Doorbraak in onze Evolutie: De toekomstvisie van het Kennis Boek

Boek van kennis

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:25384
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Sensability

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, (Grens)wetenschap, Mayas en 2012

In vorige artikelen heb ik verschillende toekomstvisies gegeven, zoals de Pleiadische visie van Marc Smulders en de esoterische visie van Charles Leadbeater. In dit artikel ga ik kort in op de toekomstvisie die is doorgegeven in het zogenaamde Kennis Boek. Net zoals de voorgaande artikelen is dit afkomstig uit het laatste hoofdstuk van mijn boek 'Doorbraak in onze Evolutie' dat gaat over onze toekomst.

Het Kennis Boek is geschreven door de Turkse mevrouw Çorak. Zij is in 1981 begonnen om de door haar van hogere intelligenties ontvangen kennis op te schrijven. Het Kennis Boek beweert de opvolger te zijn van de eerder doorgegeven religieuze boeken, zoals het Oude en het Nieuwe Testament, de psalmen van David en de Koran, en ook van de filosofieën uit het Verre Oosten. In al deze bronnen zou de waarheid al volledig zijn weergegeven, maar de mens heeft er heel verschillende, vaak foutieve, interpretaties van gemaakt. Dit is de oorzaak van veel strijd en lijden. Het Kennis Boek pretendeert geen religieus boek te zijn maar een boek dat alle kennis objectief en volledig doorgeeft.

Het is geen boek dat bedoeld is om zomaar doorgelezen te worden. De lezer zal er dan weinig tot niets van begrijpen en de kans lopen om uit zijn evenwicht te worden gebracht door de bijzonder sterke energie die dit boek in zich bergt. Ik wil je hiervoor waarschuwen. Ik heb de energie van dit boek meerdere malen gevoeld en ik heb zelf ondervonden dat deze inderdaad erg sterk is. Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken dus! Het wordt aanbevolen om dit boek alleen via de voorgeschreven programma’s te bestuderen. Zie hiervoor www.hetkennisboek.nl of www.theknowledgebook.org. Ik heb dit even gedaan, maar vond de programma’s te rigide opgezet en de inhoud en toonzetting te dogmatisch. Ik ben er dan ook weer mee gestopt. Maar dit laat onverlet dat er interessante informatie in staat, waarvan ik in het kort de visie over de toekomst weergeef.

In het Kennis Boek wordt gesproken over de Gouden Tijd die wij pas in de 23e Eeuw zullen bereiken. Onze planeet is verplicht om eerst door nog twee Kosmische tijden heen te gaan voordat wij bij deze periode arriveren. Wij hebben deze tijd nodig omdat ons bewustzijn nog diep geworteld is in oude structuren waarvan de ketenen niet zo gemakkelijk te doorbreken zijn. Als eerste zullen we onze religieuze vooroordelen en discriminatie moeten doorbreken. In het boek wordt gesteld dat alle woorden in alle religieuze boeken uit dezelfde enkelvoudige bron komen die Allah, of De Heer, wordt genoemd. In de Gouden Tijd zullen wij leven in de broederlijke en zusterlijke wereld met een enkelvoudige God, een enkelvoudige orde, een enkelvoudig systeem en een enkelvoudig boek. 

Zover zijn wij echter nog niet. Wij moeten daarvoor drie drempels overstijgen. Dit neemt drie kosmische tijden in beslag. Elke kosmische tijd omvat een eeuw. De eerste hiervan hebben we inmiddels achter de rug. Dit was de 20e eeuw. De tweede kosmische tijd omvat de 21e eeuw en de derde de 22e eeuw. De Gouden Tijd start met de 23e eeuw. Voor de goede orde: dat betreft het jaar 2200. Nog 189 jaar te gaan dus. Ook weer een langer tijdsbestek dan waar de Maya-kalender over rept, maar niet zo lang als in het eerder beschreven esoterische scenario. De Gouden Tijd duurt in totaal zeven eeuwen, waarna we in de 30e eeuw de Tijd van Licht ingaan. Samengevat spreekt het boek over de volgende vijf tijdsschalen:

  1. De Voorbereidende Tijd: deze omvat de periode van de heilige, of religieuze boeken, zoals hierboven genoemd. Deze tijd hebben we inmiddels achter de rug.
  2. De Ontwakende Tijd: deze wordt in het Kennis Boek de dimensie van transitie genoemd. Dit besloeg de 20e eeuw en wij hebben deze tijd in het jaar 1999 afgerond. Ook was dit de periode van resurrectie (wederopstanding). Deze is aan ons verkondigd in de genoemde heilige boeken, onder andere door het verhaal van de wederopstanding van Jezus Christus.
  3. De Nieuwe Tijd: deze omvat twee kosmische tijden, de 21e eeuw en de 22e eeuw, waar we ons nu dus in bevinden. Hierin gaan we voorbij de toestand waaraan we in de 20e eeuw gewend waren. Aanvankelijk geeft dit onzekerheid en kan dit met chaos gepaard gaan, maar in deze periode verwerven we het onbekende, werken en onderzoeken we en bereiken we uiteindelijk realisatie.
  4. De Gouden Tijd: deze start in 2200, de 23e eeuw, en omvat zeven eeuwen. Hierin bereiken wij directe realisatie van universeel gewaarzijn en unificatie (eenwording). Dit doet mij denken aan het essentiële eenheidsbewustzijn waar de esoterici over spreken dat wij bereiken als wij onze lange reis door het menselijke koninkrijk hebben voltooid en transformeren in supermenselijke wezens (zie 'Doorbraak in onze Evolutie', hoofdstuk 5). Dit duurt dan minder lang dan ik dacht. Dat valt dus weer mee. Volgens het Kennis Boek zullen we in deze periode van zeven eeuwen getuige zijn van een mechanisme, een systeem, een goddelijke orde en een realiteit, die nu nog niet wordt begrepen op onze planeet, maar die de bronnen van dit boek trachten te introduceren aan ons.
  5. De Tijd van Licht: deze wordt na de 30e eeuw werkzaam. Vanaf die tijd is direct de orde van Allah in werking. De mensheid (of moeten we zeggen ‘supermensheid’?) neemt haar plaats effectief in als de directe essentie stafleden van het systeem. Na deze periode wordt de mensheid buiten werking gesteld en transfereert haar autoriteit naar de orde van Allah.

Deze laatste zinnen klinken misschien een beetje pompeus en cryptisch, maar dit is de terminologie die in het Kennis Boek gebruikt wordt. Ik heb de inhoud al wat eenvoudiger en in mijn eigen woorden weergegeven, maar ik wil ook een indruk geven van de in het Kennis Boek gebruikte terminologie. Dat kan de nieuwsgierige lezer al wat voorbereiden, mocht die plannen hebben om dit boek te gaan bestuderen. Nogmaals: het is raadzaam om dit dan via de daarvoor aangewezen programma’s te doen.

We leven volgens het Kennis Boek nu dus aan het begin van de Nieuwe Tijd, die is gestart in het jaar 2000. In het boek wordt, voor zover ik heb kunnen zien – het zijn 775 pagina’s die ik lang niet allemaal gelezen heb –, nergens gerept over de doorbraakjaren 2011 en 2012. Er wordt wel op korte termijn een transitie verwacht die chaotisch zal zijn voor degenen die niet meegaan in de bewustzijnsverhoging en de voorbereidingen die nodig zijn om de Gouden Tijd te kunnen bereiken. Maar degenen die het volledige programma van het Kennis Boek afwerken zouden hiervoor beschermd zijn.

Van dit idee in het Kennis Boek van een speciale bescherming gaan mijn nekharen en wenkbrauwen wel een beetje omhoog moet ik zeggen. Ik houd niet zo van die claims van speciale groepen die gered worden. Bij Marc Smulders kwam ik dit ook al tegen en er zijn meer groeperingen die speciale behandelingen claimen, als er maar op de door hen aangegeven manier gewerkt wordt aan bewustzijnsverhoging. Misschien wordt mijn perceptie hier verduisterd door mijn nog regelmatig door het eigengereide mind-ego duo geïnfiltreerde bewustzijn, maar ik houd het er toch op dat ik gewoon mijn gezonde beoordelings- en onderscheidingsvermogen gebruik. Dat beveel ik overigens iedereen van harte aan. Het credo is wat mij betreft: geloof niet alles zomaar, maar wijs ook niet alles meteen af; stel je open, ontvang, onderzoek, analyseer, ervaar en beoordeel met je gezonde verstand én met je intuïtie! Eerste druk, februari 2012, 248 pp, paperback
ISBN 97890-8570-951-0
Winkelprijs 19,95 euro
Uitgeverij Boekenbent


Geplaatst door Eric Huysmans

Eric Huysmans

Na twee studies –  economische geografie en bedrijfskunde – en een 15-jarige carrière in het bedrijfsleven, o.a. als marketingadviseur en bankdirecteur werd het mij in 1999 duidelijk dat ik mijn geluk niet zou vinden in een managersfunctie in loondienstverband...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Eric HuysmansLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

In het leven van ieder mens komt een moment waarop het innerlijk vuur dooft. Het laait weer op als gevolg van een ontmoeting met een ander mens. We moeten dankbaar zijn voor die mensen die het vuur van de innerlijke geest weer ontsteken.

Albert Schweitzer, Duist arts en filosoofBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.