Eileen O’Connor over SCENIHR: Wordt wetenschap verborgen gehouden voor het publiek?

Cell Phone Tower

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights


(Between A Rock And A Hard Place | Eileen O'Connor | vertaling voor Earth Matters door Karin van den Berg) In samenwerking met de Griekse Commissie voor Kernenergie (Greek Atomic Energy Commission GAEC) en onder auspiciën van de Europese Raad organiseerde de Europese Commissie een grote workshop in Athene over elektromagnetische velden en gezondheidseffecten met focus op het publieke bewustzijn, en een brug slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en onzekerheden in politieke besluitvorming.

Het evenement vond plaats op 27 en 28 maart in Cotsen Hall, Athene, Griekenland, en er waren vertegenwoordigers van verschillende partijen van de Europese Commissie, de WHO, overheden, industrie, operators, milieu- en consumentenorganisaties en wetenschappelijke instituten. Het doel van de conferentie was om een gemeenschappelijke benadering te vinden over hoe om te gaan met publieke bezorgdheid over elektromagnetische velden, hoe informatie beter kon worden verspreid en om nieuwe studies en wetenschappelijke bevindingen met betrekking tot EMF te bespreken, en om te bepalen waar kennis ontbrak voor adequate politieke besluitvorming. In deze context werd het nieuwe SCENIHR concept rapport ten aanzien van EMF en potentiële gezondheidseffecten gepresenteerd.

SCENIHR, the Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (het wetenschappelijke comité voor opkomende en nieuw geïdentificeerde gezondheidsrisico's), is belast met het verschaffen van rapporten aan de Europese Commissie en de leden van het Europese Parlement waar alle deelnemende regeringen op kunnen vertrouwen.

Eileen O'Connor was uitgenodigd als vertegenwoordiger voor de UK Radiation Research Trust charity en werd vergezeld door Sissel Halmøy als vertegenwoordiger van de International EMF Alliance.

De openingsspeech werd gehouden door Marian Harkin MEP, die het had over de noodzaak van een herziening van nieuwe bewijsvoering en de noodzaak van aansprakelijkheid. Ze wees op het belang van openheid ten aanzien van lobbyisten en verschillende zienswijzen en de noodzaak van transparantie en betrokkenheid van alle belanghebbende partijen. Ze herinnerde de Europese Commissie en SCENIHR eraan dat advisering niet alleen maar een taak was die kon worden afgevinkt, en dat advisering alleen betekenis had als negatieve resultaten werden behandeld tezamen met rapporten met positieve conclusies. Verder en misschien nog wel belangrijker, herinnerde ze eraan dat 500 miljoen burgers afhankelijk waren van SCENIHR's bevindingen.

Eileen O'Conner zei: "Ik hoopte op een gelijkwaardige en eerlijke discussie in Athene, maar was onaangenaam verrast en bijzonder teleurgesteld door het gebrek aan bijdragen van betrokkenen met zienswijzen die afweken van die van wetenschappers die SCENIHR in Athene vertegenwoordigden. Ik was één van slechts twee stemmen die waren uitgenodigd om een alternatieve visie te presenteren en had de tijd genomen om een presentatie te geven in de hoop op en verwachting van een warm welkom en een gelijkwaardige gelegenheid om gehoord en serieus genomen te worden."

Sissel Halmøy zei: “Het was voor iedereen duidelijk dat er sprake was van een bevooroordeelde selectie van het SCENIHR rapport. Ze hadden duidelijk de beste resultaten uit hun eigen onderzoek geselecteerd en het gepresenteerd als de gouden standaard, en gaven tegelijkertijd zware kritiek op het onderzoek van Lennart Hardell.”

Brain Tumor MRI scans - https://www.flickr.com/photos/mathrock/De Hardell Group heeft in 2013 vijf baanbrekende studies gepubliceerd, die allemaal door SCENIHR in hun rapport genegeerd zijn. De Hardell studies zijn de eerste die een correlatie aantonen tussen het gebruik van mobiele telefoons en de ontwikkeling van hersentumors over een periode van meer dan 20 jaar, langer dan welke andere epidemiologische studie dan ook. Ze vonden een duidelijke correlatie tussen het gebruik van mobiele telefoons en twee types hersentumoren, namelijk akoestische neuroma's en de dodelijkste van alle vormen van hersentumor, glioma's. Echter dit schokkende risico op hersentumoren werd niet alleen genegeerd, maar gekleineerd door leden van SCENIHR. Ironisch is dat IARC - het comité voor kanker van de WHO - het Hardell onderzoek voor 2013 heeft geaccepteerd ter overweging toen de wetenschappers van IARC bijna unaniem stemden voor de 2B "mogelijk kankerverwekkend voor mensen" classificatie voor het gehele RF-EMF spectrum.  

Joachim Schüz, hoofd van de IARC Sectie voor milieu en straling, promootte de Deense studie en bekritiseerde de Hardell publicaties. Eileen O’Connor herinnerde hem eraan dat het hoogste gerechtshof in Italië de Hardell studie boven de Interphone studie van 2010 had gesteld, die niet een dergelijke correlatie had kunnen vinden. Ze herinnerde hem er ook aan dat het Italiaanse gerechtshof de Hardell studie als betrouwbaarder en onafhankelijker beschouwde dan de Interphone studie die deels door de mobiele telefoon industrie was gefinancierd.

Paolo Rossi, van het Italiaanse Ministerie van Gezondheid zei: “Kinderen zouden mobiele telefoons niet als speelgoed moeten gebruiken”. Hij viel echter vervolgens Theodoros Samaras bij, Hoofd van de EMF werkgroep, in zijn kritiek op de beslissing van de rechter van het Italiaanse Hooggerechtshof om een schadevergoeding toe te wijzen aan een eiser die een neuroma hersentumor had ontwikkeld, veroorzaakt door het frequente gebruik van zijn mobiele telefoon. Paolo Rossi bekritiseerde ook de methodologie die was gebruikt in het Hardell onderzoek.

Jarenlang hebben wetenschappers onvolledige, inconsistente en tegenstrijdige informatie geleverd, wat heeft geleid tot verwarring bij burgers en beleidsmakers, waardoor burgers gerechtigheid gingen zoeken bij de rechtbanken. O’Connor wees op het feit dat een aantal dagen na de uitspraak over de hersentumor door mobiele telefonie, de Italiaanse rechtbank zes wetenschappers en één regeringsambtenaar schuldig aan doodslag had bevonden wegens het niet voorspellen van een aardbeving. Ze werden allemaal veroordeeld voor het verschaffen van foutieve, onvolledige en tegenstrijdige informatie aangaande de gevaren voorafgaand aan een verwoestende aardbeving in 2009 waarbij 309 mensen om het leven kwamen. "Deze uitspraak is belangrijk want we lijken getuige te zijn van een herhaling met betrekking tot de EMF-discussie." zei O'Connor. "Er wordt te weinig verantwoordelijkheid genomen door beleidsmakers die zeggen dat ze afhankelijk zijn van wetenschappelijk onderzoek dat door regeringen en de industrie wordt gefinancierd. En dan zeggen die wetenschappers weer dat het de taak is van de beleidsmakers om de volksgezondheid te beschermen. Wie spreekt er nu echt in het belang van de 500 miljoen burgers waar de Europese Commissie over gaat? Moeten we wachten tot rechtbanken degenen die foutieve, onvolledige en tegenstrijdige informatie geven verantwoordelijk stellen?"

Eileen O’Connor hield de vijf Hardell onderzoeken omhoog zodat iedereen ze kon zien en riep op om ze in het SCENIHR rapport op te nemen. Ze las de conclusie van één van de onderzoeken hardop voor:

“Conclusies: Gebaseerd op de visies van Hill en zijn bespreking over hoe deze zaken gebruikt zouden moeten worden, is de conclusie van dit onderzoek dat glioma en akoestische neuroma worden veroorzaakt door RF-EMF straling van draadloze telefoons. Volgens preambel (%$) van het IARC, zou de classificatie groep 1 moeten zijn, namelijk, "het middel is kankerverwekkend voor mensen", en een onmiddellijke revisie van de huidige richtlijnen voor blootstelling is noodzakelijk."

Het manco in het SCENIHR rapport is door velen vermeld, inclusief voormalig New York Times wetenschapsjournalist Blake Levitt en Professor Henry Lai van de Universiteit van Washington, wat werd vermeld in de presentatie van Sissel Halmøy. Lai en Levitt zeiden dat het rapport verzuimt om een volledig onderzoek te doen naar recente literatuur over niet-ioniserende elektromagnetische velden (EMF) en biologische gezondheidseffecten. Alleen geselecteerde onderzoeken werden geëvalueerd met gebruikmaking van dubbelzinnige criteria.

De meeste van de volgende publicaties sinds 2007 werden niet beoordeeld door SCENIHR:

 • Genetische effecten:
  • RFR: 114 onderzoeken (65% gerapporteerde effecten)
  • ELF EMF: 59 onderzoeken (83% gerapporteerde effecten)
 • Neurologische effecten:
  • RFR: 211 onderzoeken (68% gerapporteeerde effecten)
  • ELF EMF: 105 onderzoeken (90% gerapporteerde effecten)
 • Oxidatieve status:
  • RFR: 106 onderzoeken (88% gerapporteerde effecten)
  • ELF EMF: 110 onderzoeken (88% gerapporteerde effecten)

Lai en Levitt zeiden: “Het is schandalig om enig effect van EMF blootstelling op menselijke gezondheid te negeren en een misdaad tegen de mensheid om niet enige actie aan te bevelen om blootstelling te beperken."

Er is geëist dat het rapport opnieuw geëvalueerd dient te worden en er is opgeroepen om onafhankelijke experts in SCENIHR op te nemen.

Radiation Research Trust Directeur Eileen O’Connor heeft geschreven aan John F. Ryan, Directeur van het directoraat voor volksgezondheid, directoraat generaal gezondheid en consumenten van de Europese Commissie, en heeft verzocht om een grondige en complete herziening van het rapport, met de vermelding dat sommige wetenschappers die werken bij SCENIHR foutieve, onvolledige en tegenstrijdige informatie verstrekken. "Burgers en beleidsmakers hebben recht op de waarheid aangezien 500 miljoen burgers afhankelijk zijn van hun mening”, eiste O’Connor. “Het is hoog tijd en dringend noodzakelijk om werkelijk onafhankelijke wetenschappers op te nemen, bedenkend dat het niet alleen gaat om 500 miljoen mensen die op dit moment risico lopen, maar ook toekomstige generaties vanwege de epigenetische effecten van straling."

“De EU Commissie is opgeroepen om erop te staan dat volksgezondheid prioriteit heeft,” vervolgde O’Connor, “en eraan herinnerd dat het negeren van de situatie op dit moment zal leiden tot bedrieglijke besparingen in de toekomst als gevolg van de invloed die deze technologie heeft op volksgezondheid en het milieu.”

“De wereld moet dringend worden geïnformeerd dat deze vijf onderzoeken door de gerenommeerde Hardell Group werden afgewezen en genegeerd door Schüz, door IARC, door de WHO, en zoals ze gezien hebben in Athene, door SCENIHR,” verklaarde Eileen O’Connor. “Deze onderzoeken zijn rechtstreeks in handen van de Europese Commissie gegeven samen met het rapport van Lai en Levitt waarin honderden ontbrekende onderzoeken worden getoond die positieve resultaten laten zien in de hoop dat beleidsmakers SCENIHR verantwoordelijk kunnen houden.”

“Deze kwestie moet wereldwijd dringend worden aangepakt", zei Sissel Halmøy. Met een achtergrond in cybernetics en een carrière van 18 jaar in de ruimtevaart, werd Halmøy door haar vorige werkgever uit 17.000 werknemers geselecteerd om Apollo 13 te ontmoeten. Ze zei: "Mislukking is geen optie. Dit waren de beroemde woorden van Apollo 13 controlekamer gezagsvoerder Gene Kranz en deze woorden hebben me achtervolgd sinds ik hem heb ontmoet in 1999.” De raketwetenschapper vervolgde: “Onze Europese Gemeenschap wordt bestraald met microstraling; mensen worden ziek en lijden aan vele kwalen waaronder stralingsovergevoeligheid. De WHO heeft ook een mogelijk verband met kanker bij mensen bevestigd. Het is geen raketwetenschap. Het is gewoon en kwestie gezond verstand en goed onderzoek.”

very pink t mobile - https://www.flickr.com/photos/krazykritter/Eileen O’Connor is medeoprichter van de UK Radiation Research Trust en medeopricher van de International EMF Alliance. In 2011 werd ze lid van de DG SANCO expert groep van betrokkenen bij elektromagnetische velden van de Europese Commissie. Eileen is betrokken geraakt bij deze campagne sinds ze borstkanker kreeg toen ze in de dertig was en in 2001 een kankercluster ontdekte rond een T-Mobile telefoonmast in het kleine dorpje Wishaw. Ze heeft de aandacht gevestigd op 10 epidemiologische studies die de gezondheidseffecten van basisstations voor mobiele telefoons onderzochten. Zeven van deze studies onderzochten het verband tussen de nabijheid van de basisstations en neurologische effecten en drie onderzochten kanker. Acht van de tien studies vermeldden verhoogd voorkomen van ongunstige neurologische effecten of kanker in bevolkingsgroepen die op 500 meter van de basisstations leefden.

Inwoners van Wishaw gingen in gesprek met T-Mobile, om op zoek te gaan naar de wetenschappelijke waarheid en op te komen voor hun gezondheid. Ze verzochten T-Mobile de telefoonmast te verplaatsen na de ontdekking van de kankercluster. T-Mobile deed een schandelijk beroep op het Stewart rapport en claimde dat de mast binnen de veiligheidsrichtlijnen werkte, terwijl ze een rapport verborgen waarvoor ze in 2000 opdracht hadden gegeven. Het ECOLOG  rapport van meer dan 220 peer-reviewed en gepubliceerde onderzoeken vond bewijs voor het volgende:

 • Negatieve effecten op het centraal zenuwstelsel
 • Kanker veroorzakende en bevorderende effecten
 • Beschadiging van bepaalde hersenfuncties
 • Verlies van geheugen en cognitieve functies

ECOLOG riep op tot een onmiddellijke verlaging van de ICNIRP richtlijnen. Deze studie, diepgaand in zijn conclusies over schade, werd niet gepubliceerd en bleef alleen beschikbaar in Duitsland totdat het vele laren later werd ontdekt en vertaald door HESE UK en werd voor de bewoners in Wiashaw verborgen gehouden terwijl O'Connor wanhopig probeerde antwoorden te vinden omtrent de kankercluster in haar dorp.

Daarbovenop maken verzekeringsmaatschappijen zich zorgen over de gevolgen voor de gezondheid, met name met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons, elektriciteitsleidingen of zendmasten. De potentiële gevolgen worden hoog ingeschat en zullen waarschijnlijk in de komende tien jaar effect gaan hebben op verzekeringszaken.

Professor Lukas Margaritas, hoofd van het Department van Cel Biologie aan de Universiteit van Athene, samen met Dr Adamantia F. Fragopoulou en medeonderzoekers woonden de bijeenkomst bij. Ze zijn experts die beroemd zijn op dit gebied en hebben vele peer-reviewed onderzoeken gepubliceerd, waaronder onderzoek naar het effect van straling van mobiele telefoons en DECT draadloze telefoon basisstations op belangrijke eiwitten in de hersenen. Ze toonden aan dat deze straling eiwitten in muizenhersenen beïnvloedt die essentieel zijn voor leren, geheugen en denken. Beide onderzoekers uitten hun ernstige zorgen vanuit het publiek en Professor Lukas Margaritas sloot zich aan bij het verzoek aan SCENIHR om de Lennart Hardell’s 2013 publicaties op te nemen.

In haar openingsspeech had lid van het Europese Parlement, Marion Harkin, ambtenaren opgeroepen om respect te verdienen en gewezen op de noodzaak van andere gezichtspunten van betrokkenen en openheid. Helaas toonden sommige wetenschappers en ambtenaren onderstreepten slechts arrogantie en onwetendheid wat het verschil in mening benadrukte dat als een rode draad door deze bijeenkomst liep.

Eileen O'Connor trok een duidelijke streep aan het eind van de bijeenkomst in Athene. Haar laatste hoop was verdwenen toen ze zag dat de verslaglegging zo bevooroordeeld was. De RRT directeur zei dat ze de aanwezigen bij de conferentie de wacht heeft aangezegd. O'Connor verkondigde aan de aanwezige wetenschappers: "Per 28 maart 2014 hebben vertegenwoordigers van de telecom industrie, regeringsambtenaren, en wetenschappers van de WHO absoluut en onweerlegbaar de recentste wetenschappelijke feiten van Hardell in handen en weten dat Hardell zelf oproept om RF als groep 1 kankerverwekkend te classificeren. Vanaf nu begint de klok voor aansprakelijkheid te tikken. Er zijn geen uitvluchten meer. SCENIHR, de industrie, de Europese Commissie en de WHO zijn nu volledig op de hoogte."

Het onderzoek van de Europese Commissie liep tot 16 april 2014. Geïnteresseerde partijen zijn tot die datum uitgenodigd om online commentaar te geven op het wetenschappelijke bewijs van het concept rapport. Eenmaal aangenomen, zal dit rapport de laatste aanvulling zijn op voorgaande rapporten van het Wetenschappelijke Comité van 19 januari 2009 en 6 juli 2009 in het licht van nieuw beschikbare informatie.

Contact: Eileen O’Connor
Email: [email protected]
Meer informatie: http://www.radiationresearch.org/

Dit is een deel van een serie gastblogs op BRHP. De meningen die erin worden geuit zijn van Eileen O’Connor zelf. De publicatie van deze meningen op BRHP houdt niet in dat BRHP het automatischy eens is met deze meningen of ze ondersteunt. De publicatie van deze, en andere gastblogs, is een poging om een open debat en vrije uitwisseling van meningen te starten over RF en gezondheid.

Bron: Between A Rock And A Hard Place


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

En in den beginne was alles nep en daaraan koppelde zich het woord, de vorm, het gebod en de zin.

Moniek van PeltBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.