Het belang van een betere geldcreatie

Geld

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:6305
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Burgerinitiatief Ons Geld

Gekoppelde categorieen
Economie, Alternatieve geldsystemen, (Verborgen) nieuws, Aarde en milieu

(Earth Matters | Agus Judistira) Dankzij een handtekeningenactie van Burgerinitiatief Ons Geld wordt het onderwerp geldcreatie nu in de Tweede Kamer besproken. Gelukkig is iedereen in het rondetafelgesprek het eens dat het goed is dat het burgerinitiatief er is, want het belang van dit onderwerp is gigantisch.

De huidige geldcreatie is niet zoals de meeste mensen denken. Het geld dat in omloop is, is vervaardigd door leningen met rente, waarvan slechts 5% staatsleningen (obligaties) zijn. Op het moment dat een bank geld uitleent, creëert de bank dat geld. Dat geleende bedrag komt dus niet, zoals vaak wordt aangenomen, uit het deposito van andere klanten. Bovendien krijgt de bank rente van geld dat ze uitgeleend hebben en ook nog eens een onderpand als dekking.

Banken zijn private instellingen met een winstoogmerk. Winstbelangen gaan soms tegen maatschappelijke belangen in. In een democratie willen we juist rekening houden met maatschappelijjke belangen (de maatschappij, dat zijn wij). De DNB - de Nederlandse centrale bank - is eveneens een private instelling met winstoogmerk, net als de BIS (Bank of International Settlement), de centrale bank der centrale banken. Werkt democratie nog als private instellingen met winstoogmerk ons eigenlijk monetair beheersen? Democratie werkt uiteraard alleen als het publiek redelijk op de hoogte is van belangrijke zaken zoals geldcreatie. Anders zijn er niet genoeg stemmen om die zaken bespreekbaar te maken. Het bespreekbaar maken van geldcreatie is dankzij het burgerinitiatief in ieder geval geslaagd.

Hoe moet geld dan gecreëerd worden? Burgerinitiatief Ons Geld heeft een voorstel. Het idee is om geldcreatie aan een vierde 'macht' over te laten. Er bestaat al een wetgevende macht, een rechterlijke macht en een wethandhavende macht. In het voorstel komt daar een 'geldscheppende' macht bij. Natuurlijk zijn er regels en afspraken over hoe het geld tot stand moet worden gebracht, zodat het niet misbruikt wordt en zodat het niet uit de hand gaat lopen (inflatie voorkomend). De banken blijven kredieten verlenen, maar wordt het uit te lenen geld niet meer door hen gecreëerd. Dat geld moet eerst door de overheid via overheidsuitgaven (staatsschuldvermindering, belastingverlaging, infrastructurele en maatschappelijke projectem) in omloop worden gebracht. Met andere woorden: fractioneel bankieren is niet meer toegestaan. Hiermee is speculeren met een hefboom ook niet meer mogelijk.

In 1938 heeft Canada haar centrale bank genationaliseerd om de economische crisis het hoofd te bieden. Tot 1974 had de Canadese centrale bank geld gecreëerd en renteloos aan de regering uitgeleend. Dat geld werd besteed aan verschillende infrastructuurprojecten zoals krachtcentrales, watervoorzieningen, (spoor)wegen, bruggen, scholen, ziekenhuizen, luchthavens etc. De rest van het geld ging naar de kosten van de Tweede Wereldoorlog en het onderhoud van de bestaande infrastructuur.

In feite was de Canadese centrale bank toen de 'vierde macht'. De prijzen in Canada in die periode waren stabiel. Canada kwam de economische crisis te boven en werd welvarend (en is nog een van de welvarendste landen). In 1974 stopte de centrale bank van Canada, geheel tegen haar eigen statuten in, met het renteloos uitlenen van geld. Hiertegen kreeg de bank nu een proces aangespannen. Maar dat is een ander verhaal. Op dat moment had Canada van 1938 tot 1974 al bewezen dat geldcreatie door de overheid wel degelijk mogelijk is.

Als het voorstel wordt uitgevoerd, verliezen de banken uiteraard hun uiterst lucratieve melkkoe: het tegen rente uitlenen van zelfgecreëerd geld. Een inspanningslozer en effectievere manier om geld te verdienen, is moeilijk te bedenken. Het aan een bank gebonden persoon vragen wat hij van het voorstel vindt, zoals in de tweede helft van het rondetafelgesprek, is natuurlijk als aan een vos vragen wat hij van het plan vindt om een hond over de kippen te laten waken. Zo is het niet verwonderlijk dat de man van DNB zegt dat uit de geschiedenis blijkt dat geldcreatie aan de overheid overlaten onverstandig is en hij vervolgens Zimbabwe als voorbeeld noemt, maar het Canadese voorbeeld buiten beeld laat.

Het is jammer dat het Canadese voorbeeld niet besproken wordt. Anders zou de discussie anders verlopen. Zo kan misschien de vraag gesteld worden waarom we het beproefde Canadese systeem van 1938-1974, met enige aanpassingen wellicht, niet gewoon over kunnen nemen?

In de tweede helft van het gesprek ziet dhr. Van Egmond wel wat in de plannen van het burgerinitieatief. Ook zorgt hij voor wat vuur in de discussie. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van de voorzitter om geen applaus of afkeurende betuigingen te geven, krijgt hij toch spontaan applaus van het publiek. In de Tweede Kamer is het niet gebruikelijk om dat te doen en volgens de voorzitter is het ook nooit eerder gebeurd. 

Op 28 oktober 2015, in de procedurevergadering van de commissie Financiën, wordt verder besproken hoe het voorstel verder wordt behandeld. Het is wenselijk dat dit onderwerp, geldcreatie, onder het publiek minstens dezelfde aandacht krijgt als GMO of TTIP.  Het belang is eenvoudigweg te groot om de kans te passeren hier zeggenschap over te hebben.

Kijk voor meer informatie op de website van Burgerinitiatief Ons Geld.

Bron: Earth Matters


Geplaatst door Agus Judistira

Agus Judistira

Arjan Bos ken ik al een paar jaren omdat ik met hem soms interessante artikelen / videolinks via e-mail heb uitgewisseld, zelfs al voordat Earth-Matters er was. Daarna heb ik ook een paar jaren als vrijwilliger bij Orongo, de webwinkel, gewerkt. Dat ik nu artikelen op Earth Matters mag plaatsen, is eigenlijk een vanzelfsprekende stap...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Agus Judistira



Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen





Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ondanks alles geloof ik in de innerlijke goedheid van de mens.

Anne Frank











Bij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.