Enige oplossing crisis: ontneem banken recht om geld door schuld te creëren. Welkom in het moderne jubeljaar!

Schuldenvrij, dé oplossing!

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:11445
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Ad Broere

Gekoppelde categorieen
Economie, Politiek, Aarde en milieu, Bewustzijn

(Ad Broere) De Australische econoom Prof. Steve Keen was een van de weinige economen die in 2005 voorzag, dat de financiële crisis onvermijdelijk zou toeslaan. Hij sprak op de London School of Economics op 4 juni 2012 en het werd uitgezonden door BBC radio 4. De essentie van wat Steve Keen zegt is, dat zolang de banksector geld door schuld kan blijven creëren, er sprake blijft van steeds terugkerende crisissen. 'If we keep the parasitic banking system alive, the economy dies'. Keen zegt, dat het recht om geld te scheppen aan commerciële banken moet worden ontnomen. Tegelijkertijd stelt hij een moderne variant van het oude jubeljaar voor. De overheid schept geld (fiatgeld) in zo'n omvang, dat de private en de publieke sector hun schuld aan de banken volledig kunnen aflossen. Op basis van het rechtvaardigheidsprincipe doet Keen de suggestie om degenen die geen schulden hebben een equivalent in geld te schenken. De banken hebben dan hun kassen gevuld en kunnen op hun beurt hun crediteuren en aandeelhouders betalen. Waarmee een eind komt aan het bankensysteem zoals we dat tot nu toe kennen. Daarna moet geld een aan de reële economie ondergeschikte rol krijgen. Keen merkt tegenover zijn Engelse gehoor subtiel op, dat Groot Brittannie dan door een grote omschakeling zal moeten gaan vanwege de dominantie van de financiële sector in de Britse economie. Voor de lezers van artikelen op mijn blog is duidelijk, dat ik met bijzonder veel genoegen heb geluisterd naar de 'controversiële' Professor Steve Keen.

Geldschepping wordt volgens Keen vooral aangejaagd door commerciële banken. Het scheppen van geld door schuld is een onbestuurbaar proces. Het leidt bovendien tot zeepbellen, zoals dat rond 2000 het geval is geweest in de ICT sector en daarna in de vastgoed sector. Dit komt omdat investeerders hypes volgen en daardoor geld gedurende een bepaalde periode in overmaat vloeit naar bijvoorbeeld de ICT sector, tot voorbij het punt waarop meer investeringen nog doelmatig zijn. Door een einde te maken aan het geldscheppen door schuld, komt er ook ruimte om geld daar te investeren waar het maatschappelijke relevantie heeft en het toegevoegde waarde oplevert voor de mens en aarde. De moderne variant van het oude jubeljaar, dat al bij de Sumeriers en de Hebreeën eens per 49 jaar werd toegepast zet de meters weer op nul en haalt de spanning uit de economie. Het zal bovendien een enorme opluchting betekenen voor mensen, bedrijven en overheden die worstelen met een schuldenlast, dus een explosie van optimisme en nieuw elan teweeg kunnen brengen. Het is tevens rechtvaardig, want banken, die geld uit lucht hebben gecreëerd, krijgen geld uit lucht terug doordat niet zij maar de overheid schuldvrij en renteloos geld schept. Dus in feite beslissen wij mensen, op een democratische basis, dat we een eind maken aan het huidige financiële stelsel, dat ons al meer dan driehonderd jaar in de greep heeft gehouden en laten dit besluit uitvoeren door onze overheid.

Een eind maken aan dit financiële stelsel heeft vanzelfsprekend gevolgen en stelt ons collectief voor een grote verantwoordelijkheid. Onze economie moet opnieuw worden ingericht op basis van de productie van goederen en diensten die bijdragen aan het welzijn en welbevinden van mens, natuur en aarde. Er wordt een hoog beroep gedaan op de creativiteit, inventiviteit, kennis, ondernemingslust en doorzettingsvermogen om van de aarde een heerlijke plek in het grote universum te maken.

Steve Keen is a professor in finance at the University of Western Sydney. He classes himself as a post-Keynesian, criticizing both modern  neoclassical economics and Marxian economics as inconsistent, unscientific and empirically unsupported. The major influences on Keen's thinking about economics include Hyman Minsky, Joseph Alois Schumpeter, and François Quesnay. . His recent work mostly concentrates on mathematical modeling and simulation of financial instability. He is a Fellow at the Centre for Policy Development. (bron: Wikipedia)

Steve Keen

Steve Keen

Profstevekeen


Geplaatst door Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad BroereLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Persoonlijkheid is bewustzijn dat beperkt is geraakt. Oorspronkelijk ben je onbeperkt en volmaakt. Later krijg je beperkingen en word je een persoonlijkheid.

Ramana Maharshi, Indiaas wijsgeerBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.