Drinkwaterbedrijf Vitens bezorgd over schaliegaswinning

Gas flame burning

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:20333
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Schaliegasvrij

Gekoppelde categorieen
(Verborgen) nieuws, Economie, Bedrijven, Geografisch, Nederland, Politiek, Milieu, (Schalie)gas

(www.schaliegasvrij.nl) Drinkwaterbedrijf Vitens maakt zich zorgen over de plannen die er liggen om schaliegas te gaan winnen in de provincie Utrecht. BNK General Partner heeft een vergunning aangevraagd bij het Rijk om in de provincie Utrecht schaliegas te gaan winnen. Het betreft het noordoostelijk deel van de provincie, een kwetsbaar gebied rondom de Utrechtse Heuvelrug.

Vitens, ’s lands grootste waterbedrijf, is tegen de winning van schaliegas zolang niet duidelijk is wat de risico’s zijn. Het bedrijf riep in het najaar van 2011 al het Kabinet op de zorgen serieus te nemen en een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Het ministerie heeft aangegeven de vergunningen pas in behandeling te nemen zodra de resultaten van dit onderzoek bekend zijn.

Wolter Odding, directeur van Vitens: ‘We zijn bezorgd over de plannen die er liggen om schaliegas te gaan winnen. Voor ons staat de kwaliteit van ons drinkwater voorop. Vooral rondom de Utrechtse Heuvelrug is deze van een uitzonderlijk hoog niveau en wij willen onze klanten kunnen garanderen dat dat ook zo blijft.’ Vitens maakt zich vooral zorgen over de gevolgen van de boringen voor de kwaliteit van het grondwater waaruit het drinkwater wordt bereid. Het gaat hierbij onder meer om het risico dat met de boringen beschermende lagen boven en onder het grondwater, worden doorbroken.

Ook baren de chemicaliën, die onder hoge druk worden geïnjecteerd in het proces om het gas vrij te maken, ons zorgen. Het winnen van ‘onconventioneel gas’ zoals schaliegas en steenkoolgas, kan in de komende jaren een grote vlucht gaan nemen. Vitens volgt deze ontwikkelingen kritisch. Het is nog niet voldoende bekend wat de consequenties zijn van de manier waarop dergelijke gassen worden gewonnen. Vitens wil onder geen beding dat de gasboringen invloed kunnen hebben op de drinkwaterkwaliteit.

Vitens staat open voor nieuwe technologische ontwikkelingen en doet de deur niet dicht, zolang de kwaliteit van het drinkwater maar niet in het geding is. Vitens pleit voor gedegen onafhankelijk onderzoek naar de risico’s van het boren naar onconventioneel gas voor de drinkwatervoorziening. Pas als absoluut vaststaat dat de winning geen onaanvaardbare risico’s voor de drinkwatervoorziening oplevert, mag de toepassing ervan worden overwogen.

Gevolgen van schaliegaswinning kunnen zijn:

  • 1) Vervuiling van waterbronnen
  • 2) Grootschalig waterverbruik
  • 3) Inbreuk op landschap en natuur
  • 4) Ongevallen
  • 5) Seismische effecten
  • 6) Klimaatverandering
  • 7) Overheidssubsidies in deze omstreden bedrijfstak

Meer informatie over bovenstaande gevolgen kunt u hier lezen.


Teken de petitie
:

Wij willen verhinderen dat er in Noord-Brabant en Nederland verkeerde beslissingen worden genomen omtrent het winnen van gas uit schaliegesteente. Zeker als er risico's zijn voor mens en milieu.

Mocht u nooit van schaliegas gehoord hebben, steun ons met uw stem om ervoor te zorgen dat we eerlijk worden geïnformeerd. Doe mee! Klik hier om de petitie te tekenen.


Bron:
www.schaliegasvrij.nl


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik noem bouwkunst gestolde muziek.

Johann Wolfgang Goethe, Duits filosoofBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.