Diepgaand inzicht in de plek die we in onze familie innemen

Familie opstellingen

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:13863
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, (Grens)wetenschap, Inspiratie, Genezing, Opvoeden, Therapieën

(Isabelle Hofstra) Het fenomeen familie opstellingen maakt zichtbaar waar problemen vandaan komen die in eerste instantie bij de persoon zelf lijken te liggen, maar uiteindelijk voort komen uit een onbalans in het familiesysteem.

Wie is Bert Hellinger?

De Duitse therapeut en voormalig priester bij de Zulu's Bert Hellinger, heeft zich verdiept in de familie als systeem en ontdekte dat er in het systeem breuken kunnen optreden die het hele systeem in onbalans kunnen brengen. In Duitsland geniet hij grote bekendheid, maar ook in Nederland begint zijn werk door te dringen. Hij heeft zich verdiept in de Gestalt, Psychanalyse, Primal Scream Therapie en de Transactionele Analyse.

Gevoelsmatig weten de meeste mensen dat hun familie van herkomst grote invloed heeft op de manier waarop zij in het leven staan. Maar op het moment dat ze tegen persoonlijke problemen aanlopen, vergeten mensen meestal

naar het grotere verband te kijken. Ze maken zichzelf verwijten en zoeken de oorzaak bij zichzelf. Na meerdere pogingen om hun gedrag te veranderen, trekt men vaak de conclusie dat verandering niet mogelijk is en dat ze er mee zullen moeten leren leven.

Disbalans in je familie systeem.

Bij het werken met familieopstellingen wordt persoonlijke problematiek (bijvoorbeeld sociale, psychische of lichamelijke klachten) in verband gebracht met ons familiesysteem. Mensen blijken in staat om hun gedrag te veranderen wanneer zij zich realiseren wat de functie is van hun gedrag binnen de familie waartoe zij behoren.

Familieopstellingen geven je de mogelijkheid om de belemmerende (en soms zelfs verstikkende) invloeden van je familiesysteem te veranderen in een krachtige hulpbron. Een effectieve manier om in balans te komen met jezelf.

Wat zijn familie opstellingen?

Bij een familieopstelling wordt een ruimtelijke voorstelling gemaakt van de familie waartoe je behoort. Dit kan bijvoorbeeld je gezin van herkomst zijn maar er kan ook gekeken worden naar jezelf in je huidige situatie/relatie.

Wanneer je een opstelling doet dan plaatst je - vanuit je gevoel - representanten( andere mensen) voor jezelf en voor leden uit je familiesysteem in de ruimte. Het is heel bijzonder om te merken dat de representanten in de opstelling toegang krijgen tot de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van diegene die zij representeren. Ze staan in de energie van die persoon. De opstelling maakt patronen zichtbaar die zich in het familiesysteem voordoen. De begeleider/therapeut gaat opzoek naar een opstelling die een positieve uitwerking heeft op het individu en op het totale systeem. Wat zich in het familiesysteem afspeelt, kan niet worden bedacht. Het laat zichzelf zien. Mensen die representeren( een bepaald familielid vertegenwoordigen) kennen elkaar niet en zeker de achtergrond is hen volkomen onbekend.

Welke thema's kun je gebruiken voor een opstelling?

 • regelmatig terugkerende angst, boosheid, verdriet
 • ernstige schuldgevoelens
 • depressiviteit
 • problemen in de relatie
 • verwerken van een scheiding
 • bindingsangst
 • overlijden een dierbare
 • moeilijke beslissingen in het leven
 • negatieve gevoelens ten opzichte van jezelf
 • verstoorde familierelaties
 • ouder zijn van een kind met probleemgedrag
 • lichamelijke klachten zonder duidelijke aanwijsbare oorzaak
 • omgaan met ernstige ziekte
 • burn-out, stress of overspannen zijn
 • verslavingen
 • suïcide

Ervaringen met opstellingen

Het is bizar om iemand te representeren en te ervaren en te voelen dat je in de energie komt te staan van diegene of datgene wat je representeert. Het is ook buitengewoon mooi om te zien dat als er iets verandert in de opstelling ( iemand neemt op uitnodiging van de begeleider/therapeut een andere positie in) er een beweging op gang komt in het familiesysteem. Een zoon heeft bijvoorbeeld een verantwoordelijkheid op zich genomen die eigenlijk bij zijn vader hoorde. Op het moment, als hij deze terug geeft met de woorden: dit is niet van mij, maar van jou, ik geef het aan jou terug, dan ontstaat er ruimte.

Zo ontstaat er balans in het familiesysteem. Het heeft daarna zijn uitwerking in het leven van diegene die de opstelling gedaan heeft ( en zelf aan de kant staat om waar te nemen wat er gebeurt), maar ook bij de andere familieleden, die van niets weten.

Doorbreken van patronen

Als er in het familie systeem zoveel wordt doorgegeven en door middel van één of meerdere opstellingen kan er een kentering komen, dan heb je een patroon doorbroken. Dan heb je iets letterlijk gestopt. Een bejaarde vrouw zag dat zelfdoding in het familie systeem zat en in de lijn van haar man, zoon en twee ooms. Uiteindelijk bleek in de opstelling dat het iets was gebeurd in de Tweede Wereld oorlog. Een oom had verraad gepleegd, haar man had de schuld op zich genomen en daarna weer de zoon. Toen haar man, althans de representant, de schuld had teruggeven aan de oom kwam er ontspanning in het systeem. Deze oma wilde voorkomen dat haar kleinzonen in die schuldlijn meegenomen werden. Ze stopte met de opstelling het thema 'schuldig voelen' .

Er is meer tussen hemel en aarde zeggen we: inderdaad, dat is er.


Meer info:

Opleidingen en cursussen: www.hellingerinstituut.nl 

Opstellingen bij jou in de buurt: familieopstellingen.startpagina.nl


Geplaatst door Isabelle Hofstra

Isabelle Hofstra

In 1992 kreeg ik van iemand het boek : ‘Luisteren naar kinderen ‘van Thomas Gordon. Ik was direct gefascineerd door de praktische benadering die hij heeft naar communicatie en omgang met kinderen.

Balans in de relatie ontstaat door de grondtoon van deze methodiek: ik ben belangrijk, jij bent belangrijk...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Isabelle HofstraLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

It is dangerous to be right, when the government is wrong.

VoltaireBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.