Maya wijsheid en de creatiekracht van Severn Suzuki

Severn Suzuki

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:11038
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Maya wijsheid voor je levenspad

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, Mayas en 2012

(Elvira van Rijn) Elke dag staat op de homepage van Earth Matters de dagenergie volgens de Maya Tzolkin kalender vermeld. Deze creatiekalender laat ons zien welke energie er dagelijks vanuit de kosmos beschikbaar is om ons te helpen vormgeven aan plannen, projecten en verlangens. Aan de hand van het persoonlijk Tzolkin profiel van Severn Suzuki laat ik zien hoe de kalender inzicht geeft in je potentieel, zodat je het kunt voeden en bewust gebruiken.

Severn Suzuki is de vrouw die als 12 jarig meisje in 1992 de wereld stil kreeg met haar speech op de Werelmilieu Conferentie. Zij sprak daar namens de Environmental Children's Organization, die ze zelf was gestart op haar negende. Twintig jaar later, in 2012 sprak zij nogmaals op dezelfde conferentie over de stand van zaken sinds haar eerste toespraak. Vrijdag 24 mei 2013 is het volgens de kalender Rode Draak toon 10. Dat is dezelfde energie als die van de dag waarop Suzuki is geboren: 30 november 1979.

De dagenergie van 24 mei 2013
Toon tien: Focus vandaag op manifesteren. Produceer, zet iets neer in de realiteit.
Rode Draak: Gebruik daarbij je onvoorwaardelijk vertrouwen op het leven. Weet dat het je precies geeft wat je nodig hebt, ook al lijkt het soms niet te zijn wat je gevraagd had. Vanuit dit vertrouwen kun je putten uit jouw bruisende oerbron van creatieve praktische oplossingen.

Groeikracht en creatiekracht
De Maya’s leren ons dat er twee bewegingen van verandering zijn. De eerste is de groeibeweging, die we hier op aarde zo mooi weerspiegeld zien in de seizoenen en het levensritme van geboorte naar volwassenheid, ouderdom en loslaten van het aardse leven. De tweede beweging voelt minder vertrouwd en is minder herkenbaar. Dat is de beweging van ontwikkeling en creatie. Die beweging volgen we als we ons realiseren dat we zelf de schepper zijn en ieder het vermogen hebben om niet alleen uit de hemel naar de aarde te komen, maar ook om de hemel hier op aarde te brengen.

Hoe Severn Suzuki dat doet kun je lezen in haar geboorteprofiel. Bekijk hier het profiel en lees mee.

Zorgen voor Moeder Aarde
In het profiel vind je als eerste een driehoek van kernkwaliteiten die horen bij haar geboortedag. Deze kwaliteiten laten zien hoe logisch het is dat Severn pleitbezorger is van de Nieuwe Aarde en dat ze oproept tot respect voor Moeder Aarde.


Rode Draak, het eerste zegel van de twintig Tzolkin zegels is de kwaliteit van haar persoonlijkheid. Het staat symbool voor Moeder Aarde die ons draagt en voedt. Met haar toon 10, de creatiekracht om te manifesteren, heeft zij via haar toespraak zichzelf neergezet en de wereld wakker geschud. Met de creatiekracht van haar moeiteloze Zelf, Rode Aarde toon 12 die staat voor de kracht van samenbrengen en samenwerken bracht ze al op negenjarige leeftijd kinderen bijeen in haar zelf opgerichte Environmental Childrens Organization. De creatiekracht van toon 12 gebruikt ze daarnaast om anderen te helpen begrijpen hoe het gaat met de Aarde en wat de nieuwe Aarde nodig heeft. De belangrijkste boodschap die zij in haar eerste toespraak bracht: “Als je niet weet hoe je iets moet herstellen, stop dan om het kapot te maken.” Dit alles deed en doet zij gedreven door de passie van de Rode Slang die beschikt over oeroude kennis over de aarde en hoe zij evolueert.

De stand na 20 jaar
Dat haar boodschap nog steeds actueel is, moge duidelijk zijn. Ik vind het interessant om te horen hoe zij in de toespraak die zij twintig jaar later in 2012 voor dezelfde conferentie hield, laat zien hoe zij zelf veranderd is. Daarbij valt me op dat ze haar levensthema op een andere manier inzet. Haar levensthema en bron van inspiratie zijn het zegel op toon 1 van haar levenspad: Gele Mens. Dit zegel staat voor de kwaliteit van de vrije wil, eigen wijsheid en eigen verantwoordelijkheid voor intenties die je hebt als Mens op Aarde (zie pagina12 inhaar profiel). Het is de kracht van je gedachten die zorgt dat wat je aandacht geeft groeit.In haar eerste toespraak riep Severn wereldleiders ter verantwoording en uitte zij haar boosheid over de manier waarop ze met de aarde omgaan. Woede is de schaduwzijde van Gele Mens. Ze inspireerde er die dag en nog vele jaren daarna de hele wereld mee!

In haar tweede toespraak geeft ze aan dat ze zich gerealiseerd heeft, dat haar oproep niet geholpen heeft wereldleiders op een ander spoor te zetten. “We moeten onze eigen oplossingen vinden en dan zelf zorgen dat ze uitgevoerd worden.” Dit is de constructieve, bewuste kant van Gele Mens die zegt dat we allemaal evenveel verantwoordelijkheid hebben. Uiteindelijk is de enige weg dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en zelf de verandering doorvoert die hij of zij graag ziet in de wereld. Deze nieuwe houding maakt het makkelijker voor Severn om daadwerkelijk iets teweeg te brengen in de wereld. Niet samen boos zijn op anderen, maar ieder voor zich eigen verantwoordelijkheid nemen.

Een nieuwe bijdrage vanuit passie, visie en missie
Door deze vernieuwde boodschap is het voor Severn makkelijker om door te schakelen naar de tweede driehoek in het profiel. Deze driehoek op pagina 7 laat zien hoe zij het potentieel van haar eerste driehoek activeert. Deze driehoek bevat de kwaliteiten van haar passie, missie en visie: kwaliteiten waarmee ze actief een bijdrage levert aan de nieuwe aarde.

Passie: Inspiratie brengen door zich te bewegen op het grensvlak tussen twee werelden, en bruggen te slaan.

Visie: De wereld wakker schudden met haar bezielde communicatie.

Missie: Aanwezig zijn als spiegel, zodat we ons toekomstige zelf in de spiegel zien en inzicht krijgen in wat we nog te vervolmaken hebben.

Elvira van Rijn leidt coaches, trainers en therapeuten op om deze kalender te gebruiken als instrument voor talentontwikkeling en persoonlijke groei. Elke dertien dagen schrijft je het profiel van een VIP, dat je gratis en automatisch ontvangt, wanneer je je abonneert op de nieuwsbrief van ‘Maya wijsheid voor je levenspad’.


Geplaatst door A3boeken

A3boeken

A3 boeken is opgericht in 2004 door Adrie Beyen. Het fonds is te vangen onder de paraplu van oude wijsheden, nieuwe inzichten en leven met de natuur. Oftewel A3 boeken geeft boeken en kaartspellen uit over spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, sjamanisme, leven en dood, cultuurhistorie, astrologie, (natuur)religies, natuurbeleving en (dagboek)schrijven...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van A3boekenLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Spelen omvat een geniale niet te definiëren energie, die op onnavolgbare wijze het binnenste verbindt met diens ware bron. En ware geaardheid zal zich weldra uiten, in zelf scheppend vermogen.

Moniek van PeltBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.