Het misselijkmakend geweld van Monsanto, Bayer en de agrochemische oligopolie*

Bayer Monsanto

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:5926
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Global Research

Gekoppelde categorieen
Aarde en milieu, Land- en tuinbouw, Milieu

(Global Research | vertaald en uitgebreid voor Earth Matters door Hansjelle Dijkstra) Wij mensen hebben ons duizenden jaren lang samen met de natuur ontwikkeld. We hebben geleerd wat we wel en niet kunnen eten. En wat te verbouwen. Onze ‘spijskaart’ heeft zich dienovereenkomstig ontwikkeld. We hebben gejaagd, verzameld, geplant en geoogst. Onze overleving als soort is gebaseerd geweest op geleidelijk ontstane betrekkingen met de natuur, groeiende connecties met de seizoenen, met insecten, de bodem, dieren, bomen en zaden. Uit deze verstandhoudingen hebben we de ontwikkeling gezien van gemeenschappen waarin rituelen en samenwerkingsverbanden ten diepste zijn verbonden met voedselproductie en de natuurlijke omgeving.

In de afgelopen paar generaties zijn de landbouw- en voedselproductie echter meer veranderd dan in de vorige millennia.

 

 ©  Pinterest 

Deze veranderingen veroorzaakten een enorme sociale omwenteling, doordat gemeenschappen en tradities ontworteld raakten, wat ook geleid heeft tot veranderingen in ons eetgedrag, hoe we ons eten verbouwen, en wat we aan dat eten toevoegen. Dit alles stond onder invloed van geopolitieke zorgen, (Engelstalig, 64 pagina’s), en van machtige commerciële belanghebbenden met hun eigen chemicaliën en gepatenteerde zaden.

Het proces van neoliberale globalisering versnelt dit proces, (Engelstalig), omdat boeren worden aangemoedigd om te produceren voor een wereldwijd voedselketenbeheerssysteem dat gedomineerd wordt door transnationale agribusiness bedrijven.

 ©  mintpressnews

Bepaalde gewassen zijn nu genetisch gemanipuleerd, het assortiment gewassen dat we kweken is minder divers geworden, synthetische biociden worden over gewassen en de bodem gesproeid, en onze lichamen staan bloot aan een chemisch bombardement. We zijn op een punt aangekomen waarop we onze diepgewortelde microbiologische band met de natuur, (Engelstalige site), hebben verloren. En we hebben een arrogantie ontwikkeld die de mens boven het milieu en boven alle andere soorten positioneert. Een van de gevolgen hiervan is dat we een enorme prijs hebben betaald, die heeft geleid tot sociale, milieu- en gezondheidsgerelateerde verwoesting, (Engelstalig).

©  Union of Concerned Scientists    

Ondanks de beloftes en de kundigheid van de wetenschap, is de landbouw in de moderne samenleving te vaak een gereedschap geworden van gevestigde belanghebbenden, met een ideologie die is overgoten met een sausje van gezag, en het zogenaamde ‘bijgeloof’ dat je het zelfverklaarde priesterschap van de machthebbers, (Engelstalige site), niet moet uitdagen of ondervragen. In plaats van een bevrijding van de mensheid is het nu te vaak een leugenachtig gereedschap in handen van bedrijven als Monsanto, Bayer en Syntega, die samen een oligopoly willen vormen, die de baas is over een steeds verder globaliserend systeem van modern voedsel en landbouw.

 ©  International Times

(Vertaler: Bayer heeft een overnamebod uitgebracht op Monsanto van 68 miljard US dollar. Als de fusie doorgaat komen er 139.000 mensen te werken.  Lees meer over dit ‘Monsterhuwelijk’ op bovenstaande site.  Dit schreef de NRC).

 

Zes bedrijven
Monsanto werd in 1901 opgericht als chemiebedrijf. Het produceerde zoetstoffen en cafeïne. Cafeïne was de drijvende kracht achter de productie van het chemische ontbladeringsmiddel Agent Orange. Vanaf de jaren tachtig en negentig verschoof het concern stilletjes op richting landbouw en biotechnologie. Naar getrouwe Monsanto tactiek vooral door andere bedrijven over te nemen, uit te kopen en zo geleidelijk marktdominantie te realiseren ….

 

 

 

©    Kalen Gunter 

Deze bedrijven hebben met succes de opvatting ingevoerd dat massale toepassing van biociden, landbouw zonder wisselteelt, en industriële landbouw noodzakelijk en wenselijk zijn.

Dat is niet waar, (Engelstalige site). Deze bedrijven hebben hun wetenschap en propaganda gebruikt om bij de bevolking een gevoel van zekerheid op te roepen, en daarmee de waarheid te verbergen dat ze geen enkel echt idee hebben over wat hun producten en praktijken veroorzaken voor de menselijke gezondheid en het milieu. En in gevallen dat ze dat wel weten, dit af te doen met de uitvlucht ‘bedrijfsgeheim‘,(Engelstalige site).

 In de  biotechnologiesector maken zes bedrijven de dienst uit: BASF, Bayer, Dow Chemical, DuPont, Monsanto en Syntega. Een machtsconcentratie die wereldwijd al jaren met argusogen wordt bekeken. Zich baserend op hun gemanipuleerde onderzoek, (Engelstalige site), verklaren ze nadrukkelijk dat gemanipuleerd voedsel en glyfosfaat ‘veilig’ zijn. En als zich ongemakkelijke waarheden voordoen, (Vertaler: denk maar aan ‘The Inconvenient Tuth’), halen ze machtige lobbymiddelen, (Engelstalige site), uit de kast om regelgeving te ontwijken. Ze proberen daarmee om de gevaren van hun producten te verbergen, (Engelstalige site). 

De Europese Commissie blokkeert deze fusie voorlopig
De overname is op dit moment door de Europese commissie voorlopig uitgesteld.

EU-commissaris voor mededinging Margrethe Verstager wil eerst een  diepgaand onderzoek instellen en de uitslagen afwachten.

‘We moeten ervoor zorgen dat er echte concurrentie is, zodat boeren toegang hebben en houden tot innovatieve producten, tot betere kwakiteit, en dat ze producten kunnen kopen tegen concurrerende prijzen” zegt Vestager.

Eerste bevindingen van een verkennende studie wijzen uit dat deze transactie kan leiden tot hogere prijzen en een verminderde keuze voor de markt.

LTO is tégen
Ook in Europa stuiten de fusieplannen op bezwaren. Als landbouwexporteur staat Nederland meestal niet afwijzend tegenover GGO’s. ‘(Genetisch Gemodificeerd Organisme). Maar de ongekende fusiegolf die zich nu ontvouwt, doet ook in de polder alarmbellen rinkelen. Land- en Tuinbouworganisatie LTO keert zich in opvallend scherpe bewoordingen tegen het nieuwe megabedrijf Monsanto-Bayer.

“Te veel concentratie van marktmacht gaat, in tegenstelling tot wat de industrie beweert, volgens LTO helemaal niet leiden tot meer innovatie maar is juist een ernstige bedreiging voor de keuzevrijheid van boeren”, vertelt Joris Baecke namens de landbouworganisatie: ‘Monsanto produceert vooral zaad, terwijl Bayer meer in chemische bestrijdingsmiddelen doet”.

 

Joris Baecke

“Als die twee bedrijven fuseren, wordt het oneconomisch om bijvoorbeeld uien te ontwikkelen die beter bestand zijn tegen ziektes. Een resistente ui zou na die fusie immers interen op de verkoop van gewasbeschermingsproducten om diezelfde ziektes tegen te gaan. Voor de verduurzaming van de landbouw is zo’n ontwikkeling absoluut niet wenselijk”.

Vanwege die gevreesde rem op innovatie heeft LTO er bij de Europese Commissie op aangedrongen om de fusie niet toe te staan.

Biodiversiteit

Naast economische bezwaren klinken ook vanuit de klimaathoek kritische geluiden. Zo zou Bayer door de overname te groot worden. “Megabedrijf Bayer bepaalt straks praktisch in zijn eentje wat er op onze akkers groeit en op onze borden ligt”, schreef de Britse Europarlementariër Molly Scott Cato, (van de  Groenen), in 2016 in haar petitie tegen de overname. Groene lobbyclubs hadden daarnaast zorgen over het effect op de biodiversiteit.

Bodemmicrobiologen proberen nog steeds om bodemmicroben te begrijpen, (Engelstalige site), en wat hun rol is in de relatie met planten.

©  Modern Farmer

De agrochemische sector beschikt over te weinig kennis over hoe biociden de bodem aantasten. De agrochemische sector schroeft het public relations budget op waarmee ze de wereld willen laten geloven dat hun producten onschadelijk zijn voor de grond, planten en voor de gezondheid van de mens.

Dergelijke claims zijn niet gebaseerd op goed, diepgravend lange termijn onderzoek. Ze zijn gebaseerd op er langs heen kijken, en ze leveren geen bijpassende aanpak op, (Engelstalige website), die voor acceptatie op de markt zorgen. De verwoestende invloed op de Aarde is steeds duidelijker zichtbaar.

Onze gezondheid

Welke invloed hebben deze biociden op ons mensen? Tal van onderzoeken, (Engelstalige site), hebben de toename van pesticiden  in verband gebracht met gezondheidsproblemen.

©  beyondpesticides

Kat Carrol van de National Health Federation is bezorgd over de invloed ervan op menselijke darmbacteriën, (Engelstalige site), die een grote rol spelen in hoe onze organen functioneren, (Engelstalige site), en in onze neurologische gezondheid.

 Het darm microbioom kan tot maximaal zes pond bacteriën bevatten, en dat noemt Kat Carrol je “menselijke bodem”. Ze zegt dat de machtige bedrijven, met hun agrochemie en levensmiddelenadditieven, onze bodem aanvallen en daarmee de heiligheid van het menselijk lichaam.

Haar zorgen lijken terecht te zijn. Veel belangrijke neurotransmitters bevinden zich in de darm, (Engelstalige site). Afgezien van het beïnvloeden van vitale organen, beïnvloeden deze ‘zenders’ onze stemmingen en ons denken.

 

© brain-gut-connection

Als je je darmbacteriën voedt met een cocktail van biociden, is het dan een verrassing als daar ziektes door ontstaan?

Vertaler:  dit is het verschil tussen een gewasbeschermingsmiddel en een biocide 

 Uitkomsten van een onderzoek dat gepubliceerd is in het tijdschrift ‘Translational Psychatry’ bieden een overtuigend bewijs dat darmbacteriën een directe fysieke reactie kunnen oproepen in de hersenen. Wijzigingen in de samenstelling van het darm-microbioom zijn betrokken bij een breed scala van neurologische en psychiatrische aandoeningen, waaronder autisme, chronische pijn, depressie en de Ziekte van Parkinson.

Dr. Rosemary Mason, (Engelstalige site)  voert milieucampagnes, en heeft uitvoerig gepubliceerd over de invloed van agrochemicaliën, (met name van ‘glyfosfaat’), op mensen, vooral tijdens de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen en adolescenten.

Lees ook een artikel over glyfosfaat op de site van Earth Matters.

 

Mo Costandi, (Engelstalige site), schreef een artikel in de Guardian, waarin hij het belang van evenwichtige darmbacteriën toelichtte. Tijdens de adolescentie ondergaan de hersenen een langdurige periode van verhoogde neurale plasticiteit, waarbij grote aantallen synapsen in de prefrontale cortex worden geëlimineerd, en er een golf van myelinatie over dit deel van de hersenen veegt.

Vertaler: Myelinatie zorgt ervoor dat boodschappen (zenuwimpulsen) sneller worden doorgestuurd, (van 2 m/s naar (maximaal) 120 m/s). Zonder myelinatie zou een dergelijk impuls er veel langer over doen om via het axon de 'volgende' zenuwcel te bereiken. In het bijzonder voor ‘lange afstanden’, (bijvoorbeeld het perifere zenuwstelsel) is dit van cruciaal belang.

bron

Deze processen verfijnen de schakelingen in de prefrontale cortex en vergroten de connectiviteit met andere hersenregio’s. Myelinatie is ook een kritische factor voor de normale dagelijkse werking van de hersenen. Myelinatie verhoogt de geleidingssnelheid van de zenuwvezels met een factor honderd. Als dit proces verstoord wordt kunnen de gevolgen verwoestend zijn.

 

©  New Scientist, oktober 2013

Ander recent onderzoek laat zien dat darmmicroben de rijping en de regulering  bepalen van microglia, dat zijn de imuuncellen die ongewenste synapten in de hersenen elimineren. Leeftijdgerelateerde veranderingen in de samenstelling van darmmicroben kan de myelinatie, en eerder gemaakte synaptische verbindingen, ongedaan maken. Dat kan van invloed zijn op de cognitieve ontwikkeling,  (Engelstalige site). “Als dergelijke veranderingen plaatsvinden , zegt Mason, “heeft dat grote gevolgen voor kinderen en adolescenten”.

Mason ziet glyfosfaat als hoofdschuldige van de aandoeningen die recent in Wales, en elders in het Verenigd Koninkrijk voorkomen.

Toch worden we nog steeds onderworpen aan een ongereguleerde cocktail van agrochemicaliën die elkaar in onze ingewanden te lijf gaan. Regelgevende instanties en overheden lijken de agrochemische sector met fluwelen handschoen te benaderen.

Carol Van Strum heeft documenten gepubliceerd over de samenzwering tussen fabrikanten van gevaarlijke chemicaliën en regelgevende instanties.

Evaggelos Vailliantos heeft de aandacht gevestigd op massale fraude bij de regelgeving over biociden en de grootschalige corruptie bij laboratoria waarvan verondersteld werd dat ze chemicaliën op veiligheid zouden testen. Veel van de te onderzoeken stoffen werden niet onderworpen aan een onderzoek dat geschikt was om te testen. Toch blijven ze verkrijgbaar op de markt.

Shiv Chopra heeft benadrukt hoe verschillende gevaarlijke producten toegang werd verleend tot de commerciële markt, en in de voedselketen, als gevolg van de heimelijke afspraken tussen deze bedrijven en ambtenaren.

Krachtige transnationale bedrijven gebruiken de mensheid als collectief proefkonijn. Maar degenen die hen, of hun wetenschappers, ter verantwoording roepen worden automatisch beschuldigd van misdaden tegen de mensheid, omdat ze voorkomen dat hun producten op de markt worden gebracht om ‘de armen of de hongerigen te helpen’. Zulke aanvallen van woordvoerders van die bedrijven, die zich vermommen als objectieve ambtenaren of als journalisten, zijn pure manipulatie

Ze zijn bovendien gebaseerd op de hypocrisie (Engelstalige site), dat deze bedrijven, (die het bezit zijn van elite-belanghebbers), de belangen zouden behartigen van de mensheid, en van het milieu.

Veel van deze bedrijven hebben in het verleden geprofiteerd van geweld (Engelstalige site). Ongelukkigerwijs doen ze dat nog steeds. Ze profiteren van hun positie als het gaat om hun verbintenis met militarisme. Bijvoorbeeld bij de steun aan de VS bij ‘de verandering van het ‘regime’ in de Oekraïne’.

© sputniknews

En bij de invasie van de VS in Irak (Engelstalige site). Ze geloven ook dat ze de natuur een dienst bewijzen door het gebruik van, (het vergiftigen met), chemicaliën, het intimideren van regeringen, (Engelstalige site), en critici aan te vallen. Ze gebruiken daarvoor propaganda campagnes, (Engelstalige site), die gericht zijn op de wereldbevolking.

Daarbij gaat het onder het mom van ‘ontwikkeling’ in werkelijkheid om neokolonialisme en de vernietiging van inheemse gewoontes en culturen. Om armoedebestrijding onder boeren in India, het verdraaien en beïnvloeden van nationale en internationale wetten, de vernietiging van plattelandsgemeenschappen, het wereldwijd verspreiden van slecht voedsel en ziekte, en de schadelijke gevolgen voor de gezondheid en de bodem.

 De ontploffing van de publieke instellingen, (Engelstalige site), en de vele schending van mensenrechten stonden centraal in het Monsanto Tribunaal in Den Haag in oktober 2016, (Engelstalige site), waar getuigenis werd afgelegd over structureel geweld in tal van vormen.

© corporateeurope

Pesticiden zijn in feite een “kwestie die de hele wereld aangaat”, (Engelstalige site), en zijn op geen enkele manier van vitaal belang om de voedselveiligheid te verzekeren.

Uiteindelijk is wat we zien onwetendheid en arrogantie, en het verbergen van corruptie, en doen alsof het gaat om zekerheid en wetenschap.

“… als we de planeet ernstige schade toebrengen door haar schatten op te graven – het goud, de minerale olie, en het vermogen om te ademen vernietigen door bossen te veranderen in stedelijke woestijnen, de wateren te vergiftigen met giftig afval, en andere organismen uit te roeien- doen we dat allemaal onze eigen lichamen aan …

Alle andere soorten worden onderschikt aan ons gemaakt, of tot uitsterven gebracht, als we denken dat dat nodig is voor de menselijke ‘vooruitgang’ … we maken deel uit van hetzelfde levensweb, waarin elk verschil dat we creëren tussen ‘hen’ en ‘ons’ niets anders is dan het toevoegen van nog meer stenen aan de graftombe van de mensheid zelf.

Satya Sager (Engelstalige site)

Voetnoot (oligopolie): * Wikipedia

Dit artikel is afkomstig van Global Research 2017

Copyright © Colin Todhunter,

Bron: Global Research


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Everything is energy and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. Remember, this is not philosophy. This is physics.

-Albert Einstein-Bij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.