De Mayakalender is tot een einde gekomen

Mayan Stela with Queen Ix Mutal Ahaw

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:13048
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Sensability

Gekoppelde categorieen
Mayas en 2012, Bewustzijn, Voorspellingen, (Grens)wetenschap, Editors choice

Carl Johan Calleman heeft een artikel geschreven over de betekenis van het einde van de Maya-kalender op 28 oktober 2011. Zeer de moeite waard om te lezen. Ik (Eric Huysmans) vat de strekking van zijn artikel hieronder samen en heb vervolgens zijn tekst integraal overgenomen.

Calleman betoogt nog maar eens dat het einde van de Maya-kalender niets te maken heeft met het einde van de wereld, zoals inmiddels gebleken is. De wereld is er nog en de einddatum - 28 oktober 2011 - is achter de rug. De Maya-kalender gaat primair over veranderingen in de mens zelf en in het (menselijke) bewustzijn. Al het andere is secundair. De betekenis van de einddatum is dat vanaf 29 oktober 2011 onze toekomst niet langer volgens een script verloopt dat kosmisch wordt gestuurd door de Tree of Life of volgens een goddelijk plan. Dat was wel het geval vanaf de Big Bang 16,4 miljard jaar geleden tot aan 28 oktober. Dat script verliep via negen onderwerelden of tijdsperiodes, waarvan de volgende telkens 20x korter was dan de vorige en waarin iedere tijdsperiode in dertien stappen verliep (hemelen of ' dagen'  en ' nachten'). Ik verwijs voor een uitgebreidere uitleg hiervan naar mijn eerdere artikelen. Dit script is nu voorbij. Het is geheel aan onszelf om onze toekomst vorm te geven.

Dat dit even wennen is mag blijken uit de chaos die de wereld momenteel kenmerkt. Dit is niet in de laatste plaats te danken aan het feit dat iedereen boven de 12 jaar is geboren in de zevende materiële onderwereld waarin dominantie, macht en het ego de scepter zwaaiden. Het taaie ego dat geheel opereert vanuit macht en dominantie zit simpelweg in onze genen en in onze blauwdruk. De eerst geborenen in de achtste onderwereld betreden nu net de middelbare school, maar de meeste bivakkeren nog in de lagere school. Om maar niet te spreken over degenen die in de negende onderwereld zijn geboren. Die moeten nog leren om te praten. Dit betekent dat er uiteraard een vertraging zit in de volledige manifestatie van het door de negende onderwereld gebrachte eenheidsbewustzijn. Dit zal zich in de komende jaren verder gaan manifesteren. De negende onderwereld heeft ons daarvoor voorzien van alle noodzakelijke hulpmiddelen.

Verder betoogt Calleman dat er behoorlijk veel concrete gebeurtenissen zijn geweest op en rond 28 oktober 2011, die de door hem voorspelde instorting van de op dualiteit gebaseerde beschaving (in feite het einde van dominante autoriteit) en de overgang naar eenheidsbewustzijn bevestigen. Hiervoor dienen we vooral te kijken naar wat er is gebeurd in de landen op de 12 graden Oosterlengtelijn van de aarde, omdat langs deze lijn de dualiteit het eerst is gevestigd in de zesde onderwereld (de Lange Telling die 5125 jaar geleden is begonnen). Daarom zullen de eerste effecten van de overstijging (ascensie!) van de dualiteit te zien zijn langs deze lijn en zich van daaruit verder verspreiden naar het Oosten en Westen. Dit is een kritiek punt om te begrijpen!

Wat is er gebeurd langs deze 12 graden Oosterlengtelijn? Behoorlijk wat! Kadhafi is gevallen aan het eind van de negende onderwereld. Tripoli, de hoofdstad van Libië, ligt exact op de 12 graden lijn. De oorlog in Libië is gestart aan het begin van de negende onderwereld en heeft zich volgens het klassieke patroon van zaadje naar rijp fruit voltrokken in dertien 'dagen' en 'nachten' om uit te monden in de val Kadhafi. De misschien wel rijkste mens op deze aarde, wiens rijkdom is vergaard door dominantie. Daarnaast is op 27 oktober het reddingsplan overeengekomen door 17 EU-leiders (voorwaar een uiting van eenheidsbewustzijn, 70 en 100 jaar eerder voerden ze nog twee wereldoorlogen met elkaar) met als motor Duitsland. Berlijn ligt op de 12 graden lijn. Zo ook Italië, het land dat de EU nu dreigt te vermorzelen en waar hét symbool van mannelijke dominantie, Sylvio Berlusconi, in de dagen na 28 oktober zijn macht moest opgeven. Daarnaast hebben we nog de Occupy beweging die op 28 oktober een 'Shut down on the System' afkondigde en daarmee intuïtief heeft begrepen dat de Maya-kalender gaat over het einde van dominantie en dualiteit. Tot slot wijst Calleman nog op een succesvolle praktische test door Italiaanse wetenschappers (ook op de 12 gradenlijn) van koude fusie energie. Dit kan bij verdergaand succes de wereld, die nu ten onder dreigt te gaan aan de gevolgen van fossiele energievoorziening, redden in de komende jaren.

Calleman sluit af met de stelling dat er na 28 oktober 2011 geen bijzondere data meer zijn om naar uit te kijken. We moeten het nu helemaal zelf doen. Er is geen kosmische sturing meer van de Tree of Life, maar we hebben in de afgelopen onderwereld alle middelen tot onze beschikking gekregen om eenheidsbewustzijn in onze wereld tot volledige manifestatie te brengen. Ik zou daaraan toe willen voegen dat het mij verstandig lijkt om op te houden te verwachten dat we gered gaan worden door aliens of hogere intelligenties, die ons mee zouden moeten voeren naar veiliger plaatsen. Er zijn nogal wat (Maya-kalender) onderzoekers die iets dergelijks beweren en die met nieuwe data op de proppen komen waarin dit zou moeten gebeuren. 11.11.11 hebben we net achter de rug en volgens mij is iedereen er nog. Ook op 1 juni of op 21 december 2012 zal een dergelijke fantastische operatie niet plaatsvinden. We zijn op onszelf aangewezen. Dat is misschien een teleurstelling voor sommigen, maar nogmaals: we hebben alle middelen en hulpbronnen tot onze beschikking om onze eigen innerlijke ascensie gestalte te geven in de komende jaren, te beginnen in het door velen genoemde transformatiejaar 2012. Logisch dat dit jaar genoemd wordt zegt Calleman fijntjes; want dit is immers het jaar na de einddatum van de Maya-kalender: 28 oktober 2011.

Nu volgt de integrale tekst van het artikel van Calleman:

The Mayan Calendar has come to an End

The Mayan calendar has come to an end. This means that the universe has attained its highest possible quantum state as of October 28, 2011. In mythological language, Bolon Yokte Kuh, the nine-support-god, and especially the unity consciousness of the ninth wave has been strongly experienced by a certain number of people. Many now typically report that they experience a flattening of time, an end to time acceleration and as a result a great calmness. The end to the acceleration of time is even experienced as a deceleration and some have reached so deep into their own presence that the term “future’’ is starting to loose its previous meaning. The future is no longer a place to get to. With the completion of the Ninth wave we potentially already have direct access to all the guidance we need. This shifted experience of time all seems understandable given that was has happened is that the directed nine evolutionary processes from seed to mature have now been completed. For those that have a conscious relationship to the tree of life the new experience of time will continue to deepen also after this shift. As we know from all previous experience of the shifting energies of the Mayan calendar it always takes time until their external manifestations become visible.

A good thing about the end to the Mayan calendar is that the world did not also come to an end on October 28, 2011. We now have reasons once and for all to throw out the notion that an end to the world was somehow scripted by the Mayan calendar. This should also go for many of the sometimes crazy disaster scenarios that were suggested under the influence of the high frequency of the Ninth wave when it was sometimes hard to keep the balance. The Mayan calendar is primarily about changes in the human beings themselves and everything else is secondary.

Unfortunately, the October 28 date was sometimes popularized as if the whole transformation would occur on this very date and some big media came to talk about it as another end of the world date. For some, the absence of a catastrophic scenario have then led them to question whether the calendar has actually come to an end, which shows to what extent many have become addicted to Hollywood’s view of the world. As I see it however we are now, as of October 29, 2011 entering an era where the future is no longer scripted and what happens will be entirely up to the human beings. This is a situation that has never existed before as up to this point the evolution of the universe has been guided by nine directed waves. For those following my work it should thus have been clear that whatever would happen on October 28, 2011 would have been the result of the processes of the nine waves leading up to this date.

There is also always reason to expect inertia, and hence delay, at such a shift. To exemplify the delay of manifestation we may for instance take the beginning of the seventh day of the Galactic Underworld on November 3, 2010, which many were celebrating as a day of balancing male and female and an end to dominance. It then took several months after shifts until it more tangibly manifested in the revolutions in Tunisia and Egypt. According to most standards “nothing” happened on the dates of either the Harmonic Convergence of August 16-17, 1987 or the Conscious Convergence of July 17-18, 2010 and so if indeed something happened in or around October 28, 2011, which I will return to below, it would be truly remarkable and a first in this regard.

Because people had different expectations, which did not always manifest, and also sometimes to confuse people, there has been a range of different forms of criticism or questions asked from me. Many advocating the December 21. 2012 end date have written critical articles usually with the essence that I am not an orthodox enough Mayanist. Maybe so, I am a person who honors truth more than tradition, and for this reason I am probably also the only person in modern times to have suggested a solution to the Mayan calendar. Thus, when people who see themselves as Mayanists or Mayan calendar experts have criticized my work they have done so without answering the relevant questions themselves. I then see little reason to respond to criticisms from people that claim to be authorities, but in fact have presented no alternative solutions. (The absurd notion that October 28, 2011 did not mark a cycle end has even been put forth as if this were not even a 13 Ahau date). It is not a solution to the Mayan calendar to say that there is another end date or that something will happen in the sky on such a date. A solution to the Mayan calendar requires a theory of how its shift points drives the evolution of the universe including human civilization. As Einstein once said, “Problems cannot be solved by the same level of thinking that created them,” and this goes for the meaning of the Mayan calendar as well.

Yet, some questions have been raised by people more broadly that need to be taken more seriously. The general prediction I expressed ten years ago in The Mayan Calendar and the Transformation of Consciousness in 2001-2002 that by the end of the calendar we would be enlightened might have been overly optimistic. This was partly of course for rhetoric reasons since I did not want to constantly repeat qualifications and possible alternative negative scenarios when after all I did know that the overall direction that the universe was heading for was unity consciousness. Moreover, it would have been a superhuman task to be able at that point in time to see exactly what the world would look like as the calendar came to an end in 2011. Not everyone who more recently has taken an interest in the Mayan calendar may realize that at the time of writing my first books the impending onset of the Galactic and Universal Underworlds represented something entirely new in the creation of the universe and the human collective: Never before had the duration of a wave been shorter than a human life-time. What this meant is that the majority of people living in 2011 would not actually have been born into the highest waves, the eighth and ninth, that had influenced the minds of humanity and the power of a wave to influence those that had not been born into it was unknown.

It was in fact clear to me already then that a large segment of humanity that had been born into the materialist Seventh wave was so shut off from spiritual experiences that they were not responsive to waves which carried a spiritual light. It was then also possible that they would resist the changes to come as those could be understood from the Mayan calendar leading up to 2011. People that have been born into the eighth wave starting in 1999 are in fact today not yet teenagers and those born into the ninth wave have not yet learned to talk. Even if you generously include people that were born into the pre-wave (starting in 1986) of the Galactic Underworld they would still be less than 25 years old and outside of all major decision making that has shaped the course of our civilization since.

Yet, there obviously also is a group who has taken an interest in the Mayan calendar and the spiritual fate of humanity even though it has not been born into the eighth or ninth waves. This group is however clearly a minority in comparison to the mainstream of people above 25 years of age, a minority that has become sensitive to the energy changes and drawn to a world of oneness because of some special experiences they might have had or personal choices they have made to practice yoga, meditation or deeksha, etc. The existence of such a group, that I belong to myself, does not change the fact that society is still run by a mainstream that was shaped by the materialist Seventh wave. Thus, even if unity consciousness now with the Ninth wave exists as a cosmic imprint most of those born into the Seventh wave will not take part in the creation of a new world unless they feel compelled to do so through the breakdown of the old. It would naturally have been nice if the universe would have taken humanity to a more advanced place as the Mayan calendar came to an end, but as it turns out it did not. I do believe however that it now has provided us with all the necessary tools for our transformation and now everything will be up to the human beings themselves.

With this background to the current situation I would like to start the discussion about what objectively happened as the Mayan calendar came to an end. On my blog at the Mayan Calendar Portal I made the prediction that the end of the Mayan calendar would mean the collapse of duality-based civilization (in fact the end of authority) and its transcendence by unity consciousness. Did this happen? I think to address this question we have to look especially at what happened along the 12 longitude East because this is the line along which duality was first established with the Sixth wave (Long Count). Thus, if duality would be transcended it is along this line, created by the Tree of Life, that we would first see the effects of this before they would spread from to both the East and the West. This is a critical point to understand. Some people have been following the Mayan calendar as a means of following a tradition and others may have been following it as an intellectual or mental structure. Yet, without a personal relationship with the Tree of Life – or the Heart of the Heavens­­ – and the various lines along which this creates duality and unity on our planet I do not think that it is possible to actually experience the energies of the Mayan calendar and so understand the reality it describes.

Looking then at the 12th longitude East a very notable thing at the end of the calendar was the fall of the regime of Mouammar Kadhafi, a dictator and supposedly the world’s richest man. The war in Libya had started on the first day of the Ninth wave and followed a classical seed to mature fruit process as it was completed with the final downfall of the regime in its seventh day. The reason that this process was so strictly aligned with the Ninth wave is that it manifested on the line along which duality was initially introduced and where it is now being transcended. Tripolis is located exactly on the 12th longitude and a new government was introduced there on October 31 (three days after the end of the Mayan calendar). The end to this war and the downfall of the oppressive regime has helped clear this critical line for the evolution of humanity.

Shortly before the end of the calendar there was also an intense activity to avoid a collapse of the world’s financial system in the form of the acceptance of an aid/austerity package to Greece on October 27 (The European Union is the world’s largest economy and its central nation is after all Germany, whose capital Berlin is on the planetary midline). The Greek drama was however reactivated with the idea of a referendum proposed on October 31 but later retracted. As it now looks a global economic collapse will instead be precipitated in a relatively short time by Italy (under the midline) an economy of a size that cannot be saved by other EU members. The edge of the knife upon which the future of the world’s economy is balancing has thus shifted to the midline, where its fate will be linked to that of Silvio Berlusconi, a clear representative of male sexist dominance.

Thus, the transcendence of duality may not look exactly as I, or anybody else, had envisioned it. The collapse of the world’s economy will likely be very troublesome to many of us, but as I have written before the current financial system is not consistent with the unity consciousness that has now been brought by the Ninth wave. The most important practical steps in the direction of unity consciousness would probably have to be taken in the economic arena. Unity consciousness is not a state of mind of an individual. Unity consciousness manifests primarily in the absence of relationships of dominance especially in the world’s economical and political systems. Despite its limited reach I feel the Occupy Everywhere group that called for a global “Shut down of the System” on October 28, 2011 had intuitively grasped that the Mayan calendar is all about the end to dominance and duality.

Another thing that happened close to the midline at October 28, 2011 is what the successful practical testing by Italian scientists of cold fusion energy:

http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-10/29/rossi-success.

As you might expect question marks regarding further scaling may remain. Yet, it seems clear to me that if there will be any chances for the 7 billion headed (as of October 31, 2011) population of humanity to survive on our planet it is imperative that a source of energy that is both safe and abundant becomes available. Fossil fuels carry the risk of global warming with large ecological consequences and the great risks associated with the use of nuclear fission energy was again recently demonstrated in Japan. If earthquakes continue at the frequency and strengths they have had in the Ninth wave then we would be at a constant risk of a global radiation disaster. For these reasons the demonstration by Rossi of a controllable energy source holds the potential of something very important that may come to save our planet. Maybe it can also be looked upon as a fruit of a process of transformation of our sources of energy that started in the first day of the Ninth wave with the nuclear crisis in Japan. If this is true it may be that people are not always looking in the right directions to see the miracles that happen around them and for this reason are all too quick to dismiss the idea that the evolution of our planet has been guided by a divine plan.

Regardless, given the few points I have mentioned above I really do not understand when some people say that “nothing” happened at or around October 28, 2011. Consider also the fact mentioned above that at the dates of the Harmonic Convergence (called for by José Argüelles) or the Conscious Convergence (called for by myself) nothing visibly happened in the external world. October 28, 2011 is then the first widely celebrated date based on the Mayan calendar when remarkable things happened on its very date. In a sense however this may not be so surprising as this was indeed the date of the shift of the ages and is likely to come down in history as such.

So what will happen after this shift? What I have meant by the “end” of the Mayan calendar is the completion of the Nine waves, including the Long Count, that have developed the cosmos up until this point each in thirteen steps. The processes from seed to mature fruit have been concluded. Bolon Yokte Kuh, the “god” of the nine forces, has descended, but “his full regalia” will continue to manifest also in the time ahead. At least on the level of the Tree of Life unity consciousness has transcended duality through the effects of the Ninth wave. In the time ahead we will continue to see the effects of this transcendence of duality to play out, but in a new way, where the timing of events are not part of processes going from seed to mature fruit. Built on the unity consciousness introduced by the ninth wave we will see a continued transformation of duality to unity consciousness in 2012 and beyond.

What is new is that there is no place, or scripted event, in the future to “get to” since the climb of the top of the pyramid of consciousness has already been accomplished. Throughout the Ninth wave thousands of people have had the experience of a heightened awareness of unity. Thus, much of what was developed in the Ninth wave such as “the world oneness revolution“ (including for instance struggles in Yemen and Syria) – now mostly known as the Occupy Movement – will continue with global objectives emanating from this unity frame of consciousness. It is, I believe, for a reason that people for a long time have been looking to the year 2012 as a year of transformation. The reason is that this year follows upon the end of the Mayan calendar on October 28, 2011 and the unity consciousness that especially the Ninth wave has brought.

From now on the future is no longer scripted in time. Of course, many people, and especially those born into the Seventh wave, did not think the future was scripted to begin with. Yet, I feel there is massive evidence presented in my books and elsewhere that indeed we have been living within a cosmic time plan regardless of whether the large media and social institutions of education chose to ignore this. Certainly, if the future is no longer scripted, the transformation to unity and to the creation of a world in harmony will come down to the human beings themselves. A lasting legacy of my solution to the Mayan calendar will then still be the demonstration of the climb to the top of the nine-storied pyramid with its unity consciousness and this is something many will need to be reminded of also in the future. It is from the unity consciousness attained by the ninth wave that a new world will be created after some time of intensifying chaos.

In one of my most recent articles before the shift I discussed what time would be like and what calendar we might want to follow in the time ahead. I will need some time before I announce my own views on this matter. A new resonance with time is now being developed by people that have experienced the shift and this has to be distinguished from the inertia of the previous consciousness of time. It seems clear that even if certain waves may continue they will not be taking us to higher levels of evolution. Instead, I believe that at the level that we have now attained we will go from doing and evolving to being in harmony. October 28, 2011 was the final shift of the ages and there will not be another one. I think there is no longer any reason to expect anything, whether good or bad, to fall down upon us at any particular date in the future since there is no longer any scripted cosmic plan. At the same time, it seems obvious that the world is still far from the goal of harmony in unity. It is then also entirely possible that this goal will be served by different collective events such as 11:11:11, the Venus Transit on June 6, 2012, 12:12:12 or December 21, 2012, etc that bring people together for intention setting, even if these dates do not have any inherent meaning in the Mayan calendar. To the extent that such celebrations have constructive goals or serve as deadlines for significant projects I will support them. The actual content of global events will now be more important than their actual timing, which is different from before October 28, 2011, when there was an intrinsic value to following the cosmic time plan.

Carl Johan Calleman
November 8, 2011


Geplaatst door Eric Huysmans

Eric Huysmans

Na twee studies –  economische geografie en bedrijfskunde – en een 15-jarige carrière in het bedrijfsleven, o.a. als marketingadviseur en bankdirecteur werd het mij in 1999 duidelijk dat ik mijn geluk niet zou vinden in een managersfunctie in loondienstverband...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Eric HuysmansLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Wanneer de macht van de liefde de liefde voor macht overwint, zal de wereld vrede kennen.

Jimi Hendrix, Amerikaans gitaristBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.