrouwen in een overheid die zelf is gegrepen door de macht van het geld. Het gaat om crowd empowerment, de bekrachtiging van ons zelf.

De Amerikaanse schrijfster Alice Walker heeft gezegd dat het gebrek aan geloof in eigen kunnen de weg is naar machteloosheid. ´Little shitty me´ weerhoudt ons ervan om op te staan in onze eigen kracht. Hieraan gaat in 2016 een einde komen! We houden op ons af te zetten tegen een onmachtige overheid, tegen leugenachtige media en een tegen een elite die rijkdom heeft verworven door te parasiteren op onze werkkracht. We gaan zelf regelen waartoe de overheid niet in staat blijkt te zijn, we informeren elkaar over wat er werkelijk gebeurt in de wereld en we ontnemen de elite hun gereedschap om te parasiteren. En we bekrachtigen elkaar vanuit interesse in de ander in plaats van elkaar af te breken en te kleineren omdat we het beter menen te weten.

Om deze crowd empowerment in beweging te brengen, worden er vanaf februari maandelijks bijeenkomsten belegd in de mooie locatie Quinta Essentia het vijfde element, dat voortkomt uit de alchemie van water, aarde, vuur en lucht- . Op elke bijeenkomst wordt een onderwerp besproken dat het inzicht vergroot in hoe we onze krachten actief kunnen maken en bundelen. Zo werken we stap voor stap aan een menswaardige samenleving, waarin de eerdergenoemde welvaart voor iedereen binnen bereik ligt.

Op 21 februari vindt de eerste bijeenkomst plaats. Het onderwerp is dan energie. Rob Brekel houdt een inleiding. Hij maakt duidelijk dat het produceren van hoogwaardige, niet milieubelastende energie op kleine schaal mogelijk is en dat dit enorme besparingen kan gaan opleveren ten opzichte van de dure energie die het kartel levert. Energie die niet meer via pijpleidingen en stroomkabels wordt getransporteerd. Het klinkt haast te mooi om waar te kunnen zijn. Rob Brekel is graag bereid om na zijn inleiding met de zaal in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden of nadere toelichting te geven. Het belooft een interessante middag te worden en we ronden het af met tenminste drie bruikbare conclusies. Op 20 maart is het onderwerp rentevrije leningen en in het bijzonder rentevrije hypotheken. Op 16 april staat lokaal geld op de agenda en op 8 mei het terugnemen van de zeggenschap over de gezondheidszorg door onszelf. We informeren binnenkort nader over de tweede, derde en vierde bijeenkomst.

Het uitgangspunt bij de vier middagen is dat je goed wordt geïnformeerd over het onderwerp dat aan de orde is en vooral dat er een constructief overleg plaats vindt, gericht op actie. Van de deelnemers wordt gevraagd dat ze affiniteit hebben met het onderwerp en dat er sprake is van actieve deelname door het stellen van vragen, het geven van aanvullingen en de bereidheid om afspraken te maken. De tijd is rijp voor ‘hands-on’!

Plaats: Quinta Essentia, Spieringweg 913, Zwaanshoek
Organisatiebijdrage: 15 euro, het aantal deelnemers per bijeenkomst is maximaal 75.
Als je wilt deelnemen aan de eerste bijeenkomst op 21 februari of als je alvast wil reserveren voor de middagen op 20 maart, 16 april en/of 8 mei, stuur dan een mail met je naam en adres naar [email protected]. Je ontvangt dan nader bericht van ons.

Bron: WantToKnow


Geplaatst door Redactie Earth Matters


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


QuoteBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.