De betekenis van de Maya-kalender einddatum 28 oktober 2011, deel III

Maya

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:5780
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Sensability

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, Mayas en 2012

Afgelopen week zijn de eerste twee delen van dit artikel verschenen. Hier volgt het derde en laatste deel. Voor het volledige artikel kun je terecht op www.sensability.nl

We hebben de einddatum van de Maya-kalender – 28 oktober 2011 – alweer even achter de rug. Evenals de door velen belangrijk geachte datum 11-11-11. Wat is er nu gebeurd tijdens en rond deze data? Wat is de betekenis van de einddatum 28 oktober 2011? Wat is er verschoven in ons bewustzijn? Waar staan we nu en waar gaan we heen in het belangrijke jaar 2012?

Vrijheid om gewoon te zijn

Sinds de einddatum zijn de ‘zaad tot rijp fruit processen’ die de wereld 16,4 miljard jaar lang hebben gekarakteriseerd, niet langer in werking. Met andere woorden: het schema van zeven dagen en zes nachten, of dertien hemelen, dat het hart vormde van de creatieverhalen in de Abrahamse religies, hebben we volgens Calleman achter ons gelaten. Hetzelfde geldt voor de betekenis van het heilige getal zeven in vele andere spirituele tradities. Omdat deze energetische basis voor alle wereldreligies nu doorbroken is, en de dag- en nachtgolven zich na de dertiende hemel eindeloos uitstrekken, heeft het goddelijke buiten ons zich volledig in onszelf geïntegreerd. Sinds de einddatum hebben wij volgens hem veel meer dan voorheen de vrijheid om gewoon te zijn. Hij signaleert al enige tijd een groeiende groep mensen die thuis komt bij zichzelf en die het leven werkelijk begint te waarderen zoals het is.

 

Vertraagde manifestatie van eenheidsbewustzijn

Hij realiseert zich nu ook waarom de transformatie naar eenheidsbewustzijn zich niet plotsklaps kon openbaren. Het grootste deel van de mensheid – iedereen van vóór 1999 – is namelijk geboren in de zevende Planetaire onderwereld. Daarin lag de focus op materiële behoeftevervulling en zwaaide het ego, dat geheel opereert vanuit macht en dominantie, nadrukkelijk de scepter. Dit taaie ego zit simpelweg in ieders genen en blauwdruk die voor 1999 is geboren en dus ook in degenen die het in de wereld voor het zeggen hebben. Daardoor zijn de meeste van hen zo afgesloten voor spirituele ervaringen dat zij niet open staan voor de energiegolven van de achtste en negende onderwerelden die het spirituele licht droegen. ¹ De eerst geborenen in de achtste Galactische onderwereld zijn pas in 2011 de middelbare scholen binnen gewandeld en de laatste van deze nieuwe zielengroep zullen dit pas in 2022 doen. Om maar niet te spreken over degenen die in de negende Universele onderwereld zijn geboren. Die gaan pas tegen het einde van 2012 hun eerste woordjes zeggen. Dit betekent dat er uiteraard een vertraging zit in de volledige manifestatie van eenheidsbewustzijn en dat dit zich pas in de jaren na 2011 verder zal gaan voltrekken, te beginnen in het veel besproken jaar 2012.

 

Blijf letten op de 12 graden Oosterlengtelijn

Wat er nu verder gebeurt zal volgens Calleman volledig van de keuzes en acties van de mensen afhangen. De toekomst heeft dus een open einde en het is volledig aan ons om deze in te vullen en gestalte te geven. Hierbij benadrukt hij wederom het belang om onze speciale aandacht bij concrete wereldgebeurtenissen te blijven richten op de 12 graden Oosterlengtelijn (zie afbeelding 2), omdat daar de dualiteit oorspronkelijk is geïntroduceerd met de start van de zesde Nationale onderwereld. In de weken na de einddatum was er sprake van een hernieuwde en versterkte activatie van de bevolkingsrevoluties in Syrië en Egypte, net ten oosten van deze lijn. Ook was een duidelijke verdere verdieping van de Eurocrisis te zien met een belangrijke rol voor Duitsland en Italië, die beide op de 12 graden lijn liggen. Calleman is ervan overtuigd dat de Europese politici na het begin van de achtste dag van de negende onderwereld (16 november 2011) zich volledig zijn gaan realiseren dat de Zuid-Europese landen niet in staat zullen zijn om een uitweg te vinden uit hun schuldencrisis, terwijl zij tot aan 28 oktober 2011 nog steeds dachten een oplossing voor deze situatie te kunnen vinden. Omdat grote economieën als Italië en Spanje na de einddatum serieus in de problemen zijn gekomen, realiseren de wereldleiders zich dat het onmogelijk zal zijn om de Euro te redden. Los van wat ze hierover naar buiten communiceren, zullen ze hier ook naar gaan handelen en hiermee zal de op economische dominantie gebaseerde oude wereldorde verder eroderen. Calleman wil hier geen voorspellingen in tijd meer voor geven omdat dit onmogelijk lijkt te zijn. Het belangrijkste is dat we ons realiseren dat de negende golf, of onderwereld, ook na de einddatum nog steeds in werking is, en dat met name tijdens de ‘dagen’ het eenheidsbewustzijn verder in onze werkelijkheid zal worden ingeslepen. ²

 

Wat staat er te gebeuren in 2012?

Wat gaat er in 2012 gebeuren met het geld? En wat met macht en vrijheidsbelemmerende regels? Gaan die verdwijnen? Dat zou wel passen bij de snelle ineenstorting van op macht en dominantie gebaseerde financiële, economische en politieke systemen sinds 9 maart 2011, de start van de negende Universele onderwereld. Dit is een beweging die onontkoombaar is ingezet en die niet meer kan worden omgekeerd. Al sinds de start van de achtste Galactische onderwereld in 1999 worden dominantie, controle en macht immers niet meer kosmisch ondersteund. Dit waren de leidende beginselen tijdens de 250 jaar lange zevende Planetaire onderwereld, waarin iedereen boven de 12 jaar geboren is. Uiteindelijk zullen geld, macht en vrijheidsbelemmerende regels dan ook gaan verdwijnen, en dat is iets waar ik reikhalzend naar uitkijk.

 Ik hoop dat dit al in 2012 gebeurt, maar dat vraag ik me af. Er zijn wel signalen die in deze richting wijzen. De op macht en dominantie gebaseerde financiële, economische, politieke en sociale systemen zijn overal aan het instorten. Dictators verdwijnen één voor één en de macht van het geld wordt stap voor stap vermorzeld, alle daarmee samenhangende systemen en instanties met zich meeslepend. Maar de bestaande systemen tonen zich uiterst taai en tegelijk zeer veerkrachtig. Ik zie geld daarom nog niet zo snel volledig verdwijnen in 2012. Het lijkt me ook ondenkbaar dat we in onze complexe samenleving met 7 miljard zielen weer zullen terugkeren naar een ruilsysteem van diensten en goederen. Of de bevolking op aarde zou drastisch moeten worden ingekrompen, waarbij de overblijvers in liefdevol eenheidsbewustzijn ondergedompeld zullen zijn en er niet meer over peinzen om zich met zelfverrijking bezig te houden, zoals Marc Smulders beweert. 5 Maar ik denk persoonlijk niet dat zijn visie, dat we gered worden door hogere intelligenties en dat er een grote opschoning van de aarde plaats gaat vinden, zal uitkomen. Dat zou ook te makkelijk zijn en ons evolutieproces verstoren. We zullen het (helaas) zelf moeten doen!

 

Van welvaart en schuldenberg naar welzijn en nieuw geld

Ik verwacht dan ook eerder dat de huidige geld- en schuldencrisis snel zal gaan leiden tot het inzicht dat we moeten stoppen met geldproducten die alleen maar gericht zijn op het creëren van nog meer geld en schulden. De huidige wanstaltige schuldenberg moet hoe dan ook worden opgeruimd. En dat kan volgens mij uiteindelijk alleen door alle schulden kwijt te schelden. Daar hoor ik onze leiders nog niet over praten, maar ze zullen hier niet onderuit kunnen. Dit impliceert natuurlijk dat het daar tegenover staande geld ook verdwijnt. Dus daar gaat ons spaargeld! Is dat erg? Nee, want onze (hypotheek)schulden verdwijnen ook. Volgens mij hebben de meeste mensen veel hogere schulden dan spaargeld, dus springen we er alleen maar gunstig uit. Onze huizen blijven immers bestaan en we blijven daar gewoon in wonen. Die worden dan eindelijk van onszelf. Nu zijn ze bij de meeste van ons immers van de bank. Daarbij komt dat zowel de schulden als het spaargeld virtueel zijn. Het zijn slechts getallen op een bankrekening die niets vertegenwoordigen. Het is letterlijk lucht en dat zal snel duidelijk worden. Al onze schijnzekerheden zullen in ether opgaan en dat is goed.

 Zal het geld helemaal verdwijnen? Nee, dat denk ik niet. We beginnen opnieuw met nieuw geld dat weer zijn functie gaat vervullen waar het in den beginne voor bedoeld was : een ruilmiddel en een middel om mee te investeren in producten en diensten die waarde toevoegen waar we als gehele mensheid beter en gelukkiger van worden. Welvaart wordt zo vervangen door welzijn

 

2011-2012, Doorbraakjaren in onze lange weg

Zo zullen we zelf stap voor stap de nieuwe wereld creëren, waarin we met meer respect, harmonie en liefde met elkaar en met de aarde zullen omgaan vanuit de leidende gedachte dat we allen onderdeel zijn van één en hetzelfde grote geheel. Zo zal het eenheidsbewustzijn steeds dieper worden ingeslepen in onze dagelijkse realiteit. En het jaar 2012 zal, samen met het voorgaande jaar 2011, de geschiedenis ingaan als de doorbraakjaren in onze lange evolutieweg. 6

 

Eric Huysmans, 2 december 2011 (zestiende dag van Dag 8 van de negende Onderwereld)

 

Eric geeft op uitnodiging lezingen over de Maya-kalender en onze ontwikkelingstocht naar eenheidsbewustzijn. Zie www.sensability.nl.

  

Noten:

¹ Zie artikel Calleman:‘The Mayan Calendar has come to an End’ op www.sensability.nl

² Zie artikel Calleman: ‘The Ninth wave Continues after October 28, 2011!’op

  www.sensability.nl

3 Zie mijn artikel ‘28 oktober 2011 en Griekenland’ op www.sensability.nl

Zie mijn boeken ‘Stairway to Heaven’ en ‘Licht op Bewustzijn’ en de reeks artikelen ‘Dit is

   het jaar waarop we gewacht hebben’ op www.sensability.nl

5  Zie boek Marc Smulders: ‘De revolutie in 2012 vanuit Pleiadisch perspectief’ en boek

   Eric Huysmans: ‘Onze Evolutie en 2012’ (binnenkort te verschijnen)

6   Zie mijn artikel ‘2011-2012, Doorbraak in onze lange weg’ op www.sensability.nl


Geplaatst door Eric Huysmans

Eric Huysmans

Na twee studies –  economische geografie en bedrijfskunde – en een 15-jarige carrière in het bedrijfsleven, o.a. als marketingadviseur en bankdirecteur werd het mij in 1999 duidelijk dat ik mijn geluk niet zou vinden in een managersfunctie in loondienstverband...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Eric HuysmansLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik geloof in het onmogelijke omdat niemand anders erin gelooft.

Florence Griffith Joyner, Amerikaans atleteBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.