Amerikaanse overheid verliest het vaccindebat

Highwire

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:3341
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Vaccinvrij

Gekoppelde categorieen
(Verborgen) nieuws, Gezondheid, Amerika, Vaccinaties

(St. Vaccinvrij) We zijn blij om een nieuwe aflevering van HIGHWIRE aan te kondigen! Deze keer heeft Del Bigtree het over de Amerikaanse overheid en die het debat over veiligheid verliest. De Stichting Vaccinvrij is bezig met het middels een WOB-verzoek opvragen van de wetenschappelijke studies die aan moeten tonen dat vaccineren veilig is. In Amerika is men hier al een stap verder mee. Deze studies kunnen niet overlegd worden. Del Bigtree spreekt over deze spannende juridische ontwikkeling in de onderstaande aflevering van HIGHWIRE

Achtergrond informatie

In Amerika is de ‘vaccine awareness movement’- bewustwording van de schaduwkanten van vaccineren – al een stap verder dan in Nederland. HHS staat voor Department of Human Health Services; vergelijkbaar met ministerie van VWS in USA. HHS ontving een brief van voorvechter voor betere informatie over vaccins Del Bigtree die volgens Robert F. Kennedy zowel een ‘briljante samenvatting is van de wetenschap die vraagtekens plaatst bij de veiligheid van aluminium hulpstoffen als een uiteenzetting van de corruptie die kenmerkend is voor klinische vaccinonderzoeken van HHS.’

Robert F. Kennedy is telg uit het bekende Kennedy-geslacht, advocaat en oprichter van Children’s Health Defence (CHD) in USA. Del Bigtree is producer van de omstreden film Vaxxed en oprichter van Informed Consent Action Network (ICAN) in USA.

Zowel CHD als ICAN zijn zeer actief in de ‘vaccine risk awareness movement’, een beweging die ouders informeert over de risico’s van vaccins. Del Bigtree schreef een brief aan de Amerikaanse overheid (HHS) over de tekortkomingen van de studies die de veiligheid van vaccins moeten aantonen.

Dit is een mondiaal probleem. Overheden blijken niet in staat bezorgde burgers gerust te stellen met wetenschappelijk bewijs van veiligheid, noch bereid volledige en gespecificeerde cijfers op een overzichtelijke manier aan te bieden. En dat geeft te denken.

In het onderstaande commentaar, dat is geschreven door Robert F. Kennedy, staan de linken van zowel de brief van Del Bigtree, als het antwoord erop van HHS.

De HHS faalt volledig om de juiste wetenschappelijke studies uit te voeren die nodig zijn om de veiligheid van vaccins aan te tonen

R. F. Kennedy: ‘Hartelijk dank aan onze parter-organisatie ICAN, voor het schrijven van deze uitgebreide brief aan het ministerie van Volksgezondheid (HHS) op 31 december 2018. De brief is een briljante samenvatting van de wetenschap die vraagtekens plaatst bij de veiligheid van aluminiumhulpstoffen, en tevens een uiteenzetting van de corruptie die kenmerkend is voor klinische vaccinonderzoeken van HHS.

Zorg dat u bijlage A niet over het hoofd ziet: vragen met betrekking tot vaccinveiligheid en B: bijwerkingen na licenties.’

Over de reactie van HHS op deze brief verklaart Del Bigtree: ‘Gezien de grote verantwoordelijkheid van HHS, is het zeer verontrustend dat het antwoord HHS weinig meer inhoudt dan algemeenheden, waarvan de meeste niet bestand zijn tegen fundamentele controle. De antwoorden van HHS zijn zelfs vaak in tegenspraak met haar eigen bronmateriaal. Alleen als de wetenschap de veiligheid van vaccins ondersteunt, of de tekortkomingen in deze wetenschap erkent, kan HHS het vertrouwen van Amerikanen in het vermogen om vaccins objectief te beoordelen en te verbeteren herstellen.’

Oktober 2017 ICAN brief aan HHS.
HHS staat voor Department of Human Health Services; vergelijkbaar met ministerie van VWS in USA.

Kort overzicht van de inhoud

 • 00:00:52 Anti-vaxxers in de Amerikaanse media
 • 00:04:06 Brief over vaccinveiligheid van ICAN aan de HHS (Amerikaanse ministerie van volksgezondheid)
 • 00:08:57 Vaccinveiligheid in de Amerikaanse media
 • 00:10:46 Antwoord van de HHS op de brief van ICAN over vaccinveiligheid
 • 00:26:53 Overzicht van vaccins in de VS en of ze zijn getest met een inerte placebo
 • 00:36:40 Placebo piramideschema van vaccins; wat kreeg de controlegroep ingespoten?
 • 00:41:21 Plotkin over vaccins: de noodzaak van een inerte placebo en hoe zit het met vaccins en autisme?
 • 00:56:46 Interview met Dr. Larry Palevsky over hoe je omgaat met een ziek kind. Wat doe je bij koorts? Hoe bepaal je of je naar het ziekenhuis moet of niet? Over eigen verantwoordelijkheid en eigen wijsheid, over zelf nadenken en kritisch durven zijn.
 • 01:11:13 Van klinische geneeskunde naar protocollen.
 • 01:26:50 Website van Larry Palevsky met checklist om te bepalen of je kind naar het ziekenhuis moet of niet.
 • 01:30:14 Homeopathie onder vuur in de VS. Interview met Paola Brown.

Bron: Vaccinvrij


Geplaatst door Door Frankema

Door Frankema

 

Door Frankema; woonachtig te Amsterdam, getrouwd en moeder van twee dochters - werkte eerst als fysiotherapeute in de reguliere gezondheidszorg en combineerde later natuurgeneeskunde en de verschillende vormen van alternatieve psychotherapie in haar privé-praktijk in Amsterdam...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Door FrankemaLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Niet op elk doofpotje past een dekseltje.

LoesjeBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.