Onbeperkte mogelijkheden

monique

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:4738
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, Inspiratie, Eigen producties

(Earth Matters | door Marianne Jaspar) Onbeperkte mogelijkheden heeft ieder mens in zich. 
Daarvan is Monique ten Tusscher overtuigd. Deze overtuiging heeft in haar leven gestalte gekregen. Voor ontplooiïng hebben mensen ruimte nodig en die ruimte wil ze scheppen vanuit vertrouwen en veiligheid. Dan kan Liefde, de meest krachtige energiebron, ons gaan leiden.

Ieder mens wandelt zijn levensweg, heeft een verhaal. Het is aan onszelf dat te durven zien, te doorleven, en te erkennen! Te weten “dit ben ik” en vanuit die acceptatie verder te groeien naar onze unieke mogelijkheden. We zijn zoveel meer dan wat we beleefd / doorgemaakt hebben. Vanuit ons hart krijgen ervaringen die ons leven gekleurd hebben een plek. Het mag er zijn! Emoties zijn waardevol, emoties zijn “energieën om in beweging te komen”! Leven is beweging. Leven wil geleefd wil worden, wil stromen! Als we dat ervaren komt er ruimte voor wie we zijn, en weten we dat het goed is er te zijn.

Vanuit deze ervaren ruimte ontstaat de motivatie, de innerlijke drive te leven voor wat je als mens bezielt. Jij, uniek mens. Ieder mens heeft ergens een diep verlangen om iets van zichzelf bij te dragen aan de schepping. We willen iets moois uitdragen!
Creëren vanuit ons hart, en van daaruit zijn we in Liefde verbonden, zijn we Eén.

Dit is wat Monique ervaart als ze als biodanzalerares mensen uitnodigt om elkaar bij de hand te nemen, een cirkel van werkelijke Verbinding te vormen. Er ontstaat voelbare warmte, Oervertrouwen. Met klanken van muziek, die resoneren is “magie”voelbaar. Ons hogere zelf opent zich en ervaart ruimte om te stromen, ervaart eindeloze Liefde.

 

Liefde en verbinding

Dit raakt de droom van Monique. Een samenleven vanuit Liefde en Verbinding. Een bijna dood ervaring door een auto-ongeluk bracht haar inzicht, er was Licht, het was er prachtig …. ze wilde er wel blijven, maar ze had nog een taak hier op aarde, werd haar gezegd … Die Liefdevolle, stralende ervaring van God, de Bron, werd haar leidraad. Ze bleek “helder zicht” te hebben op mensen, op hun ervaringen en belemmeringen maar ook een gevoel over de plek waar ze was, wat er zich had afgespeeld in het nabije of verdere verleden … waar ze ook kwam in de wereld. Deze gaven, met energieën uit verschillende tijden en plaatsen overweldigden haar aanvankelijk maar hebben meer en meer zijn plek gekregen. En om deze gaven te kunnen stroomlijnen, te kunnen gebruiken voor anderen (be)studeerde ze energiemanagement, voice dialogue, loopbaanadvies, mediation, en al vele jaren sjamanisme.Wat zo wezenlijk blijkt, is “verbonden blijven met de aarde”. Te weten dat ons lichaam het thuis is van onze ziel. Dat we juist ín ons lichaam “Leven” in al zijn kleurschakeringen ervaren. En dat ons lichaam de schakel is tussen hemel en aarde.

Monique ervaart een bijzondere verbondenheid met Gandhi, Krishnamurti, Tara (zij die ons leidt over de
oceaan van ons aardse bestaan) en Egypte, haar 2de thuis; ook In Egypte kan ze historie ervaren en kreeg ze ook inzicht in de tijd van Farao Achnaton die systemen en heilige huisjes wilde doorbreken, de hoofdstad verplaatste naar het midden van Egypte, om zo het Eénheidsbewustzijn gestalte te geven, en aan mensen los van wetten en regels, ruimte en vertrouwen te geven. Ze in aanraking te brengen met de onsterfelijkheid van ons bestaan. Hij wilde ze in wijsheid en licht (van de Zon) laten leven. Met deze weg, dit inzicht voelt ze zich sterk verbonden.

Monique heeft een missie, die gestalte krijgt vanuit een samen leven vanuit het hart! Ze staat voor groepen, zoals bij sjamanistische ceremonies, biodanza, energiemanagement en training. Maar ze begeleidt mensen ook individueel, op hun weg, naar zichzelf, naar hun hart, en in het overstijgen van hun verhaal. “Gelijkwaardig wijsheid delen en leren; als ruimte schepper en ervaringsdeskundige” Ze heeft de gave systemen in de mens en in zijn omgeving te helen, en onbeperkt potentieel te laten ont – dekken

Marianne Jaspar

Monique ten Tusscher www.unlimitedpotential.nl

Bron: earth-matters.nl


Geplaatst door Marianne Jaspar

Marianne Jaspar

Mijn “zijn” interesseert zich voor dit leven hier op aarde … wat wil ik hier wil doen …
Dat betekende al van jongs af aan veel kijken, luisteren en denken. Opgegroeid in het zuiden kreeg ik via allerlei Katholieke instanties en mensen waardevolle verhalen mee over liefde, aandacht voor mensen, en van bezit delen...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Marianne JasparLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Je kunt niet liefhebben zonder jezelf open te stellen, en wanneer je dat doet bestaat de kans dat je eronder zult lijden. Dat is het risico van liefhebben.

Isabelle Adjani, Frans actriceBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.