Besturen Provincie Groningen, Delfzijl en Eemsmond willen CO2-opslag

Groningen Seaport en provincie

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:4358
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:co2ntramine

Gekoppelde categorieen
Milieu, Aarde en milieu, (Verborgen) nieuws, Nederland

Groningen Seaports pleit met bedrijven als Shell, Gasunie en GasTerra voor ondergrondse opslag van CO2 – om te beginnen onder de Noordzee en daarna in bijna lege gasvelden in Noord-Nederland. We kunnen “grote hoeveelheden CO2 langdurig en veilig (…) opslaan”, staat in hun brief aan de regering. (1) Mary-Lou Gregoire van Groningen Seaports bevestigde in het Dagblad van het Noorden dat de havenbeheerder nog steeds de ambitie heeft om een proef te doen met de opslag van de CO2, die wordt uitgestoten door de kolencentrale van RWE/Essent. “Dat past in ons beleid voor een duurzame haven”, zegt zij. Eerst gaat het om opslag in lege velden onder de Noordzee. “Later op land”, aldus Gregoire.(2)

Wie maken deel uit van Groningen Seaports? Een korte, misschien saaie maar noodzakelijke uitleg. Groningen Seaports is sinds 14 juni 2013 een overheids-NV met in het bestuur vertegenwoordigers van raden, staten en colleges van de provincie Groningen, de gemeente Delfzijl en de gemeente Eemsmond.(3)
De voorzitter van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is P. Brouns (CDA), lid van Gedeputeerde Staten Groningen. De vice-voorzitter is de heer J. Ronde (VVD), wethouder van Delfzijl. Voor de gemeente Eemsmond zit onder meer wethouder H. Sienot (CDA) in dit bestuur. In de Raad van Commissarissen zit onder meer M. van Beek, de burgemeester van Eemsmond.

In 2011 protesteerden inwoners van Groningen en Drenthe tegen de plannen voor ondergrondse opslag van CO2 in Sebaldeburen, Boerakker en Eleveld. Daarop trok de regering de plannen in. Noordelijke bestuurders willen nu alsnog wat de bevolking toen niet wilde. Wat het provinciebestuur van Groningen betreft pleitte gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) op 22 maart 2016 tegen CO2-opslag.(4). Haar collega Brouns (CDA) is nu blijkbaar voor.
Groningen Seaports en de andere bedrijven erkennen in hun pleidooi dat draagvlak belangrijk is. Ze stellen: “Creëer draagvlak in de samenleving, communiceer met alle belanghebbenden op een consistente wijze over nut en noodzaak en veiligheid (…). Zowel de tegenstanders van de techniek als ook de lokale tegenstanders van pijpleidingen en/of opslag zullen serieus genomen moeten worden, en eventuele bezwaren en zorgen meegenomen moeten worden in het maatschappelijke debat ten behoeve van verbeterde plannen en oplossingen.”

Kortom, het debat mag alleen maar gaan over hoe de opslag beter kan. Een “nee”, zoals in 2011 mag blijkbaar niet volgens onder meer deze Noordelijke bestuurders.
Nu dit standpunt van Groningen Seaports bekend is, is ook het standpunt van de Provincie Groningen in de zogeheten omgevingsvisie van begin 2016 beter te begrijpen. Daarin staat namelijk: “We zijn tegen de berging of opslag van CO2 in lege gasvelden zolang de veiligheid niet gegarandeerd kan worden en draagvlak voor deze activiteit ontbreekt”.(5) En nu pleit gedeputeerde Brouns voor die opslag. Veiligheid is volgens de bestuurders al bewezen en het gaat nu vooral om het scheppen van draagvlak. Daarom kan GS Groningen nu voor CO2-opslag zijn.

Tegelijk verbaast dit standpunt van genoemde Noordelijke bestuurders niet. Het past binnen een landelijke trend. Op 19 mei 2016 heeft, om maar een voorbeeld te noemen, de Tweede Kamer een motie aangenomen die ingediend was door Jan Vos (PvdA). Die motie is ook een pleidooi voor afvang en opslag van CO2 en stelt dat Nederland hierin voorop kan lopen en dat de verdere ontwikkeling van de afvang en opslag kan leiden tot nieuwe werkgelegenheid. De motie is aangenomen met ook VVD, CDA en D66 voor.(6)
Kortom, we kunnen ons voorbereiden op een nieuwe ronde plannen om CO2 op te slaan in (bijna) lege gasvelden in Noord-Nederland, nu met een brede steun vanuit de landelijke, provinciale en plaatselijke politiek.

  1. http://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2016/07/Verslag-Energiedialoog-CCS-03-07-2016_PPS.pdf, 12 juli 2016.
  2. http://www.noordblog.nl/2016/07/15/roep-om-co2-opslag/
  3. http://www.groningen-seaports.com/nl-nl/groningenseaports/organisatie/bestuur.aspx.
  4. http://www.fluxenergie.nl/ser-noord-pleit-voor-proef-co2-opslag-eemshaven/.
  5. http://www.provinciegroningen.nl/nc/ps/agenda/_kalender/ibabs/-/detail/-/-/-/-/provinciale-staten-01-06-2016/, agendapunt 3c, bijlage 3, pagina 133.
  6. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z09857&did=2016D20394, 19 mei 2016.

Bron: co2ntramine.nl


Geplaatst door Herman Damveld

Herman Damveld

Leeft duurzaam; is zelfstandig onderzoeker en publicist over energie (o.a. bij LAKA). Daarnaast zit hij in de Raad van advies van Co2ntramine...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Herman DamveldLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik zoek niet, ik vind.

Pablo Picasso, Spaans kunstenaarBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.