Isis en de 14 sleutels tot heelwording

Isis en de 14 sleutels tot heelwording

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:11533
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:A3 Boeken

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, Boeken, Media en agenda

(Adrie Beyen) We leven in een tijd waarin ‘snel’ en ‘veel’ hoogtij vieren. Dat maakt het niet makkelijk om dicht bij jezelf te komen en te blijven. Ook het heersende idee dat het goddelijke iets is wat buiten ons staat en ons beoordeelt, eist zijn tol en maakt het leven tot een strijd met materie als houvast en pantser. Maar er is sprake van een kentering, een kleine revolutie.

Petra Stam, auteur van het nieuwe boek Isis en de 14 sleutels tot heelwording: “Steeds meer mensen zien dat het focussen op materie geen geluk brengt en onze planeet kapot maakt. Ze gaan op zoek naar manieren om weer heel te worden. Als je heel bent, herinner je je jouw geestelijke oorsprong en ben je herenigd met de Bron. Door heelwording voel je je verbonden met het Al en ervaar je de goddelijkheid ín jezelf. Het woord her-enigen is zo mooi: opnieuw één worden, en wel met je zielskwaliteiten en goddelijkheid.

In het Engels verwijst het woord re-member daarnaar: alle delen weer bijeen brengen. Dat is wat Isis (de ziel) deed met de afgesneden delen van Osiris (het ware zelf). Zij maakte hem weer heel en uit hun vereniging kwam Horus voort: het eenheidsbewustzijn. Heelwording is belangrijk, want het tilt je omhoog boven de wereld van dualiteit en vereenzelviging met de materiële wereld. Door heelwording voel je je niet meer geketend, afhankelijk, afgescheiden of begrensd, maar laat je je leiden door je ziel en ervaar je dat je onsterfelijke geest alles is en kan. Het maakt vrij en geeft de mogelijkheid om vanuit je ware potentie te leven.”

Co-auteur Els Lijesen knikt en voegt toe: “Heelwording is bewustwording van het feit dat wij zielen zijn die deel uitmaken van een geheel en dat dit geheel deel uitmaakt van ons. Sommigen noemen dat de Bron, anderen alziel, atman, wakan tanka of god. Zielen dragen het goddelijke in zich en maken er deel van uit. Onze ziel heeft een lichaam en kan met dat lichaam ervaring opdoen en groeien. Dat lichaam is de energetische weerslag van wat er in de subtielere, onzichtbare lichamen gebeurt. Als je een bepaalde gedachte of een bepaalde emotie hebt, zullen die je lichaam en je leven vormgeven.

In deze tijd zijn we gaan geloven dat de mens en het leven alleen maar uit materie bestaan en dat heeft ervoor gezorgd dat de onzichtbare delen in het onderbewustzijn terecht zijn gekomen. We zijn verdeeld geraakt tussen goed en verkeerd, licht en donker. Daardoor zijn we uit evenwicht en kwetsbaar, hebben we een ego en controle nodig om te kunnen bestaan. Dat maakt ons leven angstig. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Als we heel zijn, zien we dat al het leven één energie is, die zonder belemmering stroomt. Het leeft in ons, door ons. En we doen niets liever dan ons daaraan overgeven, omdat dit ons gelukkig maakt.”

Egyptische kosmologie
Alle mysteriescholen en religieuze tradities uit de oudheid streefden naar eenwording met het goddelijke. De manier waarop verschilt, maar het doel is hetzelfde: heel zijn. De Egyptische kosmologie zit prachtig in elkaar: er bestaan twee krachten; chaos en harmonie, vertegenwoordigd door Seth en Ma’at. De mens heeft vijf lichamen: het fysieke lichaam, de Ka (een energetisch dubbellichaam), de Schaduw (de Haidit), het Magisch Lichaam (de Khu) en de Sahu (het Verlichte Lichaam). Als de mens zich bewust wordt van al die lichamen, die tegelijkertijd kosmische dimensies zijn, dan is hij heel geworden en is hij een met de goden. Petra heeft een sterke band met de goden uit het oude Egypte. Zij ziet ze als krachtvelden die werkzaam zijn in het universum: “Het zijn energetische aspecten van het Al en dus herkenbaar als delen van jezelf. Ze kunnen je inzichten geven over jouzelf, maar ook over de levensweg van de mens, universele processen en spirituele vermogens.

Ik zie Isis bijvoorbeeld als de moeder van mijn ziel, een liefdeskracht die me aanzet om me weer bewust te worden van en te verbinden met mijn ware zelf. In een meditatie zag ik hoeveel ik voor en van anderen in mijn hart meedroeg, hoe ik zelfs bereid was klappen voor dierbaren op te vangen. Daarna zag ik een hiëroglief van mijn hoofd met een gieren-hoofdtooi. Zo kwam ik uit bij Nekhbet de giergodin, beschermster en (spirituele) moeder. Ze maakte me duidelijk dat haar rol belangrijk was, maar dat dit niet ten koste van mijzelf mocht gaan. Egocentrisme is zeker niet de weg, maar zelfcentrisme is wel belangrijk, want als je anderen centraal zet in je hart, is er het gevaar dat als die ander wankelt, jouw hele hart ook wankelt. Nekhbet en haar ‘zuster’ Wadjet zijn ‘de grote ontwakers’, ze verenigen tegendelen in het zelf, maken het onbewuste bewust.”

14 delen - 14 sleutels
Isis zocht de 14 delen van Osiris om hem weer heel te maken. Het boek Isis en de 14 sleutels tot heelwording telt 14 hoofdstukken en in elk hoofdstuk krijg je een sleutel waarmee je kunt werken aan jouw heelwording. Stap voor stap leer je een ander aspect van jezelf kennen. Petra en Els hebben de inhoud van de hoofdstukken bepaald aan de hand van een inwijdingsweg in het oude Egypte. Deze begon bij de sfinx op het plateau van Gizeh, ging via de Grote Piramide de onderwereld in om uiteindelijk het stralende eenheidsbewustzijn te ervaren als de opkomende zon.

Els legt uit welke rol de Egyptische goden bij de sleutels spelen: “Als je je door middel van meditatie of visualisatie afstemt op de energie van een god, gaat jouw eigen energie daarmee resoneren. Als je een probleem hebt op een bepaald gebied, tilt de energie van een godheid de jouwe naar een hogere frequentie en kun je helderheid krijgen over je kwestie. Je kunt je bijvoorbeeld afstemmen op Sekhmet, de vurige leeuwgodin, die staat voor de kracht van de brandende zon. Als je trots is gekrenkt of je grenzen niet zijn gerespecteerd en je vindt het moeilijk om voor jezelf op te komen, dan geeft zij je de emotie ‘woede’. Hierdoor kun je sterk zijn en je eigenwaarde voeden. Haar kracht zetelt in de zonnevlecht, in het middenrifgebied. Als haar kracht wordt getemperd door de liefde in het hart, leer je te handelen vanuit compassie voor jezelf en een ander.

Seth, de god van de chaos, kan je confronteren met je schaduwaspecten en je onderbewuste angsten. Door deze onder ogen te zien en te ervaren wat de energie van Seth met je doet, kun je dit deel van jezelf weer integreren. Dit is echt helend! De energie van mijn gids Thoth leert me op een persoonlijke manier de dualiteit in mezelf in balans te brengen. Dankzij de energie van de goden kun je jouw eigen wezen verrijken.”

Achter de sluier van Isis
Een boek schrijven en hiervoor onderzoek verrichten, is voor auteurs altijd een heel proces. Wanneer je zo intensief met iets bezig bent, kan het niet anders dan dat het je zelf ook veel brengt. Petra kwam tot het volgende inzicht: “Zelf- en spirituele bewustwording, leven vanuit geestelijke heelheid, is de enige weg om echt te leven en om jezelf te bevrijden uit de aardse boeien ofwel de reïncarnatiecyclus. Dat was niet geheel nieuw voor me, maar ik snap het nu vanuit een hoger perspectief en zie de wereld om me heen anders hierdoor. We zijn hier om ervaringen op te doen, maar het einddoel is weer terug te keren naar constant bewustzijn.

Door je te verbinden met licht en leven ofwel het onsterfelijke (kennis, ziel en geest, liefde, etc.) in plaats van donker en dood ofwel sterfelijke zaken (materie, lichaam, spullen, etc.) word je bewuster, lichter, fijnstoffelijker en zie je de werkelijke wereld achter de sluier van Isis. Het is dus interessant om je regelmatig af te vragen met wat of wie je je verbindt, je je tijd deelt, waarom en welk deel van jezelf hierdoor wordt gevoed. Verlichting betekent dat je leeft in het licht (bewustzijn) in plaats van het donker (onbewust zijn). Door je ziel te voeden, zullen herinneringen tot je komen, zal je bewustzijn verruimen, zul je dichter bij je Zelf komen. Het vraagt tijd, toewijding, training, maar alles wat je nodig hebt om dat te bereiken zit in jezelf!”

Alchemie
In het interview valt regelmatig het woord ‘alchemistisch’. Wat bedoelen de auteurs hier precies mee? Petra verklaart dat het boek alchemistisch is op psychologische wijze, omdat het je helpt om door zelfonderzoek, bewustwording en ontwikkeling tegenstellingen te overwinnen en de eenheid in jezelf te herstellen: “Net als de zeven metalen in de alchemie, loopt de mens de weg van onedel wezen (lood, Saturnus, aardsgebonden) naar edel wezen (goud, Zon, goddelijk). De Maan en de Zon zijn de laatste fasen en die zijn weer te vergelijken met het zesde en zevende chakra, en met de bovenste twee treden van bewustzijnsontwikkeling: de goddelijk wijze mens en het goddelijk Zelf-bewustzijn.

De steen der wijzen vind je als je boven bent aangekomen: het ervaren van en leven vanuit de onsterfelijkheid van ziel en geest. Deze wetten van zeven staan uitgebreid beschreven in het boek. Ze geven een heel duidelijk beeld waar je in dit leven staat op de trap van bewustzijn, wat je krachten en valkuilen zijn, maar ook dat ieder mens de mogelijkheid heeft om meer te zijn dan een verstandelijk wezen, dat je kunt groeien naar een bewuste geestelijke staat waar je boven de aardse dualiteit bent uitgestegen: het Horus- of eenheidsbewustzijn.”

En zoals het een twee-eenheid betaamt, vult Els Petra naadloos aan: “Het alchemistische ideaal bestaat uit het verenigen van tegenstellingen, waaruit iets nieuws op een hoger niveau ontstaat. Horus werd geboren uit Isis en Osiris, en staat symbool voor het verenigen van de vrouwelijke en de mannelijke energie in ons, waaruit eenheid in onszelf wordt gecreëerd. De linkerkant van ons lichaam wordt meestal de vrouwelijke kant genoemd, de rechter de mannelijke. Dat heeft met de hersenhelften te maken. Precies in het midden van ons lichaam bevindt zich het hart, de bron van eenheid.

Door de kennis en de meditaties die we in dit boek geven, wat ook weer een samenbrengen is van intellect en intuïtie, leer je je hart te openen. De hele Egyptische kosmologie was gebaseerd op het principe ‘Zo boven, zo beneden’. Dit zie je terug in de piramide, die de ingang naar de Duat, de Egyptische onderwereld symboliseerde, maar ook een ontvanger was van kosmische energie. De sarcofaag staat symbolisch in het midden – in het hart – tussen het bronpunt in de kosmos en de kern van Moeder Aarde. Het voert te ver om hier precies uit te leggen wat er gebeurde in die sarcofaag, maar in het boek doen we dat wel.”

Dit interview is een verkorte versie van het interview met Petra Stam en Els Lijesen in HEUS 3. Het boek Isis en de 14 sleutels tot heelwording is onder meer verkrijgbaar bij Orongo.Geplaatst door A3boeken

A3boeken

A3 boeken is opgericht in 2004 door Adrie Beyen. Het fonds is te vangen onder de paraplu van oude wijsheden, nieuwe inzichten en leven met de natuur. Oftewel A3 boeken geeft boeken en kaartspellen uit over spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, sjamanisme, leven en dood, cultuurhistorie, astrologie, (natuur)religies, natuurbeleving en (dagboek)schrijven...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van A3boekenLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Uiteindelijk zullen we ons niet de woorden van onze vijanden herinneren, maar de stilte van onze vrienden.

Martin Luther King Jr. Amerikaans domineeBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.