Droommanipulaties | Nu ook met Duitse vertaling

dream-landscape

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:7977
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Gewoon-spiritualiteit.nl

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, Buitenaards, Earth Matters TV, Buitenaards Contact

(Gewoon-spiritualiteit | Bob Kukler) Veel van de boodschappen van Martijn van Staveren resoneren bij mij sterk. Ook de uitzending van Earth Matters - Crowd Power op 15 januari 2016 met Arjan Bos en Martijn van Staveren. Het gedeelte over dromen en droommanipulatie raakte mij in het bijzonder en ik heb besloten om dat als transcript uit te werken.

De sleutel om een droommanipulatie te herkennen en je ervan te bevrijden -net als alle andere invoegingen- loopt via de eigen hartsverbinding in je gevoelsbewustzijn.

Nu ook met duitse ondertiteling! Daaronder vind je de link naar de gehele uitzending en de transcripts.

Arjan
We hebben ook een heel aantal vragen over dromen binnengekregen en ook over droommanipulaties. Misschien kun je daar eerst iets over zeggen: wat is een droom?

Martijn
Ken jij dat droommanipulaties? Heb je daar zelf wel eens iets over meegemaakt?

Arjan
Ik weet niet wat gemanipuleerd wordt en wat niet.

Martijn
Maar ken jij überhaupt… heb jij wel eens een droom gehad die zo veel anders was qua gevoel, dat als je uit die droom komt, dat je het gevoel van die droom nog steeds in je droeg?

Arjan
Ja zeker, ja. Ik heb hele intense dromen gehad. En… niet heel vaak, maar wel… van alles. Het is een heel scala aan dromen. Ik heb zelfs een tijdje geprobeerd lucide te dromen. Dat ik mezelf inprent van: nou, als ik ga slapen, dan ga ik lekker slapen maar ga ik ook dromen. En als ik droom, dan ben ik bewust dat ik droom. En als ik wakker word, dan weet ik mijn dromen nog. En als ik dat een tijd bewust doe, dan gaat het ook best wel.
Dus dat, maar ook gewoon huis- tuin- en keukendromen. Of voorspellende dromen, of heel indringende dromen. Ik heb dromen gehad waarbij ik gewoon moe was alsof ik echt een marathon heb gelopen. En dan ook echt letterlijk fysiek. Normaal als ik hier naar Haren fiets, fiets ik meestal iedereen voorbij.

Martijn
Oh ja?

Arjan
Ja, meestal wel. Dan heb ik er zin in en dan ga ik lekker hard. Maar na zo’n droom kom ik geen stap vooruit. Dus dat gebeurt ook.

Martijn
Dan ben je afgemat. Kijk, ik breng ook altijd de wetenschap erbij in beeld, omdat het een kruisbestuiving is tussen wetenschap en andere wetenschappen die niet ‘wetenschap’ genoemd mogen worden. Laat ik het maar gewoon noemen: gevoelschap. Kennisschap van een oeroude tijd dat onze droom, onze staat van bewustzijn dus eigenlijk uit heel veel gradaties bestaat. Want een droom… Kijk we hebben ons onderbewustzijn, daar wordt vaak over gesproken. Jij als kind heb je bijvoorbeeld gezien dat je vader je moeder sloeg. Dat is niet erg, toen was hij nog maar drie jaar, dat weet hij niet meer. Maar dat is niet waar, want het onderbewustzijn heeft dat wel opgeslagen. Dus al die informatie is opgeslagen. En waar zit dat onderbewustzijn, kun je dat aanwijzen? Ik wil het meer brengen naar de hersengolfstaat. De verschillende hersengolfstaten van de mensheid: gamma, delta en al dat soort staten. En dan heb je de theta-frequentie van de hersenen. Al die frequenties, al die staten, die trillingen van hoe de hersenen reageren, zijn voortdurend in ons systeem aanwezig. En als je spreekt over dromen; je hebt een diepe droomstaat maar daar tussenin zit nog een fase, de theta-staat, de theta-hersengolfstaat. Dat is een hele diepe hypnotische, superontspannen bewustzijnsstaat. Dat is niet de meditatieve staat, maar die theta-staat, dat is de connector. Op het moment dat je daar met je bewustzijn in zit, dan kun je voordat je die droomstaat in gaat, je hele diepe droom, kun je in dat moment met je bewustzijn in een droomsituatie zelf de baas zijn.

Arjan
Is dat lucide dromen?

Martijn
Onder andere zijn dat lucide dromen. Het is zo dat alle dromen die wij beleven, die we vaak helemaal niet eens weten, helemaal niet eens altijd dromen zijn, maar dat het andere werkelijkheden zijn die we ervaren in een andere hersengolfstaat. En bij dromen is het mogelijk om zelf ook daadwerkelijk de initiator te zijn van die droom. Dat maak ik zelf heel vaak mee. En ik heb de laatste maanden heel veelvuldig – en dat is misschien wel leuk, er zijn vast meer mensen die dat hebben, want iets wat gebeurt is nooit bij één persoon natuurlijk; dat is een collectieve gebeurtenis – dat ik verschillende dromen tegelijkertijd droom, dwars door elkaar heen. Dus niet achter elkaar, maar door elkaar heen. Ik lig in mijn bed, ik weet dat ik in mijn bed lig. Ik ben met mijn bewustzijn in die dromen, in beide dromen tegelijkertijd. Vanuit een droom kijk ik ook in de andere droom. Dus niet zo (Martijn maakt een beweging met zijn handen van twee gescheiden zaken), maar dat loop door elkaar heen. En in die droom heb ik de volledige mogelijkheid om dat wat ik wil dromen om dat ook… dat is er dus direct.

Arjan
Is dat allemaal je eigen droom? Ik heb ook wel eens gehoord dat je in een ander zijn droom kunt zijn.

Martijn
Dat zijn dus de eigen dromen, want dat is de droomstaat in het theta-bewustzijnsstaat. Het theta-bewustzijnsstaat is de hersengolf van het creatievermogen, waarin je ook manifesteert. En dat is wezen onze oorspronkelijke hersenfrequentie. En in die hersenfrequentie, in die theta-modus, zit ook onze geheugenmodule waar in ons onderbewustzijn programma’s zijn ingebracht om, zodra wij uit die theta-modus gaan naar de staat waar we nu zitten, de programma’s die daar liggen, die onze manipulaties zijn, de realiteit in het hier en nu beïnvloeden. Alleen hebben we het niet in de gaten. Zo zijn er ook heel veel dromen die ook in die theta-frequentie afspelen, maar die gemanipuleerd worden door in die theta-geheugendatabank aangestuurd te worden door manipulaties. Veel dromen worden dus ook echt gebruikt door interdimensionale werkelijkheden om het menselijke bewustzijn voortdurend bij te sturen. Of om jou trauma op te doen in je droomstaat, zodat, als je weer uit die droom terugkeert, in je onderbewustzijn, in de geheugenmodule van die theta-modus, daar nieuwe programma’s liggen. Kijk we zijn zelf de scheppers, de creators van dat we het opslaan. Maar we slaan steeds bij de gratie van angst die informaties op. Dus dromen… het is nog veel complexer dan dit, maar je kunt rustig zeggen dat ‘droom’, de droomstaat, heel veel gebruikt wordt door, zoals wij dat noemen demonische wezens die überhaupt niet bestaan. Maar velden en wezens die andere intenties hebben die zich op basis van onze creatiekracht kunnen manifesteren, op basis van onze angsten en daardoor ervaren wij ze als demonisch. Maar ze hebben wel genoeg vermogen om onze dagelijkse realiteit te beïnvloeden en een droom te creëren die tegen ons gericht is.

Arjan
Is het sowieso een goed idee om lucide te dromen, omdat je dan erbij bent en jezelf iets in je onderbewuste kunt programmeren?

Martijn
Ja, dat kan. Kijk, alles staat of valt bij de informatie dat het zo zou kunnen zijn. Alles is toegankelijk, alles kun je doen, mits je maar weet wat je tegen zou kunnen komen. Dan kun je daar alert in zijn. Zolang je al deze informatie niet durft te onderzoeken, want je zegt: allemaal flauwekul, allemaal flauwekul. Ik ga alleen maar voor het licht en ik ben niet dualistisch ingesteld, ik ga alleen maar voor het licht. Want daar hebben we voor gekozen en oh jee goh, ik maak toch een keuze, ik ga alleen voor het licht en ik snijd daarmee het donker uit. Oh jee, ik ben daarmee toch een beetje dualistisch. Oh verrek, ik heb ook vergeten dat de mogelijkheid zou kunnen bestaan dat dat donkere stuk nog een onontgonnen gebied is. En dat het misschien nog wel veel lichter is dan dat ene kleine stukje dat er nu is. En dan kom ik misschien mijn daadwerkelijke kracht wel eens tegen. Dat is allemaal oude paradigma’s, zodat we vertalen naar informatie. En als je spreekt over lucide dromen en of het wel of niet wijs is om dat te doen. Alles is wijs; wij hoeven elkaar helemaal niets af te raden. Wij hoeven elkaar ook niets aan te raden. Voel maar eens gewoon wat je wilt ervaren, want er kan namelijk niets gebeuren. Het enige wat er zou kunnen gebeuren, is dat je geconfronteerd wordt met je eigen innerlijke angsten.

Arjan
Drie hiep hoera.

Martijn
Maar dan weet je wel dat ze er zijn.

Arjan
Een vraag uit de zaal.

Vrager in de zaal
Jullie hebben het over dromen. Wat nou, als je je dromen niet kunt herinneren? Als ik het over een heel jaar bekijk, dat ik me zo kan herinneren over één jaar, dan is 5 stuks al heel veel.

Arjan
Er wordt een vraag gesteld uit de zaal. Ik zal deze even herhalen. Als je je dromen niet kan herinneren? Hij zegt van: ik herinner me misschien vijf dromen per jaar.

Martijn
Ja, nou ja, dan betekent dat niet dat je niet gedroomd hebt. Maar het betekent dat datgene wat je meemaakt en droomt in die theta-bewustzijnsstaat opgeslagen wordt daar, dat dat niet toegankelijk is in de hersenfrequentie vanwaar je in het huidige nu functioneert. En dat daar tussenin een communicatie is die er niet is. En dat kan heel veel verschillende redenen en oorzaken hebben. Maar het betekent in ieder geval dat je… het betekent in ieder geval niet dat je niet droomt. Want ieder mens droomt en ieder mens droomt dat we dit allemaal doen. We zijn multidimensionale wezens; we zitten ook in allerlei andere parallelle realiteiten. En daar kunnen we ook niet bijkomen. En dat heeft dus te maken met de manipulatie. Want van oorsprong zijn we heelheidswezens en is alles toegankelijk. Dus ook onze dromen; wij kunnen overal in komen. Dat is een persoonlijk onderzoek van: wat gebeurt daar? Waarom kun je daar niet bij komen? En dat is wel een heel veel voorkomende situatie, dat mensen hun dromen niet weten, tot grote frustratie. Ik weet dat ik zelf een hele tijd lang heb gehad – even als reactie op wat je naar voren brengt – dat ik een hele tijd heb gehad, dan werd ik wakker en dan kon ik mijn dromen zo goed herinneren. Niet alleen her‘inneren’, maar ook dat ik het gevoel van die droom heel sterk ook nog voelde. Dat kent iedereen. Maar ik kwam dan in een bepaald moment, en dat is nu weer over, maar ik heb dat heel raar gevonden, van: jemig, in het moment dat ik wakker werd – ik moest heel goed mijn focus houden bij die droom, omdat die dromen ook heel mooi zijn – voelde ik die droom wegvloeien uit mijn bewustzijn. Langzaam werden die gevoelens vlakker. Ook de herinneringen, de stukjes werden steeds meer gefragmenteerd. Uiteindelijk blijven een paar fragmenten over; het gevoel was weg. En dan dacht ik: nog even snel opschrijven, hoor, want dit is zo mooi. En dan was het een pen pakken en dan was het gewoon weg. Dus dan was het er toch in mijn bewustzijn, maar ik kon het niet onthouden. Zo verklaar ik dat dan. Toen ben ik eens gaan kijken van in wat voor een soort gemoedstoestand ik ging slapen, ik ging ontspannen. Dus wat ik daarvoor deed, voordat ik ging slapen. Is het zo dat je direct televisie uitzet en in bed gaat? Is er die dag iets gebeurd? Draag je een bepaald spanningsveld in je systeem? Sta je onder stress? Of zijn er thema’s waar je mee bezig bent al een tijd waar je niet echt mee aan de slag gaat? Dat is heel eenvoudig gezegd, maar daar komen heel veel zaken om de hoek. Maar dat zorgt ervoor dat het brein referentiepunten meeneemt naar die andere hersengolfstaat. En daar heb ik uitvoerig onderzoek naar gedaan vanaf het moment dat ik een jaar of 18 was, dat ik daar echt mee ben begonnen. Omdat ik dat interessant vind en omdat ik mezelf ook als speelbal zie, voor mijzelf, om daar achter te komen wat het is. Wat niet wil zeggen dat dat zo is, maar wel doordat ik mij eigen ervaringen meemaak en dat ook wel redelijk kan vertalen in woorden waardoor er ook een beeld en gevoel bij jezelf naar boven kunnen komen, dat ik andere mensen kan inspireren om eens te kijken wat het is. Want hoe je het wendt of keert, alles wat er op deze planeet gebeurt in het menselijke bewustzijn – of het nu gemanipuleerd is of niet, of het op basis van een eigen vrije waarneming is of het is een invoeging of een mind-control – alles wat we ervaren heeft te maken met wat er nu in dit moment afspeelt. Niet morgen, niet gisteren, niet vorig jaar. Het zit hem in het nu. Dus al die herinneringen van wat we hebben meegemaakt, zit in onze database nu. Daar reproduceert zich eigenlijk alles voorturend opnieuw uit voort. En daar ligt dus ook de sleutel. Dank je wel voor je vraag. Ik heb er niet echt een antwoord op gegeven. De mensen die mij kennen, zullen heel erg hard lachen: Martijn geeft heel vaak geen antwoorden. En dat doe ik ook heel bewust, want ik kan in bijna alle gevallen geen antwoord geven, daarvoor heb je ook echt onderzoek nodig. Want anders ga je een scheef antwoord geven. Dus ik geef graag een reactie.

Arjan
De inheemse volken. Sommige inheemse volken, bijvoorbeeld de Aboriginals, die zeggen van: de droomstaat is eigenlijk de werkelijke realiteit en het dagbewustzijn dat wij ervaren dat is eigenlijk maar illusie. Zitten ze daar…?

Martijn
Zitten ze heel dicht bovenop. Ja, absoluut. Want de theta-bewustzijnsstaat, dus de theta-hersengolfstaat zorgt ervoor dat op het moment dat die hersenen een andere frequentie krijgen, heb je direct ook volledig potentiële toegang tot je potentieel van je creatievermogen. Dan ben rechtstreeks aangelijnd op het scheppingsveld met je bewustzijn. En in die staat scheppen en creëren wij normaal gesproken. En dat is onze oorspronkelijke taal en buitenaardse en multidimensionale beschavingen die de aarde altijd al bezocht hebben. Die ook uit dat scheppingsveld komen en zich niet bemoeien met de situatie van de mens, tenzij zij de mens inspireren om naar de persoonlijke stukken te gaan kijken, want daar liggen de sleutels. Die mensen, die wezens komen ook uit dat scheppingsveld en lijnen in bij ons vanuit een theta-bewustzijnsstaat die bij hen ook aanwezig is.

Arjan
Okee en doen ze daar een speciaal iets? Een vraag die hier gesteld wordt op de sociale media: welke buitenaardsen zorgen voor voorspellende dromen?

Martijn
Geen. Die dromen komen voort uit ons metafysische bewustzijn, het grotere potentieel waar wij uit opgebouwd zijn. Dat grotere potentieel – je kunt het hogere bewustzijn noemen, je hogere ik, je hogere zelf – kijkt mee, detecteert. Alleen die verbinding is dus gemanipuleerd, waardoor die verbroken lijkt, ‘lijkt’. En vanuit dat grotere potentieel worden er bewustzijnsschillen, realiteiten, als het ware in het veld doorgegeven; die zijn dus eigenlijk voortdurend aanwezig. En op het moment dat wij gaan slapen en we gaan even door die theta-bewustzijnsstaat heen, dan filteren we dat dus eruit. En wij zien dat als een voorspelling, maar het is allemaal informatie die er al is in het hier en nu. Want wij zien het als een voorspelling voor morgen of overmorgen, maar we zouden ook het verleden kunnen voorspellen. Maar dan zeggen we dat was een droom over vroeger.

Arjan
Ja, de vorige levens. Ja, dat kan ook. Inderdaad, grappig.

Martijn
Wij denken heel lineair. Dat is een bijzondere uitdaging om dat niet te doen. En dan kom je dus echt op vertrouwen uit. Want vertrouwen is echt letterlijk de basis van alles wat is. Maar alles is er al; alles is in potentie aanwezig. Het is aan ons, kunnen wij dat ontvangen dat stuk potentieel dat er is. Het universum, het scheppingsveld heeft alles in huis. Het is alleen, kunnen wij het wel ontvangen. Maar hoe kun je dat ooit ontvangen als je helemaal niet weet dat er iets te ontvangen valt.

Arjan
Je zei: er kan niks gebeuren, hè?

Martijn
Nee, daar kan helemaal niks gebeuren.

Arjan
Maar we hebben het ook over droommanipulatie.

Martijn
Ja, massale feestjes kunnen er uitbreken.

Arjan
Maar de droommanipulaties die dan plaatsvinden. Kun je daar nog iets over zeggen?

Martijn
Ja, nou ja, de droommanipulaties… Wij kunnen dromen ervaren… Wij kunnen een droom herinneren, waardoor ons bewustzijn nu denkt dat het een droom is.

Arjan
Okee.

Martijn
En dat is geen droom; het is een mind-control. Het is een projectie, een holografische projectie, in het bewustzijn van de mens die daarin is gebracht en die herinner jij jezelf als een droom.

Arjan
Kun je ook nog herkennen dat je bijvoorbeeld denkt wat… mag je dat een insertie noemen zo’n droom?

Martijn
Dat kun je een insertie noemen. Deze werkelijkheid is dus ook een langdurige droom, waar wij met ons bewustzijn in gekoppeld lijken te zitten. Dit is dus een droomstaat. Dit is een redelijk mentale realiteit die ingevoegd is in onze theta-bewustzijnsstaat. En daarom, als wij weer terugkeren naar dat theta-bewustzijn… en dan merk je ook al bij meditaties; er zijn heel veel mensen die dat ook detecteren bij meditaties: dat er een moment is in de meditatie dat de meditatie ‘bam’ in een keer wordt verbroken, ‘baf’. En ze vliegen uit die meditatie weg. Of ze worden overgoten door angst. Of ze voelen allemaal krachten die niets meer te maken hebben met liefde en meditatie. En toch komt dat. En dat heeft te maken met dat je je afstemt in die theta-bewustzijnsvelden en daar liggen de insertielijnen in het neurologische circuit in feite. Daar worden de insertielijnen ingevoegd – dat zijn allemaal neuropakketjes, neurotransmitters – die worden in ons brein gestopt met een enorme hoeveelheid bits en bytes en het wordt omgezet in een werkelijkheid die vervolgens wordt ontrold in een andere bewustzijnsstaat, een andere hersengolfstaat. En dat is deze werkelijkheid. Dus… wat vroeg je ook weer?

ArjanDat ben ik zelf ook even kwijt. Maar hoe je kunt herkennen eigenlijk wat wel en wat niet een manipulatie is. Dat was eigenlijk de aanleiding van mijn vraag.

Martijn
Dat komt gewoon op je gevoelsbewustzijn af. Kijk, het draait hierom. Veel mensen willen niet onderzoeken. Want op het moment dat je onderzoekt, kan het zijn dat je jezelf tegenkomt op basis van je overtuigingen. En dan kan het zijn dat datgene wat jij als jouw realiteit ervaart – vrije wil, alles mag zo zijn zoals het is, en dat heeft een bepaalde reden: we hebben er zelf voor gekozen – dat dat dus niet zo is in het model waarin we nu zitten. Maar dat dat een gevolg is van een heel groot kosmische, galactische gebeurtenis die ervoor gezorgd heeft dat de situatie die we nu ervaren, wel ervaren wordt en dat die situatie niet door onszelf gecreëerd is en ook niet op vrije wil is geschapen. Dat die er ook niet is om de mens verder te evolueren, dat die er juist is om de mens te de-evolueren. En dat het menselijke vermogen wie wij zijn, ons potentieel om te onderzoeken, steeds weer de drive is om daar weer inzicht in te krijgen en er dus uit te komen. En de mensen die vaak heel diep spiritueel gegrond zijn zeggen dan: Nee Martijn, het is juist andersom, dat is ons leerproces. Nee, wij hebben er ons leerproces van gemaakt. Dit is een andere wijze; galactisch is dit ook de wijze waarop naar ons gekeken wordt. En als je vraagt: wat kun je daaraan doen? Het gaat eigenlijk hierom: hoe kun je het onderscheid maken? Je hebt in ieder geval informatie nodig dat er onderscheid te maken is. En op het moment dat je weet dat al die mogelijkheden die daar liggen dat dat zo zou kunnen zijn, en je onderzoekt dat en je gaat daar ook gevoelens bij krijgen, dan ga je dus herkennen op basis van het feit dat het er zou kunnen zijn. En ga je in die momenten herkennen wat manipulatie is, want dan weet je dat er iets te manipuleren is. En je gaat het herkennen op basis van je gevoelsbewustzijn. En dan voel je in de droom van dit heeft te maken met mijn hartsverbinding en dat andere is een insertie, wat dus wel in mij zit en het lijkt dus mijn eigen ervaring, maar ik voel het niet.

Arjan
In dat proces ontword je langzaam wie je niet bent?

Martijn
Ja precies. Dus wie ben ik niet? Mooie complementaire vraagstelling. Wie ben ik niet? Dan kan ik wel beginnen met een lijstje met wie ik allemaal niet ben. (Gelach van Martijn en Arjan). Heerlijk om te lachen over al die dingen. Want ja, het is eigenlijk helemaal geen zware kost. Het is gewoon… ja, pfff… Het is allemaal niet zo moeilijk als het lijkt. Deze planeet wordt geterroriseerd door het onvermogen van de mens om zichzelf onder de loep te durven nemen. Gekaderd in religies, gekaderd in allerlei processen, in allerlei aangeleerde modelletjes. Zelfs vanuit de spirituele wereld. Juist vanuit de spirituele wereld waar mensen allemaal houvast hebben gecreëerd om dat onvoorwaardelijke liefdesstuk in zichzelf te blijven kunnen produceren, maar zodra je buiten die kaders komt, denken de mensen: oh, ik heb niks meer om aan vast te houden. Dus waar heb ik me dan nog nodig om aan vast te houden. Ik kan alleen maar zeggen, mensen, het is één en al houvast wie we zijn. We hebben nog nooit ergens angst voor hoeven hebben. Dat is in feite de grote truc. De truc is dat er geen truc is. Maar dat de truc wordt geïnsinueerd en geproduceerd doordat wij denken dat het zo is, terwijl het helemaal niet zo is.

Arjan
Dan kunnen we wel een feestje gaan vieren.

Martijn
Ik zou bijna zeggen: zet de fles whisky maar neer. Wij gaan niet meer beginnen.

Bron: Gewoon-spiritualiteit

 


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Een mens is een mens omdat hij anderen als mensen ziet.

Desmond Tutu, Zuid-Afrikaans domineeBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.