In gesprek met Maurits Prins over Het bedrog van Rome

Maurtis Prins Het bedrog van Rome

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:11774
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
Earth Matters TV, Interviews

(Earth Matters) Maurits Prins schreef Het bedrog van Rome, een historisch-wetenschappelijk en filosofisch onderzoeksrapport over de onverwachte oorsprong van het katholicisme en het christendom. In februari begint hij zijn lezingenserie in Groningen.

Arjan Bos sprak hem over zijn functies binnen het katholicisme in zijn huidige en vorige levens, de combinatie van wetenschappelijk onderzoek en helderzien die in dit boek is verweven, satanische rituelen en symboliek in het verleden en heden, de bemoeienissen van het kerkelijke instituut met geld, macht en oorlog en natuurlijk zijn persoonlijke motivatie om dit boek te schrijven.

In Maurtis Prins ontmoeten we een erudiete man die inmiddels de respectabele leeftijd van tachtig jaar heeft bereikt. We mogen Frontier Publishing wederom dankbaar zijn voor het faciliteren van deze coming out door het publiceren van deze parel.

Uitgever Frontier over Het bedrog van Rome
'Alle wegen leiden naar Rome’, zo gaat een oude gezegde, waarschijnlijk omdat deze stad vele eeuwen lang als centrum fungeerde van het politieke, religieuze en filosofische beleven. Want hoe je het ook wendt of keert, waar je ook ging of gaat in je onderzoeken, je gedachten of in het ‘vleesch’, altijd weer werd en wordt je de geestelijke en wereldlijke macht gewaar van een stad die staat aan de bakermat van een religieus systeem dat onze wereld heeft gevormd en dat al eeuwen lang fungeert als een ‘mannenclub van macht’, roerend met scherp geklauwde vingers in de pap van menig regering, van menig universiteit en onderzoeksinstelling en zelfs van menig militair apparaat.

Waar alles onderhevig lijkt te zijn aan universele wetten van afwisseling van groei en verval, duidelijk zichtbaar in de opkomst en ondergang van om het even welk keizerrijk dan ook, daar lijkt ook de ‘Heilige Stoel’ niet meer helemaal waterpas te staan, noch aardschok bestendig. We leven in een tijd waarin volop getornd word aan oude waarheden en zelfs de meest alom gerespecteerde instituten veel geld en moeite kwijt zijn met futiele pogingen om de steeds duidelijker zichtbare scheuren in hun fundamenten op te lappen. De Kerk van Rome ontsnapt niet aan de seizoenen van de wereld; ze lijkt duidelijk te zijn aangeland in haar herfst en kampt met immer groeiende aantallen ‘afvalligen’.

Dit bijzondere boek is geschreven door zo een afvallige, een man die van jongs af aan een intense en intieme verbinding heeft gehad met alle dogma’s, leerstellingen, doelstellingen en zelfs seksuele abberaties die dit overjarige instituut kenschetsen. Een man die tijdens zijn leven én in zijn vórige levens herhaalde malen belangrijke functies in dit religieuze machtsbolwerk heeft vervuld en van dichtbij heeft meegemaakt hoe ‘de vork in de steel zit’.

Middels zijn talenten voor doortastend wetenschappelijk onderzoek schets de auteur zijn persoonlijke zoektocht naar de waarheid achter de façades en onthult hij de ware oorsprong en bestaansredenen van het katholicisme dat zo lang zijn eigen leven heeft gevormd en vervormd.

Een indringend relaas, geschreven in begrijpelijke taal, dat menig heilig huisje omver haalt maar ook wijst op de vele goede en mooie dingen die tot stand zijn gebracht door talloze hardwerkende en goed bedoelende christenen met het hart op de juiste plaats.


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Mental expansion comes from the inspiration we give each other.

Yogi tea bagBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.