Over keuzes en mogelijkheden hoe en waartegen beschermen we onze kinderen?

KP-PH004 World Bank

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:2311523
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Vaccinvrij

Gekoppelde categorieen
Vaccinaties, Farma, Gezondheid

(Vaccin Vrij) De meeste mensen baseren hun uitspraken en keuzes met betrekking tot vaccineren op de aannames dat vaccins werken, veilig zijn, wetenschappelijk onderbouwd en de enige manier om onze kinderen te beschermen.

In de eerste drie delen van 'Vaccin Vrij!' heb ik aan de hand van mijn eigen proces laten zien waarom steeds meer mensen niet langer geloven dat deze aannames kloppen. De groep ouders die door schade en schande wijs wordt neemt toe, evenals de ouders die de wegen vinden naar 'controversiële' informatie, gebaseerd op persoonlijke ervaringen en onafhankelijk medisch onderzoek. Ook komen steeds meer artsen er openlijk voor uit, dat zowel vaccins als de wetenschappelijke onderbouwing ervan in gebreke blijven.

We zitten in een omslagpunt. Hoe meer we ons ervan bewust worden dat ons denken over de realiteit niet klopt met de realiteit zelf - en we beperkende geloofsstructuren loslaten - des te meer we nieuwe keuzemogelijkheden kunnen zien. In dit hoofdstuk gaan we van donker naar licht. Kunnen we zonder gif en zonder angst onze kinderen helpen gezond op te groeien?

Laten we beginnen...

Verplichting of keuze, wie bepaalt wat we doen?

In Amerika is vaccinatie verplicht en de vaccinatiegraad zo ongeveer 96 %.
In Nederland is vaccinatie een keuze en de vaccinatiegraad zo ongeveer 96 %.
Hoe kan dat? Alleen al in Amsterdam wonen 176 verschillende nationaliteiten. Zijn die het allemaal zo met elkaar eens over vaccins dat ze precies hetzelfde kiezen? En komt dit toevallig overeen met het vaccinatiepercentage in Amerika waar 'geen' keuze mogelijk is?

Wat mij betreft is de vrije keuze in Nederland een illusie, want onze overheid zegt gewoon: "U heeft de keuze uit één". Zonder dat we het in de gaten hebben worden we alleen maar genformeerd vanuit één perspectief, en kiezen we vanuit een geconditioneerd bewustzijn voor de strijd tegen infectieziekten. Noch de keuze noch de verplichting bepaalt ons handelen, maar de informatie die we krijgen. (en natuurlijk ook de informatie die we niet krijgen.) En dit is een lastige situatie want in de praktijk betekent het dat degenen die bepalen welke informatie we krijgen in feite bepalen wat we doen.

Moeilijk voor te stellen? Laten we het Hepatitis B vaccin als voorbeeld nemen.

Hepatitis B

In Amerika is dit vaccin sinds 1992 opgenomen in het verplichte vaccinatieprogramma en baby's worden op hun geboortedag (!) gevaccineerd met het Hepatitis B vaccin. In Nederland zit dit vaccin op het moment van schrijven (2010) niet in het Rijksvaccinatieprogramma, en de situatie is als volgt:

Hepatitis B infectie is een meldingsplichtige ziekte groep B (LCI-richtlijn Hepatitis). Het totaal aantal meldingen voor Hepatitis B bedraagt (1.545 in 2000, 1.842 in 2005, 1.804 in 2006, 1.763 om 2008 en 1.918 in 2009).
Bron: www.soaaids-professionals.nl


1. Er is geen sprake van een noodsituatie of een epidemie die een acuut gevaar vormt voor de Nederlandse bevolking.
2. Baby's en kinderen vormen geen risicogroep voor deze ziekte. (Bovenstaande cijfers hebben betreffen voornamelijk drugsgebruikers en prostituees die door het gebruik van vuile naalden of onveilige seks het risico lopen op besmetting met het Hepatitis B virus die een ontsteking (-itis) van de lever geeft.)
3. De gemiddelde ouder houdt zich niet bezig met deze ziekte. Het leeft niet; we hebben het er niet over, we kennen er geen angst voor, laat staan dat we behoefte hebben aan een Hepatitis B prik voor onze baby.

De noodzaak van een nieuw vaccin

Aan de introductie van een nieuw vaccin gaan jaren vooraf. Al in 2007 heeft de gezondheidsraad het Hepatitis B vaccin als één van de vier kandidaten uit 23 kandidaatvaccinaties gekozen voor opname in het Rijksvaccinatieprogramma. In 2009 kwam zij met een positief advies in het rapport Algemene Vaccinatie tegen Hepatitis B. In dit rapport wordt het huidige beleid geen Hepatitis B vaccin vergeleken met algemene vaccinatie van zuigelingen of van pubers. En de conclusie is dat het vaccineren van baby's het meest effectief is voor de overheid wel te verstaan!

"Uit die vergelijkingen komt het vaccineren van alle kinderen op jonge leeftijd als het meest effectief naar voren. Als het vaccin gecombineerd wordt met de bestaande kindervaccinaties op de zuigelingenleeftijd zijn geen extra prikken nodig. De kosten van een algemeen programma zijn relatief laag."
Bron: www.gezondheidsraad.nl


Informatie voor ouders:

Waar gaat het nou eigenlijk allemaal over? In de Volkskrant stond in 2009 het volgende bericht:

volkskrant.Wil je het hele artikel lezen klik hier, maar in het kort komt het hier op neer:

De risicogroep (prostituees, homos en druggebruikers) willen zich niet laten vaccineren, dus "de gezondheidsraad pleit daarom voor vaccinatie van alle zuigelingen." ()
"Er overlijden jaarlijks 30 mensen aan nierfalen en aan kanker na een besmetting en 3 tot 4 duizend zijn ermee besmet." Lees ik het goed? Om 30 sterfgevallen te voorkomen - van volwassenen die zelf risicos naar zich toe trekken door onveilige seks en vuile spuiten moeten generaties gezonde, pasgeboren babys gevaccineerd worden?

In een uitstekend artikel: 'Why is the Hepatitis B vaccine given to newborns?' schrijft gerenommeerd vaccinexpert Dr. Sherri Tenpenny:

"The virus is spread by coming in contact with the blood of an infected person. The vast majority of hepatitis b occurs in persons considered to be in 'high risk groups.' These groups include adults who inject illicit drugs or are chronic alcoholics; individuals who have been diagnosed with a sexually transmitted disease; and men who have sex with men. Only 1.25 percent of individuals who are infected with the hepatitis b virus may develop liver cancer 30 years after being diagnosed as a chronic carrier.[1] Despite the low incidence of cancer, the hepatitis b vaccine has been called the first 'anti-cancer vaccine.' Considering the risk factors of those who contract hepatitis b, it could well be the alcohol or the drugs that cause the cancer, not the virus."
Bron: www.drtenpenny.com

Om dit te verbloemen lezen we een jaar later niets meer over de werkelijke reden van uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma. Als demissionair minister Ab Klink eind juli 2010 besluit het advies van de gezondheidsraad over te nemen, staat in de krant niet dat onveilige seks, vuile spuiten, alcohol en drugs helemaal niet het probleem van een baby zijn, maar slechts een korte mededeling:

Alle baby's ingeënt tegen hepatitis B

ANP - 22/07/10, 14:32
DEN HAAG (ANP) - Alle baby's in Nederland worden voortaan standaard ingeënt tegen hepatitis B. Minister Ab Klink van Volksgezondheid heeft dat donderdag bekendgemaakt. Het vaccin wordt uiterlijk per 2012 opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma voor zuigelingen.
Bron: www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/1119192/2010/07/22/Alle-baby-s-ingeent-tegen-hepatitis

De beslissing is genomen en de ouders zijn (net als de artsen) geïnformeerd. Het vaccin zal toegevoegd worden aan het combinatievaccin DaKTP-Hib. Dat betekent dat babys niet meer dan twee prikken zullen krijgen - net zoals nu ook het geval is dus waarschijnlijk zal het amper opgemerkt worden. Het beleid is stilletjes aangepast, de overheid heeft haar doelgroep bereikt - probleem opgelost.

Het wereldwijde web van informatie

Niet alleen kranten informeren ons. Een recente ontwikkeling is dat ouders spontaan en actief proberen andere ouders te bereiken door hun ervaringen op youtube te zetten. En zo komen we achter de andere kant van het verhaal.

Bekijk hier het youtube Max's Story.Helaas zijn de bijwerkingen van dit vaccin al lang bekend, en zoals we straks zullen zien zijn ze ook geen zeldzaamheid. Waarom zijn wij bereid onze baby's te laten gebruiken om een 'doelgroep te bereiken'? Of liever gezegd:

Hoe worden ouders over de streep gehaald?

Of het nu gaat om Hepatitis B of de Mexicaanse griep of welk nieuw vaccin dan ook: angst is de motivatie om te prikken dus:

1. We worden geconditioneerd om bang te zijn voor de ziekte:
De informatie die we over de ziekte krijgen is het 'worst case scenario': van de bof word je onvruchtbaar, hepatitis B veroorzaakt leverkanker enzovoorts. Essentiële informatie over de ziekte die ouders gerust kan stellen wordt weggelaten: bv. dat het percentage van jongetjes dat onvruchtbaar wordt als gevolg van de bof te verwaarlozen is of dat baby's met Hepatitis B een zeldzaamheid zijn.

2. We worden geconditioneerd het vaccin te vertrouwen:
De informatie die we over het vaccin krijgen is dat er een 'veilig nieuw vaccin op de markt is'; wat er niet verteld wordt is dat het nog in de testperiode zit, of welke giftige stoffen er ingespoten worden of dat er allang bekend is dat het vaccin ernstige bijwerkingen heeft!

In 2000 publiceerde de WHO (wereld gezondheidsorganisatie) een rapport getiteld:
'Supplementary Information on Vaccine Safety'.

supplementary_information

www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF00/www562.pdf

Het tweede deel van dit rapport is getiteld: 'Background rates of adverse events following immunisation' (adverse events is een mooi woord voor bijwerkingen.) En het geeft per vaccin, de in de medische literatuur bekende bijwerkingen. Om het Hepatitis B vaccin nog maar even als voorbeeld te nemen:

"There are at least three controversial adverse events associated with hepatitis B vaccines: the relationship of hepatitis B vaccine to diabetes, to demyelinating diseases (e.g. multiple sclerosis) and chronic fatigue syndrome (Mahoney et al., 1999).
()
Establishing a causal relationship between these adverse events and hepatitis B vaccine is difficult."

Ik zou willen zeggen, onmogelijk. Elk vaccin bevat neurotoxische stoffen die hersenbeschadiging kunnen veroorzaken; een veilig vaccin bestaat niet. Vaccineren is per definitie een risicovolle gebeurtenis. En als men niet bereid is lange termijn onderzoek te doen met een ongevaccineerde controlegroep, kun je natuurlijk nooit weten wat, welk vaccin precies veroorzaakt.

In het zelfde rapport staat:

"Symptomatic local reactions can be expected in about 10% of vaccine recipients (except for DTP and TT boosters where it affects about 50%). Fever occurs in about 10 % or less of vaccine recipients (except for DTP where it is again about 50%)"

Wow, dat is nogal wat. En let wel, het gaat over korte termijn bijwerkingen; onderzoek duurt een paar dagen of een paar weken en de problemen die een paar jaar na vaccinatie ontstaan, worden niet eens in verband gebracht met de prik. Het Hepatitis B vaccin is helaas geen uitzondering. Elk vaccin bevat toxische stoffen en elk vaccin heeft bijwerkingen.

Conclusie:

De vaccinatiegraad is hoog omdat de voorlichting die we krijgen angst voor de ziekte creëert, en informatie achterhoudt over de goed gedocumenteerde bijwerkingen van vaccins. En als we daar zelf niet achter komen zijn we geneigd in goed vertrouwen te doen wat de experts of autoriteiten willen dat we doen.

Denk mee, denk na

Willen wij eigenlijk wel een nieuw vaccin?

De provaccinatielobby is een goed georganiseerde lobby, die (in hun denken) kosten noch moeite spaart om ervoor te zorgen dat 'het virus niet meer kan circuleren waardoor 'de ziekte uitsterft'. Een mooie theorie, maar.. Wat als ze het bij het verkeerde eind hebben? Wat als niet het virus de doorslaggevende factor is, maar de (slechte) lichamelijke conditie van de druggebruik(st)er, of het extreme seksuele gedrag van sommige homos? Wat als de oplossing van het probleem niet ligt in het 'bestrijden van bacteriën en virussen'? Wat als Pettenkofer gelijk heeft? De wetenschapper waarover we het gehad hebben in hoofdstuk 2, die ruim 100 jaar geleden al bekertjes met Cholera besmet water dronk om aan te tonen dat micro-organismen alleen in combinatie met een verzwakt of slecht werkend immuunsysteem, in staat zijn om ziekte te veroorzaken. En last but not least, wat als de motivatie van de personen die besluiten over de' noodzaak van een nieuw vaccin' niet (primair) gaat over de gezondheid van ons kindje maar (ook) over persoonlijke macht, prestige, geld??

Ik weet het bijna niet voor te stellen. Ik heb er tenminste erge moeite mee gehad.

Pharmaceuticals Rank as the Most Profitable Industry, Again

Dat farmaceutische bedrijven zeer veel geld verdienen aan ziekte (of de 'bescherming' ertegen) is oud nieuws, maar een recente ontwikkeling is dat steeds meer 'insiders' bereid zijn uit de school te klappen om ons te vertellen, hoe het die megamachtige concerns elke keer weer lukt om de meest winstgevende industrie te zijn.

selling_sickness the_truth_about_drug_companies side_effects_death

"Selling Sickness how the worlds biggest pharmaceutical companies are turning us all into patients" van Ray Moynihan en Alan Cassels "The truth about the Drug Companies how they deceive us and what to do about it", van Marcia Angell en "Side effects: Death Confessions of a Pharma-insider", van Jon Virapen zijn maar een greep uit de vele boeken die ons inzicht geven in deze zeer succesvolle maar immorele industrietak.

Pffffff, heftig. En vroeger dacht ik nog dat het alleen maar in Amerika gebeurde.

mexicaanse_griep
bron: www.farmacie.come2me.nl

Ab en Ab

Ab Osterhaus; viroloog in 2009 veelvuldig en uitdrukkelijk aanwezig in de media om over het gevaar van de Mexicaanse griep te praten. Het is wat rustiger sinds blijkt dat hij in dezelfde tijd zwijgt over zijn aandelen, en nevenfuncties bij een hele waslijst van farmaceutische bedrijven.

Ab Klink; minister van volksgezondheid, welzijn en sport, 2007-2010. Minister Ab Klink werd door de rechter gesommeerd openheid te geven betreffende de gang van zaken met betrekking tot de aankoop van H1N1-griepvaccins (een order van maar liefst 700 miljoen) Wat doet hij? Alles wat hij niet wil dat het volk te weten komt, maakt hij onleesbaar door het met een grote dikke viltstift weg te strepen.

www.wanttoknow.nlvoor wie zien wil hoe zo'n contract er uitziet, klik hier)

Afijn, het belangrijkste is dat we het nu weten. Al van het begin af aan is de vaccinindustrie machtig en corrupt geweest, maar in deze tijd komt juist datgene wat het daglicht niet kan verdragen in de schijnwerpers te staan.
Belangenverstrengelingen bij overheden, en officiële organisaties zijn realiteit, ook in Nederland. Onderzoeksjournalist Daan de Wit schrijft in "Dossier Mexicaanse griep" over het "ondoorzichtige web van gezondheidsraden, overheden, corrupte adviseurs en een machtige industrie". Een onthullend boek, net zoals "Baarmoederhalskanker HPV-Vaccins" als een "Deus Ex Vagina", van Désirée Röver; "Wat je niet vertelt wordt over Vaccinaties Aanvullende informatie die de overheid is vergeten" van Anneke Bleeker en "Vaccinaties Doorgeprikt" van Cisca Buis, Noor Prent en Tineke Schaper.

dossier_mexicaanse_griep baarmoederhalskanker wat_je_niet_verteld_wordt_over_vaccinaties vaccinaties_doorgeprikt

Ik heb altijd veel Engelstalige literatuur gelezen omdat er tien jaar geleden gewoon nog niet zoveel Nederlandse literatuur was. Het goede nieuws: De informatie is er. In het Engels, Nederlands; boeken, internet, youtubes, het is er, in welke taal en vorm je maar wilt. (zie ook de links op deze website) Nu gaat het erom: wat doen we ermee?

De informatie is er wat doen we ermee?

1. Zijn we bereid het tot ons te nemen?
Vast wel, anders was je niet tot deel 4 van 'Vaccin Vrij!' gekomen.

2. Zijn we bereid ons geloof in vaccins los te laten?
Dit is een lastige want de meeste mensen beseffen helemaal niet dat ons vertrouwen in de werking en de veiligheid van vaccins een geloof is dat weinig met de realiteit te maken heeft.

"To date there has never been an independent, controlled study which proves that vaccines are safe or even effective."
Ingri Cassel - oprichtster van Vaccine Liberation


Zoals we in de eerste drie hoofdstukken gezien hebben: Vaccins zijn niet primair verantwoordelijk voor de daling in infectieziekten. Als men het heeft over een effectief vaccin betekent dat niet dat je kindje de ziekte niet meer kan krijgen. Er is niet bewezen dat vaccins veilig zijn. Bijwerkingen zijn geen zeldzaamheid. En toch worden onze baby's nog steeds ingespoten met 28 dosissen in de eerste 14 maanden van hun leven. Want we geloven in de mantra 'bescheeerming'.

modern_medicine"Modern Medicine: The New World Religion. How Beliefs Secretly Influence Medical Dogmas en Practices" van Olivier Clerc is een prachtig boekje. Ik zou het iedereen willen aanraden; het legt heel goed uit wat de onderliggende reden is:

"The system as it exists today came to be because it fulfilled the needs of the majority. The people consent, because notwithstanding its quite obvious imperfections, the system accomplishes its fundamental religious and psychological functions, by calming our collective fears."

Met andere woorden, het voelt misschien niet goed om die spuit in een beentje te zien verdwijnen, of we kunnen zien dat de theorie mank loopt, maar we kunnen door die injectie in ieder geval geloven dat ons kind die nare ziektes niet meer kan krijgen. En hoe groter onze angst, hoe meer we behoefte hebben aan een geloof dat onze angsten kan kalmeren.

3. Zijn we bereid de realiteit van wat we doen onder ogen te zien?

toch_doen_we_haar_graag_even_pijn'Toch doen we haar graag even pijn', is de tekst van een advertentie van een farmaceutisch bedrijf, inspelend op 'ongemakkelijke gevoelens.'
Veel moeders vinden het niet leuk om (weer) naar het consultatiebureau te gaan voor een vaccinatie; ze halen opgelucht adem op het moment dat de arts zegt: "Zooooo, het is al weer gebeurd."

Als we kunnen geloven dat het prikje 'alleen maar even pijn doet en dat dat alles is', wordt het een stuk makkelijker om te doen wat we doen. Gaat het echt alleen maar om de píjn van het prikje?

Wat is de realiteit? Wat dóen we als we vaccineren?

We forceren ziektekiemen plus toxische, lichaamsvreemde stoffen een organisme binnen, dat nog geen volledig ontwikkeld immuunsysteem heeft.


prik_armBijna 30 dosissen in de eerste 14 levensmaanden. Dat is een confronterende werkelijkheid. Zo confronterend dat veel mensen niet kúnnen, of niet wíllen zien dat we dat doen. Maar wat we ook geloven, wij zijn uiteindelijk degenen die een injectie leegspuiten in dat armpje. Moeder natuur heeft bacteriën niet ontworpen om te injecteren in baby's noch ons immuunsysteem om effectief om te gaan met bacteriën die ingespoten worden. Dat was allemaal niet haar idee, maar ons idee.

Als we onszelf er maar van blijven overtuigen dat we beschermen, is het al moeilijk genoeg om te zien wat wijzelf doen, laat staan wat die stoffen in het lichaam doen. Wat doet stofje X op plekje Y in een babylichaam? Dat is de grote vraag. En omdat we onmogelijk kunnen weten hoe het individuele babylichaampje met deze uitdaging om zal gaan, vertrouwen we maar op een nieuw geloof: 'het is goed onderzocht'.

Maar nogmaals wat we ook geloven, de realiteit is gewoon de realiteit; we spuiten ziektekiemen en toxische stoffen in, en er zijn kinderen die daar ernstige consequenties van ondervinden.

Ask Eight Questions

ask_questionsWaarom ondervindt het ene kind schade van een vaccin en heeft een ander kind nergens last van?

Ik denk dat vaccineren voor elke baby een groffe en heftige prikkel is, maar zelfs een baby kan heel wat hebben. Risicofactoren lijken te zijn:

- verzwakte conditie van het immuunsysteem op het moment van vaccineren (baby die verkouden of ziek is, kwetsbaarheid door vroeggeboorte)

- te grote hoeveelheid toxische stoffen waaraan de baby (in één keer) blootgesteld wordt. Bv. toxische stoffen in de baarmoeder en/of toxische stoffen uit het milieu, in combinatie met (combinatie)vaccins en/of 'inhaalprikken' en medicijnen... Waar ligt de grens?

Het NVIC (National Vaccine Information Center), informeert ouders hoe ze melding moeten maken van een vermoede bijwerking en welke kinderen mogelijkerwijs extra risico lopen.
Bron: www.nvic.org
MARCH TO WASHINGTON: Rally of Vaccine Injured at Capitol Hill

Met 1 op de 100 Amerikaanse kinderen die autistisch zijn wordt de stem van deze groep steeds luider. Onderstaande link naar de 'March to Washington' is een collage van fotos, die je kunt zien door naar beneden te scrollen. Ouders protesteren voor het Witte Huis. Klik op: www.adventuresinautism.blogspot.com.

march_to_washington

Toen ik de foto's van deze kinderen voor het eerst zag stroomde de tranen me over de wangen. Deze ouders weten door hun pijnlijke ervaringen dat vaccins niet veilig zijn, maar ze geloven nog wel dat hun kinderen de 'bescherming' ervan nodig hebben.

Ik behoor tot de kleine groep van moeders die - doordat ik ervaren heb dat gezonde kinderen probleemloos door infectieziekten gaan - geloof in de effectiviteit van hun eigen immuunsysteem. Ik denk dat kinderen helemaal geen 'bescherming' uit een spuit nodig hebben (ook geen 'groene' vaccins). Ik keek naar de kinderen en dacht: 'Al die ellende, dat had niet gehoeven; ze zijn gezond geboren, leven in westerse omstandigheden en hadden een goed werkend immuunsysteem, waar geen enkel vaccin aan kan tippen.' Wat ik zag waren kinderen die, omdat ze niet af en toe een weekje in bed mogen liggen, nu moeten leven met een autistische aandoening. En dat maakte me intens verdrietig.

Viera Scheibner Australische wetenschapster - zegt:

"There is no need to protect children from contracting infectious diseases of childhood. These diseases are there to prime and mature their immune system. An unvaccinated child will have a couple of common colds within the first year of life while chronic ill-health, a constant stream of common colds, otitis media, and upper and lower respiratory tract diseases is well-documented in vaccinated children. (we hoeven kinderen niet te beschermen tegen infectieziekten, infectieziekten beschermen het kind!) A well nourished child will go through rubella, whooping cough, chickpox and the rest with flying colors."

Ik kwam dit citaat van Viera Scheibner pas tegen, toen mijn kinderen al lang de kinderziektes en alles gehad hadden en ik ben het helemaal, - 100% - , met haar eens. Het was niet het verzorgen van mijn zieke kinderen, dat zo zwaar was; het moeilijkste was mijn eigen angst aan te kijken. En de uitdaging is niet het doormaken van een infectieziekte, de uitdaging is verantwoordelijkheid te nemen voor een gezonde levensstijl; hoe zorg ik ervoor, dat ze ook een blaadje sla naar binnen krijgen, en eens lekker buiten spelen, ook al woon ik in de binnenstad van Amsterdam. En achteraf gezien was dat nou zo moeilijk nee, echt niet..

De laatste van de vier fundamentele aannames

We komen op de laatste van de vier fundamentele aannames die ik met jullie wil bespreken. Zijn vaccins de enige manier om kinderen te beschermen?

Zoals inmiddels wel duidelijk is, geloof ik niet in de 'bescherming' van vaccins, maar ik geloof wel degelijk dat we onze kinderen moeten beschermen.

Hoe en waartegen? Ik laat jullie eerst weer een filmpje zien:


Voor meer info zie: www.mcs-global.org, de website van Diana Buckland.

Mijn reactie na dit filmpje? Al die jaren dat ik vaccins onderzocht heb, 'ál die boeken en ál die uren achter de computer; mijn eerste, intuïtieve impuls was helemaal juist.'
De medische wereld blijft maar strak gefocust op de 'bescherming tegen infectieziekten', maar dat is allang niet meer het grootste gevaar voor kinderen in het Rijke Westen het grootste gevaar is blootstelling aan giftige stoffen, elektromagnetische straling, stress en misleidende informatie!

Epidemieën in de 21ste eeuw

Er zijn, zoals ik al eerder gezegd heb, wat mij betreft drie soorten epidemieën:

1. De oude epidemieën - epidemieën van ziekten die voorkwamen in de tijd voordat we vaccineerden (bv. cholera en difterie) Daar hoef ik mijn kinderen niet tegen te 'beschermen d.m.v. vaccins', want de oorzakelijke factoren komen in het Westen gelukkig al lang niet meer voor. (zie deel 1)

2. De kinderziekten - epidemieën van ziekten die met of zonder vaccins, vroeger én nu voorkomen. (bv. mazelen, bof) Daar ik hoef mijn kinderen ook niet tegen te 'beschermen'. Ik geloof dat kinderziekten deel uitmaken van een natuurlijke ontwikkeling van het immuunsysteem en dat ze alleen voor bv. ondervoede kinderen gevaarlijk kunnen zijn. Logisch, daar hebben we het in deel 2 over gehad.

3. De 'nieuwe epidemieën' - dat zijn de epidemieën die op dit moment gaande zijn en hier moet ik mijn kinderen tegen beschermen.

Ziekteveroorzakende factoren in de 21ste eeuw

Voordat we onze kinderen kunnen beschermen, moeten we natuurlijk eerst weten waartegen. Een groeiend bewustzijn over ziekteveroorzakende factoren leert ons dat we ons niet moeten laten beperken door een medische theorie, of te wel door het wel of niet vinden van de oorzaak als men zoekt met oogkleppen op. Oorzaken van epidemieën zijn (in het medisch denken) onbekend totdat we weten welke bacterie of virus de ziekte 'veroorzaakt'. Naast het medisch denken bestaan er andere theorieën over de oorzaak van het uitbreken van epidemieën. Voor groep 2 - de kinderziekten - bestaat er een logische theorie die we in hoofdstuk 2 besproken hebben. Voor groep 1 - de oude epidemieën - blijkt er een hele waslijst van oorzakelijke factoren te zijn. (zie hoofdstuk 1 en 2).
Hoe zit het met de epidemieën die begonnen in de periode nadat we zijn gaan vaccineren - 'de nieuwe epidemieën'? Laten we polio bespreken als een voorbeeld van groep 3. Wordt deze ziekte veroorzaakt door een virus? Hoe erkennen, of ontkennen we wat de oorzaak is van een ziekte? Ik neem de Amerikaanse situatie als voorbeeld.

De ware oorzaak van polio

Rond de eeuwwisseling kwam polio nog amper voor, maar vanaf zomer 1916 was er met de regelmaat van de klok 40 jaar lang, elke zomer een polio-epidemie, de ene keer in de stad, de andere keer op het platteland. Het had niets te maken met slechte hygiëne, of armoede of ondervoeding; rijke kinderen kregen het, arme kinderen kregen het, en men wist niet wat de oorzaak was. En juist daarom was iedereen zo vreselijk bang voor de ziekte!

"One fact about polio soon became apparent: Almost all paralytic polio cases seemed to occur between May and September. And so the summer, and the annual start of the polio season, was transformed from a time of the year to be relished and anticipated into a season that parents dreaded especially because no one knew how the disease was spread.
summertime became a series of restrictions on normal childhood activities, no ball games, no movies, no camps, no trips to the public pools or to the beach. If there were any reports of polio in the vicinity, anxious parents would quarentine their children, shutting them indoors and away from all possible human contact anything to keep their children safe from polio."
The virus and the Vaccine Debbie Bookchin & Jim Schumacher


Dat was de situatie - mensen leefden in angst en men zat te springen om een oorzaak. Na het 'succes' van vroege vaccins wilde men polio natuurlijk ook bestrijden met een vaccin en dus zocht men naar de 'verwekker'. We moeten ons hierbij goed realiseren, dat onderzoek naar de oorzaak van een bepaalde ziekte gebeurt vanuit een bepaalde hypothese. En dit geval dank zij de microbe theorie van Pasteur - is de hypothese (aanname) dat de ziekte door een bacterie of virus veroorzaakt wordt. En die was niet makkelijk te vinden. Veertig (!!) jaar lang zocht men naar een micro-organisme om de schuld te geven en al die tijd keken we niet naar wat we zelf deden.

polio_cases

Hier Amerikaanse cijfers. Rechts van de horizontale lijn de stijging in polio toen men in de jaren 40 difterie en kinkhoest vaccin introduceerde. Het is op zijn minst opvallend te noemen dat het aantal polio gevallen enorm steeg toen we begonnen met het inspuiten van toxische stoffen in onze kinderen; we wisten alleen nog niet dat we stoffen injecteerden die verlammingen kunnen veroorzaken. Bron: Vaccine Safety Manual, Neil Z. Miller

En we spoten het niet alleen in; we spoten het ook óp ze!


spuiten fumigation

(Op dit plaatje rond de tweede wereld oorlog, maar het gebeurde al veel eerder)

Kinderen werden op grote schaal bespoten met DDT. En om het nog erger te maken, niet alleen het kind zélf, maar ook zijn voedsel en zijn woonplek. Hieronder wat plaatjes van de reclame die in die tijd gemaakt werd voor het 'wondermiddel' DDT.

posters_ddt

Bron: www.contexts.org

Ik ken geen enkel dier dat zijn eigen jongen vergiftigt; het gaat zo tegen alle natuurlijke wetten in, maar dat is het pad dat wij, mensen ingeslagen zijn. Eerst werd arsenicum aan het eind van de 19e eeuw gebruikt als landbouw gif en zo rond 1940 kwam DDT heel sterk in opmars, en op dit moment gebruiken we weet ik al niet wat voor andere bestrijdingsmiddelen. In 1962 kwam het boek van Rachel Carlson, 'Silent Spring' uit. Het was een aanklacht tegen de moderne landbouwpraktijken van het besproeien van ons voedsel. Wat weten we inmiddels over DDT:
DDT beschadigt, net als arsenicum, het zenuwweefsel. En dat kan verlammingen veroorzaken! Terwijl de toxicologen aan de bel trokken over de gevaren van landbouwgif - en een heldere en goed onderbouwde verklaring hadden voor de verlammingen; elke polio epidemie brak immers uit in de zomer juist als het fruit en het land bespoten werd, en de blootstelling dus extra hoog was - al die tijd bleven virologen (betaald door de farmaceutische industrie), maar doorzoeken naar welk virus nou polio 'veroorzaakte'.

"It seems curious that mainstream medicine has so thoroughly ignored the toxicity theory of immune-supressing diseases in favor of virus hunting. But the reasons for this bias are based on financial, not scientific considerations. Toxicology is rather a backwater in medical research. After all it generates very little money to tell people to avoid poisonous substances and clean up their diets".Judith Lopez - "Immune Dysfunction – winning my battle against toxins, illness & the medical establishment."

En van dat onderzoek moet je je niet te veel voorstellen. "Fear of the Invisible" van Janine Roberts is een prachtig boek over het graafwerk wat de schrijfster naar de werkelijke oorzaken van polio gedaan heeft:

"I have been told again and again by health authorities that the polio vaccine is a marvellous lifesaver – and I had accepted this on trust. As no one I knew doubted this, I had no reason to question it. I knew however that it is easy to invent history. If a false history is repeated often enough, chances are that people will believe it. It is simply a matter of most of us not having time to check out the facts for ourselves".

Wat is ze te weten gekomen over het onderzoek naar de oorzaak van polio?

"The more I read of what are supposed to be the victories of polio research, the more 'I have been, quite frankly appalled. During the 1920s and 1930s all kinds of biological materials – spinal cord, brain, feacal matter, even flies (dus ruggenmerg, hersenen, ontlasting, vliegen) – were ground up and injected into living monkey brains to induce paralysis, causing great harm to many animals – all in the hope that such experiments would explain why humans were getting summer polio." Bron: Janine Roberts, Fear of the invisible.

Hoe is uiteindelijk bewezen welk virus polio veroorzaakt?

"It was only in the late 1940s that the scientists research in polio came to identify a particular virus with polio. It was through what is now another famous experiment. In 1948 Gilbert Dalldorf an Grace M. Sickles of the New York State Department of Health claimed to have 'isolated' in the feaces of paralysed children an 'unidentified, filterable agent' or 'virus' that might be the cause of polio. They had done so by diluting the excretement of polio-victims. They said they took a '20% faecal suspension, prepared by ether treatment and centrifugation (ether to kill bacteria and centrifugations to remove large particles.) This they had injected 'intracerebrally into mice' – meaning into the living brains of mice. The result was 'suckling mice, 3-7 days of age became paralyzed." Bron: Janine Roberts, Fear of the invisible.

Ja… en..??

"So what had they proved with this experiment? Surely, only that paralysis could be induced in young mice by injecting diseased human excretment into their young brains? I was utterly shocked that serious scientists could get away with describing this as the succesful 'isolation' of a virus that they had thus proved to cause polio in humans". Janine Roberts, Fear of the invisible.

Nogmaals, een geweldig boek, ook om haar prachtige hoofdstuk over virussen.

Wat weten we over virussen?

Volgens experts hebben we nog geen 0,4 % van de virussen die er bestaan bestudeerd. Desalniettemin zijn we bang voor virussen alsof het ultieme killers zijn, alleen erop uit om in onze cellen binnen te dringen in onvermijdelijke epidemieën, zodat we miljarden euro's uit moeten geven om ze te bestrijden. Wie lacht niet wie de mens beziet, of misschien moet ik zeggen wie huilt niet wie de mens beziet. Wat doen we de planeet en onze kinderen aan.

Door Janine weet ik dat virussen een fundamenteel onderdeel van leven zijn; ze worden met miljoenen door onze eigen gezonde lichaamscellen aangemaakt.

"Scientists like Barbara McClintock, who won a nobelprize for finding that cells operate with intelligence and seek to repair themselves, have given us a very different understanding of the particles they make. We now know that our cells create multitudes of tiny transport particles (vesicles) to carry proteins and genetic codes needed within and between cells. The ones that travel between cells, those our cells use to communicate with each other – are puzzlingly just like those that we have long blamed for illnesses.
It now seems that we have misconceived the virus; that most of them could well be simply inert messages in envelopes carried from cell to cell. In the last ten years scientists have begun to call them 'exosomes', 'particles that leave the body' of the cell, removing the inference that the word virus carries, of them being dangerous by nature.' Bron: Janine Roberts, Fear of the invisible.


Toen we begonnen met vaccineren kregen we nog meer blootstelling dus méér polio gevallen:

cases_polio_increased

Bron: Vaccine Safety Manual, Neil Z. Miller

Maar kwam die toename in poliogevallen door blootstelling aan het virus of blootstelling aan de giftige stoffen? We moeten niet vergeten dat de ziekte polio niet nieuw was, alleen de epidemieën waren nieuw.

"These polio epidemics were new – and yet poliomyelitis, to give it its full name, was not a new disease. It had been around for centuries and was long associated with metalworking. But the virus we now blame for polio is a common human gut virus with no obvious connections to metalworking. This virus is produced solely by human cells, and spreads from us to be common in soil. Human infants aquire lifelong immunity to it as soon as they go into the garden and put a grubby hand into their mouth, as stated in a paper published on the website of the Centers for Disease Control (CDC) in the US." Bron: Janine Roberts, Fear of the invisible.

De huidig opvatting is - nog steeds - dat een darmvirus, verondersteld wordt polio te veroorzaken doordat het de zenuwcellen van de hersenen en het ruggenmerg 'aanvalt'.

Heeft iemand zich ooit wel eens afgevraagd hoe groot de afstand is die het virus moet overbruggen om van de darmen in de hersenen te komen?! Voor een virus?! Dat is voor zo'n minuscuul klein organismetje net zoiets als de afstand van hier tot aan het einde van de Melkweg.. hoe doet hij dat??!!

Janine is weer gaan zoeken..

"I was surprised to discover how little we know of how the poliovirus causes polio. Professor Akio of Tokyo University stated in 1996, 'little is known about the mechanisms by which the poliovirus causes paralysis….it is not known how the virus moves into the blood from the primary multiplications site (the guts), how the virus invades the CNS (Central Nervous System) ... Humans are simply lucky that the polio vaccine worked. (we zullen zo zien dat de ontnuchterende realiteit niet veel weg heeft van "simply lucky") He also noted that the only way 'polio can be shown to damage brain cells is to directly inject it across the barrier into monkey brains." Bron: Janine Roberts, Fear of the invisible.

Hè..?????

"This was a very major surprise; if the virus could not naturally get to these cells, how could it cause polio?" Bron: Janine Roberts, Fear of the invisible.

Met andere woorden: we kunnen nou wel 'bewijzen' dat polio veroorzaakt wordt door in een laboratorium poliovirussen in te spuiten bij apen. In het echte leven - bij mensen - leven poliovirussen in een natuurlijke situatie in de darmen, en kunnen we ze helemaal niet vinden in de hersenen of in het ruggenmerg. En als ze daar niet voorkomen, hoe kunnen ze dan die beschadigingen aan de hersenen en ruggemergzenuwen veroorzaken waardoor de verlammingen optreden? Dat kan natuurlijk alleen als wij ze daar naartoe brengen door ze in te spuiten.


Of ligt het nog anders?

Maar het ligt veel meer voor de hand dat het niet de virussen zijn maar de 'hulpstoffen' in vaccins, want inspuiten praktisch direct in de bloedbaan is niet genoeg. De veroorzaker van de schade moet ook nog van het bloed naar de zenuwcel kunnen komen. En wat kan dat heel gemakkelijk? De 'hulpstoffen'.

"But I knew that toxins make their way with relative ease across the blood brain barrier. The scientific papers of toxicology are full of documented cases. For example, The journal of Immunology reported: 'Neurotoxines are known to directly damage or kill neurons, including lead, mercury.'" Bron: Janine Roberts, Fear of the invisible.

Waar werden de metaalwerkers aan blootgesteld die poliomyelitis kregen? In de tijd vóór de epidemieën? Aan neuro-toxische stoffen zoals lood en kwik. En wat zit er in vaccins? Neurotoxische stoffen, bv. kwik en aluminium!

Hoe zijn de polio-epidemieën uiteindelijk verdwenen?


Dr. Viera Scheibner, a Principal Research Scientist (Retired) in Australia and noted critic of vaccination, wrote in 1999: Polio has not been eradicated by vaccination, it is lurking behind a redefinition and new diagnostic names like viral or aseptic meningitis. When the first, injectable, polio vaccine was tested on some 1.8 million children in the United States in 1954, within 9 days there was huge epidemic of paralytic polio in the vaccinated and some of their parents and other contacts. The US Surgeon General discontinued the trial for 2 weeks. The vaccinators then put their heads together and came back with a new definition of poliomyelitis. The old, classical, definition: a disease with residual paralysis which resolves within 60 days has been changed to a disease with residual paralysis which persists for more than 60 days. Knowing the reality of polio disease, this nifty but dishonest administrative move excluded more than 90% of polio cases from the definition of polio.

O.K. hier gaan we nog een keer langzaam doorheen...

- In 1956, the health authorities instructed doctors that they were in future only to diagnose polio if a patient has paralytic symptoms for 60 days or more. As polio was diagnosed previously if there were just 24 hours of paralytic symptoms, and as the disease in milder cases frequently lasted less than 60 days, this automatically meant vastly fewer cases of polio would be reported.

- Another regulatory change had even a greater impact. Most polio diagnoses during the epidemics had not involved paralysis but muscular weakness and widespread pain. In many cases this was produced by inflammation of the membrane that protects the brain and spinal neuron cells. The CDC described such cases as 'serious but rarely fatal'. But doctors were now instructed that all such cases must no longer be diagnosed as polio but as viral or aseptic meningitis.

As a result, the number of cases of meningitis diagnozed went from near zero to many thousands, while polio came down equivalently.Janine Roberts, Fear of the Unknown

polio_aseptic_meningitis
Bron: Vaccine Safety Manual, Neil Z. Miller

Polio is helemaal niet uitgeroeid, maar de diagnostische criteria zijn veranderd. En toen hadden we dus geen polio meer maar kregen we een 'nieuwe' ziekte. Meningitis. En de wetenschappers gingen op zoek naar de bacterie die meningitis veroorzaakt en al snel was er een nieuw vaccin op de markt om onze kinderen ertegen te 'beschermen'.

Meningitis

Strikt gezien is Meningitis natuurlijk geen ziekte, het is een ontsteking. De uitgang -itis is potjeslatijn voor ontsteking van …noem maar op, wat ervoor staat: sinusitis (ontsteking van de bijholte van de neus), gastritis (ontsteking van het maagslijmvlies), tendinitis (ontsteking van een pees) en ga zo maar door. Meningitis is een ontsteking van de vliezen om de hersenen en het ruggenmerg.

Wat ís eigenlijk een ontsteking?

Laten we daar eerst eens naar kijken. Een ontsteking is een reactie van het lichaam op beschadiging en daarbij behorende prikkels (bacteriën, virussen, chemische stoffen) - gericht op het onschadelijke maken en opruimen van die prikkels. Kenmerken zijn (in het potjeslatijn): dolor, calor, tumor, rubor en functio laesa (pijn, warmte, zwelling, roodheid en functieverlies) Denk maar eens aan een simpel schaafwondje. Je kindje valt en krijgt een schaafwond op zijn knie. Door de beschadiging van de huid kan straatvuil, bacteriën, rommel naar binnen komen en wat zien we: het doet pijn, is gezwollen, rood - er komt bloed naartoe, witte bloedlichaampjes eten al het straatvuil op, en binnen een paar uur zit er een korstje op om de wond af te dekken; een prachtige, effectieve reactie van het immuunsysteem.

Maar als de vliezen rondom de hersenen gaan ontsteken, dan is dat natuurlijk een gevaarlijke plek zo dicht bij de hersenen; bovendien er is geen ruimte voor zwelling en dus de druk neemt toe onder die hersenpan.

Hoe kun je je kinderen nou beschermen voor een ontsteking op zo'n ongelukkige plek?

Hoe zou het komen dat er dáár beschadigingen optreden en er ook nog eens vuil in die beschadigingen terecht komt.. hoe zou dat komen?

Het bloed is heilig. Hoe bescherm ík mijn kindje tegen polio of meningitis? Ik eet bij voorkeur onbespoten groenten en fruit. En ik zorg ervoor dat er geen lichaamsvreemde giftige stoffen in het bloed ingespoten worden. Waarom? Omdat ik weet dat die stoffen via de bloedbaan de hersenen kunnen bereiken en mogelijkerwijs het lichaam kunnen aanzetten tot een ontstekingreactie in haar pogingen zich ervan te ontdoen. Ik laat ze dus niet vaccineren. En ik doe mijn best om ervoor te zorgen dat hun algemene lichamelijke conditie zo goed mogelijk is. Dat is alles.

Love them Protect them, Never inject them...


love_them_project_them

Wat is eigenlijk het verschil tussen kunstmatige en natuurlijke immuniteit?

Weet iemand dat? Als je niet weet wat het verschil is tussen kunstmatige en natuurlijke immuniteit – of je überhaupt niet beseft dat het twee verschillende dingen zijn – kan er ook geen sprake zijn van een keuze. Pro-vaccinatoren willen ook niet dat we kiezen; ze houden ons voor dat er geen verschil bestaat tussen de twee en conditioneren ons immuniteit te kopen.

Dit is de informatie voor ouders die de overheid ons geeft. Vraag drie uit de voorlichtingsbrochure "50 vragen over vaccinatie" van de overheid zegt:

"3. Is vaccineren onnatuurlijk?

Nee, het lichaam reageert op natuurlijke wijze op vaccinatie.
Het lichaam reageert op vaccins op dezelfde wijze als tegen een natuurlijke ziektekiem. Maar bij vaccinatie maak je de ziekte niet of slechts in milde vorm door. Het enige onnatuurlijke aan vaccinatie is dat de mens het tijdstip kiest waarop een vaccinatie wordt uitgevoerd."

De leerboeken van de artsen gaan nog een stapje verder; de schrijvers vinden de term kunstmatige immuniteit misleidend.

"De term 'kunstmatige immuniteit' is misleidend. Bij actieve immunisatie worden immers dezelfde natuurlijke mechanismen opgewekt als bij welke andere wijze van het lichaam binnen dringen van het antigeen. Slechts de wijze en het moment waarop een kind met het antigeen in contact komt is bewust door de mens gekozen en dus anders dan hoe de natuur het zou doen." Bron: Handboek vaccinaties – deel A.

Zo worden artsen dus misleid; want kunstmatige immuniteit lijkt net zoveel op natuurlijke immuniteit als een kip op een computer. Ik zal jullie de tien belangrijkste verschillen geven.


10 Verschillen tussen KI (kunstmatige immuniteit) en NI (natuurlijke immuniteit)


DE PRIKKEL

1. De conditie van het micro-organisme (de 'ziekteverwekker') verschilt: KI: verzwakt, gedood - NI: levend, gezond

De conditie van de 'ziekteverwekker' verschilt. De antigenen in een vaccin zijn verzwakt of gedood, maar de bacteriën die ons in het echte leven 'aanvallen' zijn levend en gezond. Behalve dan dat we niet aangevallen worden… we ademen ze met miljarden tegelijk in of slikken ze door.

2. Blootstelling van het organisme aan het micro-organisme verloopt anders: KI: via injectie - NI: via neus (inademing), mond (eten, drinken)

Blootstelling verloopt kunstmatig via injectie en natuurlijk via inademing of inslikking. Heeft iemand zich eigenlijk ooit wel eens afgevraagd hoe het lichaam zou reageren op dode en verzwakte ziektekiemen als we die zouden inademen of inslikken i.p.v. inspuiten?! Het lichaam zou er waarschijnlijk niet eens op reageren! Want dode of verzwakte micro-organismen vormen geen bedreiging voor het lichaam; ze komen de volgende dag gewoon samen met nog een paar miljard andere bacteriën met de ontlasting mee in de wc. terecht.

Waarom kunnen dode, en verzwakte bacteriën wél een bedreiging zijn als ze ingespoten worden? Precies dáárom! Ze komen niet in de ontlasting terecht, maar in de bloedbaan… en dus binnen de kortste keren in de hersenen of andere kwetsbare organen.

En dan... wat is de reactie van het lichaam… niks aan de hand toch… die bacteriën kunnen toch geen ziekte veroorzaken, ze zijn toch verzwakt?

Wél wat aan de hand... want de medische wereld wil antilichamen zien… en we weten dat het lichaam niet reageert met "voldoende" antilichamen op het inspuiten van verzwakte ziektekiemen, TENZIJ óngevaarlijk gemaakte bacteriën weer geváárlijk gemaakt worden door ze te koppelen aan een toxische stof, zoals aluminium.
Dus niet alleen de bacterie logeert voortaan in de hersenen maar ook de hulpstof. En wat is het enige dat het lichaam dan nog kan doen om te proberen ze daar weg te krijgen? Juist... vaccins veroorzaken chronische ontstekingen in de hersenen, in de darmen, of waar ze ook maar terecht komen... met alle gevolgen van dien; beschadigingen, litteken weefsel enzovoorts.

DE REACTIE VAN HET LICHAAM OP DE PRIKKEL

3. De aard van de reactie is verschillend:
KI: natuurlijke reactie op onnatuurlijke prikkel (ziektekiem wordt geïnjecteerd) NI: natuurlijke reactie op natuurlijke prikkel (ziektekiem wordt ingeademd)

De aard van de reactie verschilt ook. Kunstmatige immuniteit is een natuurlijke reactie op een onnatuurlijke prikkel (de ziektekiem wordt geïnjecteerd). Natuurlijke immuniteit is een natuurlijke reactie op een natuurlijke prikkel (de ziektekiem wordt ingeademd of doorgeslikt. En de reactie van het lichaam op bacteriën die via de neus of mond binnenkomen is totaal anders dan de reactie van het lichaam op bacteriën die ingespoten worden.

4. De locatie van de immuunreactie is verschillend:
KI: natuurlijke immuunreactie vindt voornamelijk diep in het organisme plaats: bv. aanmaken van antilichamen in het bloed, ontstekingsreactie in de hersenen.
NI: natuurlijke reactie vindt voornamelijk oppervlakkig in het organisme plaats: ademhalings- en spijsverteringsstelsel.

5. De immuunreactie wordt door andere organen uitgevoerd:
KI: slechts een gedeeltelijke reactie van het immuunsysteem is nog mogelijk. NI: totale reactie van het immuunsysteem is mogelijk (naar schatting 80% van je immuunsysteem zit in je darmen.)

6. De handeling die het immuunsysteem uitvoert is verschillend:
KI: gericht op het produceren van antilichamen tegen 'ziektekiemen'.
NI : gericht op het onderscheiden, afbreken en uitscheiden van onwelkome micro-organismen.

Zoals we gezien hebben leven er miljarden ziektekiemen in ons lichaam zonder dat we er ziek van worden. Maar wat doet het lichaam met microorganismen die ons kwaad kunnen doen? Ze werkt ze meteen naar buiten; door te niezen, te hoesten en te snuiten als we ze inademen en met overgeven en diarree als we ze inslikken. Het héle immuunsysteem is erop gericht datgene wat het niet wil naar buiten te werken voordat het in het bloed terecht komt. Waarom? Alles wat in het bloed terecht komt gaat het hele lichaam door en komt in kwetsbare, vitale organen zoals de hersenen en voortplantingsorganen. Dus daar zitten behoorlijk wat filters voor! En wat doen wij mensen, denkend dat we slimmer zijn dan moeder natuur? We spuiten het vaccin in, praktisch direct in de bloedbaan. En op ziektekiemen die ingespoten worden kán het lichaam niet reageren met diarree of overgeven (dus lijkt het of we niet ziek zijn). In de bloedbaan is de (paniek)reactie van het immuunsysteem het aanmaken van antilichamen. (dus lijkt het of we immuniteit opgebouwd hebben.)

Maar zelfs die antilichamen verschillen.

Waar we in het hele verhaal aan voorbij gaan is dat het kind na vaccinatie wel antilichamen opgebouwd heeft tegen een 'dood microorganisme gekoppeld aan een gevaarlijke stof', maar dat het kind in zijn of haar verdere leven blootgesteld gaat worden aan een levend, gezond microorganisme dat niet gekoppeld is aan een gevaarlijke stof.

HET PRODUCT

7: Aard van de opgebouwde "weerstand" / antilichamen is verschillend:
KI: antilichamen tegen micro-organismen die in de natuur in die vorm niet voorkomen. NI: antilichamen tegen in de natuur / realiteit voorkomende micro-organismen

Met andere woorden: kunstmatige immuniteit bouwt weerstand op tegen onze eigen demonen. In de natuur komen geen 'geattenueerde-aan-aluminium-of-kwik-gekoppelde-micro-organismen' voor. Die vijand waartegen we vechten hebben we eerst in een laboratorium zelf gecreëerd!

8: Kwaliteit van de antilichamen als reactie op een vaccinatie versus de kwaliteit van antilichamen geproduceerd als reactie op natuurlijke blootstelling, of het doormaken van een ziekte verschilt.
KI: inferieur, tijdelijk - NI: superieur, levenslang

De kwaliteit verschilt. Kunstmatig opgewekte antilichamen zijn van inferieure kwaliteit en tijdelijk in het lichaam aanwezig. Dit is de reden dat kinderen niet genoeg hebben aan één shot, maar elke paar jaar een herhalingsprik nodig hebben om de hoeveelheid antilichamen weer op te krikken. Natuurlijke antilichamen blijven levenslang in het bloed aanwezig en worden zelfs van moeder op kind doorgegeven met de borstvoeding… geweldig hè?

Dus... kind krijgt mazelen vaccin, bouwt antilichamen op, tegen gemánipuleerd mazelen virus… heeft géén weerstand tegen natuurlijk mazelenvirus... Natuurlijk mazelenvirus komt voorbij en kind krijgt de mazelen! Heel goed mogelijk. Epidemieën van natuurlijke mazelen komen voor in populaties met een vaccinatiegraad van 100%... beschreven in de medische vakliteratuur. (bv. www.ncbi.nlm.nih.gov)

Conclusie:

De hoeveelheid antilichamen die we opbouwen tegen gemanipuleerde virussen zegt natuurlijk niets over de conditie of de reactie van het totale immuunsysteem als het later blootgesteld wordt aan het natuurlijke virus.

Waarschijnlijk is het zelfs ook zo dat natuurlijke immuniteit op peil blijft omdat we ons hele leven lang, op ieder moment blootgesteld zijn aan ontelbare 'ziekteverwekkers' en vaak zonder enige ziektesymptomen toch antilichamen hebben die aantonen dat we met dat specifieke micro-organisme in contact geweest zijn.

Hoe het ook zij, de hypothese dat antilichamen aangemaakt tegen, zeg maar de lijken van virussen, ons beschermen tegen het levende, gezonde virus is absurd. Maar nog erger is dat we om het virus te doden het moeten vergiftigen met bv. formaldehyde. En resten van formaldehyde worden ook mee ingespoten.

9: Consequentie voor de gezondheid van het individu verschilt:
KI: vaccins belasten het onvolgroeide systeem met gevaarlijke toxische hulpstoffen, dierlijk erfelijk materiaal, RNA, DNA, vervuilingen enzovoorts.
NI: schoon, puur, zuiver, natuurlijk.

En last but not least...

10: De prijs verschilt: KI: miljarden euro's per vaccin per jaar plus de kosten voor het behandelen van niet erkende bijwerkingen.
NI: Gratis. Een cadeau van moeder natuur dat we bij de geboorte meegekregen hebben.

Dus, om nog even terug te komen bij de schrijvers van de leerboeken van artsen, de experts van de gezondheidsraad en iedereen die meent dat kunstmatige immuniteit hetzelfde is als natuurlijke immuniteit.. Het klopt niet!
Ten eerste is het immuunsysteem na de hersenen het meest gecompliceerde en minst begrepen systeem van het menselijk lichaam. Niemand - artsen, wetenschappers, of welke expert dan ook - weet precies hoe het lichaam in staat is 'zelf' van 'niet-zelf' te onderscheiden. We hebben nog niet eens volledig begrip van hoe het lichaam een simpel schaafwondje geneest, laat staan van hoe het de balans tussen de triljoenen micro-organismen, - waaronder talloze 'ziekteverwekkers'- in het lichaam kan handhaven. We weten het gewoon niet. Punt. Ten tweede is geen enkele door de mens nagemaakte orgaanfunctie tot op heden zelfs maar in de buurt gekomen van de perfectie van de natuurlijke versie ervan… en ik verwacht niet dat het ooit zal gebeuren ook!

En nu: wat is de situatie en hoe en waartegen beschermen we onze kinderen?


Een paar honderd jaar geleden kon de medische stand de oorzaken van de oude epidemieën niet zien; we leefden onder vreselijke omstandigheden en bloedzuigers, aderlatingen, en opium konden niet veel veranderen aan de epidemieën. Heden ten dage gaan we gebukt onder nieuwe ziekten die epidemische vormen aangenomen hebben. De medische wereld bestempelt ze vaak als 'ongeneeslijk'. We gaan niet meer dood aan de nieuwe epidemieën maar zijn chronisch ziek terwijl de 'behandelend arts' bezig is de symptomen zoveel mogelijk te verlichten, lees onderdrukken. Dat het 'managen' van ziektesymptomen iets anders is dan genezen moge duidelijk zijn. In de praktijk betekent het dat de ziekten die deel uitmaken van de nieuwe epidemieën (diabetes, allergieën, leerstoornissen, ADHD, autisme enzovoorts) blijven stijgen en het aantal recepten dat uitgeschreven wordt om de 'ziekte te bestrijden' stijgt evenredig mee.

Wat veroorzaakt ziekte, of moeten we zeggen wie?

Sinds Pasteur worden onze 'geneesheren' geconditioneerd in een denken dat zowel de oorzaak als de oplossing van ziekte buiten onszelf plaatst. De nieuwe epidemieën bestaan grofweg uit twee groepen:


1. Infectieziekten: zoals polio, meningitis, AIDS. Volgens het medisch denken worden deze door een micro-organisme veroorzaakt en de oplossing wordt gezocht in vaccins (preventief) en pillen (in acute gevallen). 2. Chronische aandoeningen, zoals aandoeningen van de hersenen en het zenuwstelsel en aandoeningen van het immuunsysteem. De medische wereld heeft nog geen verklaring gevonden voor de explosieve stijging ervan in de laatste pakweg 50 jaar bij onze kinderen. Wél oplossingen – voornamelijk (levenslang) medicijn gebruik.

Moeten we niet eens heel goed onderzoeken in hoeverre we zelf verantwoordelijk zijn voor datgene waar we moeder natuur de schuld van trachten te geven?

Vervuiling versus vergiftiging – wat doet het met onze gezondheid?


Vroeger vervuilden we onze prachtige planeet en nu vergiftigen we haar. Tonnen en tonnen en tonnen chemicaliën worden onafgebroken gedumpt in de natuur binnen en buiten ons. Van 1920 tot 2000 is, alleen al in de Verenigde Staten de productie van synthetische chemicaliën opgelopen van minder dan 500.000 tot 70 miljard kilo per jaar. En we denken dat alleen de dierenwereld er last van heeft!

"Life has been evolving on this planet in a mix of chemicals for four-and-a-half billions years. It's only in the last three or so generations of our spieces that we've introduced tens of thousands of new synthetic chemical for us to absorb. There's a big risk involved. If you think about it, it starts to get really scary." Dr. John Laseter, CEO Accu-Chem Laboratory

Inderdaad, als je erover nadenkt... vroeger bij ons en nu in ontwikkelingslanden werden baby's ondervoed geboren - nu worden ze vergiftigd geboren.

"Exposure to toxic chemicals and a combination of genetic and toxic chemical factors cause about 28% of all developmental defects affecting 120.000 infants born each year". Bron: National Research Council Commission on Life Sciences study, 2000.

"A two-year study involving five independent research laboratories in the United States, Canada and the Netherlands has found up to 232 toxic chemicals in the umbilical cord blood of 10 babies from racial and ethnic minority groups. The findings constitute hard evidence that each child was exposed to a host of dangerous substances while still in its mother's womb". Bron: www.ewg.org

Baby's zijn al blootgesteld aan 232 chemische gevaarlijke stoffen – voordat ze geboren zijn.

zwangere_vrouwenEn dan komen ze nog maar net kijken! Daarna komen nog de giftige stoffen in de lucht, het drinkwater, de vloerbedekking, speelgoed, voeding, en niet te vergeten verzorgingsproducten, medicijnen – en natuurlijk vaccins. Met name vaccins zijn gevaarlijk, omdat de gifstoffen op zo'n jonge leeftijd zo diep in het lichaam binnengebracht worden, zonder enige filter vanuit de moeder of de daarvoor bedoelde organen van het immuunsysteem, want die hebben zich nog amper ontwikkeld.

"The diseases we're beginning to see as the major causes of death in the latter part of this century and into the 21st century are diseases of chemical origin". Bron: Rick Irvin, toxicologist at Texas A&M University

We worden ziek van al die chemische stoffen. Het lichaam zegt – in de vorm van ziektesymptomen – joehoe... mag ik alsjeblieft proberen de balans weer een beetje te herstellen? En dus we krijgen ontstekingen en allergieën en kankergezwellen en te maken met gedragsveranderingen en leerproblemen door beschadigingen en verstoringen in het lichaam.

"We absorb thousands of synthetic chemicals during a lifetime and yet we look around us puzzled that so many diseases have become epidemics."
Bron: Randall Fitzgerald, schrijver van "The hundred year lie – how to protect yourself from the chemicals that are destroying your health".

Laten we eerlijk zijn, de nieuwe epidemieën komen natuurlijk niet helemáál uit de lucht vallen. Eerst creërden we zoveel vuilnis om ons heen dat we er ziek van werden en nu creëren we zoveel gif om ons heen dat we er ziek van worden. Als je kijkt naar wat we allemaal inspuiten, inslikken en inademen is het echt niet zo moeilijk om de verbanden te leggen.

En we doen wel meer dingen waar moeder natuur last van heeft.

Elektrosmog

"Electro-magnetic pollution (EMF) may be the most significant form of pollution human activity has produced in this century, all the more dangerous because it is invisible and insensible."
Bron: Andrew Weil M.D.


draadloze_tijdperkMaar de overheid is helaas meer geïnteresseerd in economische belangen dan gezondheid en milieu. Karel en Caroline van Huffelen schrijven in hun heldere boek "Onzichtbare risico's in het draadloze tijdperk":

"In feite bevinden we ons middenin een grootschalig draadloos experiment waarvoor niemand verantwoordelijkheid neemt. De burger is proefkonijn, maar heeft dat niet in de gaten, omdat hem doelbewust informatie wordt onthouden: informatie over de besluitvorming rond de invoering van grootschalige draadloze systemen zoals UTMS die lang niet iedereen wil maar wel elke burger raken, letterlijk en figuurlijk. Maar ook informatie over de risico's van mobieltjes en overige draadloze apparatuur."

We kunnen er helaas niet vanuit gaan dat de overheid ons beschermt. Wat Randall Fitzgerald verzucht met betrekking tot 'chemical harm' geldt wat mij betreft ook voor elektrosmog, genetische manipulatie van onze voeding, Codex Alimentarius enz.

"If we cannot trust government, nor industry, nor science to protect us from chemical harm until that harm has been inflicted, who or what should we trust? The answer may simply be that we should trust ourselves. If we are going to be guinea pigs, let it be on our own terms. We must learn how to trust our own experience, our own powers of observation, and our own intuïtion."
Bron: Randall Fitzgerald.

En dat is inderdaad waar velen van ons op dit moment achter komen.

Artsen en ouders ontwaken

James le Fanu beschrijft in "The rise and fall of modern medicine" vier opvallende paradoxen over het neergaande welbevinden van artsen en ouders in verhouding tot het succes van de huidige gezondheidszorg:

"Paradox 1: Disillusioned Doctors
...It might be expected that the success of modern medicine should make it a particularly satisfying career, but recent surveys consistently reveal that increasing numbers, especially of younger doctors, are bored and desillusioned...

Paradox 2: The Worried Well
...The proportion of the population claiming to be 'concerned about their health' over the last thirty years has also increased in direct parallel to the rise in the number of 'regretful' doctors – from one in ten to one in two...

Paradox 3: The Soaring Popularity of Alternative Medicine
...The demonstrable success and effectiveness of modern medicine should have marginalised alternatives such as homeopathy and naturopathy into oblivion. Not so. In the United States there are more visits to providers of 'unconventional therapy' (425 million) than to 'primary care physicians' (388 million). As the effecacy of alternative therapies is not routinely tested in clinical trials (which does not mean that they do not work), it is only natural to ask why the public should appear to have so much faith in them...

Paradox 4: The Spiraling Costs of Health Care
...Thus the budget of Britain's famously 'cheap and cheerful' National Health Service has doubled in the last decade, from £23.5 billion in 1988 to £45 billion in 1998 – an increase of £21.5 billion. This financial largesse of the last ten years suggests that the almost universal belief that the problems of the health service would simply be solved by more generous funding, must be incorrect.

In summary, then, the four-layered paradox of modern medicine that needs explaining is why its spectacular succes over the past fifty years has had such apparently perverse consequences, leaving doctors less professionally fulfilled, the public more neurotic about it's health, alternative medicine in the ascendancy and an unaccounted-for explosion in health-service costs."


Wat doen de artsen en ouders die zich afwenden van de reguliere geneeskunst?

Laten we kijken hoe het afgelopen is met de James, de zoon van Diana Buckland. Ze vertelt het in een tweede filmpje op haar website. http://www.mcs-global.org/.Moeders die succesvol zijn in het faciliteren van genezing van aandoeningen waar de orthodoxe medische wereld geen raad mee weet, zijn moeders die zo goed en zo kwaad als het gaat de wegen vinden naar de werkelijke oorzaken – en naar genezers die het strijdmodel van het medisch denken ontgroeid zijn. De 'hygiënisten' van de 21ste eeuw vechten niet tegen de symptomen, maar begrijpen dat die een boodschap voor ons hebben. Het zijn bv. de artsen die zich onder de naam 'new medical awareness' of 'environmental medicine' bezig houden met ontgifting, het aanvullen van voedingstekorten, aanleren van gezonde levensgewoonten en het afleren van de ongezonde. We zijn weer rijp voor een nieuwe manier van leven.

Preventie en genezen – wat is eigenlijk het verschil?

Op dit moment lijkt er een golf van bewustwording en transformatie over de planeet te zwiepen. Nog maar kort geleden zagen we boeken van ouders die ervaringen deelden van de schade die vaccins aangericht hadden bij hun kinderen. De laatste tijd zijn er vele boeken verschenen van ouders en artsen die delen dat het mogelijk is kinderen te genezen van 'ongeneesbare aandoeningen' zoals autisme. Amerika loopt niet alleen voorop in de ernst van het aantal kinderen met vaccinatieschade, maar ook met ervaringsverhalen over hoe de genezing van hun kinderen plaatsgevonden heeft. Praktisch zonder uitzondering buiten het orthodox medisch circuit om.

mother_warriors special_needs_kids

Waar de medische wereld moegestreden het spoor bijster is geraakt, lukt het moeders liefdevolle wegen te vinden naar het genezen van de 'ongeneeslijke aandoeningen' van hun kinderen.

'Mother Warriors: A nation of parents healing autism against all odds' – Jenny McCarthy; 'Unraveling the mystery of autism and pervasive developmental disorder: a mother's story of research & recovery' – Karyn Seroussi; 'Special-Needs kids eat right: strategies to help kids on the autism spectrum focus, learn, and thrive' - Judy Converse; 'Let me hear your voice: a family's triumph over autism' - Catherine Maurice; 'A child's story of living in hope and finding a cure' - Leeann Whiffen, zijn slechts enkele titels. Wat deze moeders gemeen hebben is dat ze zich niet laten beperken door dogma. Het zijn ouders die door blijven vragen, door blijven zoeken en uiteindelijk de beperkende geloofsovertuigingen van ons cultureel geconditioneerde angst,- en doemdenken weten te doorbreken.

"The significant problems we have cannot be solved at the same level of thinking with which we created them."
Albert Einstein


Tien jaar geleden ging ik op zoek naar bescherming voor mijzelf en mijn gezin, en beetje bij beetje kwam ik erachter dat wijzelf de grootste bedreiging zijn voor de gezondheid van onze kinderen. Niet omdat we niet van ze houden maar omdat we blindelings meegaan in valse beloften en vastzitten in oude denksystemen. Ik kwam erachter dat leven in de 21ste eeuw betekent dat we de bereidheid moeten hebben om nét iets meer moeite te doen dan we vaak zouden willen om de realiteit van de mythe te kunnen onderscheiden.
Gelukkig wordt het steeds makkelijker doordat we zoveel geweldige informatie bronnen op het internet hebben - enkele van mijn favorieten: www.naturalnews.com , www.mercola.com (Amerikaans), www.wanttoknow.nl, www.earthmatters.nl en www.dehoogstetijd.nl (Nederlandse situatie). En op mijn website staat nog een hele lijst!

Honderden jaren lang is de mensheid onwetend en gehoorzaam gehouden - en vooral bang - zodat we bereid waren klakkeloos te volgen. En nu worden we wakker. Op heel veel gebieden komen we erachter dat wat ons verteld werd en we geloofden dat waar was, niet blijkt te kloppen met de realiteit.

Voor sommigen een harde les, maar met elke zeepbel die uit elkaar spat - kunnen we overgaan tot het aanvaarden van de harde en prachtige werkelijkheid waarin we leven nadat we wakker worden. De mensheid heeft veel schade aangericht, en dat is pijnlijk om te beseffen, maar het is ook de geboorte van een totaal nieuwe mogelijkheid, waarin wij moeder natuur niet langer manipuleren, bestrijden en misbruiken, maar met respect en vertrouwen tegemoet kunnen treden.

En hoe we dat gaan doen?

Dat kunnen anderen veel beter uitleggen dan ik. 'Seven Words That Can Change the World – A New Understanding of Sacredness' is een briljant boekje van Joseph Simonetta. En "Spontaneous Evolution" – Our Positive Future (and how to get there from here) van Bruce Lipton doet mijn hart ook sneller kloppen!

Lieve mensen, blijf je informeren.

"The Truth shall upset you free!" Bruce Lipton

seven_words spontaneous_volution

We leven echt in een geweldige tijd…. we hebben informatie en we hebben keuze!
Dank voor het lezen tot gauw.

Amsterdam 2010

Postscript:

Ik heb mijn uiterste best gedaan om mijn boodschap zo helder mogelijk op te schrijven. Voor de verspreiding ervan vertrouw ik op "onzichtbare helpers".

Voel je je geraakt, en zie je het belang ervan in dat elke ouder toegang heeft tot aanvullende informatie? Help dan alsjeblieft mee ze te bereiken! Neem even een moment om te bedenken of je iemand kent die mogelijke geïnteresseerd zou kunnen zijn.. (andere) ouders, vrienden, vriendinnen… je echtgeno(o)t(e), de buurvrouw.. Je kunt via Facebook, Twitter, per email of welke manier je ook maar verkiest je netwerk informeren.

Bron:


www.vaccinvrij.nl


Gekoppelde documenten

Geplaatst door Door Frankema

Door Frankema

 

Door Frankema; woonachtig te Amsterdam, getrouwd en moeder van twee dochters - werkte eerst als fysiotherapeute in de reguliere gezondheidszorg en combineerde later natuurgeneeskunde en de verschillende vormen van alternatieve psychotherapie in haar privé-praktijk in Amsterdam...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Door FrankemaLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Neo: "Ik dacht dat het echt was" Morpheus: "Je gedachten maken het echt"

The MatrixBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.