Verschuivende paradigma's

Nieuw paradigma

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:6159
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Want to know info

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, Inspiratie

(Want to know USA - Vertaling Pauline Fransen voor Earth Matters) De wijsheid en het begrip van onze goddelijke essentie is als een lichtbaken dat ons naar binnen wenkt naar een immer intensere connectie met alles om ons heen. Maar liever dan naar binnen te kijken, kijken de meesten in deze wereld bij voorkeur naar buiten voor goddelijke wijsheid, waardoor ze een afhankelijkheid van een veelomvattende hiërarchie bevestigen, die zich uitstrekt tussen het individuele en het Goddelijke. In al onze omzwervingen weg van het Goddelijke heeft de mensheid zijn aantrekkelijkste elementen verborgen door een voortdurend geloof in de beperkingen die voortkomen uit het controlerende mechanisme van deze hierarchie.

Het Goddelijke danst buiten de beperkingen van iedere hiërarchische structuur. Het is compleet in zichzelf, en heeft als enige doel om de collectieve potentie van al het leven in het universum te laten zien. Het is het archetype van perfectie. Het is de standaard drager van aangeboren ontwerp en ultieme lot van iedere ziel. De essentie van het Goddelijke reikt voorbij enig mentaal ontstaan, toch heeft de mensheid de neiging om terug te grijpen op de beperkende taal van het hiërarchische paradigma om het te definiëren en te begrijpen.

Het Hiërarchische Paradigma: Op zoek naar verbanden en heelheid

Wanneer mensen zich niet bewust zijn van hun innerlijke wijsheid en heelheid, hebben ze de neiging om ordening en vastigheid te zoeken buiten zichzelf. Onzeker over hun plaats in hiërarchische orde van de wereld, definiëren zij zichzelf op basis van hun onzekerheden. Individuën worden zo slechts stukjes van hun heelheid en zoals glazen scherven van een mooie vaas, hebben ze maar weinig gemeen met hun gezamelijke schoonheid. Binnen de hiërarchie hebben velen in hoge machtsposities gebruik gemaakt van onze collectieve onzekerheden in pogingen om de ontwikkeling van de gehele mensheid te sturen. Zij hebben het directe verband tussen het individuele en het Goddelijke verborgen met een variatie aan middelen ontworpen om te bemiddelen tussen onze innerlijke essentie en onze goddelijke bron.

Ieder individu kan zichzelf leren kennen als vrij van alle vormen van hiërarchische controle. Hiermee wordt niet bedoeld dat we anderen niet moeten vertrouwen of vriendschaps- of gemeenschapsbanden met hen moeten aangaan. Het is enkele een herinnering dat relatieve waarheid altijd verschuift in de handen van hen die controle willen. En zelfs als de motieven van hun controlerende gedrag van goede wil zijn, dan is het nog een vorm van controle. Wanneer de onthullers van "waarheid" binnen de hiërarchie informatie achterhouden en onderdrukken, positioneren zij gewoonlijk zichzelf om macht te behouden of meer macht te verwerven in plaats van dat zij krachtig zijn willen verspreiden onder allen.

Het verlangen naar verbinding en heelheid is een brandstof die ons aanspoort om het hiërarchische paradigma te zoeken en te onderzoeken. Dit innerlijk verlangen voorziet ons van onze motivatie om hulp te zoeken en sturing van een speciale groep binnen de hiërarchie, en zodoende, een gevoel van bijhoren en verbinding te cultiveren. Verder, het hiërarchisch paradigma is een fase waarin we een gevoel van verbinding met een of andere grote, allesomvattende visie ontwikkelen. Daarom koestert de hiërarchie profeten die wijzen in richting van een grotere visie.

Spirituele leiders zijn in staat om diep onder de oppervlakte van de realiteit van het leven te kijken en te ervaren hoe ingewikkeld verbonden iedere levensvorm is, en hoe het composiet van al het leven onmeetbaar intelligent is. Deze visionaire leiders kunnen dus de realiteit interpreteren door hun persoonlijke vaardigheden om waar te nemen en uitdrukking te geven aan de dimensionale diepte en grenzeloze intelligentie van het leven. Toch is niemand in staat om de volledige dimensionale diepte en breedte van het leven te omschrijven met de middelen van taal. Ze kunnen slechts, ten hoogste, hun interpretatie of hun ervaringen omschrijven.

In werkelijkheid zijn wij allen in staat om onder de oppervlakte van de realiteit van het leven te kijken en een unieke visie op het universum te ervaren. We hebben alleen tijd nodig en een intentie om onze eigen interpretaties te ontwikkelen.En dit is precies wat vele grote spirituele leiders hebben onderwezen. De diepere essentie van het leven is niet een absolute die ervaren kan worden door een selecte groep, maar een ontwikkelende, dynamische intelligentie die zovele gezichten draagt als er levensvormen zijn. Geen enkele groep mensen heeft de exclusieve toegang naar het universum waarin het Goddelijke zichzelf uitdrukt in al zijn grootsheid. De toegang is open en toegankelijke voor allen, want het Goddelijke zit in alle dingen.

Zij die herkend worden als grote profeten hebben ieder een visie van het universum geproduceerd voorbij wat momenteel gedefinieerd wordt door de hiërarchie. Omdat hun interpretaties werden gearticuleerd met gezag en inzicht met diepte, werden zijn het doelwit van discussie onder verschillende groepen in de hiërarchie. Deze discussie creëerde vervolgens een tegenstelling van geloof. Een sympathieke gemeenschap ontstond om de interpretatie van hun leider te verdedigen en uit te breiden, terwijl bestaande groepen het als minderwaardig beschouwden aan voorheen bestaande visies. Iedere keer weer werd de visie van de leider beperkt en gevormd tot een dogma door navolgers die een nieuwe religie of sekte wilden beginnen. Daardoor trok dit aftreksel van een vers inzicht zich stilletjes terug in de handen van de hiërarchie, waar zijn diepere betekennis werd verborgen door het feit dat het was opgenomen in een rigide structuur die het zowel beschermde als bevorderde.

Het transformatieparadigma: Innerlijke wijsheid en begrip

Een nieuw paradigma komt te voorschijn dat een helder verband tussen individueel bewustzijn en de aansprekende onderdelen van het Goddelijke zonder de tussenkomst van een hiërarchie promoot. Dit gebeurt als de fabels en mythes van de geschiedenis naar voren stappen en gezien worden zoals ze oorspronkelijk bedoeld werden. Dit is de tijd wanneer taal getransformeerd wordt tot een nieuwe vorm van communicatie dat door alle hindernissen van controle heen breekt. Persoonlijke transformatie door het wakker worden van innerlijke wijsheid en begrip is de weg naar heelheid.

Het transformatieparadigma wordt geïnitieerd simpelweg door de erkenning dat er in plaats van de afhankelijkheidbevorderende wegen van het hiërarchische paradigma er ook versnelde, onafhankelijke wegen zijn die de hiërachie links laten liggen en naar zelfbestuur leiden. Deze nieuwe wegen leiden naar de goddelijke wijsheid en begrip die in ons allen aanwezig is. Deze wijsheid kan benaderd worden door het beoefenen van drie principes van transformatie: zien van het goddelijke in alles, voeding van het leven, en dankbaarheid. Het toepassen van deze levensprincipes maakt individuen los van de controlerende elementen van de hiërarchie, zo de transformatie-ervaring initiërend.

Zoals er relative waarheden zijn, zijn er ook relative vrijheden. Als individuen door het hiërarchische proces bewegen, ontvangen zij een steeds sterker wordend gevoel van vrijheid, maar externe krachten blijven controle uitoefenen door beperkende taal, beperkte geloofsystemen en meer. Deze controlerende invloeden leiden tot een voortdurend leunen op de hiërarchie als het zonder stoppen probeert om ons een gevoel van ongelijkheid op te leggen. De onderliggende vergelijking van het hiërarchische paradigma is: individu + hiërarchie = Godconnectie. In het geval van persoonlijke transformatie is het: individu + innerlijke wijsheid en begrip = goddelijke gelijkheid met allen.

Het Syntheseparadigma: Integratie

De tijd is gekomen om het dominante paradigma van de hiërarchie te integreren met het bevrijdende transformatieparadigma. Deze integratie treedt van nature op zodra we de twee paradigma's volledig hebben bestudeerd en een syntheseparadigma ontwikkelen waarin transformatie wordt bereikt door te zoeken naar verband en heelheid door onze eigen innerlijke wijsheid en begrip. Het is deze combinatie van loslaten van afhankelijkheid van de hiërarchie en transformatie van binnenuit die het syntheseparadigma initieert.

Zodra we verantwoordelijkheid hebben genomen voor onze eigen transformatie en integratie, betekent dit niet dat de hiërarchie gemeden en ontweken moet worden. De hiërarchie is behoorlijk goedaardig als een manipulatieve kracht en stelt slechts een belangrijk stadium in de reis naar heelheid voor. Wat nu in gang wordt gezet is de aanvankelijke voorbereiding voor deze paradigmaverschuivingen. Meer precies, deze paradigma's zullen gelijktijdig uitgespeeld worden gedurende de komende jaren. Zoals altijd, zal het de keus van ieder van ons zijn welk paradigma we omarmen op onze reis.

Alle van de hoogste inbeeldingen van de mensheid zijn zich nog niet bewust van onze diepste basis. We hebben gezocht naar de hogere regionen van het gebouw, maar bleven onbekend met het ontwerp van de fundering. Het is op deze plek, bij de kern van het zijn dat het Goddelijke barst met zijn creatieve energie terwijl het gelijktijdig reïntegreert met zijn uitnodiging naar heelheid. Het is op deze plek dat gelijkheid gerealiseerd wordt, niet in de verheven plaatsen van relative waarheid vastgeklonken in de hiërarchie, maar in het diepste deel van het fundamentele plan van de orginele bron en uiteindelijke bestemming van het leven. De oorsprong en lotsbestemming van het bestaan is de toon van gelijkheid in het leven. Luister naar deze toon -- zijn trillingsfrequentie -- en volg hem terug naar de oorsprong waaruit alles is ontstaan en zal weerkeren.

Beschouwen deze worden alleen als symbolen. Voel de waarheid die achter deze woorden staat, en sluit je aan op deze versterkende energie die zich naar je uitstrekt. Weet dat het een toon of trilling heeft -- een resonantie die op je wacht om iedere hoek die je leven om zal slaan. Het is een lichtbaken van het Goddelijke dat zichzelf verzameld in de vorm van taal zodat het je kan sturen naar een plaats waar je de vormloze toon van gelijkheid kunt ervaren -- voorbijgaand aan beperking. Het is de primaire taal van onze goddelijke bron die je de vrijheid geeft om zelf je diepste schoonheid op te wekken in het uitdrukken van de hoogste waarheid.


Bron: www.wanttoknow.info

For the full ten-page text of this empowering essay, click here
For a two-page summary on principles of transformation, click here
For a free, inspiring online course and community based on these principles, click here


Shifting Paradigms: Divine Wisdom and Understanding - by WingMakers


Geplaatst door Pauline Fransen

Pauline Fransen

Ik ben bij Earth Matters terecht gekomen toen ik op zoek was naar vrijwilligerswerk op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is een heel breed onderwerp. Mijn interesse ligt vooral bij duurzaamheid op het gebied van voedsel en energie. Hoe gaan we (als mensheid) om met schaarste? Schaarste aan grondstoffen, maar ook schaarste aan schone lucht om te ademen en schoon water om in te zwemmen...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Pauline FransenLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

De grote gave van ons mensen is dat we empathisch kunnen zijn.

Meryl Streep, Amerikaans actriceBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.