De kracht waarmee wij in verbinding staan, stroomt altijd binnen op het moment dat wij onze grootsheid durven te voelen

Still from video

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:10511
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
Earth Matters TV, Crowd Power, Bewustzijn, Meditatie, Inspiratie

Hieronder tref je de video en het transcript aan van de tweede bekrachtiging in de uitzending van 16 juni 2016 van Crowd Power 15 op Earth Matters TV met Martijn van Staveren en Arjan Bos. Heel veel dank gaat weer uit naar Mareijke Giglio die het transcript verzorgd heeft.

Arjan: En oefeningen om iets terug te halen? Wat bedoel je daarmee?

Martijn: Nou, dat je je verbindt met dat veld binnenin jezelf. Dus je gaat met je aandacht, en dat is eigenlijk ook wat ik altijd naar voren haal, dat het het potentieel is van de mens om ergens met aandacht naar toe te gaan vanuit het grotere veld van wie je bent, dan ga je naar binnen toe en dan richt je jezelf daar op en dan krijg je verbinding met dat veld waardoor de informatie in jezelf op gang komt. Zullen we dat eens doen in een bekrachtiging, kijken wat we daarmee kunnen bereiken?

Arjan: Ja.

Martijn: Realiseer je dat je dit allemaal doet vanuit je eigen kracht. Er is niemand, die dat voor je kan doen, alleen jij. Je bent een autonoom en soeverein wezen, een wezen van kracht en liefde, die hier op de aarde aanwezig is en een geboorte heeft meegemaakt, althans de ervaring heeft van een geboorte, en dat we op dit moment hier aanwezig zijn op basis van onze eigen keuzes, op basis van ons eigen besluit en dat het jouw moment is om je daar mee te verbinden.

Dus doe lekker je ogen dicht. Ontspan goed op de plek waar je zit of ligt. Maak goed contact met je lichaam, haal je aandacht uit je omgeving weg. Alles wat buiten je lichaam is, is op dit moment niet belangrijk. Alle zintuiglijke waarnemingen mogen op dit moment gewoon geparkeerd worden. Dus je gaat met je aandacht van buiten naar binnen in je hoofd. Bewust naar je hoofd. Als je eventjes kort scheel kijkt, heel kort, en je laat je ogen ontspannen, als je dat een paar keer doet voel je ook heel bewust, dat je in het centrum van je hoofd aanwezig bent. En dat is heel belangrijk. En je haalt even rustig en diep adem tot zover mogelijk onderin je buik en met de uitademing realiseer je je, dat je helemaal ontspant. Elk spiertje in je lichaam ontspant.

Je gaat vanuit je hoofd aanwezig met aandacht naar je schedel bovenaan, waar je fontanellen lopen. Je kunt met je aandacht, je voorstelling, de plek voelen bovenop je schedel. Blijf in je lichaam aanwezig. Je lichaam is de sleutel, is de poort van het scheppingsbewustzijn.

Van je schedel ga je met je aandacht naar je voeten en je ervaart ook je voetzolen. Heel bewust komt dat binnen.

Tussen je voetzolen en tussen je hoofd, je schedel, daar tussenin zit je fysieke lichaam. En het fysieke lichaam tussen je schedel en je voetzolen is jouw wagentje, waar je op dit moment in aanwezig bent met je bewustzijnsveld van kracht en liefde, vervlochten tussen de moleculen door, dus de intermoleculaire ruimte, helemaal van boven naar beneden. Wat is het bijzonder om dat te ervaren.

Wees je bewust dat je fysieke aanwezigheid en jouw wezenlijke aanwezigheid in jouw lichaam dat dat 2 verschillende velden zijn. Zijn 2 verschillende velden. Een biologisch, neurologisch veld, je lichaam, en je energetische, wezenlijke veld en dat is wie jij in essentie bent.

En terwijl je hier met aandacht in je lichaam aanwezig bent, ga je met je aandacht nu naar beneden naar je hart en net zoals aan het begin van deze uitzending mag je, als je dat prettig vindt, je hand op de plek leggen van je biologische hart.

Wees je bewust van je hand aan de onderkant en de plaats waar deze onderkant van je hand je lichaam raakt waar je hart zit.

Dus je gaat met aandacht en focus de plek voelen waar jouw hand jouw lichaam raakt.

En dit is de plek, de biologische plek waar jouw wezen van top tot teen toegang heeft tot je fysieke lichaam. Dit is de sleutel. Het slot waar jij met aandacht aanwezig, contact kunt maken met het metaversum, de oorspronkelijk vrije zone van de vrijheid van alle wezens en dat ga je nu doen, op jouw manier.

Ik spreek het uit met de kracht van woorden, zodat het hologram van kracht en liefde in beweging komt. “Ik ben hier, vandaag 16 juni 2016, aanwezig op planeet aarde als representant van de “force of life”, het krachtveld van het leven. Het veld waar alle levende wezens, alle levende wezens in elk bewustzijn en elk universum mee in verbinding staan, om daarmee contact te maken hier, nu En als ‘galactic being’ geef ik de instructie vanuit kracht, aanwezig in dit lichaam, met aandacht bij mijn hart, aan de ‘force’ waar ik representant van ben, om binnen te komen stromen in mijn lichaam”.

Je ademt daarbij rustig diep in en uit. En in dit moment besef je, dat je met een krachtveld, het grootste krachtveld van liefde, een verbinding hebt gelegd, niet vanuit je persoonlijkheid maar vanuit je wezen. En het is de moeite waard om dit te doen.

En dit veld ‘the force of life’ is het krachtveld van interactie en communicatie met elk levend wezen, verbonden met de schepping, waar dan ook.

En ik ben hier aanwezig als representant van de ‘force of life’ in dit universum om de kracht van liefde aanwezig te laten zijn met het potentieel van mijn aandacht en voorstelling en als galactisch wezen de opdracht te geven, dit vanuit liefde in elke cel van mijn fysieke lichaam te ervaren, van mijn kruin tot aan mijn voetzolen, elke cel van mijn lichaam voor te stellen met de ‘force of life’ en vertegenwoordiger te zijn vanuit mijn eigen kracht en mijn eigen vermogen van deze kracht naar alles en iedereen, die ik ontmoet in dit leven. Zowel van deze aarde als wezens van andere dimensies en andere planeten.

En in het moment realiseer jij je hoe ongelooflijk er gewacht wordt, dat jij namens je wezen via de ‘force of life communiceert via dit veld in je hart naar andere beschavingen, die de aarde bezoeken en die heel goed zien, dat de mens op deze planeet vergeten is, dat ze een onderdeel is van de ‘force of life’.

Ga met de aandacht naar je hart en stel je in dit moment voor, dat je de aarde voor je ziet, zo’n 2 meter groot, planeet aarde, een levende bibliotheek, met een prachtige natuur en alle dieren en dat er op deze aarde miljarden mensen leven en dat er een deeltje van deze mensen zich bewust aan het worden zijn, dat ze hier niet aan het ontdekken zijn van welke wereld ze komen, welke planeet, maar juist, dat de mensen aan het ontdekken zijn, dat ze een drager zijn van de ‘force of life uit een ander universum en dat deze mensen verspreid zijn over de hele planeet, op elke locatie, en dat deze mensen met elkaar in verbinding staan via de ‘force of life’ en dat jij daar één van bent, hier op de plaats waar jij op dit moment aanwezig bent.

En je spreekt vanuit het veld van de kracht van creatie: “Ik ben hier op aarde, namens de kracht van liefde, namens het heelheids/bewustzijnswezen waar ik representant en drager van ben in ruimte en tijd. En ik ben hier gekomen om deze kracht van liefde uit te dragen. Ik ben hier gekomen om mijn medemens te inspireren deze kracht bij zichzelf en in zichzelf terug te vinden om de kronieken van het oorspronkelijk bewustzijn van de mens in ere te herstellen, waarbij geloof mag worden ontslagen uit het bewustzijn van de mens op neurologisch gebied. Waarbij de individuele kracht van het wezen in het lichaam er toe doet, gekoppeld aan het gigantisch grote veld van creatie.”

Je ziet de aarde voor je, 2 meter groot, en de aarde draait. En je ziet met je voorstellingsvermogen, terwijl de aarde draait, ongelooflijk veel lichtstipjes rondom de aarde, mensen in verbinding met de ‘force of life’ zich bewust van deze kracht in zichzelf en op dit moment zie jij, terwijl de aarde draait, waar jij op dit moment aanwezig bent op de aarde, waar het ook is. Zoem maar in naar het land, waar jij op dit moment aanwezig bent. En zie dat land dichterbij komen en je gaat, als er wolken zijn, met je hoofd en gedachte door de wolken heen, je ziet de plaats locatie waar je bent, je ziet jezelf zitten of liggen, kom dichterbij jezelf, je ziet jezelf met je hand op je hart. Je kijkt naar die hand en naar je hart, en je weet dat jij in verbinding bent met de ‘force of life’.

Je gaat met de aandacht nu in je lichaam bij jezelf, waar je nu zit, en je realiseert je terdege dat de kronieken van het menszijn vertegenwoordigd worden door jouzelf, dat de vermogens van de oorspronkelijke mens aanwezig zijn in dit lichaam, doordat jij in dit lichaam aanwezig bent.

Je realiseert je, dat de wezens die de aarde bezoeken heel goed naar jouw wezen kijken en vanuit de verbinding met de ‘force of life’ geen verbinding zullen plegen, niet geestelijk, niet fysiek, op geen enkele wijze, juist dat zij jou observeren vanuit liefde en stilte totdat jij je gaat realiseren, dat jij net als zij vertegenwoordiger bent van deze kracht. Gelijkwaardigheid dient eerst te geschieden voordat er contact is. Ook fysiek contact.

Je gaat met je aandacht door je hele lichaam heen, je voelt je hart, je benen en je voeten, je voelt je buik, je voelt je keel, je hoofd, aanwezig in je hoofd, met de aanwezigheid van het krachtveld van jouw vermogen in jouw hoofd. Met je ogen dicht ervaar je nu, dat het krachtveld voortdurend aanwezig is in je lichaam en dat je dit krachtveld ook heel erg aanwezig laat zijn in je brein en je centrale zenuwstelsel. Jij bent de kracht. You are the force. Jij bent dat galactische mens, dat hier aanwezig is. Jij mag het doen. Wees trots op jezelf. Het is je gelukt, je bent hier. Ook als je vaak ontmoediging kent, weet dat de kracht waar wij mee in verbinding staan, altijd binnenstroomt op het moment dat jij je grootsheid durft te voelen.

En dan doe je lekker je ogen weer open.

Bron: Earth Matters | Bob Kukler van Gewoon Spiritualiteit voor het separaat uploaden van deze bekrachtigingGeplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik bid niet omdat ik God niet wil vervelen.

Orson Welles, Amerikaans acteur en auteurBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.