De betekenis van de Maya-kalender einddatum 28 oktober 2011, deel II

Maya

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:5139
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Sensability

Gekoppelde categorieen
Mayas en 2012, Bewustzijn

Op 3 december jl. verscheen deelI I van dit artikel. Hieronder vind je het tweede deel dat wordt gestart met het laatste stuk van deel I.

We hebben de einddatum van de Maya-kalender – 28 oktober 2011 – alweer even achter de rug. Evenals de door velen belangrijk geachte datum 11-11-11. Wat is er nu gebeurd tijdens en rond deze data? Wat is de betekenis van de einddatum 28 oktober 2011? Wat is er verschoven in ons bewustzijn? Waar staan we nu en waar gaan we heen in het belangrijke jaar 2012?

De 12º graden Oosterlengtelijn

Calleman betoogt dat er behoorlijk veel concrete gebeurtenissen zijn geweest op en rond 28 oktober 2011, die de door hem voorspelde instorting van de op dualiteit gebaseerde beschaving (in feite het einde van dominante autoriteit) en de overgang naar eenheidsbewustzijn bevestigen. Hiervoor dienen we vooral te kijken naar wat er is gebeurd in de landen op de 12 graden Oosterlengtelijn (zie afbeelding 2) van de aarde, omdat langs deze lijn de dualiteit het eerst is gevestigd in de zesde onderwereld (de Lange Telling die 5125 jaar geleden is begonnen). Daarom zullen de eerste effecten van de overstijging (ascensie!) van de dualiteit te zien zijn langs deze lijn en zich van daaruit verder verspreiden naar het Oosten en Westen. Dit is een essentieel punt om te begrijpen!, schrijft Calleman. 1


Afbeelding 2: De 12º lengtelijn die exact door Berlijn, Rome en Tripoli (de drie stippen) loopt.

Wat is er rond de einddatum gebeurd langs deze 12 graden Oosterlengtelijn? Behoorlijk wat!  

De val van Kadhafi

Kadhafi is gevallen aan het eind van de negende onderwereld, om precies te zijn op 20 oktober, exact op het middelpunt van dag 7. Tripoli, de hoofdstad van Libië, ligt op de 12 graden lijn. De oorlog in Libië is gestart aan het begin van de negende onderwereld en heeft zich volgens het klassieke patroon van zaadje naar rijp fruit voltrokken in dertien 'dagen' en 'nachten' om uit te monden in de val van Kadhafi. De misschien wel rijkste mens op deze aarde, wiens rijkdom is vergaard door dominantie.

Escalaties in de EU

Daarnaast is op 27 oktober het ‘reddingsplan’ voor Griekenland overeengekomen door 17 EU-leiders (voorwaar een uiting van eenheidsbewustzijn, 70 en 100 jaar eerder voerden ze nog twee wereldoorlogen met elkaar) met als motor Duitsland. Berlijn ligt op de 12 graden lijn. Zo ook Rome, de hoofdstad van Italië, het land dat de EU dreigt te vermorzelen en waar hét symbool van mannelijke dominantie, Sylvio Berlusconi, in de dagen na 28 oktober zijn macht moest opgeven.

De Occupy beweging

Daarnaast hebben we nog de Occupy beweging die op 28 oktober iedereen opriep om zich een dag los te koppelen van het systeem ('Shut down on the System'), en daarmee intuïtief heeft begrepen dat de Maya-kalender gaat over het einde van dominantie en dualiteit.

Koude fusie energie

Ook is er op de einddatum een succesvolle praktische test geweest door Italiaanse wetenschappers van koude fusie energie. Dit kan bij verdergaand succes de wereld, die nu steeds zwaarder te leiden heeft onder de gevolgen van fossiele energievoorziening, redden in de komende jaren.

Het ‘nee’ van de Grieken

Tot slot gebeurde er iets opmerkelijks in Griekenland, de bakermat van onze beschaving even ten oosten van de 12 gradenlijn. Exact op de einddatum vond de jaarlijkse herdenking plaats van het ‘nee’ van de Grieken op 28 oktober 1940 tegen een vrije doortocht van het Italiaanse leger van Mussolini, waardoor voor hen de tweede wereldoorlog begon. Deze herdenking is deze keer ernstig uit de hand gelopen in meerdere Griekse steden. Bij één van de manifestaties is zelfs de Griekse president Papoulias haastig in veiligheid gebracht omdat zijn podium werd bestormd door demonstranten. Dit alles was de directe aanleiding voor premier Papandreou om een referendum aan te kondigen voor het EU reddingsplan. Hierdoor escaleerde de Eurocrisis verder en dit leidde enkele weken later tot het vertrek van Papandreou en zijn opvolging door een ex bankier van de ECB, Papademos. Een technocraat dus, waarmee de democratie in Griekenland (voor even?) de ijskast inging. ³

De individuele revolutie

Terugkijkend op de negende Universele onderwereld (9 maart – 28 oktober 2011), vroeg ik me af welke revolutie zich daarin nu eigenlijk heeft voltrokken. Ik zocht naar een overlappend patroon in de gebeurtenissen en toen werd het me ineens duidelijk. Waar de zevende Planetaire onderwereld een industriële revolutie te zien heeft gegeven, en de achtste Galactische onderwereld werd gekenmerkt door een IT- en internetrevolutie 4, heeft de negende Universele onderwereld een individuele revolutie gebracht, die alle op dominantie gebaseerde systemen in onze wereld tot wankelen heeft gebracht. Overal is het individu opgestaan en weigert het zich nog langer te laten domineren door andere individuen of systemen. Denk bijvoorbeeld aan de Arabische lente, de Idignados (letterlijk: Verontwaardigden) in Spanje en de Occupy bewegingen over de hele wereld.

Dit verschijnsel doet denken aan het vers in de Koran waarin wordt gesproken over de ‘Dag des Oordeels’ als de dag waarin geen ziel nog macht over een ander zal hebben. Het woord ‘dag’ moeten we hierin evenmin letterlijk nemen als bij de ‘dagen’ en ‘nachten’ in de onderwerelden van de Maya-kalender. Hier moet een periode zijn bedoeld waarin dit ‘oordeel’ zich als een proces voltrekt. Die periode is door de negende onderwereld ingeluid en zal ook na de einddatum verdergaan. Het is deze individuele revolutie die de noodzakelijke voorwaarden heeft geschapen voor de verdere inslijping van eenheidsbewustzijn in de periode na 28 oktober 2011.

De negende tijdsgolf gaat door na 28 oktober 2011

Hoe gaat onze toekomst er verder uitzien, nu we het einde van de Maya-kalender achter de rug hebben? Calleman heeft altijd al gezegd dat het einde van deze kalender niets te maken heeft met het einde van de wereld, zoals inmiddels gebleken is. De wereld is er na de einddatum nog steeds. De Maya-kalender gaat primair over veranderingen in de mens zelf en in het (menselijke) bewustzijn. Al het andere is secundair. Hij stelt dat sinds 29 oktober 2011 onze toekomst niet langer volgens een script verloopt, dat kosmisch wordt gestuurd door de Tree of Life of volgens een goddelijk plan. Dat was wel het geval vanaf de Big Bang 16,4 miljard jaar geleden tot aan 28 oktober 2011. Dat script verliep via de negen onderwerelden of tijdsperiodes, waarvan de volgende telkens 20x korter was dan de vorige en waarin iedere tijdsperiode in dertien stappen verliep (hemelen of 'dagen'  en 'nachten'). Dit script is nu voorbij, zo stelt hij. ¹

In een volgend artikel ² deelt hij zijn voortschrijdende inzicht dat de negen tijdsgolven niet zijn gestopt op de einddatum, maar dat deze eindeloos zullen blijven doorgaan. Dit betekent dat de dagen en nachten in iedere onderwereld zich niet beperken tot dertien stuks, maar dat na 28 oktober 2011 voor iedere onderwereld de 7e nacht of 14e hemel is begonnen, die zal worden opgevolgd door de 8e dag of 15e hemel, enzovoort. Ons leven speelt zich na de einddatum dus niet, zoals Calleman eerder dacht, af in een oneindig nu. Hij schrijft dat alle tijdsperiodes of onderwerelden zich voor onbepaalde tijd zullen continueren.

Een volgende cyclus van 234 dagen?

Mijn eigen gedachte hierbij is dat het snelle ritme van de negende onderwereld wellicht slechts tot 234 dagen na de einddatum doorgaat, en dat op 18 juni 2012 een twintigvoudige tijdsvertraging moet optreden die ons naar het 360-dagen ritme van de achtste Galactische onderwereld doet terugkeren. Dit zou betekenen dat we vanaf die datum weer in een wat rustiger vaarwater terecht gaan komen. Vervolgens zal Nacht 7 van de Galactische onderwereld op 23 oktober 2012 worden opgevolgd door Dag 8, enzovoort. In deze dag valt de beroemde datum 21 december 2012, en het zou passen bij de verwachtingen van velen als rond deze datum het eenheidsbewustzijn een volgende creatiepuls krijgt. Maar navraag bij Calleman leert dat hij geen nieuwe cyclus van 234 dagen verwacht en denkt dat de 18-daagse frequentie van de negende onderwereld ongelimiteerd zal doorlopen. 

Inslijping van eenheidsbewustzijn

Calleman heeft, net zoals iedereen, gezien dat op 28 oktober 2011 het eenheidsbewustzijn nog niet massaal is doorgebroken en dat er dus geen nieuwe wereld is ‘geboren’. Hij nuanceert zijn eerdere verwachting van een transformatie naar eenheidsbewustzijn rond de einddatum dan ook door te stellen dat tot aan deze einddatum de noodzakelijke voorwaarden zijn geschapen om eenheidsbewustzijn te gaan manifesteren in de periode erna. De nieuwe wereld zal zich niet plotsklaps openbaren, maar zich eerder in onze werkelijkheid inslijpen op een manier waarin de scenario’s niet langer volgens het 7 + 6 = 13 tijdsscript verlopen, maar in het ongelimiteerde 18-daagse ritme van de negende onderwereld. 

Wordt vervolgd

Eric Huysmans, 2 december 2011 (zestiende dag van Dag 8 van de negende Onderwereld) 

Eric geeft op uitnodiging lezingen over de Maya-kalender en onze ontwikkelingstocht naar eenheidsbewustzijn. Zie www.sensability.nl.

Noten:

¹ Zie artikel Calleman:‘The Mayan Calendar has come to an End’ op www.sensability.nl

² Zie artikel Calleman: ‘The Ninth wave Continues after October 28, 2011!’op

  www.sensability.nl

3 Zie mijn artikel ‘28 oktober 2011 en Griekenland’ op www.sensability.nl

Zie mijn boeken ‘Stairway to Heaven’ en ‘Licht op Bewustzijn’ en de reeks artikelen ‘Dit is

   het jaar waarop we gewacht hebben’ op www.sensability.nl

5  Zie boek Marc Smulders: ‘De revolutie in 2012 vanuit Pleiadisch perspectief’ en boek

   Eric Huysmans: ‘Onze Evolutie en 2012’ (binnenkort te verschijnen)

6   Zie mijn artikel ‘2011-2012, Doorbraak in onze lange weg’ op www.sensability.nl


Geplaatst door Eric Huysmans

Eric Huysmans

Na twee studies –  economische geografie en bedrijfskunde – en een 15-jarige carrière in het bedrijfsleven, o.a. als marketingadviseur en bankdirecteur werd het mij in 1999 duidelijk dat ik mijn geluk niet zou vinden in een managersfunctie in loondienstverband...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Eric HuysmansLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

De nieuwe mens zal een luisterende mens zijn, of niet zijn.

Joachim-Ernst Berendt, Duits muziekspecialistBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.