Doorbraak in onze Evolutie: Bevrijding van onze egospelletjes

Van jezelf houden

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:9463
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Sensability

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn

Momenteel bevinden wij ons in een cruciale fase van onze evolutie waarin wij ons aan het bevrijden zijn van de uitwassen van ons op drift geraakte ego en onze nog onvolwassen mind. De jaren 2011-2012 zijn doorbraakjaren waarin ons menselijke bewustzijn fundamentele veranderingen doormaakt die ons in de komende jaren zullen leiden naar een meer eenheidsgericht bewustzijn. Hiermee zullen wij uiteindelijk boven ons conflictdenken uitstijgen en een toekomst creëren waarin wij met meer respect, harmonie en liefde met elkaar en met de aarde omgaan, vanuit de leidende gedachte dat we allen onderdeel zijn van één en hetzelfde grote geheel. Dit gaat echter niet vanzelf. Eric Huysmans houdt zichzelf en de lezer  in een reeks artikelen een kritische spiegel voor met wat dit van ons allen vraagt. In zijn bijdrage op 7 mei jl. ging hij in op de spelletjes van ons ego en de kosten daarvan. In dit deel beschrijft hij hoe we ons van deze egospelletjes kunnen bevrijden.

De egospelletjes en de kosten daarvan

Even terughalen: het ego speelt de volgende spelletjes met ons:

 1. Domineren, dominantie vermijden
 2. Ik heb gelijk, de ander heeft ongelijk
 3. De ander ‘slecht’ of ‘fout’ maken
 4. Iets of iemand de schuld geven: ‘blaming’
 5. ‘Covering up’: afdekken van de waarheid
 6. Zelfrechtvaardiging

De kosten hiervan zijn:

 • Verlies van energie: ons vermoeid en onvoldaan voelen.
 • Verlies van vitaliteit: ons uitgeblust en leeg voelen.
 • Verlies van (levens)vreugde: ons somber en depressief voelen.
 • Verslechtering van relaties met anderen: ons afgescheiden en eenzaam voelen.
 • Verlies van vrijheid (van expressie): het sterven van het verlangen van onze ziel.
 • Afnemende gezondheid op fysiek -, emotioneel -, mentaal - en zielsniveau.

Al deze verliespunten leiden uiteindelijk tot een algeheel verlies van welbevinden. We gaan ons door de egospelletjes steeds ongelukkiger voelen! Het is dus zaak om ons van deze spelletjes te bevrijden.

Bevrijding van de egospelletjes

De eerste stap naar bevrijding hebben we al gezet nu we weten welke spelletjes het ego met ons speelt en wat dit ons kost. Deze kennis dienen we in onszelf te integreren zodat we ons er steeds bewuster van gaan worden hoe hoog de kosten van deze spelletjes eigenlijk zijn. Dit zal ons motivatie geven om de noodzakelijke inspanning te leveren om ons hiervan te gaan bevrijden. Maar hoe moeten we dit doen? Hoe verlossen we ons uit de wurggreep van ons ego? Hoe kunnen we loskomen van diens spelletjes? 

Zien is vrijheid

Alleen het besef van de kosten van de spelletjes is niet genoeg. We dienen de egospelletjes ook te leren zien wanneer wij ze spelen. Liefst in het moment zelf. Of eigenlijk liever net vóórdat we de neiging krijgen om ze te gaan spelen. Dan kunnen we op zijn minst een poging doen om ze te voorkomen. Maar dat gaat niet zomaar. Ons ego heeft zijn greep op ons stevig verankerd tijdens de vele incarnaties van onze ziel in de lagere stadia van het menselijke koninkrijk. ¹ Voordat we zover zijn dat we de spelletjes kunnen voorkomen, dienen we ze eerst achteraf te gaan zien. Dus nádat we ze gespeeld hebben. Daarmee worden we ons steeds bewuster van het functioneren van het ego door ons heen, en krijgen we tevens de mogelijkheid om de negatieve gevolgen daarvan te herstellen. Bijvoorbeeld door onze excuses aan te bieden. Of door ons gelijk over een bepaalde hardnekkige kwestie op te geven. Of door op te houden met een ander slecht te maken en in plaats daarvan hem of haar te vergeven, en ons hart te openen en te zuiveren van alle zwaarte die daarin is terecht gekomen als gevolg van het herhaaldelijk spelen van de egospelletjes.

Oefening baart kunst

Consequente en herhaaldelijke waarneming van deze spelletjes en dus van ons egoïstische gedrag – op zijn minst achteraf, nadat we ze gespeeld hebben – zal ons bewustzijn vergroten en ons ego stap voor stap ontmaskeren. Zoals met alles baart oefening kunst. Met behulp van de volgende oefening kunnen we ons bekwamen in het waarnemen van ons eigen gedrag en onze reacties op gebeurtenissen:

Oefening: doorzien van de egospelletjes

 1. Neem 10 minuten aan het eind van iedere dag en laat de dag in gedachten aan je voorbij gaan. Laat situaties en personen passeren…zie waar je vanuit je ego gereageerd hebt… veroordeel jezelf hier niet om, want dit doe je dan juist vanuit je ego! Zelfveroordeling is destructief voor je gevoel van eigenwaarde.
 2. Neem je ego waar, betrap jezelf op het spelen van de spelletjes. Je hoeft je er niet slecht door te gaan voelen, want we spelen ze allemaal. Alleen begin jij ze nu door te krijgen! Waarmee je jezelf, langzaam maar zeker, uit de greep van je ego verlost.
 3. Schrijf de situaties kort op en benoem welk spelletje je ego daar precies speelde. Erken jezelf voor het feit dat je dat nu ziet! Zie dat zien tot vrijheid leidt! Neem even de tijd om die vrijheid te voelen…
 4. Doe deze oefening iedere dag. Belangrijker werk is er eigenlijk niet te doen. En bedenk daarbij: de aanhouder wint!

Misschien kan het besef dat er nooit een winnaar is bij de egospelletjes een stimulans zijn om deze oefening te doen. Consequente en toegewijde oefening zal ertoe leiden dat we het moment van het betrappen van ons ego steeds dichter naar het moment waarin we ze spelen gaan halen. De kunst is om onszelf te gaan betrappen terwijl we ze spelen. Zodra we de spelletjes in het moment zelf gaan zien, krijgen we de mogelijkheid om ze te stoppen.

Het opgeven van de spelletjes

Dat brengt ons bij de volgende stap en dat is dat we de spelletjes gaan opgeven. Dit is zeer moeilijk voor ons ego, want het opgeven van zijn gelijk ervaart hij als een nederlaag. Dit raakt precies de kern van dat waar wij in blijven vastzitten. We willen niet verliezen! Maar de principiële keuze die we in ieder conflict kunnen maken is: kies ik voor gelijk of voor geluk? We dienen ons te realiseren dat het onmogelijk is om deze tegelijk te hebben. Indien we blijven volharden in ons gelijk, dan zal dat ten koste gaan van ons geluk. Geluk is namelijk de verzamelterm voor alle bovengenoemde kosten van de egospelletjes. Het halen van ons gelijk kost ons energie, vitaliteit, levensvreugde, relaties en gezondheid. Als we ons dus gelukkig willen voelen, dan zullen we ons gelijk moeten opgeven.

Angsten onder ogen zien

De egospelletjes worden steeds riskanter in de huidige wereldsituatie en leiden tot allerlei, steeds verder escalerende, problemen. Als we deze willen oplossen – en dat willen de meeste mensen – dan zullen we moeten ontwaken. Maar daarvoor moeten we bereid zijn om onze angsten onder ogen te zien en te doorbreken. Angsten die zich uiten in de volgende vragen:

 • Wat blijft er van mij over als ik mijn gelijk opgeef?
 • Wat gebeurt er met mij als ik de situatie niet meer domineer en de controle verlies?
 • Waar blijft mijn eigenwaarde (lees: superioriteitsgevoel) als ik de ander niet meer veroordeel en slecht maak, maar hem goed vind zoals hij is?
 • Welke actie moet ik ondernemen als ik de ander niet meer de schuld geef, maar de volledige verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen rol in deze situatie? Dan moet ik iets in mezelf onder ogen zien! Heb ik daar wel zin in? Durf en wil ik dat wel?

Doordringen in de kern van onze angst

Durven wij bovenstaande vragen te stellen aan onszelf? Durven wij de waarheid over onszelf onder ogen te zien? Of zwichten we voor angst, hét belangrijkste wapen van ons ego?! Dan wordt het tijd dat we ons realiseren dat we er zo (onbewust) voor kiezen om in de greep van ons ego te blijven. We zullen deze angsten moeten overwinnen als we uit ons lijden willen komen, onze afgescheidenheid willen doorbreken en ons ego willen transformeren in een creërend zelf dat zich bewust is van de eenheid in de schepping. Hiervoor zullen we tot in de kern van onze angst moeten doordringen. Het kan daarbij helpen om ons de volgende vragen te stellen:

 • Waar ben ik eigenlijk bang voor?
 • Wat kan er gebeuren als ik de egospelletjes opgeef?
 • Verlies ik dan inderdaad mezelf?
 • Of verlies ik alleen maar een valse identiteit waarmee ik me al zolang vereenzelvig?

Deze valse identiteit bestaat uit ons met emoties doordrongen ego. Wij denken dat wij ons emotionele ego zijn. En zodoende denken wij dat wij verdwijnen als deze emoties verdwijnen. Maar wij verdwijnen niet! ‘Wij’ is namelijk ons Ware Zelf, onze ziel. Ons Ware Zelf kan niet verdwijnen. Die verschijnt juist in al zijn glorie als we ons lagere zelf, ons ego met al zijn emoties, doorzien en zijn spelletjes opgeven en loslaten! Maar, nogmaals, om zover te komen, dienen wij eerst tot in de kern van onze angst door te dringen. Als we dat doen, zal deze oplossen en als sneeuw voor de zon te verdwijnen.

Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan om werkelijk tot in de kern van onze angst door te dringen. We zijn geprogrammeerd om dat juist te allen tijde te voorkomen. Ons overlevingsinstinct zorgt ervoor dat we maken dat we wegkomen als er gevaar dreigt. De functie van angst is om ons te waarschuwen en te behoeden voor al te grote schade. Alles heeft een functie in het universum, zo ook angst. Maar angst in de overdrijvende trap wordt een verlammende emotie. Het blokkeert ons en het maakt ons hard en onbeweeglijk. We blijven dan zitten waar we zitten en verroeren ons niet. We kijken wel uit.

Dus wat is er nodig om in de kern van onze angst door te dringen? Het tegenovergestelde van maken dat we wegkomen! Dat betekent dat we juist naar onze angst dienen toe te gaan in plaats van er voor weg te lopen en dat we de confrontatie met onze angst dienen aan te gaan. Dat zal pijn doen in eerste instantie. Dat mag duidelijk zijn. Maar deze pijn dienen we aan te gaan. Sorry, maar er is geen andere weg. We dienen door onze emotionele en mentale pijn heen te gaan. Daarmee zal die oplossen omdat zal blijken dat de pijn op oude, valse aannames en constructies is gebaseerd, die hun oorsprong in gebeurtenissen of ervaringen uit het verleden vinden. En het verleden is voorbij. Dat is geen realiteit meer. Er is dus geen enkele reden meer om onze aannames te handhaven. We kunnen ze loslaten. Wanneer we werkelijk durven om in onze pijn door te dringen zal dat duidelijk worden.

Op de Oneness University, het opleidingscentrum van Amma en Bhagavan, geven ze hier een mooie uitspraak voor:

‘When pain arises, stay with it, embrace it, then it will wither away automatically.’

(Wanneer pijn verschijnt, blijf erbij, omarm het, dan zal het automatisch wegvloeien.)

Met andere woorden: als angst je naar de keel grijpt en verlamt, en als pijn verschijnt, loop dan niet weg maar blijf bij de pijn. Stap erin, omarm het, laat het er zijn en doe niets, dan zal het automatisch wegvloeien. Probeer maar uit. En liefst vaker dan één keer. Herhaal. Oefen. Onderzoek. Ervaar.

En als je het gevoel hebt dit niet alleen te kunnen, zoek dan hulp. Er zijn hulpmogelijkheden genoeg in deze tijd, zoals vele workshops, trainingen, zelfhulpboeken, therapeuten, healers en coaches. Met allerlei uitstekend werkende technieken, zoals onder anderen: NLP, Ademwerk, de Jassentechniek, de Helende Reis, de Oneness Deeksha, The Work, en vele anderen.

Dus alleen of met hulp, kom in actie. Kom op! De tijd dringt!

In een volgend deel ga ik in op de trouwe compagnon van ons ego, onze nog onvolwassen mind.

Eric Huysmans

NOTEN

¹ Zie mijn boek ‘Doorbraak in onze Evolutie’, hoofdstuk 5


Geplaatst door Eric Huysmans

Eric Huysmans

Na twee studies –  economische geografie en bedrijfskunde – en een 15-jarige carrière in het bedrijfsleven, o.a. als marketingadviseur en bankdirecteur werd het mij in 1999 duidelijk dat ik mijn geluk niet zou vinden in een managersfunctie in loondienstverband...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Eric HuysmansLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

De historische groei van de mensheid kan, alles bijeen genomen, worden samengevat als en opeenvolging van overwinningen van het bewustzijn op blinde krachten - in de natuur, in de samenleving, in de mens zelf.

Leon Trotski, Russisch staatsmanBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.