De magie van Heilige Geometrie! Vragen, antwoorden en wonderen omtrent dit fenomeen

Hi-Fi Mystery School

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:8495
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Hi-Fi Mystery School

Gekoppelde categorieen
Astrologie, Centra, Bewustzijn

(Hi-Fi Mystery School) Door Jeroen van Meeteren. In dit artikel zal ik meerdere vragen beantwoorden die vaak aan mij gesteld worden omtrent het onderwerp heilige geometrie.

Infotorial

Ik begin toch het liefst even met het opfrissen van het geheugen van sommige mensen wat betreft de functie die heilige geometrie voor ons kan hebben. Onder andere onze celstructuren, ons DNA en lichaamsvloeistoffen zijn op microniveau opgebouwd uit heilige geometrische patronen. Als wij (de mens) naar heilige geometrische patronen kijken, ziet ons onderbewustzijn dit als het ware als een taal. Het wordt ook wel de taal van ons onderbewustzijn genoemd. Zie onder andere het onderbouwende werk van wijlen Dr. Masaru Emoto.

Vaak krijg ik de vraag waarom ik mijn doorgekregen universele heilige geometrische patronen niet benoem of er geen onderwerp aan vastplak. Sommige mensen hebben graag een houvast om zich op zo’n patroon af te stemmen, wat ik natuurlijk begrijpelijk vind. Maar dat geldt niet voor de patronen die ik doorkrijg, wat de spoeling natuurlijk wel een stuk dunner maakt. Vanaf het begin dat ik de patronen bewust doorkreeg, ongeveer 14 jaar geleden, voelde ik dat er geen benoeming of onderwerp bij hoefde. Als je ze benoemt of uitlegt worden de patronen namelijk symbolen en worden ze duaal: dan komt er een licht/donker aspect bij.


Mijn doorgekregen patronen zijn een onderdeel van ‘De taal van het Licht’. Als je je op deze patronen gaat afstemmen is invoelen een noodzaak, zoveel mogelijk zonder gedachtes, dus zeker niet analyseren! Dit analyseren en pogen tot duiden gebeurt vaak bij graancirkels en daar zijn ook een aantal graancirkels voor bedoeld. Er zit een vrij groot frequentieverschil tussen de vele verschillende graancirkels die in de loop der jaren zijn verschenen, in ieder geval, dat is mijn ervaring in de afgelopen 14 jaar.

 

Veel graancirkels zijn of bevatten als basis zelfs al een bestaand symbool. Bijvoorbeeld dit jaar zie ik bij de Engelse graancirkels veel Joodse kabbalistische symbolen als basissymbool van het gehele patroon voorbij komen zoals de davidster in driedimensionale vorm uitgebeeld (dubbele tetraëder), de kubus van Metatron en de Boom des Levens.

Ook worden heilige geometrische symbolen vaak voor laag frequente duale doeleinden gebruikt. Denk maar aan het Pentagon in de Verenigde Staten, waarvan het gebouw ook de vorm heeft van een pentagon (een veelhoek met vijf gelijke zijden). Het beste voorbeeld van een heilig geometrisch symbool dat zeer laagfrequent werd gebruikt is het hakenkruis, de swastika, dat van oorsprong een heilig symbool uit het Hindoeïsme is.

Bij vrijwel iedereen die bewuste lichamelijke of geestelijke sensaties ervaart in het moment, kijkende naar een specifiek universeel heilig geometrisch patroon van mij, komen er meestal totaal verschillende belevingen. Een aantal voorbeelden van de feedback die ik van mensen gekregen heb: de één voelde het gebied bij een een bepaald chakra heel sterk, of kreeg sensaties in lichaamsdelen/organen, de ander werd euforisch, of slaperig en zo zijn er nog vele andere sensaties die ik gehoord en gelezen heb. De mooiste feedback was dat iemand na een jarenlange depressie zich niet meer depressief voelde (note. dit was na het kijken van mijn film). Mijn doorgekregen patronen zijn er niet zozeer voor bedoeld om een sensatie in het moment te laten ervaren, maar om iets in gang te zetten bij de persoon en dit gebeurt meestal op onbewust niveau. Dit kan een bewustwordingsproces zijn, maar ook heel simpel na een bepaalde tijd een bepaald inzicht.

Ook krijg ik vaak de vragen: Hoe krijg je de patronen door? Hoe zie je ze? Waar komen ze vandaan? Met wie of wat channel je nu eigenlijk?

Ik channel verschillende lichtbronnen, die ik zelf ‘het onbenoembare vanuit het Licht’ noem, dus eigenlijk zo non-dualistisch mogelijk, (ik ga hier later nog verder op in). Dit klinkt niet erg sensationeel, maar hoe non-dualistischer dingen worden hoe minder sensationeel het voor veel mensen klinkt, heb ik gemerkt. 

De patronen krijg ik op verschillende manieren door; De ‘universele’, die voor iedereen een functie kunnen hebben, zie ik vaak in één keer in zijn geheel op een onverwacht moment. Ik probeer ze dan snel te schetsen en werk ze later verder uit. Bij een ‘zielsgeometrie’ die voor een specifiek persoon is bedoeld, stem ik me in een gedachteloze staat af op de persoon of het onderwerp dat de opdrachtgever heeft aangedragen. Voor alles wat uit energie bestaat kan ik een geometrisch patroon maken en dit proces gaat meestal op de volgende manier: ik zie in een bepaalde volgorde een aantal losse geometrische vormen(driehoeken, sterren, rondjes etc, etc) en voel of hoor waar ik ze moet plaatsen en zo ontstaat er vanzelf een simpel of ingewikkeld geometrisch patroon. 

Ik maak even een sprong naar mijn esoterische zienswijze op het Licht en doe een poging dit uit te leggen en in perspectief te plaatsen:

Alle informatie die vanuit de vijfde dimensie en hoger komt noem ik Lichtinformatie. Hoe hoger de dimensie, hoe meer Licht er is in verhouding met Donker, dus ook meteen minder duaal!

De vierde dimensie is ‘de ongeziene duale dimensie’, ook wel de astrale dimensie genoemd, waar bijvoorbeeld de meeste overgegane zielen of gidsende zielen en bepaalde buitenaardsen zich begeven. Uit deze dimensie krijgen veel paragnosten en mediums hun informatie. Dit is niet bedoeld als waardeoordeel, paragnosten moeten namelijk wel hun informatie hier vandaan halen omdat de meeste overledenen of gidsen zich nou eenmaal in een bepaalde laag van de vierde dimensie begeven. De vierde dimensie staat veel dichter bij het mens-aspect, dus is het voor veel mediums ook logischer om de informatie uit deze dimensie te verkrijgen. 

De bekende felle lichttunnel die veel mensen gezien hebben tijdens een bijna-doodervaring is mijns inziens dan ook een glimp van de overgang van de vierde naar de vijfde dimensie. Ook wel ‘de zevende hemel’ genoemd omdat de vierde dimensie uit zeven niveaus/lagen bestaat en de meest hoog frequente laag is de zevende laag. De mensen die hier even geweest zijn vinden het vaak lastig uit te leggen wat ze ervaren en gezien hebben omdat het moeilijk is om een vertaalslag te maken naar het aardse, dus de meer ‘duale’ taal.

Zo is er in mijn ervaringsgallery ‘The Vision Room’, waar mijn 35 minuten durende geometrische animatie film ’22:The Light Codes’ vertoond wordt, een bezoeker geweest die zo’n bijna-doodervaring heeft gehad en vertelde dat veel elementen uit de film erg veel leken op of deden denken aan die bijna-doodervaring. Een hele mooie bijkomstigheid is dat deze film dus ook een soort van herkenning teweeg kan brengen. 

OFFICIAL TRAILER: "22: The Lightcodes"


De meest lastige en uitdagende vraag vind ik: hoe werkt het proces van channelen/doorkrijgen? Gezien dan vanuit aards, dus duaal, lineair*1 perspectief. Als volgt: de losstaande vormen of het totale patroon worden via de eerder genoemde lichtbron(nen) naar mijn hogere zelf*2 gezonden. Een van de taken van het hogere zelf is om kosmische informatie te filteren. Als dit niet zou gebeuren zou je flink kunnen doordraaien omdat wij als mens een zo omvangrijk kosmisch informatiepakket niet aankunnen! Van dit pakket kunnen we qua informatieverwerking, bij wijze van spreken, maar 0,000001% aan. Een simpel voorbeeld van wat je brein erg lastig vindt om in z’n totaliteit te kunnen bevatten, is naar het heelal te kijken en je proberen voor te stellen dat dit oneindig is. Je hersenen kunnen dit maar voor een deel aan.  Dus het is redelijk logisch dat de kosmische informatie die ik doorkrijg (dat een stuk omvangrijker is) eerst gefilterd wordt. Via het hogere zelf komt de informatie vervolgens door de kruinchakra mijn hoofd binnen om vervolgens bij de pijnappelklier*3 (pineal gland) uit te komen. Depijnappelklierverfijnt de informatie, vooral via het stofje DMT en stuurt deze weer naar een deel van mijn rechterhersenhelft, die dan de vormen en patronen duidelijk laat zien. Vervolgens kan ik aan de slag met het tekenen van het patroon. 

Grofweg gezegd: het verschil tussen de linker- en rechterhersenhelft: onze linkerhersenhelft gebruiken we voor ons denkvermogen en onze rechterhersenhelft is onze gevoelskant.

Het voordeel van het doorkrijgen van heilige geometrische patronen, is dat er geen ego bij komt kijken omdat er op deze vormen en patronen geen psychologische lading zit. Tijdens de afstemming genereren de patronen bij mij geen emoties/denken. Het channelen van spreektaal is daarom een stuk lastiger om helemaal “puur” te verwoorden want het is heel makkelijk om je denken er doorheen te laten glippen.

Zoals ik al eerder schreef zijn de patronen die ik doorkrijg een lichttaal voor je gehele wezen. Op dit moment ervaar ik de stimulering van zielengroei/uitlijning en de balancering/verhoging van je frequentie als belangrijkste taak van deze patronen. 

Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat lage frequentieobstakels in je lichaam, geest en/of energetisch systeem worden verhoogd, waardoor er ruimte wordt gemaakt om een bepaald helingsproces in te gaan of dat er een bewustwordingsproces, of zelfs een nòg een dieper bewustwordingsproces in gang wordt gezet. Met een nog dieper bewustwordingsproces bedoel ik dat er eigenlijk een soort van bewustwording over bewustwording komt. Een simpel voorbeeld hiervan is, dat je in het moment van een krachtige ontmoeting met iemand bewust eerst voelt en meteen hierna snapt (dus van rechter- naar linkerhersenhelft) waarom je deze persoon juist nú ontmoet. Je kunt bijvoorbeeld in het moment voelen dat deze persoon een spiegel voor je is en hiervan de betekenis inzien. Dus dat deze persoon bijvoorbeeld een deel van jouw ego spiegelt dat nog niet genoeg aangepakt is, of zich in een dode hoek begeeft. Dit wordt op bewust niveau uitvergroot aan je getoond zodat jij dit ook herkent zonder dat je degene die je spiegelt meteen onaardig vindt. Daarentegen, als je in een eerste fase van je bewustwordingsproces zit, dan kun je bijvoorbeeld ontmoetingen enkel ervaren als niets meer dan een niet-toevallige ontmoeting en dan bijvoorbeeld denken dat deze persoon een zielsverwant is. Dit wordt in de eerste fase van bewustwording eigenlijk alleen maar bij positieve ontmoetingen zo ervaren. Zogenaamde negatieve ontmoetingen horen hier stiekem dan niet bij, dit is mijn eigen ervaring en inzicht dan. 

Samenvattend: bij bewustwording over bewustwording komt er een dieper inzicht bij en overzie je de situatie in een groter perspectief, vaak in het moment.

*1 Met lineair doel ik op de wijze waarop wij de tijd en het leven ervaren, in een rechte lijn, chronologisch. Ook hoe wij afstand in de ruimte ervaren. Wat voor mij niet-lineair is, is de ervaring, visie of wetenschap wellicht, dat tijd niet lineair is maar alles op het zelfde moment gebeurt. Dat geldt ook voor de visie en ervaring voor afstand. Alles ‘is’ en alles is ‘nu’. Dus vertaal ik mijn ervaring naar een aardse beleving: chronologisch, in een specifieke volgorde. 

*2 Het hogere zelf, (zoals ik het doorgekregen heb), is een groter aspect van jezelf waar je niet bewust contact mee hebt, uitzonderingen daargelaten. Eén van de taken van het hogere zelf is om onderwerpen en situaties te manifesteren in je leven. Een voorbeeld hiervan is: je visualiseert sterk dat je iets graag wilt, dan is het een “must” dat je dit weer volledig loslaat, want zo werkt manifestatiekracht nu eenmaal en op het moment van loslaten van je visualisatie gaat je hogere zelf aan de slag om dit voor jou in je leven te laten manifesteren. Echter als deze manifestatie absoluut niet mag gebeuren – ik ben er van overtuigd dat je niet alles in je leven zo maar even kan manifesteren omdat niet alles bij je zielenpad past – dan zullen er, als je bewust genoeg bent, genoeg signalen, synchroniciteiten en/of symbolieken tot je komen om aan jou te tonen dat deze visualisatie/manifestatie absoluut niet de bedoeling is. Vaak zijn dit visualisaties die met het lagere ego te maken hebben, zoals bijvoorbeeld hebzucht. Het hogere zelf heeft ook een overzichtelijke taak, het werkt nauw samen met je ziel en heeft een soort helicopterview. Via je intuïtie, signalen, symbolieken en synchroniciteiten laat het hogere zelf weten welke weg je volgens je zielenpad dient te bewandelen. Soms lijkt het hoger zelf niet mee te werken, dit komt dan omdat je een bepaalde les te leren hebt. Persoonlijk noem ik dit: een training!

*3 De pijnappelklier bevindt zich ongeveer in het midden van het hoofd, hij is zo groot als een doperwt en lijkt in uitvergrote vorm ook op een dennen- of pijnappel. Ook wordt de pijnappelklier wel de radar voor kosmische informatie genoemd en is verbonden met je derde oog (zesde chakra) en kruinchakra (zevende chakra). In de pijnappelklier bevinden zich o.a. minuscule kristallen, grappig genoeg in heilig geometrische vormen. Hier bevindt zich dus ook het stofje DMT, (de psychoactieve stof dimethyltryptamine), waar de laatste decennia veel om te doen is vanwege de populaire sjamaanse ayahuascasessies, omdat hierbij ook het DMT gedeelte aangesproken wordt. Ook produceert de pijnappelklier bepaalde hormonen en hersenneuronen, maar dat is voor dit stuk even niet belangrijk. Als je over dit onderwerp meer zou willen weten, vooral op biochemisch niveau, dan zou ik even Googlen op de naam Dr. Saskia Bosma. 

*4 Ayahuasca is een drankje, (wat ik overigens zelf nooit gebruikt heb) dat over het algemeen wordt gemaakt uit een plant die o.a. DMT bevat en is een zeer sterk psychoactief brouwsel met een hevige bewustzijnsveranderende werking en wordt sinds mensenheugenis door diverse stammen van het Amazoneregenwoud ritueel gebruikt voor reiniging, genezing en voorspelling. Het wordt gezien als een middel dat de ziel kan bevrijden van het lichamelijke omhulsel om vrij te kunnen bewegen door "andere werkelijkheden" waar ze kan communiceren met haar voorouders. (Bron: Wikipedia).

Onze vernieuwde en verbeterde 5D VIRTUAL REALITY ervaring wordt regelmatig vergeleken met zo’n Ayahuasca sessie*4 . Dit kun je natuurlijk ook ervaren in mijn gallery The Vision Room in Amsterdam.

http://hifimysteryschool.com/nl-nl

 

Bron: Hi-Fi Mystery School


Geplaatst door Advertenties

Advertenties

Waarom adverteren op Earth Matters?
Bij Earth Matters adverteren is: “adverteren vóór de doelgroep dóór de doelgroep”. Uw klanten en onze bezoekers zijn namelijk één en dezelfde...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van AdvertentiesLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Peace comes not from the absence of conflict, but from the ability to cope with it.

-- Unknown SourceBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.