Covid-19 – Wat is er verifieerbaar aan de hand?

Pleerollen

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:9949
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Vaccinvrij

Gekoppelde categorieen
Gezondheid, Vaccinaties, Ziekte, (Verborgen) nieuws

(St Vaccinvrij - Door Frankema) Dit is een lang artikel geworden. De materie is zo complex, dat dit onvermijdelijk is. Met dank aan Ellen Vader en Joris Baas voor hun hulp bij het ordenen van de gigantische hoeveelheid bronnen waarop dit artikel is gebaseerd.

Waarom is er massale paniek over COVID-19?

Het gevaar van COVID-19 in verhouding tot de normale seizoensgriep

De intensive-care afdelingen in ziekenhuizen in Nederland zijn overbelast, en getuigenissen van medisch personeel laten zien dat COVID-19 heel ernstig kan verlopen. Het kan ook mild verlopen. Dat hangt mogelijk samen met de algehele gezondheid van de persoon.

Volgens het RIVM overlijden er jaarlijks gemiddeld 2700 mensen aan de gevolgen van de normale seizoensgriep.1 De duur van het ‘griepseizoen’ is jaarlijks enkele maanden gedurende de winter. Het onderzoeksinstituut NIVEL verklaart over de winter van 2018/ 2019 bijvoorbeeld:2

“De influenza-epidemie van het seizoen 2018/2019 begon in week 50 van 2018 en duurde 14 weken.”

Rekent u mee? 2700 gedeeld door 14 weken = ongeveer 200 doden per week = ongeveer 30 overlijdens per dag.

De hoge sterfte aan de normale griep is kennelijk nooit reden geweest voor extreme paniek zoals nu het geval is bij 106 sterfgevallen aan COVID-19 in 2020 (20-03-20). Waarschijnlijk is het jaarlijks gemiddelde van 2700 sterfgevallen aan de lage kant. Volksgezondheidenzorg.nl zorg zegt over het griepseizoen van 2018/2019:

“In het griepseizoen van 2018/2019 stierven ruim 2.900 personen meer tijdens de griepepidemie dan verwacht. Veruit het grootste deel van deze sterfgevallen (96%) betrof mensen boven de 60 jaar.”2

Het getal 2.900 wordt omschreven als ‘oversterfte’ door volksgezondheidenzorg.nl. Oversterfte is de sterfte die ‘samenhangt’ met de griep.

Voor vele mensen gaat het levenseinde vooraf aan een toestand van extreme lichamelijke zwakte aan het einde van hun leven. Ze zijn oud, hebben verminderde weerstand, en meestal meerdere lichamelijke aandoeningen. Een virus is de druppel is die de emmer doet overlopen. De Engelsen zeggen: ‘Flu is an old man’s friend’. De griep komt voorbij om de persoon uit zijn lijden te verlossen. De persoon is gestorven aan een combinatie van factoren.

Uit de grafiek is te zien dat in 2017/2018 de ‘oversterfte’ zelfs 9500 was. De media rapporteerden dat sommige mensen die overleden zijn aan COVID-19 de leeftijd van 86 jaar hadden, en zelfs dat zij ernstige onderliggende aandoeningen hadden. Kennelijk kwam het een jaar geleden bij niemand op dat een persoon van die leeftijd gered zou moeten worden.

Het Parool maakte op 14-03-20 bekend dat van de 40 à 50 mensen die op de Intensive Care liggen – de helft onder de 50 jaar is.3

Ontbrekende informatie

De media geven maar weinig info over de lichamelijke toestand of leefgewoonten van de personen die opgenomen zijn op de Intensive Care afdeling zodat we de cijfers moeilijk kunnen interpreteren. En er zijn een aantal factoren die ABSOLUUT onderzocht zouden moeten worden!

1. Medicijnen

Hoeveel van de mensen – jong en oud – die opgenomen zijn op de Intensive Care gebruikten bijvoorbeeld ontstekingsremmers of bloeddrukverlagende medicijnen?

Wat betreft ontstekingsremmers het volgende:

Op 11-03-20 waarschuwt de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran (zelf arts) de burgers tegen het gebruik van ontstekingsremmers, zoals Ibuprofen en Cortison. Ook acetylsalicylzuur (aspirine) valt hieronder. Paracetamol is volgens hem geen probleem. Hij baseert zich op een studie, die op 11-03-20 is gepubliceerd in het vakblad voor artsen ‘The Lancet’ waaruit blijkt dat ontstekingsremmers een corona-infectie kunnen verergeren, en het risico op complicaties vergroten.4,5

Een studie die op 11-03-20 werd gepubliceerd in ‘The Lancet’ onderzocht het effect van medicijnen tegen hoge bloeddruk en diabetes op de ernst van COVID-19.

“ Patiënten met hartaandoeningen, hypertensie of diabetes, die worden behandeld met geneesmiddelen die ACE2 verhogen, lopen een hoger risico op een ernstige COVID-19-infectie en daarom moeten worden gecontroleerd op ACE2-modulerende medicijnen, zoals ACE-remmers of ARB’s”. (PDF)6

Op 18-03-20 verscheen al het volgende onderzoek met betrekking tot het verhoogde risico op een ernstiger vorm van COVID, en hopelijk gaan er nog vele volgen, want dit zou zeer goed uitgezocht moeten worden.7

2. Vaccins

Hoeveel van de mensen – jong en oud – die opgenomen zijn op de Intensive Care waren gevaccineerd met het griepvaccin?

In het wetenschappelijk tijdschrift ‘ScienceDirect’ werd op 10-03-20 een studie gepubliceerd met de titel: “Influenza vaccination and respiratory virus interference among Department of Defense personnel during the 2017–2018 influenza season” De studie, uitgevoerd onder militairen kwam tot de volgende conclusie:8,9

“Het krijgen van griepvaccinatie kan het risico op andere respiratoire virussen verhogen, een fenomeen dat bekend staat als virusinterferentie.”

Met andere woorden: door de griepprik, waar virus A in zit, heb je een grotere kans om virus B op te lopen. In de studie staat ook:

“Bovendien toonden de laboratoriumgegevens in ons onderzoek een verhoogde kans op coronavirus bij personen die griepvaccinatie kregen.”

COVID-19 is niet getest. Het coronavirus in de test betreft een stam van het coronavirus voordat COVID-19 bestond. Deze studie is gedaan tijdens het griepseizoen 2017-2018.

De vraag rijst natuurlijk of de jaarlijkse griepprik die wordt aanbevolen voor “mensen boven de 60 jaar en mensen die in een speciale risicogroep zitten”, de kans vergroot op het oplopen van de COVID-19 stam. In dat geval zouden we per direct moeten stoppen met de jaarlijkse griepprik.

 

3. Voeding

Hoeveel van de mensen die opgenomen zijn in de Intensive Care hadden last van exteem overgewicht, of zullen ‘sterven aan’ COVID-19 wegens ondervoeding?

Honger:

Het lichaam heeft voedingsstoffen nodig om gezond te blijven. Voeding is een van de belangrijkste zaken waar de bevolking zijn of haar gezondheid – en daarmee de natuurlijke weerstand – kan ondersteunen. In het ‘rijke westen’ ten minste…

De COVID-19 hype begon op 1 januari dit jaar. Tot nu (20-03-20) zijn er wereldwijd 11.300 mensen aan COVID-19 gestorven. In dezelfde periode zijn er 2.447.867 mensen gestorven aan de honger.10

Mogelijkerwijs zullen de sterftecijfers in de toekomst nog verder opgevoerd worden, en de hype compleet maken, als COVID-19 losbarst in derdewereldlanden.

In dat geval zou de volgende vraag direct gesteld dienen te worden. Bij hoeveel mensen is de onderliggende oorzaak dat miljoenen mensen dermate ondervoed zijn, dat zij niet genoeg energie hebben om koorts te genereren?

Meer informatie: ‘Sterfte aan een griepvirus, versus sterfte aan de honger – ontnuchterende feiten’

 

Obesitas (extreem overgewicht):

Overgewicht is mogelijk ook een extra belasting – letterlijk en figuurlijk – voor het lichaam, omdat de gezondheid, en daarmee de natuurlijke weerstand, van mensen wordt ondermijnd.

De cijfers van de mensen met een overgewicht wereldwijd zijn overigens schrikbarend hoog.10 En ze zijn allemaal controleerbaar want de bronnen zijn in uitklapblokjes aangegeven. Maar hiervoor moet u naar de website: www.worldometers.info/

 

Voedingssupplementen

In deze periode kunnen we sowieso wel wat extra vitamines gebruiken. In China zijn er goede resultaten bereikt met het genezen van COVID-19 door het toedienen van hoge doses goede kwaliteit vitamine C.11

Er zijn talloze wetenschappelijke bronnen die deze aanpak ondersteunen – bovendien geldt dit voor ALLE infectieziekten en niet alleen COVID-19. Dit is al lang en breed bekend uit talloze reguliere wetenschappelijke onderzoeken. De resultaten van bijvoorbeeld een onderzoek uit 1999, getiteld: ‘The effectiveness of vitamin C in preventing and relieving the symptoms of virus-induced respiratory infections’ zijn:12

“Over het algemeen namen de gemelde griep- en verkoudheidsverschijnselen in de testgroep af met 85% in vergelijking met de controlegroep na toediening van megadoses Vitamine C”.

Hoe is het mogelijk dat de gevestigde de positieve werking van voedingssupplementen ontkent? Het Nederlands voedingscentrum schrijft recentelijk over vitamine C het volgende:13

“Het is niet nodig om extra vitamine C of bijvoorbeeld multivitamines te slikken. Door meer vitamines te nemen krijg je geen hogere weerstand en ben je ook niet beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen. Van sommige vitamines kan een teveel zelfs schadelijk zijn.”

Vitamine C heeft in de praktijk bewezen veilig te zijn. Maar zowel de dosis, als de kwaliteit ervan, is cruciaal voor het succes van het behandelen van infectieziektes met vitamines.

De visie van dr. Gert E Schuitemaker, directeur van het Ortho-insituut over de adviezen van het voedingscentrum is zeer de moeite waard om te lezen. https://bibliotheek.ortho.nl/39694/voor-wie-adviezen-voedingscentrum-volgt/
Evenals het artikel van de Dr. Rath Foundation https://www.dr-rath-foundation.org/2020/03/lets-stop-the-virus-lets-end-the-hysteria/

 

4. Omgevingsfactoren: zendmasten, industriegebied etc.

Hoeveel mensen die op de Intensive Care zijn opgenomen wonen in de buurt van een zendmast, of in een gebied met zwaar vervuilde lucht?

De media zwijgen over het effect dat 5G mogelijkerwijs heeft op COVID-19. Het fenomeen 5G is zo mogelijk nog gevaarlijker voor de gezondheid dan vaccineren. Vaccins kunnen we (nog) weigeren. Maar straks zitten we allemaal in een stralingsveld – dat net zoals vaccins niet bewezen veilig is – maar waar we niet aan kunnen ontsnappen. Op dit moment zijn de plannen om 5G over ons uit te rollen in een vergevorderd stadium. Informeer uzelf!.

Milieufactoren, zoals zwaar vervuilde lucht in de buurt van een industriegebied spelen een grote rol.

China:

China is de grootste vervuiler ter wereld, en de lucht in de grote steden is zo vervuild dat er constant een dikke grijze ‘smog’ hangt, die longaandoeningen veroorzaakt. In het blad ‘Science News’ verscheen in 2018 een artikel waaruit het volgende citaat komt:

“Volgens een nieuwe studie is chronische obstructieve longziekte (COPD) wijdverspreid in China. Volgens een nieuwe studie lijdt 8,6 procent van de volwassen bevolking van het land – bijna 100 miljoen mensen – aan de chronische longziekte.” – Science News14,15

Het lijkt aannemelijk om te veronderstellen dat mensen die al een longaandoening hebben, vatbaarder zijn voor een virus dat de longen aan kan tasten.

Italië:

In het artikel ‘A Swiss Doctor on Covid-19’ geeft een Zwitserse arts de volgende informatie over situatie over de situatie in Italië. Uit zijn artikel komt het volgende citaat:

“Op 14-03-20 is de gemiddelde leeftijd van de positief geteste overledenen in Italië ongeveer 81 jaar. 15% van de overledenen is ouder dan 90 jaar. 90% van de overledenen is ouder dan 70 jaar.

80% van de overledenen had last van twee of meer chronische ziekten. 50% van de overledenen had drie of meer chronische ziekten. Tot de chronische ziekten behoren met name cardiovasculaire problemen, diabetes, ademhalingsproblemen en kanker.

Minder dan 2% van de overledenen waren gezonde personen, dat wil zeggen personen zonder reeds bestaande chronische ziekten.”

De arts wijst ook op de volgende aspecten:

“Noord-Italië heeft een van de oudste populaties en de slechtste luchtkwaliteit in Europa, wat in het verleden al heeft geleid tot een toename van het aantal luchtwegaandoeningen en sterfgevallen en dat waarschijnlijk wordt gezien als een extra risicofactor in de huidige epidemie.”16

Nederland

Op 20-03-20 zijn er in Nederland 106 mensen overleden.17 Volgens het RIVM waren de meesten boven de 70 jaar, en hadden zij een onderliggend lijden. Op 20-03-20 zijn er 2994 positief geteste mensen.18 Zoals we zo direct zullen zien is dit getal een schatting.

Hoe betrouwbaar zijn de ziekte-, en sterftecijfers aan COVID-19?

Het registreren van luchtweginfecties is per definitie lastig, evenals de sterfte eraan. Veel milde infecties blijven onopgemerkt. En als een oudere, kwetsbare patiënt met een ernstige hartaandoening door een infectie over de rand wordt geduwd, was het dan een virusdood of een hartdood?

Het verschil tussen normale griepvirussen en het coronavirus is alleen vast te stellen door een test.19

In Nederland is men gestopt met testen.

Op thuisarts.nl staat:

“Blijf thuis bij klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden). U hoeft bij deze klachten niet getest te worden. Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft. Bel de huisarts als u steeds zieker wordt of moeilijker ademt.”

“U heeft misschien het coronavirus, maar het kan ook een ander virus zijn. Testen is niet nodig.U hoeft de huisarts niet te bellen. Bel wel als u steeds zieker wordt, of steeds moeilijker ademt.”20

Het RIVM verklaart:

“Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius? Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild.”21

Het gevolg van het niet langer testen is wel dat we geen betrouwbare informatie hebben.

Alleen van de mensen die sterven weten we zeker hoeveel het er zijn. Het aantal mensen dat de ziekte heeft gekregen is onbekend, dus het is onmogelijk om een sterftepercentage te kunnen berekenen.

De WHO zegt:

De sterfte aan COVID-19 is naar schatting 3,4%.22 Maar net zoals met alle cijfers is dit is geen betrouwbaar cijfer als er onvoldoende testen uitgevoerd kunnen worden om überhaupt te bepalen hoeveel mensen er besmet zijn met het virus. Dit cijfer lijkt sowieso hoog. Opvallend is wat op het cruise-ship met bejaarden ‘Diamond Princess’ gebeurde.Van de 705 passagiers die positief testten op het virus op de Diamond Princess, stierven er 6. Dat is een sterftecijfer van minder dan 1%. Alle patiënten die aan boord stierven waren meer dan 70 jaar oud.23

Een ander punt is dat er waarschijnlijk verschillende corona-virussen circuleren en dat het corona-virus in China bijvoorbeeld een ander soort virus is dan in Nederland.24

Er was eens een tijd…

Er is een tijd geweest dat niemand wist hoeveel mensen er per jaar de griep hadden, want niemand maakte zich er druk om. De griep was onderdeel van het leven. Dit veranderde in 2009 toen de media de wereldbevolking maandenlang bestookten met angstscenario’s over de ‘Mexicaanse griep’- ook wel ‘varkensgriep’ of ‘H1N1-griep’ genoemd.25 Kort nadat de Nederlandse regering 34 miljoen griepvaccins had aangekocht, ging het verhaal als een nachtkaars uit. De vaccins werden deels vernietigd en deels doorverkocht aan derdewereldlanden, en achteraf gezien bleek dat H1N1 juist een milde griep was geweest. 25,26

Het jaarlijkse griepseizoen

Elk jaar hebben we in de winter een ‘griepseizoen’. De angst die de media hadden gegenereerd voor de H1N1 griep bleef hangen in het collectief onbewuste en vormde een ideale voedingsbodem voor het introduceren van de jaarlijkse griepprik. Op de uitnodiging die iedereen vanaf 60 jaar, plus mensen met een ‘speciale indicatie’ krijgen om de griepprik te gaan halen staat de volgende infographic.27


https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/uitnodiging

Gemiddeld sterven er volgens het RIVM 2700 mensen per jaar door griep in Nederland. En jaarlijks krijgt 1 op de 10 mensen griep.

Uitgaande van de cijfers van het RIVM is dit de realiteit:

Elke winter krijgt 1 op de 10 mensen de griep. Dat komt neer op 1,7 miljoen Nederlanders. Heeft u ooit iets gehoord over quarantainemaatregelen, thuiswerken, het afgelasten van bijeenkomsten of het nalaten van handen schudden vóór 2020? Wat is er nu anders?

Corona wereldwijd

Wereldwijd zijn er jaarlijks naar schatting 290.000 tot 650.000 overlijdens aan de normale ‘seizoensgriep’.29 Ten tijde van het schrijven van dit artikel (20-03-2020) zijn er wereldwijd 106.378 mensen overleden aan de ‘normale’ griep’ en 11.300 mensen aan COVID-19.30,31

Meisje met vraagtekenElk jaar gaat de ‘normale’ griep de hele wereld rond, en is er dus sprake van een ‘pandemie’. Elkjaar stijgen de cijfers snel en nemen na een aantal weken of maanden weer af. Elk jaar krijgen er miljoenen mensen de griep, en sterven er duizenden mensen aan. Regelmatig heeft het virus een andere naam en dit jaar heet het ‘Corona’ en berichten de media er al maandenlang iedere dag over. Nogmaals: wat is er anders?

Wat weten we over het coronavirus?

“We moeten realistisch blijven, weten eigenlijk nog niks…” – viroloog Ab Österhaus32

In vergelijking tot de overdosis aan informatie over het gevaar van COVID-19 en de eindeloze berichtgeving over het gevaar en hoe erg het allemaal is met die lege schappen (een dagelijkse realiteit voor een groot deel van de wereldbevolking), informeren de media ons maar mondjesmaat over wat de wetenschap nu eigenlijk met zekerheid kan zeggen over het virus.

  • Ze weten niet waarom het virus in bepaalde gevallen ‘zomaar’ de kop op steekt.
  • Ze weten niet of het een natuurlijk virus betreft of een virus dat uit een laboratorium komt.
  • Ze weten niet welke co-factoren de ziekte verergeren, of de weerstand van het lichaam tegen dit virus verzwakken.
  • Ze weten niet wat ze eraan moeten doen, want het vaccin moet nog ontwikkeld worden.

In de tussentijd is ‘flatten the curve’ onze enige optie?

Ik ben me er volledig van bewust dat we te maken hebben met een serieuze situatie, maar in feite worden we in een toestand van paniek gemanoeuvreerd en tegelijkertijd dom en onwetend gehouden – en daarmee afhankelijk van onze stoere politieke redders. Alle kennis over wat de bevolking op dit moment zelf kan doen met voeding, voedingssupplementen en alternatieve geneeswijzen om ons te wapenen in de strijd – of liever gezegd: het lichaam krachtig en weerbaar te maken – wordt ons via de reguliere media onthouden. Het bevorderen van gezondheid zou ons welzijn in alle gevallen goed doen. Nu zakt de massa weg in angst en een gevoel van machteloosheid en stress ondermijnt het immuunsysteem, en daar hebben we op dit moment niets aan.

De media gunnen het de alternatieve genezers kennelijk niet dat zij wat extra aandacht krijgen of omzet maken, zélfs als de medici geen oplossing hebben. Integendeel; het afzeggen van vele afspraken zal tot gevolg hebben dat alternatieve genezers mogelijk hun praktijk zullen moeten sluiten – en waardevolle kennis verloren gaat. Hierover later in dit artikel meer.

De hype in de media

Maandenlang wordt de boodschap dat het Coronavirus gevaarlijk is in de hoofden van de wereldbevolking gedrild. De mediaberichten gaan ongeveer zo:

Coronavirus… gevaar, gevaar, gevaar!! GEVAAR!!!

Verwarring: we weten dit niet, we weten dat niet, we weten zus niet en we weten zo niet. Niets is duidelijk, niets is bewezen, niets is aangetoond, maar…

WE NEMEN MAATREGELEN!!!

Media - 1

De eenzijdige en overvloedige informatie heeft tot gevolg dat de bevolking in een toestand van paniek verkeerd. We hamsteren en bereiden ons voor op een ramp.

Een ander gevolg is dat de bevolking ‘rijp’ is voor maatregelen. In een gesprek tussen Karel van Wolferen en Kees van der Pijl in café Weltschmerz, wordt de volgende veelzeggende uitspraak gedaan: “Met een bevolking die bang is kan je alles doen.”

Media - 2

Een Amerikaans journaliste heeft ooit gezegd: “If it bleeds it leads”, met andere woorden – goed voor de media. Des te erger het is, des te meer mensen blijven lezen. Krantenkoppen die positieve dingen aankondigen, houden niet in dezelfde mate de aandacht vast van het publiek als krantenkoppen die een gevaar of een ramp verslaan.

Naar aanleiding van het coronavirus is er een eindeloze stroom op gang gekomen over ‘hoe erg het is’. De schappen de supermarkt zijn leeg, er zijn nieuwe doden, het virus grijpt om zich heen, het crisisteam vergadert en ga zo maar door.

Op dit moment worden we overspoeld – of misschien moeten we zeggen gehersenspoeld. Het is bijna onmogelijk om nog te zeggen dat het grootste gevaar misschien niet het virus is, maar de maatregelen die onze samenleving volledig zullen ontwrichten. Mogelijk in combinatie met een wereldwijde verplichting van vaccins waarvoor geen bewijs van veiligheid overlegd kan worden.

Volgens Wikipedia is dit de definitie van hersenspoelen:

“Hersenspoelen (van het Engelse brainwashing) is een methode waarbij bij een persoon de oude gedachte- en ideeënpatronen, inclusief zijn normen-en-waardenstelsel, worden uitgewist en vervangen door nieuwe (‘herprogrammeren’).” – Wikipedia33

Het effect van het overladen van de bevolking gedurende langere tijd met berichtgeving in de media over het gevaar van COVID-19 is dat het denken over de griep – wat in de periode voor de Mexicaanse griep en COVID-19 zoiets was als: ‘kruip maar een weekje onder de wol, dan is het weer voorbij’ – verandert in ‘nog even en we staan in de rij voor een vaccin ertegen want deze keer is het anders!’ En dit terwijl de cijfers dat niet kunnen onderbouwen.

Er zijn talloze manieren waarop de media hun informatie zouden kunnen nuanceren en in perspectief zouden kunnen plaatsen om massale paniek te vermijden, maar dergelijke informatie wordt juist weggelaten. Klik alstublieft op de onderstaande link met COVID-19 infografics en u zult begrijpen wat ik bedoel.

https://informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/?fbclid=IwAR39MgkojJjB3KCjQrGyuG3B6_00ETblE2FwxLZHaNZQTGYoOCDr4cNN4Uk

Media - 3

Voor de mensen die het kunnen, of misschien moeten we zeggen willenzien, kunnen we geen grotere bevestiging krijgen dat de media werken voor de gevestigde orde, dan door de huidige berichtgeving.

De reguliere medische wetenschap staat met lege handen. Virologie (het bestuderen van virussen) staat sowieso nog in de kinderschoenen, en er is altijd ‘nog meer onderzoek nodig’.

De medici staan eveneens met lege handen. De reguliere medische ‘geneeskunde’ is wat betreft virale infectieziekten gereduceerd tot vaccins en antivirale medicijnen. Artsen hebben dus maar twee opties en die zijn beide (nog) niet beschikbaar. Ze kunnen niets doen.

Maar de alternatieve geneeskunde heeft talloze mogelijkheden die al bestaan en NU gemakkelijk toepasbaar zijn. De media maken een drama van de ‘uitbraak’, terwijl ze weigeren om ook maar iets te verslaan van de vele mogelijkheden die de alternatieve geneeskunde biedt om de natuurlijke weerstand van het lichaam te versterken. Als het lichaam wordt ondersteund, verloopt een genezingsproces voorspoediger, en heeft iemand minder kans om überhaupt ziek te worden. Het wordt totaal genegeerd.

Wie is de bron van de hype?

De hele gevestigde wordt geïnformeerd door de ‘stand van de wetenschap’, en de WHO. Dat is ÉÉN bron van informatie. ANDERE bronnen worden genegeerd en gecensureerd, waaronder de stichting Vaccinvrij.

Op onze website hebben wij de afgelopen paar jaar maar liefst 273 artikelen gepubliceerd, en 86 pagina’s die allemaal net zo grondig zijn onderzocht – en van controleerbare bronnen zijn voorzien – als het artikel dat u nu aan het lezen bent.

Als u naar het blog op de site gaat en in de zoekfunctie ‘WHO’ intoetst komt u op 22 pagina’s met linken naar artikelen over de WHO over de schandalige manier waarop deze organisatie bezig is de wereldbevolking te misleiden.

Het is niet opgepikt door de gevestigde orde.

We hebben het stigma gekregen van ‘verspreiders van nepnieuws’. En artsen, journalisten, politici en beleidsmakers nemen hierdoor kennelijk niet eens meer de moeite om het onderzoek dat de stichting Vaccinvrij uitvoert en beschikbaar maakt te lezen.

Er was een tijd…

Er was een tijd dat de bevolking blindelings achter ‘autoriteiten’ aanliep. Wat de dokter zei deden we, wat in de krant stond was waar, en als de politici iets het zeiden dan was dat OK.

Die tijd is voorbij. Onze problemen zijn te groot geworden.

Voordat we ons laten verleiden tot paniek, en ons verschuilen achter de gevestigde orde – die de waarheid niet in pacht heeft – zouden we ALLEMAAL op zoek moeten gaan naar WAARHEID.

Hieronder volgen een aantal uitklapblokken die kritische kanttekeningen plaatsen bij de genomen maatregelen. Later in het artikel volgt informatie over de verplichte (griep) vaccins die ons boven het hoofd hangen.

 

DENK MEE, DENK NA

Kritische kanttekeningen bij de maatregelen

Maatregelen - 1

De maatregelen zijn niet bedoeld om de verspreiding van het virus te stoppen, daarvoor is het al te laat. De strategie is om de verspreiding te vertragen, om daarmee te zorgen dat ziekenhuizen niet overbelast raken.34

De eerste vraag die in mij opkomt, zijn de supermarkten. We gaan niet naar de sportclub, niet naar het werk en niet naar school. Maar wel naar de supermarkt. De handgrepen op de mandjes en karretjes in de supermarkt worden niet ontsmet en het virus blijft buiten het lichaam enkele uren tot enkele dagen leven.35Het virus zal geen uitzondering maken voor supermarkten, en dit geldt uiteraard ook voor de knoppen waar we treinen en trams mee open maken, telefoons, deurbellen, deurklinken, invoerapparaten van pincodes etc.

De zwakkeren in de samenleving

Op de meest kwetsbare groep is deze strategie niet uitvoerbaar. Ik heb met mijn beide ouders ervaring met de zorg in verpleeghuizen en thuiszorg. Wat mij betreft zijn de (meestal) vrouwen die ouderen verzorgen de ongeziene heldinnen van deze maatschappij. Ze doen fantastisch werk en verdienen weinig. Hun werk is zwaar en wordt nog zwaarder gemaakt door bezuinigingen, waardoor twee mensen het werk gedaan moeten zien te krijgen wat voorheen door drie werd gedaan. Ze rennen van de ene (hoogbejaarde) persoon naar de andere. Moeten ze van die witte pakken met mondkapjes gaan dragen? Mogen de kinderen niet meer langs bij hun hoogbejaarde ouders om hen te voorzien van levensmiddelen? Moeten kleinkinderen weggehouden worden bij opa en oma?

Ik wil een citaat toevoegen van mijn vader. Niet omdat dat wat hij zegt de norm zou moeten zijn, maar wel omdat ik trots op hem ben omdat hij nog in staat is nuchter over de situatie na te denken.

“Hi pa, hoe is het met je? Ben je bang? Ben je verdrietig omdat je feestje niet doorgaat? (hij wilde een van zijn laatste verjaardagen vieren met een groot feest waar 80 mensen voor zijn uitgenodigd, en dat is afgelast). Zijn antwoord:

“Nee hoor, ik wacht maar af wat er komen gaat. Als ik doodga aan corona, dan is het mijn tijd en dan ben ik gelukkig dat ik zo oud ben geworden”.

Hij had de thuiszorg gebeld om te zeggen dat hij op dit moment geen pijn had, en als ze het te druk hadden, ze wel 1 keer per week bij hem langs konden komen in plaats van de gebruikelijke 2 keer.

“Gelukkig dat er nog iemand is die ook aan ons denkt”, had de dame van de thuiszorg gezegd.

Ik denk dat de grootste uitdaging op dit moment is dat we realistisch en menselijk blijven. Zowel wat betreft het ‘besmettingsgevaar’, en het (beperkte) effect dat de drastische maatregelen daarop zullen hebben, als de steun die wel elkaar in een spoedig totaal door de maatregelen ontwrichte samenleving zullen moeten geven.

Maatregelen - 2

Het effect van de maatregelen is in ieder geval sociale en maatschappelijke ontwrichting, en daaruit voortvloeiend is een economische crisis, zoals we dat ook zien in andere landen, bijna onontkoombaar.

Ik ben geen econoom, maar het lijkt me onvermijdelijk dat we regelrecht afstevenen op een grote recessie, die iedereen in zijn portemonnee zal voelen. De kosten die de bevolking zal moeten opbrengen voor de maatregelen van het ‘bestrijden’ van het virus, lopen in de miljoenen, en een groot aantal crisisuitkeringen kunnen gigantisch oplopen.

“Werktijdverkorting en WW-uitkering is voor ondernemers dé oplossing bij tijdelijke omzetdaling wegens het coronavirus. Ondernemers doen er verstandig aan daar niet te lang mee te wachten en dit – indien noodzakelijk – nu te regelen.”– Accountancy The Legal Company.36

Creatieve en spirituele mensen hebben het vaak moeilijk in grote bedrijven. Het zijn de mensen die hun eigen baas willen zijn of met een creatief idee geld willen verdienen. Hoeveel kleine bedrijfjes hebben een financiële buffer? Voor hoeveel mensen betekenen de maatregelen dat zij failliet gaan? ZZP’ers hoeven in ieder geval niet te rekenen op steun van de overheid, want zij hebben ‘er ook een beetje zelf voor gekozen.’

“De ongeveer een miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in Nederland hoeven niet te rekenen op extra financiële steun vanuit de overheid vanwege het coronavirus, zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken), zondag in televisieprogramma WNL op Zondag. “Het zal voor heel veel zzp’ers een teruggang in inkomsten betekenen. Daar hebben zij ook een beetje zelf voor gekozen”, zei Wiebes.” – Nu.nl37

De arrogante houding van Wiebes is gelukkig enigzins rechtgezet. Er komen maatregelen voor ZZP’ers.38 Maar dat zal waarschijnlijk nog steeds betekenen dat zij een flinke ader moeten laten wat betreft hun inkomsten? En wie zullen deze maatregelen financieren – en hoe groot wordt daarmee de druk op de rest van de werkende bevolking?

Maatregelen - 3

Elke epidemie heeft een natuurlijke curve. Op een gegeven moment is de epidemie over, ‘opgebrand’, voorbij. De zwakkeren overleven het niet. De sterkeren wel, en zij ontwikkelen een natuurlijke immuniteit waardoor ze de ziekte of niet meer krijgen, of – in het geval ze het wel weer krijgen – het lichaam er beter op voorbereid is.

Het klinkt misschien keihard, maar dit is de manier waarop moeder natuur het ras sterk houdt. De reden dat ik een groot vóórstander ben van de griep, is dat het de bevolking de kans geeft op een ‘reset’. De sterkeren krijgen de kans op een week rust, en daarna zijn ze weer ‘beter’. En wat de zwakkeren betreft is de vraag hoeveel van de geredde levens een paar maanden later overlijden aan hun hart, of andere onderliggende aandoening die ze al hadden. En hoe groot de prijs is die de sterkeren hiervoor moeten betalen…

Groepsimmuniteit

Over groepsimmuniteit het volgende. Op 16-03-20 spreekt premier Rutte de Nederlandse bevolking op de TV toe. Hij zegt onder meer:

“De realiteit is, dat het corona-virus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Wie het virus heeft gehad, is daarna meestal immuun. Net als vroeger met de mazelen. Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen. Dat is het principe.”39

Hij wordt direct door de WHO op de vingers getikt:

“Nederland moet er niet blind van uitgaan dat groepsimmuniteit ontstaat voor het Covid-19 virus. Daarvoor waarschuwt Wereldgezondheidsorganisatie. Het Nederlandse beleid om langzaam groepsimmuniteit op te bouwen, door het coronavirus zich als het ware langzaam te laten verspreiden, is volgens de WHO, de gezondheidspoot van de Verenigde Naties, onverstandig. Er is volgens experts van de organisatie nog geen bewijs dat die groepsimmuniteit bij dit virus ontstaat.”40

Waarom zou er géén immuniteit ontstaan bij het coronavirus? Tot op heden is dit de algemeen geaccepteerde theorie voor elke infectieziekte die onder de bevolking ‘circuleert’. Zouden de experts van de WHO daar niet eerst antwoord op moeten geven?

Op 18 maart zegt Jaap van Dissel, de directeur van het RIVM het volgende:

“Een overgrote meerderheid creëert immuniteit na het doorlopen van de ziekte. Zo ontstaat groepsimmuniteit. Die groep vormt als het ware een schild rondom onze kwetsbare burgers. En ingrijpende maatregelen kunnen dan wellicht in de toekomst ook wat worden teruggedraaid”41

Thierry Baudet heeft hier flinke kritiek op.

“We hebben grote zorgen over de strategie van het kabinet om het virus in te dammen. Dat betreft het begrip groepsimmuniteit.” Hij citeert Mark Rutte die zegt: “De realiteit is dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Dat is wat deskundigen ons vertellen. In afwachting van een vaccin kunnen we gecontroleerd groepsimmuniteit opbouwen.” Premier Rutte

De realiteit is waarschijnlijk dat een deel van de Nederlandse bevolking al besmet IS. De eerste besmetting met het Coronavirus in Nederland dateert van 28-02-20. Het kan bijna niet anders dan dat er al honderden duizenden mensen rondlopen die besmet zijn.43

Baudet citeert Jaap van Dissel die zegt:“De gedachte achter dit beleid is dat meer mensen het virus krijgen. We moeten alleen zorgen dat niet de meest kwetsbaren het krijgen. We willen het virus laten rondgaan onder mensen die er eigenlijk weinig last van hebben.” – Jaap van Dissel

Die aanpak vindt Baudet uiterst riskant. Hij baseert zich op ‘internationale instanties’ – de WHO is DE internationale instantie die politici het denken over ‘maatregelen’ voorkauwt. Het is ook een organisatie die uit is op een wereldwijd (verplicht) vaccinatiebeleid met een vaccinatiegraad van 95%. Een instantie die voornamelijk wordt gefinancierd door Bill Gates, de farmaceutische industrie, het Soros Instituut en grote banken. Een instantie die achter gesloten deuren toegeeft dat de ‘antivaxxers’ gelijk hebben, want het wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid van vaccins is totaal ontoereikend.

De mensen die nog geen kennis hebben genomen van de door ons ondertitelde HIGHWIRE, waarin de top van de wetenschappers, zélf, terwijl ze worden gefilmd toegeven dat de ‘antivaxxers’ misschien toch gelijk hebben, raad ik DRINGEND aan om deze aflevering te bekijken.

Wetenschappelijke top van de Wereldgezondheidsorganisatie bekent kleur – twijfels over vaccinveiligheid’

Het scenario van de pandemie waar we allemaal aan doodgaan hebben we al eerder gehoord: bij de Mexicaanse griep, ZIKA, Sars etc. Maar de – door de WHO aangestuurde – maatregelen lijken elke keer een stap verder te gaan. Hoe lang gaan ze duren? Een paar weken? Een paar maanden? Overleeft de wereld economie de maatregelen? Worden we straks gedwongen om verplichte vaccins te accepteren? Griepvaccins die overigens ten eerste nog bij geen enkel griepseizoen afdoende bleken te werken, en ten tweede niet bewezen veilig zijn?

Een snel toenemend deel van de bevolking wil dit niet!

De vragen die nog open liggen

-

Wat is de oorzaak, en wat is er aan de hand?

Er is zoveel nadruk op de maatregelen, dat een aantal belangrijke vragen over het hoofd worden gezien.
De blik is gericht op de toekomst en de nadruk op de maatregelen houdt ons allemaal in de ban, maar er zijn voor mij nog steeds twee onbeantwoorde vragen.

1. Wat is de oorzaak?
2. Wat is er aan de hand?

 

1. Wat is de oorzaak van deze pandemie?

We hebben nog geen antwoord op de volgende vraag. Wordt deze pandemie door een natuurlijk virus veroorzaakt, of door een virus dat in een laboratorium is gecreëerd? Het is in feite de eerste vraag waar de overheid antwoord op zou moeten kunnen geven, maar zover ik weet wordt het niet eens onderzocht.

Ik kan me voorstellen dat politici geen risico willen nemen en daarom overgaan tot nog strengere maatregelen, maar dat betekent nog steeds niet dat deze vraag over het hoofd gezien mag worden. Gelukkig is de bevolking – niet de politiek – op grote schaal bezig met onderzoek.

2. Wat is er aan de hand?

De paniek is zo groot, en de maatregelen zijn zo heftig dat ik – en met mij vele mensen – op hun klompen aanvoelen dat er ‘meer’ aan de hand is, maar wat? Afgezien van de angst voor lab-virussen, zijn vele ouders bang dat deze crisis aangegrepen zal worden als excuus voor een opdoemende verplichting om de ‘door de WHO aanbevolen vaccinatiegraad van 95% te behalen.

DE vaccinatiegraad

22 jaar geleden hebben mijn man en ik besloten om onze kinderen niet te laten vaccineren. In die tijd waren de mensen die niet vaccineerden zo zeldzaam als een speld in een hooiberg. De vaccinatiegraad was toen 92-94%. Nu zijn de mensen die niet vaccineren zeer talrijk. De vaccinatiegraad is officieel nog steeds 92%.44

Iedereen die in deze tijd op zoek gaat naar de waarheid – en nogmaals, dat zijn er velen – zal kunnen beamen dat je dan veel leugens tegenkomt. De voorlichting die we krijgen over vaccineren vormt daarop geen uitzondering. Ik ben ervan overtuigd dat de vaccinatiegraad (wereldwijd) nog steeds daalt, wat de officiële berichtgeving hierover ook zegt. En de reden is dat vaccins zeer ernstige bijwerkingen kunnen hebben, hoezeer dat ook wordt ontkend door de gevestigde orde.

Tegen een kind dat niet meer in sinterklaas gelooft kun je honderd keer zeggen dat hij echt bestaat, maar het kind weet heus wel dat het niet zo is. Voor miljoenen mensen wereldwijd is de zeepbel uit elkaar gespat. Ze beseffen dat ze aan alle kanten voorgelogen worden met cijfers en wetenschap die niet kloppen. Deze mensen gaan echt niet weer geloven dat (nieuwe) vaccins veilig zijn.

Recentelijk is naar buiten gekomen dat de wetenschappelijke top van de WHO zelf twijfels heeft over de veiligheid van vaccinatieprogramma’s. Iedereen die deze aflevering van de HIGHWIRE nog niet heeft gezien raad ik aan om hem te bekijken.

‘Wetenschappelijke top van de Wereldgezondheidsorganisatie bekent kleur – twijfels over vaccinveiligheid’

Wat als het geen natuurlijk virus is?

Iedereen die daar uitspraken over doet wordt krijgt naast het stigma ‘anti-vaxxer’ een tweede stigma en dat is ‘complotdenker’.

Het medische kartel zit sterk in het zadel.

Ik beveel u van harte de volgende documentaire aan:

(Nederlandse ondertiteling rechts onder met tandwieltje aanzetten)

Zijn er maatregelen die politici verzuimen om te nemen?

We hebben wat mij betreft genoeg problemen die door de mensheid zijn veroorzaakt, dat het mij verbaasd dat we zo hard vechten tegen virussen waar we eigenlijk nog niets vanaf weten. De problemen waar onze politici zich niet druk om schijnen te maken zijn zo groot aan het worden dat de mensheid eraan ten onder aan gaat als we zo doorgaan. Zaken als milieuvervuiling, 5G, het manipuleren van virussen om ze te gebruiken als bio-wapens etc. zijn naar mijn idee veel grotere bedreigingen voor de mensheid dan een natuurlijk virus.
Het probleem is dat bovenstaande zaken vaak niet als probleem worden waargenomen door de massa omdat zij er onvoldoende of helemaal niet over geïnformeerd zijn. De media zijn selectief en bevooroordeeld, en niet iedereen wil de moeite nemen om maandenlang te zoeken op het internet om zich een beeld te vormen van de werkelijkheid, en vervolgens tot ‘antivaxxer’ of ‘complotdenker’ te worden omgedoopt. En niet te vergeten als zodanig worden weggezet door hun vrienden of familie.

Is er op grote schaal sprake van belangenverstrengelingen?

Zolang de hele gevestigde orde blindelings achter de WHO aanloopt hebben we een probleem, want de WHO is géén integere organisatie. Niet alleen de overheid, maar ook andere instanties, die de burger zouden moeten beschermen tegen het bedrijfsleven, worden in grote mate gefinancierd en beïnvloed door multinationals.

Faalt de overheid om ons te beschermen tegen het bedrijfsleven?

Het Europese Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) worden bijvoorbeeld grotendeels gefinancierd door de farmaceutische industrie. Deze instanties hebben de taak om de goedkeuring te verlenen om een vaccin op de markt te mogen brengen, en daarna de ‘veiligheid te bewaken’. Deze instanties zou NOOIT gefinancierd mogen worden door de industrie, want dan kom je terecht in financiële belangenverstrengelingen.

Meer informatie op de pagina’s:

Moet Bill Gates gearresteerd worden?

Wat weten we over Bill Gates, de oprichter van software-bedrijf Microsoft en de rijkste man op aarde? Zijn naam duikt overal op als het gaat over vaccins, behalve in de reguliere media.

Op 18-10-19, zes weken voordat de pandemie uitbrak werd het ‘Event 201’ georganiseerd door het ‘Johns Hopkins Center for Health Security’ in samenwerking met het World Economic Forum en de Bill &Melinda Gates Foundation, die het Event 201 financierden. Het was een oefening om ons voor te bereiden op een pandemie. Huh?

Het bedrijf Pirbright heeft een patent op het Coronavirus, en de Bill & Melinda Gates Foundation is een van de grootste aandeelhouders van Pirbright.46,47

Afgezien van het feit dat hij aandeelhouder is, zouden hier de alarmbellen roodgloeiend af moeten gaan, want natuurlijke producten worden niet gepatenteerd. Bill Gates is verder in verband gebracht met talloze vaccin-schandalalen, waaronder het zonder toestemming van de betrokkenen experimenteren met vaccins op kinderen in derdewereldlanden. Bill Gates is na de VS de grootste donateur van de WHO. En Bill Gates heeft verklaard dat in 10 jaar tijd elk kind ter wereld gevaccineerd zou moeten zijn, en daarvoor het ‘Global Vaccine Action Plan’ ontwikkeld. De op Europa toegespitste versie van dit plan is het European Vaccine Action Plan, dat zonder enige media-aandacht door alle Europese lidstaten van de WHO is aangenomen. Meer informatie: ‘GVAP=EVAP=NL’ en ‘Timeline EVAP Nederland’ en ‘Bill Gates’. Hij heeft de twijfelachtige eer dat er een speciale ‘Bill Gates’ pagina is op de website van de stichting Vaccinvrij.

De bron van de berichten over de pandemie die de media op volgen, en de maatregelen die de politici opvolgen is de grotendeels door Bill Gates gefinancierde Wereldgezondheidsorganisatie.

De WHO is géén integere organisatie!

Om te beginnen houdt de Wereldgezondheidsorganisatie zich niet bezig met gezondheid. Het is een logge, bureaucratische organisatie die zich voornamelijk bezighoudt met het bijhouden van cijfers en het bestrijden van infectieziektes, waar wereldwijd jaarlijks miljarden dollars winst op worden gemaakt. Waarom zet de WHO zich niet in voor schone lucht, schoon drinkwater, volwaardige voeding en alles wat nodig is voor gezondheid voor de hele wereldbevolking? Ligt het niet voor de hand dat dit te maken heeft met de donateurs van de WHO die er kennelijk geen moeite mee hebben om deze organisatie voor hun karretje te spannen?

De stichting Vaccinvrij heeft hier in vijf artikelen aandacht aan besteed. Voor zover u er nog geen kennis van heeft genomen neem deze informatie tot u en zorg ervoor dat het andere mensen bereikt. Zie linken onder de pagina: ‘Internationale Politiek’ internationale politiek. En de pagina ‘Nationale Politiek’, die overigens nog zal worden uitgebreid.

In dit artikel wil ik wat betreft de WHO nog een keer nadrukkelijk benoemen dat de agenda van de WHO een wereldwijd (verplicht) vaccinatiebeleid is. En het creëren van angst voor een infectieziekte zal zeker ‘meewerken’ om deze agenda ten uitvoer te brengen.

Toekomstige maatregelen

Waar gaan de maatregelen in de (nabije) toekomst naartoe?
1. Versterken van de maatregelen?
2. Gehaast vaccineren?
3. Verplicht vaccineren?

Lees verder op Vaccinvrij

Mijn grootste wens is dat dit artikel niet alleen vaccin-kritische ouders bereikt, maar ook (consultatiebureau)-artsen, leidsters van kinderdagverblijven, politici en journalisten etc. Of dit schrijven voldoende mensen gaat bereiken om verschil te maken hangt af van het aantal mensen dat bereid is om dit artikel te verspreiden.

Bent u daar één van?

door Door Frankema

Bron: Vaccinvrij


Geplaatst door Door Frankema

Door Frankema

 

Door Frankema; woonachtig te Amsterdam, getrouwd en moeder van twee dochters - werkte eerst als fysiotherapeute in de reguliere gezondheidszorg en combineerde later natuurgeneeskunde en de verschillende vormen van alternatieve psychotherapie in haar privé-praktijk in Amsterdam...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Door FrankemaLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik heb altijd geweten dat ik voorbestemd was voor iets groots.

Oprah Winfrey, Amerikaans televisiepresentatriceBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.