Dit is het jaar waarop we gewacht hebben – Deel V (Dag 6 – Dag 7)

Observatory

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:6540
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Sensability

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, Mayas en 2012, Voorspellingen

(Sensability) Dit is het vijfde deel in een reeks artikelen over het jaar 2011, met als titel: ‘Dit is het jaar waarop we gewacht hebben’. In dit jaar eindigt de Maya-kalender na de voltooiing van de negende en laatste onderwereld die op 9 maart is gestart. Deze onderwereld kent dertien ‘dagen’ en ‘nachten’ van slechts 18 etmalen. In deze reeks volg ik de gebeurtenissen tijdens deze ‘dagen’ en ‘nachten’ op de voet en zet ik deze af tegen de daarin overheersende
kosmische energiepulsen. In dit artikel ben ik aanbeland in Dag 6 en Nacht 6 en blik ik
vooruit op Dag 7, de laatste dag in de laatste onderwereld van de Maya-kalender, en op de
einddatum: 28 oktober 2011.

Op naar de einddatum

We zijn bijna aan het einde van de Maya-kalender: 28 oktober 2011. Dat raadselachtige einde waarvan niemand weet wat er dan te gebeuren staat. Er zijn speculatieve scenario’s genoeg, maar er is geen ziel die met zekerheid iets kan zeggen over wat ons op en na deze einddatum te wachten staat. Hoe zal onze buitenwereld er dan uitzien? Uiteraard zal dat, zoals nu en altijd het geval is, een afspiegeling zijn van onze binnenwereld. Dus eigenlijk is de vraag: hoe zal onze binnenwereld er na 28 oktober uitzien? Wat moet er gebeuren om ons bewustzijn naar de drempel van een grote overgang of verschuiving te brengen? Komt er nu eindelijk eens een einde aan de dominantie van het ene ego over de ander of hoe zit dat?! Het zou toch eens tijd worden! Voordat ik inga op de noodkreet van mijn eigen ego blik ik eerst kort terug op de ‘hoogtepunten’ van de afgelopen ‘dagen’ en ‘nachten’. Misschien vinden we daarin aanknopingspunten om iets zinnigs te kunnen zeggen over de voor ons liggende periode.

De doorbraakperiode: Dag en Nacht 5

De afgelopen Dag en Nacht 5 (31 juli – 5 september), die een doorbraak te zien zouden
moeten hebben gegeven in het zich ontwikkelende eenheidsbewustzijn, zijn relatief rustig
verlopen. Eigenlijk te rustig. Natuurlijk is er van alles gebeurd, maar de grote kladderatch in
de financiële wereld of op andere gebieden is vooralsnog uitgebleven. Telkens als het erop
leek dat de boel ineen zou storten werd er weer ergens een reddingshengeltje uit de kast
getrokken en hobbelden we weer door met zijn allen. Zo lijkt mijn eerdere opmerking dat het
zou passen in het tijdschema van de Maya-kalender als in Nacht 5 het monetaire stelsel verder zou instorten niet echt uitgekomen.¹

Maar is dit wel zo? Een grote crash is dan weliswaar nog uitgebleven, maar er is wel
degelijk sprake van een zich gestaag voortschrijdende instorting, of noem het verkruimeling,
van ons monetaire systeem. Kijk zelf maar terug naar wat de beurzen deden tijdens de starten middelpuntdata van Dag en Nacht 5 (zie afbeelding 1). Zowel op 8-9 augustus, als op 18 augustus, 26-27 augustus en 5 september maakten alle beurzen wereldwijd een forse klap naar beneden. Daarna veerden ze telkens weer op, maar de knotsgekke stuiterende jojo bewegingen van de koersen maakten duidelijk dat de beleggers het spoor volledig bijster zijn en op iedere scheet als door een wesp gestoken reageren. Een mooie illustratie van het ego dat zich in paniek probeert vast te klampen aan zijn grootste bezit: GELD. Dé factor in zijn leven die hem zijn schijnidentiteit, schijnzekerheid en schijnveiligheid verschaft.

Afbeelding 1: het verloop van de dagen en nachten in de negende onderwereld.

Afbeelding 1: het verloop van de dagen en nachten in de negende onderwereld.

 

Dag 6: de Dag van de bloei

Op het hoogtepunt van Dag 6 (13-14 september) werd de Griekse kwestie verder op scherp
gezet door de eerste openlijke speculaties over een naderend faillissement van deze bakermat van onze beschaving. Enkele dagen later, op 16 september, gaf onze vaderlandse politieke crème de la crème eindelijk toe dat we kunnen fluiten naar de Griekse rente op onze leningen. Ook versterkten de geluiden over een mogelijke instorting van de EU-muntunie en het einde van de euro, die in Nacht 5 nog als voorzichtige speculaties waren begonnen, zich aanzienlijk tijdens Dag 6. Een andere opmerkelijke ontwikkeling tijdens deze Dag was het toenemende isolement waarin Israël zich heeft gemanoeuvreerd in de wereld. Op 10 september werd de muur voor de Israëlische ambassade in Cairo gesloopt door Egyptische demonstranten en moest de ambassadeur zich als een haas uit de voeten maken. Daarnaast werd duidelijk dat Israël ook een van zijn laatste bondgenoten, Turkije, van zich heeft vervreemd. Premier Erdogan stelt zich steeds openlijker vijandig op tegenover Israël.

Nacht 6: de Nacht van de afstemming

Op de startdatum van Nacht 6, 23 september, die samenviel met het begin van de herfst,
gebeurden twee belangrijke dingen. Ten eerste werd een sensationele meting in de deeltjesversneller van het Cern geopenbaard. De daarin voortrazende neutrino’s bleken 60 miljardste seconde sneller te gaan dan het licht. Als dit blijkt te kloppen, dan vervalt ons bekende wereldbeeld van tijd en ruimte dat gedragen wordt door Einstein’s formule E = MC². Uiteraard werd dit onmiddellijk in twijfel getrokken door klassieke natuurkundigen die hun heilige wereldbeeld onder hun voeten uit voelden schuiven. Maar ik, niet gehinderd door al te veel kennis van de klassieke mechanica, was hier niet in het minst verbaasd over. Ik verwacht dan ook dat vervolgmetingen de waarheid van deze eerste metingen onweerlegbaar zullen aantonen. Dan kan het nauwe paradigma van de klassieke natuurkunde eindelijk vervangen worden door de veel ruimere vergezichten van de kwantumfysica en de metafysica. Dit zal de eeuwenoude esoterische kennis van ondermeer Pythagoras bevestigen dat er vele werelden en werkelijkheden zijn boven de ons bekende fysieke wereld.²
Ten tweede diende de Palestijnse president Abbas een verzoek in bij de VN tot een
volwaardig lidmaatschap, waarmee een Palestijnse staat een feit zal worden. Hij deed dit
ondanks grote diplomatieke druk van de Verenigde Staten om dit achterwege te laten.

Dit verzoek wordt momenteel beoordeeld achter de schermen en zal, naar verluid, bij inwilliging alsnog worden tegengehouden door een veto van de Verenigde Staten. Hiermee zal de centrale rol van de VS in de wereld nog verder afbrokkelen en zal hun relatie tot de Arabische wereld verder onder druk komen te staan.
Een andere gebeurtenis was de door Calleman gelanceerde Kosmische Convergentie op
23-26 september. Deze ging redelijk geruisloos voorbij, hetgeen geheel paste bij de aard van deze ‘happening’. Het was immers een oproep tot innerlijke reflectie en introspectie, waarin iedere levende ziel de gelegenheid had tot een innerlijk commitment om zich niet langer te laten leiden door zijn ego in zijn denken en handelen.

Van de komeet, of dwergster, Elenin, die op 26-27 september tussen de zon en de aarde in
zou komen, is weinig vernomen. Het lijkt erop dat deze komeet óf inderdaad in stukken is
gebroken, zoals op diverse internetsites wordt verkondigd ³, óf dat we door de NASA al die
tijd voorzien zijn van desinformatie over Elenin om ons angst aan te jagen en onze focus af te leiden van belangrijkere zaken. Opmerkelijke nieuwsfeiten waren verder de aankondiging in Saoedi-Arabië op 25 september van een op handen zijnde invoering van vrouwenkiesrecht. Een gedenkwaardige verandering in dit zeer vrouwonvriendelijke land. Ook waren er opvallende uitspraken van een trader op BBC nieuws van 26 september dat de wereldeconomie absoluut zal crashen en dat hij daar veel geld aan zal gaan verdienen. Deze haai voegde eraan toe dat niet de overheden de wereld regeren, maar dat de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs dat doet. Heel apart dat hij zo’n groot podium kreeg voor zijn boodschap van de BBC. Wat zit daar achter? En dan hebben we nog China die zich eind september steeds nadrukkelijker opwerpt als criticus van de zwakke aanpak van de EU en de VS van hun financiële problemen. Ook werd in de Westerse media het idee opgeworpen dat China de globale schuldencrisis mede zou kunnen oplossen door leningen te verstrekken aan het IMF. Daarmee zou China dezelfde rol opnemen als de VS na de tweede wereldoorlog. Weer een mooie indicator van de verschuiving van het machtscentrum in de wereld.

Tot slot werden op 2 oktober, de middelpuntdag van Nacht 6, honderden demonstranten
tegen de macht van Wall Street op de bon geslingerd. De zogenaamde ‘bezetting van Wall
Street’ zwelt gestaag aan tot een steeds groter protest tegen de sociale ongelijkheden die
voortkomen uit het financiële systeem en de te grote macht van banken en bedrijven, en is
inmiddels uitgebreid naar andere Amerikaanse steden. De betogers zeggen geïnspireerd te zijn door het protest op het Tahrirplein in Caïro.

Waar gaan we nu heen in en na Dag 7?

Volgens mij is de hele tendens sinds de start van de negende onderwereld gericht op de
vrijmaking van onze innerlijke kracht en de opstanding van het individu. Waar in de zevende
Planetaire onderwereld de industriële revolutie leidde tot grote veranderingen in de wereld,
was tijdens de achtste Galactische onderwereld de IT- en internetrevolutie de drijvende motor. In de laatste Universele onderwereld is volgens mij sprake van een individuele revolutie. Het individu pikt het niet langer om gedomineerd te worden door wie of wat dan ook. Alle dominante leiders en het ene na het andere machtsinstituut komen onder een steeds grotere druk te staan. Zie de grote opstanden in de Arabische wereld en de steeds grootschaligere protestacties in Israël, Griekenland, Spanje, Portugal, het bovengenoemde Wall Street, en dan vergeet ik er nog wel een paar. Dit is een overduidelijk voorteken, voor degenen die het zien wil, van een naderende doorbraak in het bewustzijn waarin wij ons zullen gaan bevrijden van het juk van externe machten en ons ook zullen gaan beseffen dat de enige autoriteit die van onszelf is. Tegelijk zal dit het groeiende besef met zich meebrengen dat het onzinnig is om elkaar te blijven bestrijden, omdat ieder individu onderdeel is van één en hetzelfde bewustzijn. Vanuit de individuele revolutie zal dan ook, hoe paradoxaal het ook klinkt, een eenheidsbewustzijn ontstaan waarmee we ons fysieke voorbestaan op deze aarde zullen verlengen en vooral ook veraangenamen.

De einddatum en daarna

Maar wat staat er nu concreet te gebeuren aan het eind van de Maya-kalender? Waarom stopt deze kalender op 28 oktober 2011? Volgens Carl Johan Calleman is er maar één oude Maya inscriptie die iets over het einde van de Maya-kalender zegt, en deze is te vinden op het Tortuguero monument. Deze inscriptie (zie afbeelding 2) beeldt uit dat negen kosmische
krachten zich aan het einde van de kalender tegelijkertijd zullen manifesteren. Deze
‘gebeurtenis’ wordt door hem gezien als de gelijktijdige voltooiing van de negen
evolutionaire golfbewegingen, of onderwerelden, van het ‘scheppingsplan’.

 

Afbeelding 2: boven het Tortuguero monument met daaronder een tekening van de inscripties.

 

Over wat er daarna staat te gebeuren, zegt volgens Calleman geen enkele Maya inscriptie iets. Hiervoor wendt hij zich dan ook tot andere oude bronnen als de Bijbel en de Koran. Hij wijst op een vers in de Koran waarin wordt gesproken over de ‘Dag des Oordeels’ als de dag
waarin geen ziel nog macht over een ander zal hebben
. Dit verwijst naar het einde van
dominantie van de ene mens over de andere en dit is de bewustzijnsstaat die de laatste
Universele onderwereld brengt. Ook wijst hij op het laatste boek van de Bijbel, het ‘Boek der
Openbaringen’
. Deze beschrijft een nieuwe wereld die geboren zal worden:

‘En God zal alle tranen wegvegen uit hun ogen; en er zal geen dood meer zijn, nog
verdriet, nog huilen, en ook geen enkele pijn meer: omdat deze dingen verdwenen zullen
zijn. En hij die op de troon zat zei: Ik maak alle dingen nieuw.’

Calleman concludeert hieruit dat alle ketenen van het verleden gebroken moeten worden om
de geboorte van een nieuwe wereld mogelijk te maken. Deze geboorte zal volgens hem zijn
definitieve beslag krijgen rond 28 oktober 2011, waarna een nieuw eenheidsbewustzijn4 in
2012 en de daarop volgende jaren tot volle wasdom zal komen.5
Dit zou prachtig zijn, maar dan moeten we wel snel wakker worden. We zijn inmiddels op
een haar na bij de einddatum, maar we lijken in meerderheid nog immer stevig te slapen. Wat moet er gebeuren om de massa in beweging te krijgen en het collectieve bewustzijn een
beslissende impuls te geven? Elenin lijkt niet de gewenste kosmische verandering gebracht te hebben en de kans lijkt niet groot dat ie dat alsnog gaat doen. Misschien mondt het zich
volgens metingen steeds sneller verzwakkende elektromagnetische veld van de aarde uit in
een tijdelijk wegvallen van het aardmagnetisme, waardoor volgens Sri Bhagavan, de oprichter
van de Oneness Beweging, ons collectieve geheugen (deels) zal worden gewist, hetgeen ons
in staat zou stellen om met een schone lei verder te gaan met een verhoogd, of ontwaakt,
bewustzijn. Daarmee zouden we volgens hem het zogenaamde Gouden Tijdperk ingaan. Deze verwachting lijkt op de hiervoor vermelde zinsnede uit het Boek der Openbaringen. Of dit al op de vermelde einddatum, of in het volgende jaar 2012 te gebeuren staat lijkt wel erg kort dag. Maar een doorbraak in de een of andere vorm kan bijna niet uitblijven. Daarvoor is er te veel aan de hand in de wereld. Er rest ons niets anders dan ons in vertrouwen over te geven en rustig te wachten op wat de nabije toekomst brengen gaat.

Eric Huysmans, 4 oktober 2011 (twaalfde dag van Nacht 6 van de negende Onderwereld)

Eric geeft op uitnodiging lezingen over de Maya-kalender en de ontwikkeling van ons
bewustzijn. Zie www.sensability.nl

Noten:

¹ Zie mijn artikel: ‘Dit is het jaar waarop we gewacht hebben’, deel IV.
² Zie mijn boek ‘Licht op Bewustzijn’.
3 Zie o.a. http://www.niburu.nl/forum/viewtopic.php?f=5&t=1956
4 Zie ‘De Maya-kalender en de transformatie van het Bewustzijn’ en ‘The purposeful
Universe’ van Carl Johan Calleman, en mijn artikel ‘2011-2012, Doorbraak in onze lange
weg’ op www.sensability.nl
5 Zie voor een definiëring van de diverse niveaus van eenheidsbewustzijn ‘Dit is het jaar
waarop we gewacht hebben – Deel I’ en mijn boek ‘Licht op Bewustzijn’.

 

Bron:

www.sensability.nl


Gekoppelde documenten

Geplaatst door Eric Huysmans

Eric Huysmans

Na twee studies –  economische geografie en bedrijfskunde – en een 15-jarige carrière in het bedrijfsleven, o.a. als marketingadviseur en bankdirecteur werd het mij in 1999 duidelijk dat ik mijn geluk niet zou vinden in een managersfunctie in loondienstverband...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Eric HuysmansLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik weet niet wat ik aan moet met moraal, het enige wat ik weet is wat goed voelt.

Brad Pitt, Amerikaans acteurBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.