Liefde is jullie sleutel

Liefde

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:4185
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Ditrianum

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn

(Ditrianum | Jeshua via Frank Hoogerbeets) Jullie leven in een tijd van grote transformatie en de druk vanuit de Schepping om opnieuw te gaan leven vanuit het Hart wordt met de dag groter. Veel negativiteit bouwt zich nu op in jullie levenssfeer omdat velen nog steeds niet bereid zijn de stap naar geestelijke zelfstandigheid en onvoorwaardelijke Liefde te zetten, de weg die voert naar mijn Vader, uit het dal van dualiteit en materiële afhankelijkheid. Niemand zal kunnen zeggen dat hij het niet heeft geweten wanneer grote veranderingen in de structuur van de Aarde en de menselijke samenleving zich voltrekken, want diep van binnen weet iedereen waarom hij in deze tijd naar de Aarde is gekomen.

Dit is geen tijd voor passiviteit en apathie. Men dient te gaan handelen vanuit het diepere weten binnenin in plaats van te reageren op de prikkels van vergankelijkheid die dagelijks jullie huiskamers binnenkomen via de televisie of radio. Jullie media weten heel handig in te spelen op de menselijke behoefte aan vermaak en ontspanning. Maar wie heeft daar nog echt plezier in? Wie wil deze druk vanuit de samenleving in het Hart ervaren? Hoe groot moet de druk worden voordat men de onderdrukking van de menselijke geest definitief een halt zal toeroepen?

Nee, jullie hoeven niet massaal te gaan verkondigen hoe het anders moet, en ook hoeven jullie geen plannen op te stellen om een nieuwe Aarde vorm te geven. Wie overtuigend en zonder enige vrees vanuit het Hart durft te leven, levert al zijn aandeel in het transformatieproces dat de mensheid zal terugvoeren naar die bewuste verbondenheid met de Schepper, een verbinding die nooit verloren had mogen gaan. Ieder van jullie moet in het diepst van zijn wezen kijken en zich afvragen welke drijfveren hem bewegen en waarom hij een levensstijl in stand houdt die zijn Hart niet meer wil dragen.

Ik heb het over de collectieve angst die met de dag groter wordt en die jullie verlamt en in vertwijfeling houdt, en die ervoor zorgt dat jullie je hart steeds meer afsluiten, om maar niet de pijn en het verdriet te hoeven voelen van de geestelijke zelfstandigheid die jullie zo lang geleden hebben opgegeven. Zeker, jullie oude systemen zijn hard aan het aftakelen en in toenemende mate ervaren jullie de onrust, irritatie en boosheid die in jullie opborrelen omdat jullie dachten dat jullie opnieuw konden plaatsnemen onder de gewelven van materiële zekerheid en geestelijke impasse. Maar de Geest roept, en vraagt iedereen om diep in zichzelf te rade te gaan en zich af te vragen wie hij is en waarom hij juist nu hier op Aarde is gekomen.

Jullie droomwereld is aan het vervagen en het Licht van de Geest dringt steeds meer door tot de nevelige sfeer die jullie leven na leven hebben opgebouwd en ondersteund, vaak zonder dit te beseffen. In die sfeer konden andere wezens zich nestelen en zich tegoed doen aan jullie angstenergie, want gelijke energieën trekken elkaar aan. Ieder van jullie heeft wel eens nachtmerries en het gevoel te worden achtervolgd, dat gepaard gaat met vlagen van grote angst. Hebben jullie je wel eens afgevraagd waar dat gevoel vandaan komt? Zijn jullie bereid om diep naar binnen te kijken en je af te vragen waar je nu eigenlijk bang voor bent? Kijk die angst diep in de ogen, hoe klein ook, want dat is de enige manier om jullie blokkade van angst op te heffen. Loop er niet meer voor weg, probeer het niet langer uit te stellen, want de confrontatie is hier en nu, met jezelf!

Ik zou graag willen dat jullie eens en vooral afrekenen met jullie verleden, een verleden dat vooral wordt gekenmerkt door afhankelijkheid, onvermogen, verdriet, angst en boosheid. De angst die velen van jullie nog steeds ervaren komt voort uit jullie onvermogen om jezelf lief te hebben. Dus zeg ik het nog eens: waar Liefde heerst kan angst niet bestaan. Zeker, er zijn veel negatieve krachten werkzaam in jullie wereld die proberen jullie in de greep van angst vast te houden, maar jullie kunnen hen niet verantwoordelijk houden voor de psychische beperkingen die jullie ervaren, want jullie hebben de vrije wil gekregen van de Schepper en elk moment kunnen jullie ervoor kiezen om in jullie Liefdeskracht te gaan staan en de kleverige substantie van angst van jullie af te schudden. Geen macht in de Schepping kan jullie daarvan afhouden! Wacht daarom niet langer en eis jullie geboorterecht van Liefde en Zelfbeschikking op. Hoe meer mensen dat gaan doen, des te sneller de metamorfose zal plaatsvinden.

Geliefden, maak een eind aan het gevoel van onzekerheid en onvermogen dat jullie te lang in een verlammende angstgreep heeft gehouden. Jullie hebben het vermogen om het heft in eigen hand te nemen en te beschikken over jullie eigen lot. Niemand kan jullie daarvan afhouden, tenzij jullie dat zelf toestaan. Het is zo eenvoudig!

Wie de wil heeft veranderingen tot stand te brengen, zal bergen kunnen verzetten. Ik vraag niet van jullie om de strijd aan te gaan met negatieve factoren in jullie samenleving, want daarmee zouden jullie de dualiteit slechts in stand houden. Wat ik van jullie vraag is om een stille transformatie te weeg te brengen, gewoon door op te komen voor jullie innerlijke overtuigingen en deze in jullie dagelijkse leven toe te passen. Leef vanuit het weten dat Liefde altijd zal zegevieren over angst en draag dit weten met een glimlach.

Gebruik jullie creatieve vermogens en ga niet zitten wachten op gebeurtenissen die de wereld misschien kunnen veranderen. Schep jullie eigen toekomst en bestemming want het is jullie geboorterecht. Zo zal de wereld zijn wat jullie ervan maken. Geen macht buiten jullie zelf is daarvoor verantwoordelijk. Besef dat jullie werkelijkheid een reflectie is van wie jullie zijn.

De periode die jullie nu ervaren is een tijd van wijze en geduldige co-creatie. Verwacht wonderen, gevoed door jullie eigen God-gegeven creatieve vermogens. Laat de inspiratie van binnenuit de wereld in stromen en laat je niet afleiden door meningen of afkeuringen van de massa. Meer dan ooit hebben jullie nu de gelegenheid om je op Aarde te verbinden met hogere waarheden als een geschenk om uit het dal te klimmen van onwetendheid en onvermogen en jullie wereld naar een hogere werkelijkheid te voeren op de kosmische evolutieschaal. Ik ben nog steeds bij de Aarde om jullie aan te moedigen en soms geestelijk een zetje te geven, maar jullie moeten er zelf voor kiezen en ernaar gaan handelen!

Jullie samenleving staat op het punt om uiteen te vallen als een omgevallen boom die door verrotting aan het vermolmen is. De grootste inspanningen zullen dit proces niet kunnen keren, maar in dit proces is jullie houding van het grootste belang. Overstijgen jullie de materiële afhankelijkheid en de angst voor het onbekende? Kunnen jullie je hang naar financiële zekerheid loslaten in de wetenschap dat geld in jullie wereld zal verdwijnen als sneeuw voor de zon? De Geest is jullie Anker. Alles komt voort uit de Geest, zelfs het avondbriesje dat je langs je hoofd voelt gaan, of de vlieg die je geïrriteerd van je af slaat. Heb hoop en vertrouwen, en maak daar je dagelijkse gewoonte van. Ervaar de wereld en de veranderingen met de zekerheid dat je er zelf voor hebt gekozen om deel uit te maken van deze transformatie.

Dit zijn de woorden die ik nu op jullie wil overbrengen. Heb vertrouwen, heb lief! Ik ben nog altijd bij jullie om jullie daarin aan te moedigen.

Jeshua via Frank Hoogerbeets 

14 juni 2012

Copyright © 2012 Frank Hoogerbeets (www.ditrianum.org). Deze informatie mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid, inclusief deze copyright-vermelding.

Bron: www.ditrianum.org


Ditrianum is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met het, middels getalsanalyse, onderzoeken van energieën die zich overal om ons heen manifesteren. De naam 'Ditrianum' is afgeleid van 'Divine TriangleNumerology' en zag het daglicht op 5 oktober 2002. De oprichter, Frank Hoogerbeets, is sinds 1989 actief bezig op het gebied van getallenleer. In de jaren negentig heeft hij meerdere studiereizen gemaakt naar Engeland, met name naar Glastonbury, Avebury en Stonehenge.

Sinds 2005 is Ditrianum meer en meer een lichtportaal geworden voor kosmische boodschappen van o.a.Aartsengel Michaëlde Arcturiërs en de Stichters. Het was een heel natuurlijke maar tevens intense energiestroom die meer vanuit één enkele Bron afkomstig lijkt te zijn. Deze verhoogde instroming van energie blijkt ook een duidelijke bron van inspiratie te zijn voor de artikelen die Frank schrijft: "De instroming van verhoogde kosmische energie is heel intens en op alle niveaus worden de gevolgen van deze instroming steeds duidelijker voelbaar." De komende jaren zullen intense jaren van spiritueel ontwaken worden en zaken die nochthans verborgen zijn gebleven zullen meer en meer "aan het Licht" komen.

Ditrianum wil samen met veel andere spirituele organisaties in de wereld een lichtportaal zijn en de toenemende stroom van informatie en kennis in de vorm van woord en beeld aanreiken aan een ieder die de wil heeft om het leven op Aarde in positieve zin te veranderen. Dit veranderen begint bij een ieder van ons, hoe klein ook, want hoe meer mensen vervuld raken van dit Kosmische Licht, des te sneller de Aarde zal worden getransformeerd tot het Paradijs dat Zij altijd bedoeld was te zijn!


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik heb geleerd dat moed niet de afwezigheid van angst is, maar het overwinnen ervan. Een dapper man is niet hij die geen angst voelt, maar die zijn angst weet te overwinnen.

Nelson Mandela, ex-president van Zuid-AfrikaBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.