De Vijf Talen van de Bron

Source - IX

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:3387
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Studio Lef Lily

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn

Er zijn 5 hoofdtalen die de bron -of de ziel- spreekt. Deze 5 hoofdtalen van de bron of de ziel hebben een verbinding met onze 5 zintuigen, die ik ook wel “poorten van plezier” noem. Door deze 5 hoofdtalen te spreken en te verstaan leren we niet alleen rechtstreeks met de bron in contact te komen, maar leren we ook beter te communiceren met het hele leven en alles dat groeit, bloeit en ademt om ons heen.

Door (een van) de 5 talen te leren spreken, verbinden we ons niet alleen met de bron en het leven om ons heen maar ook met alle verschillende delen en kanten in ons zelf. En als wij heel zijn, een in onszelf (onverdeeld) dan spreken wij sneller en veel gemakkelijker met en tot de bron. De 5 hoofdtalen of voertuigen van de bron zijn: Kunst, klank, beweging, aanraking en stilte. Eigenlijk horen deze 5 talen allemaal bij elkaar en hebben ze allemaal onderling een lijntje die hen met elkaar verbindt. Voor mooie, goede kunst heb je stilte nodig, om te bewegen heb je geluid nodig, om geluid te maken heb je aanraking nodig, om aan te raken zul je je moeten bewegen en door te bewegen raak je gek genoeg de stilte aan. Als je de 5 talen van de ziel of de bron leert spreken dan gaan ze op den duur totaal in elkaar over. Dan weet je en ervaar je naar verloop van tijd dat de 5 talen eigenlijk maar 1 taal zijn, de universele taal van de bron.

Kunst. Voor kunst in het bijzonder hebben we stilte, tijd en ruimte nodig. Als we creaties willen maken vanuit de bron tenminste. Ik heb het hier niet over absolute stilte, in de zin van niets horen, maar over beleefde stilte, ervaren stilte, een stilte die van binnenuit gevoeld en begrepen wordt. Deze stilte kan zelfs ondersteund worden door bepaalde bewegingen, beelden en geluiden. Deze stilte horen we soms beter als er vogels om ons heen fluiten of wanneer we zachte muziek opzetten. Als we willen creëren vanuit de bron, zullen we ons zeker moeten openstellen voor het onverwachte, de verassing, beelden die we niet zelf bedacht hadden, woorden die als eindeloze kanalen in ons stromen en een weg naar buiten zoeken, vormen die uniek en toch universeel zijn. We hebben soms het lef nodig om vrij te kunnen associëren, om te durven dromen, te durven fantaseren, de schoonheid bloot te leggen van de harde werkelijkheid. Kunst is niet alleen weggelegd voor kunstenaars, zij is pure scheppingskracht en raakt ons allemaal.

Klank. Bij klank denk ik niet alleen aan muziek maken en luisteren maar ook aan spreken, bevlogen spreken, aan zingen en aan geluiden produceren. Geluid maken, zingen of chanten, spreken of schreeuwen hebben tot doel datgene dat er in je leeft naar buiten te brengen, een stem te geven. Het brengt ons in rechtstreeks contact met de bron. In alle culturen en godsdiensten wordt geluid gebruikt als gebed, als middel tot rechtstreekse communicatie met God of de Godin. In die zin is geluid heilig. Dat maakt geluid maken soms ook spannend. Zingen en muziek maken, geluid maken, stem geven aan dat wat je beweegt, aan dat wat je bekoort en aan dat wat je bezeert, kunnen we allemaal. Ons eigen geluid leren maken is natuurlijk. Muziek, zang en geluid zijn een rechtstreekse taal of een direct voertuig om bij de bron te komen, dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo zijn. Als je muziek maakt, luistert of zingt, dan is er niet eens meer sprake van communiceren met, maar een worden met de bron.

Beweging. Dansen en bewegen is een van de beste en snelste manieren om helemaal in het lichaam te duiken, om helemaal in het hier en nu te komen, met alles dat je bent. Als je jezelf kunt toestaan helemaal de controle los te laten over het lichaam, over de vormen, de gebreken of evt. beperkingen die je lichaam heeft, dan kom je helemaal in het nu. Dan ontdek je nieuwe mogelijkheden, nieuwe invalshoeken. Je laat letterlijk los, door die delen in je lichaam die bevroren zijn geraakt, die delen in lichaam, geest of gevoel weer in beweging te zetten die niet meer meededen. Door middel van dans en beweging, raak je de “dode zones” of gebieden aan in jezelf en breng je jezelf weer tot leven. Je schept nieuw leven, als een beeldhouwer breng je alle vormen en delen van je lichaam opnieuw in balans, kneed je ze en beweeg je ze tot ze weer vrijuit kunnen bewegen en stromen. Als je je simpelweg overgeeft aan je eigen lichaam en de bron die je bewegen doet, eis je jezelf weer op, eis je je lichaam weer op. Dan kan er werkelijk magie ontstaan.

Aanraking. Aanraking is zo enorm lichamelijk en toch zo hemels tegelijk. Dat is het bijzondere aan aanraking, ze brengt lichaam en ziel samen, door middel van het hart. Aanraking van de zuiverste vorm is genezend en helend en kan ons de weg naar ons psychisch huis doen terug vinden, zelfs als het koud en guur en donker is. Iemand bewust aanraken is iemand thuis brengen, via je handen. De liefde zal letterlijk gaan spreken via je aanrakingen, via je handen en gebaren, via je omhelzingen en je lichaam. Aanraking is therapie. Aanraking brengt je meer dan wat ook tot bloei, tot volledige ontplooiing. Je hebt voor aanraking niet eens mensen nodig. Aanraking verbindt je ook rechtstreeks met je zintuigen. Je gaat meer ruiken, horen, proeven, voelen en zien. Het lichaam is de grootste inwijdingspoort naar de bron, het lichaam en haar zintuigen zijn onze letterlijke magische deurtjes naar de bron. Raak ze op de juiste manier aan, en je bent weer herboren. Geef ze de juiste soort aandacht en je bent weer scherp, opgeladen en energiek. Open je lichaam en je zult je ziel vinden!

 

Stilte. Van alle talen is dit de enige taal die niet spreekt, die geen beelden en zelfs geen woorden of klanken of aanrakingen gebruikt. Zij is de taal die ons naar binnen voert en de bron in onszelf doet vinden, door helemaal niets te doen, niets te zijn, niets te zoeken of te vinden. We hebben de stilte verbannen naar een onherbergzame plaats. De stilte zelf lijkt nu zo vaak doods en leeg te zijn voor ons, omdat we totaal vergeten zijn ons er in te hullen, ons erin te openen, te luisteren naar haar stille, bemoedigende stem. Als we maar 1 uur per dag allemaal stil waren, dan zou de bron weer tot ons gaan spreken, dan zouden we weer in evenwicht komen met onszelf. Als we weer in evenwicht zouden komen met onszelf, komen we ook weer in balans met anderen, met het leven en met de wereld. Als we dat zouden kunnen leren, dan zou het morgen vrede zijn. Niet alleen in onze eigen harten en zielen, maar ook in onze landen, huizen, relaties en vriendschappen. Dan zouden we in de stilte onszelf en elkaar weer terugvinden. Dan zou de bron eindelijk weer volledig tot haar recht kunnen komen, dan zou ze weer tot ons spreken, alle dagen en nachten van ons bestaan!

Ik breng een proost uit op die wonderschone, universele, heilige taal (de 5 talen die eigenlijk 1 taal zijn), die wij allen spreken, die ons rechtstreeks naar de bron brengt, die ons heel maakt in onszelf en ons verbindt met anderen. Halleluja!


Geplaatst door Lily Maarsingh

Lily Maarsingh

Lily is trainer, coach, dansdocent, schrijfster en therapeut. Zij is o.a. opgeleid in sjamanistische en energetische helingtechnieken, Hawaïaanse lomi-lomi, lichaamswerk, dans en zang / klank. Zo volgde zij o.a. een opleiding aan de Rotterdamse Dansacademie, op het gebied van danstherapie, lichaamsbeweging en dansexpressie...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Lily MaarsinghLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik kan me niet voorstellen wat oneindig is, en toch kan ik niet accepteren dat iets eindig is.

Simone de Beauvoir, Frans filosofeBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.