Dit is het jaar waarop we gewacht hebben – Deel II (Nacht 2 - Dag 3)

Snake Head

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:9255
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Sensability

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, Mayas en 2012, Voorspellingen, (Grens)wetenschap

(Sensability) Dit is het tweede deel in een reeks artikelen over het jaar 2011, met als titel: ‘Dit is het jaar waarop we gewacht hebben’. In dit jaar eindigt de Maya-kalender, en wel op 28 oktober, na de voltooiing van de laatste en negende onderwereld die op 9 maart is gestart. Deze onderwereld kent dertien ‘dagen’ en ‘nachten’ van slechts 18 etmalen. In deze reeks volg ik de gebeurtenissen tijdens deze ‘dagen’ en ‘nachten’ op de voet en zet ik deze af tegen de daarin overheersende kosmische energiepulsen. In dit artikel ben ik aanbeland in de periode 2 mei – 7 juni, oftewel: Nacht 2 en Dag 3.

Plaatsbepaling in het tijdschema van de negende onderwereld

De negende en laatste onderwereld in de Maya-kalender beslaat een periode van slechts 234
etmalen, te verdelen in 13 periodes (door de Maya’s ‘hemelen’ of ‘dagen’ en ‘nachten’
genoemd) van 18 etmalen. Deze 18 daagse cyclus, door de Maya’s uaxaclahunkin (letterlijk
‘18 dagen’) genoemd, kan worden opgedeeld in twee helften van 9 dagen. Dit is de
zogenaamde 9 dagen telling, waarin het zo belangrijke Maya-getal 9 tot uiting komt.(1)

In de 18 daagse cyclus zijn de begin- midden- en einddagen het belangrijkste.

 • In de eerste dag van de uaxaclahunkin wordt het zaad van de nieuwe energie gezaaid.
 • Op het hoogtepunt, die bestaat uit twee dagen (dag 9 van de eerste 9 dagen en dag 1 van de tweede), bereikt de nieuwe energie zijn hoogtepunt.
 • Tijdens de laatste dag dienen we de inmiddels oude energie los te laten en ons voor te bereiden op de komst van de energie van de volgende hemel.

De hemelen, of ‘dagen’ en ‘nachten’, zijn energiegolven. Tijdens de ‘dag’ wordt een
creatiepuls gegeven door de kosmische levensboom (Tree of Life²) en tijdens de daarop
volgende ‘nacht’ wordt deze creatie geïntegreerd. Zowel de creatie- als de integratiepulsen
zullen zich manifesteren in zichtbare vormen (lees: bepaalde ontwikkelingen of
gebeurtenissen). Afbeelding 1 geeft het tijdschema van de opeenvolgende kosmische
energiegolven tussen 9 maart en 28 oktober 2011. Hierin zijn wij inmiddels aanbeland in de
periode 2 mei – 7 juni, oftewel: Nacht 2 en Dag 3, en staan we aan het begin van Nacht 3.  

Zie de pijlen in afbeelding 1.

Afbeelding 1: het verloop van de dagen en nachten in de negende onderwereld.

Afbeelding 1: het verloop van de dagen en nachten in de negende onderwereld.

 

Nacht 2

Nadat tijdens Dag 2 het in Dag 1 gestrooide zaaisel van eenheidsenergie tot ontkieming is
gekomen, vindt er tijdens Nacht 2 onderhuids verzet plaats tegen deze nieuwe golf. Hoe zich
dit bijvoorbeeld in de voorgaande Planetaire en Galactische onderwerelden heeft
gemanifesteerd is te lezen in deel I van deze reeks.(3) Hieronder vat ik samen hoe dit in de wereld tot uiting is gekomen tijdens de huidige Universele onderwereld:

 • Op 2 mei, de startdatum van Nacht 2, kondigde de VS het ‘grote nieuws’ aan van de dood van Osama Bin Laden, de geestelijke vader van de 9/11 aanslagen. Het verhaal rondom zijn oppakken en dood bleef duister omdat er geen lijk werd getoond. Dit leidde even tot wat vragen in de media, maar enkele weken later hoorde je er niemand meer over. Deze ‘mega gebeurtenis’ was alweer snel naar de achtergrond verdrongen door andere ontwikkelingen in deze stormachtige en intense negende onderwereld.
 • Ondertussen woedde de oorlog in Libië verder en wist Kadhafi nog steeds stand te
  houden, onderdrukte in Syrië president Assad zijn burgers steeds bloediger, ontvouwde zich in Jemen een burgeroorlog en bleek steeds duidelijker dat ook de opstand in Bahrein hardhandig werd neergeslagen.
 • Rond 10 en 11 mei, het laagtepunt van Nacht 2, kwam de Griekse schuldencrisis weer
  volop in het nieuws en bleek eens temeer de onmacht van de financiële autoriteiten en Europese overheden om deze te beteugelen.
 • Tijdens de rest van Nacht 2 bleef deze crisis in een impasse hangen, evenals de strijd in Libië, Syrië, Jemen en Bahrein.
 • Op 15 mei werd de topman van het IMF, Dominique Strauss Kahn opgepakt op
  beschuldiging van verkrachting van een kamermeisje. Zijn voorgeleiding voor het
  Amerikaanse gerecht werd vol in beeld gebracht over de hele wereld en was een
  ontluisterend voorbeeld van de fragiliteit van de op dominantie en respectloosheid
  gebaseerde macht van de macho alfamannen uit de Planetaire onderwereld, die vooral uit zijn op hun eigen behoeftebevrediging. Tevens kan toch niemand de symboliek hiervan ontgaan. Eén van de allerhoogste topmannen van het internationale monetaire bestel wordt genadeloos neergesabeld, c.q. sabelt zichzelf neer, door een banaliteit. Zou dit niet een teken aan de wand zijn voor een nu snel naderende ineenstorting van het huidige, zwaar verroeste, monetaire stelsel in de wereld? De instorting die Calleman al jaren geleden voorspelde en die volgens hem op zijn laatst in Nacht 5 (18 augustus – 5 september) zal plaatsvinden.

Dag 3

De derde dag is de dag van het uitlopen van het tijdens Dag 2 ontkiemde zaad. Dat wil zeggen dat tijdens Dag 3 de zich ontwikkelende bewustzijnsstap voor het eerst bovengronds komt en dus zichtbaar wordt. Zo vond bijvoorbeeld tijdens Dag 3 in de tweede Zoogdieren
onderwereld, in het zogenaamde Cambrium (570 tot 510 miljoen jaar geleden), een explosie
van soorten plaats.4 Voor gebeurtenissen tijdens deze Dag in de Planetaire en de Galactische onderwerelden verwijs ik naar mijn voorgaande artikel.(3)
Hieronder vat ik samen hoe de eerste zichtbare tekenen van het eenheidsbewustzijn zich
in de wereld hebben gemanifesteerd in Dag 3 van de huidige Universele onderwereld:

 • Op 20 mei, de start van Dag 3, bleek dat in de kerncentrale van Fukushima al vlak na de tsunami een complete meltdown had plaatsgevonden. Dit soort nieuws is niet meer weg te houden voor het grote publiek, hoe hard de heersende elites dit ook trachten.
 • Op 21 mei leken ook mensen die niets van de Maya-kalender weten, te voelen dat er een grote energieshift gaande is. Zo liet een grote groep van miljoenen Christelijke gelovigen zich meeslepen door een doemdenkende prediker die het ‘einde van de wereld’ op deze datum had aangekondigd.
 • Ook op 21 mei was er weer een grote vulkaanuitbarsting in IJsland met een aswolk die wederom voor problemen zorgde in het vliegverkeer.
 • Op 22 mei veegde een allesverwoestende tornado het stadje Joplin in Missouri volledig van de kaart. In het jaar 2011 heeft al een record aantal tornado’s plaatsgevonden in de VS.
 • Op 26 mei werd de Servische oud generaal en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic opgepakt, na zich 16 jaar verscholen te hebben gehouden.
 • Rond 28 en 29 mei, het hoogtepunt van Dag 3, kondigde Duitsland plotsklaps een
  algehele stop op het gebruik van kernenergie aan. Deze verrassende omwenteling van Angela Merkel was het rechtstreekse gevolg van de ramp in Japan. Over een alles met alles samenhangend eenheidssysteem gesproken…
 • Rond dezelfde data leden andere adepten van het machtsdenken, dat zijn oorsprong vindt in de Planetaire onderwereld3, gevoelige nederlagen en gezichtsverlies. Zo verloor Sylvio Berlusconi op 30 mei onverwachts de lokale verkiezingen in zijn ontastbaar geachte thuisstad Milaan en ook in Napels. Daarnaast kwam het machtsinstituut van het wereldvoetbal, de FIFA, weer eens in opspraak door beschuldigingen van fraude en corruptie en wist de hoogste baas Sepp Blatter zich met kunst en vliegwerk te laten herverkiezen voor de hoogste post. Maar of hij hier nog lang zal blijven zitten, lijkt mij zeer de vraag.
 • Op 30 mei verklaarde de secretaris generaal van de Navo, Rasmussen, dat het bewind van Kadhafi volgens hem ten einde loopt. Kadhafi zou in een steeds klemmender isolement aan het raken zijn, maar bij de start van Nacht 3 (7 juni) zit hij er nog steeds.
 • Ook op 30 mei kwam de eerste melding over de uitbraak van de zogenaamde EHEC-bacterie, waarvan men vermoedde dat deze op komkommers aanwezig was. Dat de wereld heel klein is geworden, en steeds meer als een eenheid functioneert, werd eens te meer duidelijk doordat er onmiddellijk een crisis uitbrak op de komkommermarkt en enkele dagen later ook op andere groentemarkten.
 • Op 3 juni raakte de al 31 jaar zittende dictator in Jemen, Saleh, gewond bij gevechten
  tussen regeringstroepen en de machtigste rebellerende stam. Hij is vervolgens naar het buitenland vervoerd om geopereerd te worden. Dit lijkt een doorbraak in de opstanden in Jemen en het begin van het einde van de volgende dictator in de wereld.
 • Verder is een algemene rode draad tijdens deze negende onderwereld een steeds verder afkalvend monetair systeem. Dit uit zich ondermeer in de toenemende problemen in (bijna) failliete landen als Griekenland, Portugal, Ierland en ook Spanje. De regeringen in deze landen staan onder grote druk van de EU om te bezuinigen en daarmee hun begroting op orde te brengen. Maar deze regeringen staan steeds machtelozer tegenover de toenemende protesten van hun bevolking, die het niet langer pikt te moeten opdraaien voor de bezuinigingen in plaats van dat de financiële instituten zelf hiervoor de verantwoordelijkheid nemen.

Zo komen tijdens de Universele onderwereld in een razend tempo, puls na puls, de oude, uit
de Planetaire onderwereld stammende, machtsinstituten en naar despotisme neigende leiders steeds meer in de problemen, en zullen zij uiteindelijk verdrongen worden door de eigen kracht van samenwerkende individuen. Mensen accepteren de dominantie van de één over de ander eenvoudigweg niet langer en eisen steeds nadrukkelijker vrijheid, onafhankelijkheid en eigen verantwoordelijkheid op.

Ook roert de natuur zich steeds heftiger met onder anderen vele vulkaanuitbarstingen,
tornado’s en aardbevingen. Dit natuurgeweld is mijns inziens een logisch gevolg van het feit
dat alle vormen in onze wereld geladen zijn met hetzelfde bewustzijn. Dit holistische geheel,
hét bewustzijn, ontwikkelt zich al stuiptrekkend naar een apotheose. De aarde en het klimaat
zijn onderdeel van dit holistische bewustzijn, dat zich steeds meer als een eenheid gedraagt.
En de aarde is uiteraard slechts een onderdeel van een veel groter geheel. Om te beginnen is zij onlosmakelijk verbonden met de andere bewustzijnsvormen in ons zonnestelsel, zoals
planeten, de zon, sterren, kometen, et cetera. En vervolgens strekt deze verbondenheid zich
nog veel verder uit tot buiten ons zonnestelsel naar andere zonnestelsels en zelfs naar andere universa. Alles hangt met alles tezamen in de kosmos.

De komeet Elenin

Zo heeft de Russische astronoom Leonid Elenin op 10 december 2010 een komeet ontdekt,
die naar hem is genoemd. Op internet blijkt veel informatie voorhanden te zijn over deze
komeet, die de laatste tijd regelmatig in lijn staat met de aarde, de zon en verschillende
planeten. Van zo’n uitlijning zou bijvoorbeeld sprake zijn geweest op 27 februari 2010, de
dag van de zware aardbeving in Chili (8,8 op de schaal van Richter), en ook op 11 maart 2011 (de aardbeving in Japan).(5)

Tot mijn stomme verbazing werd al op 9 maart in een Youtube filmpje gewaarschuwd
voor een mogelijke zeer zware aardbeving tussen 11 en 15 maart op een van de grote
breukvlakken van de aarde, waarop steden liggen als: Los Angeles, San Fransisco, Mexico
City, Teheran en Tokio.6 In een ander filmpje, eveneens van 9 maart, wordt expliciet
gesproken over zeer grote seismologische activiteit in Japan.7 In beide filmpjes wordt de
aardbeving in Japan dus gewoon twee dagen van tevoren voorspeld! Maar wat is het bereik
van dit soort berichten? En wie luistert ernaar…?

In het filmpje waarin melding wordt gemaakt van de uitlijning van Elenin op 27 februari
2010 en 11 maart 2011, worden ook toekomstige data voor 2011 genoemd waarop Elenin
weer in lijn staat met de aarde, zon en verschillende planeten.5 Pak je agenda en noteer de
volgende data:

 • 17 augustus (eind van Dag 5)
 • 11 september (vlak voor het midden van Dag 6)
 • 19 september (tegen het eind van Dag 6)
 • 26-27 september (begin van Nacht 6)
 • 17 oktober (vlak voor het midden van Dag 7)
 • 5, 11 (11-11-11) en 23 november (allen na de einddatum)

Het is maar dat je het weet. Niet dat ik angst wil zaaien, maar het kan toch geen kwaad om te weten op welke data er kosmisch iets belangrijks gebeurt met een mogelijk grote impact op de aarde, en ermee te doen wat je goed dunkt. Overigens zijn er ook berichten dat Elenin geen komeet is, maar in werkelijkheid de lang verwachte planeet Niburu zou zijn. Of dit waar is, kan ik niet beoordelen. Voorlopig houd ik het maar bij een komeet die in de komende
maanden meerdere malen in de buurt komt van de aarde. De meest saillante data zijn 26 en 27 september, daar Elenin dan in een rechte lijn tussen de aarde en de zon staat. Omdat niemand schijnt te weten hoe groot deze komeet precies is, is niet duidelijk of dit voor een zonsverduistering zal gaan zorgen. En zo ja, hoe lang die dan gaat duren: drie uur, of misschien wel drie dagen?… Hier hebben we ineens een zeer concrete aanwijzing voor de door verschillende bronnen8 aangekondigde driedaagse duisternis, voorafgaand aan een wereldwijde transformatie! Mijn klomp is gebroken. Hoe zit het met de jouwe?

Korte vooruitblik

Maar we zijn nog niet bij de bovengenoemde data. We hebben nog enkele ‘dagen’ en
‘nachten’ te gaan. Op 7 juni is Nacht 3 gestart. Dit is de nacht waarin de tijdens Dag 3
bovengronds gekomen nieuwe bewustzijnsgolf wordt geassimileerd. Deze datum leek zonder
al te grote gebeurtenissen te passeren, maar op de zon vond er een grote explosie plaats. In de media werd hier, zoals gewoonlijk, summier over bericht met de Pavlov-achtige vermelding dat de aarde er geen last van zou ondervinden.
Voor mezelf sprekend, voelde ik me in de ochtend van 7 juni buitengewoon moe en was
ik aanvankelijk niet vooruit te branden. Mijn stemming was in mineur, totdat mijn oog viel op
een brief met bijlagen die ik enkele dagen eerder had ontvangen van een mij onbekend
iemand, die een van mijn artikelen gelezen had. Ik had weerstand gevoeld bij een vluchtige
scanning van de bijlagen en deze terzijde gelegd. Ik voelde deze weerstand in eerste instantie wederom en had het hele pakket bijna in de prullenbak gegooid, maar iets hield me tegen en dwong me om beter te kijken. De informatie bleek te gaan over het zogenaamde Kennis Boek.(9) Een betere lezing hiervan voelde aan als een soort initiatie. Ik kreeg er een flinke energieboost van en voelde me ineens een heel stuk beter.
Kijk zelf maar eens hoe 7 juni voor jou aanvoelde. Als je je dit niet meer kunt herinneren,
focus je dan eens op je gevoel in het algemeen in de laatste dagen en weken. Hoe voel je je
nu? Ben je gejaagd, of geagiteerd, of eerder landerig en moe? Voel je een druk om
veranderingen aan te brengen? Of heb je een onbestemd, ontevreden gevoel dat er iets moet gebeuren in je leven? Als lezer van dit soort informatie kan het bijna niet anders dan dat je iets voelt van de in kracht en snelheid toenemende pulsen van de kosmische levensboom, die ons allen voortstuwt en steeds meer met de neus op de feiten en op onze eigen verantwoordelijkheid drukt. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel technieken, inzichten en
kennisbronnen voorhanden die je hierbij kunnen helpen. Pak deze hulp aan! Wacht niet
langer en neem het heft over je leven in handen, voordat dit voor je gedaan wordt…

Op 25 juni zullen we Dag 4, de dag van de groei, ingaan. Het middelpunt van Dag 4 is
eveneens het middelpunt van de gehele negende onderwereld (zie afbeelding 1). Tijdens dit
middelpunt zal op 3 juli de zogenaamde Jerusalem Hug plaatsvinden, waaraan iedereen mee
kan doen. Zie hiervoor www.jerusalemhug.org. Carl Johan Calleman heeft een artikel
geschreven over dit middelpunt van Dag 4.10 Maar eerst hebben we nog Nacht 3 te gaan. Die zal weer vele gebeurtenissen brengen die worden voortgebracht door de stuwende pulsen van de levensboom. De bovengenoemde ontwikkelingen uit Dag 3 zullen in Nacht 3 worden geïntegreerd, waardoor het zich ontvouwende eenheidsbewustzijn wordt geassimileerd en wordt klaargemaakt voor de groeipuls in Dag 4.

Ik zal dit op de voet volgen en hier in een volgend artikel weer verslag van doen.

Eric Huysmans, 10 juni 2011

Coach in persoonlijke en spirituele ontwikkeling en auteur van ‘Stairway to Heaven’ en ‘Licht
op Bewustzijn’. Ik geef ook lezingen. Zie www.sensability.nl. Ik stel reacties op dit artikel via [email protected] zeer op prijs.

Noten:

1 Zie mijn artikelen: ‘De laatste twintigvoudige versnelling in de Maya-kalender’ en ‘Het
begin van de negende onderwereld in de Maya-kalender’.
2 Zie ‘Het doelgerichte Universum’ van Carl Johan Calleman en mijn boek
‘Licht op Bewustzijn’, hoofdstuk 7.
3 Zie Artikel‘Dit is het jaar waarop we gewacht hebben – Deel I’
4 Zie ‘Het doelgerichte Universum’ van Carl Johan Calleman.
5 Zie www.youtube.com/watch?v=bK21TCN5fl
6 Zie www.youtube.com/watch?v=r7QAZPb-IEQ&NR=1
7 Zie www.youtube.com/watch?v=m9ewsmlOUHc
8 O.a. in de bijbel, in verschillende eindtijd voorspellingen door de Maya’s en de
Hopi-Indianen, en door Drunvalo Melchizedek.
9 Zie www.hetkennisboek.nl.
10 Zie www.mayanninthwave.com/midpoint-of-the-4th-day of www.sensability.nl.

 

Bron:

www.sensability.nl


Gekoppelde documenten

Geplaatst door Eric Huysmans

Eric Huysmans

Na twee studies –  economische geografie en bedrijfskunde – en een 15-jarige carrière in het bedrijfsleven, o.a. als marketingadviseur en bankdirecteur werd het mij in 1999 duidelijk dat ik mijn geluk niet zou vinden in een managersfunctie in loondienstverband...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Eric HuysmansLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

I never know what the next lesson is going to be, because we’re not supposed to know; we’re supposed to trust ourselves to discover it.

-- Melody BeattieBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.