Nieuw vaccin toegelaten: ontwikkeld door Recombinant DNA-techniek met bewezen zorgwekkend immuunverlagend effect

Sanofi

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:7576
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Aleph

Gekoppelde categorieen
Vaccinaties, Gezondheid, (Verborgen) nieuws

(Ellen Vader) De internationale pers bericht dat Sanofi Pasteur MSD op 19/4/13 de officiële toelating heeft gekregen van het Europees Geneesmiddel Agentschap (EMA) voor het Hexyon/Hexacima vaccin (DTaP-IPV-HB-Hib). Dit vaccin is geïndiceerd voor primaire en boostervaccinatie bij zuigelingen en peuters in de leeftijd van 6 weken tot 24 maanden oud tegen difterie, tetanus, pertussis, hepatitis B, poliomyelitis en invasieve ziekten veroorzaakt door Haemophilus influenzae type b (Hib). 

Dit nieuws schijnt de nederlandstalige pers echter nog niet bereikt te hebben...

Press release 22 april 2013http://www.sanofi-paediatrics.com/web/

EMA Authorisation 19 april 2013 + bijsluiter (rechtsonder 'annex' aanklikken voor nederlandstalige versie): http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h828.htm

Ook dit vaccin werd ontwikkeld met behulp van de Recombinant DNA-techniek. Nog even onder de aandacht brengen :  Recombinant DNA staat voor een combinatie van genetisch materiaal (DNA) dat met behulp van deze technologie door de mens op kunstmatige wijze in een laboratorium is verkregen en niet als zodanig in de natuur voorkomt.

Noot : al in juni 2012 kreeg Sanofi Pasteur het groene licht van de EMA om dit vaccin buiten Europa te verdelen. Inmiddels is Hexacima opgenomen in het vaccinatieprogramma van 30 landen wereldwijd en werden er tot nu toe al meer dan 180 miljoen doses verspreid.

MAAR : er is niets nieuws onder de zon wanneer we lezen dat al in het jaar 2000 vergunning werd verleend aan Sanofi voor hun HEXAVAC 6-in-1 vaccin, dat in 2005 door de Europese Commissie teruggetrokken werd vanwege het zorgwekkend immuunverlagende effect van het toegevoegde hepatitis B-component. Het vorige week door de EU toegelaten HEXACIMA-vaccin heeft nog steeds dezelfde samenstelling, alleen het hepatitis B component blijkt te zijn vervangen door een aangepaste versie. Bijsluiter Hexavac 6-in-1 vaccin :http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000298/human_med_000819.jsp&mid=WC0b01ac058001d124


Geplaatst door Ellen Vader

Ellen Vader

Ellen Vader: geboren in Amsterdam, getogen in Haarlem en na 26 jaar Nederland, 32 jaar België, neergestreken in het zuidelijk Frankrijk (daar waar het licht is)- voelde haar hele leven intuïtief aan dat er meer moest zitten achter de dingen die de overheden en media ons voorspiegelen...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ellen VaderLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Het lijkt erop dat de chaos toeneemt, maar dat is ook het geval met de schoonheid in het bewustzijn van steeds meer mensen.

Anthony Kiedis, zanger Red Hot Chili PeppersBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.