Wie zijn de Hartverwarmend wijze kinderen van deze tijd?

Hartverwarmendwijs

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:13966
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Hartverwarmendwijs.nl

Gekoppelde categorieen
Onderwijs en opvoeding, Inspiratie, Bewustzijn, Opvoeden, Kinderen, Eigen producties

… deze woorden welden spontaan bij Annemarie Hondema op en het werd de naam van de website van een beweging naar hartverwarmend onderwijs…

Hoe de weg daar naartoe is gelopen is voor Annemarie  heel verwonderlijk. Ze woonde in Amerika, Brussel, Londen, en daarna in Amsterdam. Daar werd ze moeder van een zoon …. Maar ergens zat het niet goed. Ze besloot terug te gaan naar haar roots: Sneek. En ze voelde dat ze iets met onderwijs moest gaan doen. Maar ze had niets met onderwijs, waarom moest ze daarin?

Op zoek naar werk kon ze via het UWV een opleiding doen tot kindertolk, methode “Fluisterkind”® (ontwikkeld door Janita Venema).  De woorden, het gedrag, het spel, alles wat een kind laat zien en jou raakt zijn de spiegels van de items waarmee je zelf bezig bent in je leven; en je eigen kind spiegelt je het meest! Iedereen spiegelt elkaar, maar je eigen kind(eren) het meest, hoe het met jou gaat. Is het lastig, onrustig, en het raakt je, dan wil hij je duiden op je eigen drukte of onrust. Ben je stabiel en vrolijk dan zie je dat terug tenzij er een diepere laag aangeraakt mag worden. Een kind spiegelt op alle niveau’s, dus zelfs fysiek! De reactie van het kind kan ons veel leren over onszelf.
Fysieke lasten van het kind lossen vaak op wanneer ouders begrijpen, wat van die boodschap van het kind voor hen bedoeld is.

Annemarie  voelde dat in het onderwijs iets moest gebeuren, ze werd lerares. Ook daar hebben de kinderen natuurlijk een boodschap voor ons! Een leraar/lerares die een klas bestempelt als “drukke klas” kan iets te stellen hebben met “druk”. En bij een irritante klas kan dat betekenen dat deze leraar/lerares zelf iets met irritatie heeft.

Spiegelen geldt ook op macro-niveau, een groep heeft ook een identiteit die wij als volwassenen benoemen en daarin zit meteen onze opdracht! Hebben wij het opvallend veel over ADHD en je maakt de betekenis hiervan metaforisch naar onze maatschappij, dan zit daar een werkelijk verrassend antwoord in over de betekenis van deze zgn. ‘stoornis’!

Echt luisteren naar het kind, wat het nodig heeft om zich te ontwikkelen, kan op gespannen voet staan met de regels in het onderwijs. Daar gaat het veelal om het vermeerderen van kennis. Maar onderwijs is meer dan dat, het is ook leren te leven.

Hans Stolp zegt daarover:  
Het mens worden van het kind zou het doel moeten zijn van het onderwijs.

Een lezing in het voorjaar van 2009 door Hans Stolp is voor Annemarie een belangrijk moment geweest. Zij voelde zich als lerares eenzaam op de weg naar kinderen leren leven, ruimte scheppen en luisteren naar het kind. Daar bij die lezing bleek dat ze er niet alleen in stond. Meerdere onderwijzers, leraren, docenten, ouders, therapeuten etc.  herkenden zich in haar gevoel. 30 mensen besloten op dat moment iets te gaan doen met dit signaal,  het gevoel van “het moet anders”. Het “er alleen in staan” is voorbij. Ze zijn op weg gegaan naar de nieuwe wereld. Nu zijn er al 1000 mensen aangesloten. Annemarie weet niet wat haar overkomt. Zij is eigenlijk niet iemand die voor de mensen aanloopt, ze staat er tussen, ze geeft door, ze verbindt, ze deelt …. en …  zij heeft een tomeloze energie om er samen iets moois van te maken.

Al deze mensen voelen dat het goed is, er zijn geen zeurpieten, iedereen heeft weer andere kwaliteiten. Natuurlijk zijn er ook waarschuwers, en  … besluiten worden genomen op basis van ”Voelen wat goed is” Telkens zijn er signalen en worden er stappen gezet, en Annemarie reist het land rond:

  • er zijn nu regionale groepen over het land verspreid
  • methodes in het onderwijs die het hart raken worden via de site verbonden en dus zichtbaar gemaakt
  • ouders zijn toenemend geneigd hun kinderen van school te halen, wanneer ze ervaren dat hun kind niet meer in het huidige systeem past, dat hun kind in de verdrukking komt, het zich niet meer ontplooit. Deze ouders krijgen steun of antwoord op vragen wanneer ze het niet meer begrijpen of hun verhaal kwijt willen.
  • leerkrachten zijn gestrest en willen het onderwijs verlaten, ze voelen zich gesteund, door de erkenning “het moet anders”
  • mensen durven hun nek uit te steken!!!

De boodschap is toenemend: De kinderen van nu zijn anders (multi-tasken is bv. normaal, beelddenken is een steeds dominanter aan het worden t.o.v. taaldenkers, veel meer dan 50 %! En vele andere signalen) dus moet het onderwijs ook anders. Geef het kind ruimte, vertrouw het kind, wees niet bang dat het mis gaat, ze zijn “Hartverwarmend wijs” en op hun eigen tijd leren ze de juiste dingen …. en dat is niet alleen maar kennis. Het is ook waarden en normen herkennen en keuzes maken uit het hart.
Ook een lezing van Tex Gunning van Akzo-Nobel  (zie de site onderaan) ondersteunt de nieuwe visie. Kinderen moeten voorbereid worden op nieuwe competenties zoals flexibel denken, oplossingen zoeken, contacten leggen, keuzes maken vanuit het hart.

Ontwikkelingen in het onderwijs frustreren toenemend. Een voorbeeld: Het schriftelijk eindexamen (wat met name over tekstbegrip gaat) is in 2012 losgekoppeld van het schooleindexamen (waarin ook andere vaardigheden aan bod komen) Compensatie mogelijkheden van het schooleindexamen voor cijfers van het schriftelijk eindexamen zijn er dus niet meer!
Een andere factor is dat veel scholen te groot zijn om nog kindgericht te kunnen werken, en daarmee is de ruimte voor het kind om zelf te ontdekken wie hij is minimaal. Taal en rekenen zijn de nieuwe pijlers waar de aandacht naar uit gaat zonder dat het duidelijk is of deze pijlers zinvol zijn voor de toekomstige economie! Het lijkt er in ieder geval niet op en het kind krijgt meer van hetzelfde op dezelfde (talige) manier. Maar zoals Einstein al zei:
‘Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde denkwijze die het probleem heeft veroorzaakt.

HARTverwarmendWijs wil  een brug zijn naar het nieuwe. Er wordt gewerkt aan een alternatief HARTverwarmend meetinstrument voor scholen, een keurmerk wat staat voor aandacht voor nieuwe waarden, competenties, passend bij het kind. Immers: de deelgenoten van HARTverwarmendWijs hebben samen veel te bieden op dit gebied. Dit is terug te zien aan de gelinkte websites op de site.

Dit is wat 2 kinderen ons vragen, opgetekend op de ‘bouwstenen’ canvas doeken van HARTverwarmendWijs:

‘wij kinderen weten wel wat we willen en hoe we dat aan willen pakken. Luister dus naar ons en heb niet van tevoren een plan!’ (meisje, 11 jaar)

‘dingen met geld kopen heeft geen zin, dat heeft niets met het hart te maken’ ( jongen 8 jaar)

HARTverwarmendWijs heeft als doel: mensen verbinden, die iets willen betekenen voor de kinderen van deze tijd, in relatie tot hun onderwijs.

En nu in 2012 … heeft Annemarie een rechter hand gevonden in de persoon van Ellen van der Linden, ze is  kindercoach en heeft het “juf zijn“  losgelaten. Ellen is een gouden stille kracht, een organisator, een natuurtalent!  Met HARTverwarmendWijs bezig zijn, geeft haar nieuwe energie. Annemarie en Ellen vullen elkaar aan! Ellen vindt dat ze er een leuker mens van geworden is … en dat ze een leuk mens is kan ik beamen!  Ze gáán er allebei voor!
Dat geeft hoop voor de toekomst van de jonge generatie .. en ons aller toekomst.

Marianne Jaspar

 

http://www.hartverwarmendwijs.nl

http://www.nivoz.nl/site_files/uploads/value-based-education-lezing-tex-gunning-13-oktober-2011-nivoz.pdfGeplaatst door Marianne Jaspar

Marianne Jaspar

Mijn “zijn” interesseert zich voor dit leven hier op aarde … wat wil ik hier wil doen …
Dat betekende al van jongs af aan veel kijken, luisteren en denken. Opgegroeid in het zuiden kreeg ik via allerlei Katholieke instanties en mensen waardevolle verhalen mee over liefde, aandacht voor mensen, en van bezit delen...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Marianne JasparLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

De wereld verandert niet zozeer door spectaculaire daden, maar eerder door het volharden in alledaagse menselijke goedheid.

Broeder Aloïs van TaizeBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.