Natuur voor Mensen – Mensen voor Natuur, Duurzaam Leiderschap: Inspiratie voor ‘dragers van verandering’, met Marieke de Vrij | 31 mei en 1 juni 2013 | Mantinge

Natuur en mens

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:7113
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Van Oort en Ros Partners en Ontwikkeling

Gekoppelde categorieen
Media en agenda, Agenda, Bewustzijn, Gnosis, Geografisch, Nederland

(Van Oort & Ros Partners bij Ontwikkeling) 

Inspiraties 2012 Marieke de Vrij inzake Natuur en Mensen
Een samenleving die teleurgesteld is, dient zich te realiseren dat wanneer ze zich niet natuurlijk beweegt naar de natuur dat de onvrede toe neemt. Veel mensen raken ontworteld omdat de maatschappij te gehaast is. Er wordt door veel mensen meer mentale arbeid verricht dan wat natuurlijk ingegeven is. Alleen wanneer de natuurwaarden hersteld worden kunnen mensen een dergelijke constante mentale alertheid verdragen. Wie de natuur niet verankerd in de  samenleving haalt het bestaansrecht van de mens weg.

In steden vindt emotionele uitholling plaats. Normaal is de natuur in staat begeestering uit te laten waaieren de stad in. Nu helt de stad over de natuur heen, met een sterk verzwarend energieveld voor het natuurlijk leven om de stad heen. Er wordt met urgentie gevraagd positieve aandacht te besteden aan bijstand en herstel van de energetische waarde van de natuur.

Emotionele uitholling vindt vooral plaats wanneer men meer dient te geven dan men wezenlijk zelf ontvangt. Wanneer men meer bezet is met zaken dan dat men wezenlijk doorleefd kan toe-eigenen en wanneer men meer moet voelen langdurig dan wat men feitelijk doet.

Dit buitensporig onrustige gedrag heeft een effect op de natuur. Het belast de waterreserves, het belast de grond waarop men leeft én het belast de mentale vermogen van mensen, die door méér menigmaal niet gelukkiger worden.

Jonge kinderen die voorheen in onschuld ingebed waren en natuurlijk speels gedrag kenden, gedragen zich steeds alerter en minder gevoeglijk. Kinderen zijn meer oplettend geworden, hoger sensitief, maar minder geaard en in rust vertegenwoordigd. Daar waar voorheen kinderen herstelvermogens hadden om volwassenen te herbalanceren, is deze nu minder voorradig.

De natuur kan mensen het eigen diepere zelf, het natuurlijke ik, bewuster laten ervaren waardoor de zelfinlevendheid alsmede het zelfgenezend vermogen van mensen wordt versterkt. De intuïtieve vaardigheden van mensen onderling nemen toe evenals de herinneringskracht rondom wezenlijke zaken. De behoeftebevrediging wordt natuurlijker beleefd en beantwoord. De doortastendheid om zinvol te willen leven wordt vergroot. Zorgenvrij zijn wordt bespoedigd wanneer de natuurlijke wereld mensen omringt.

Begeleiding

Marieke de Vrij wordt sinds 1980 dagelijks geïnspireerd vanuit de onstoffelijke  wereld, om individuele en maatschappelijke ontwikkeling te bevorderen. Middels  fijnzinnige bewoordingen werpt zij licht op levensvragen van grote individuele en  maatschappelijke betekenis. Zij faciliteert de bijeenkomst samen met haar levenspartner Jules van der Veldt die eveneens open staat voor het ontvangen  van geïnspireerde informatie. 

Programma

Verdieping door middel van door Marieke vrij gegeven inspiraties zowel op het thema van natuur en  duurzaamheid als op de eigen persoonlijke ontwikkeling als ‘bezield leider’. We bieden  ondersteuning voor ‘dragers van verandering’ om hun  missie met nog meer kracht uit te dragen. Dialoog,  meditatie, natuurbeleving en gezamenlijke verdieping staan centraal.

Plaats, tijd en prijs

De edities van Aandacht voor Echt vinden plaats in Mantinge in het prachtige  Centrum Het Vrije Veld. De bijeenkomst start op vrijdag 31 mei om 10:30 uur en is zaterdag 1 juni om 17:00 uur afgelopen. De kosten zijn € 495,= inclusief BTW, inclusief eten/drinken op beide dagen maar exclusief overnachting (in een hotel in de buurt of op een natuurcamping) over te maken op rekeningnummer  1939823 t.n.v. Het Vrije Veld.

Aanmelden
Aanmelden met naam, adres, telefoonnummer(s) bij [email protected] Graag onvangen we de betaling binnen twee weken na bevestiging. Een gedeeltelijke restitutie van de deelnamekosten is alleen mogelijk in geval van onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte.

Organisatie
Deze tweedaagse is geïnitieerd door Joost Barendrecht, Wim van Oort, Theo van Bruggen en Jelle de Jong.

Bron: www.vanoort-ros.nl


Geplaatst door Jan Louwes
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Have I now become your enemy by telling you the truth?

Galations 4:16Bij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.