Schaliegas, de situatie in Nederland

Schaliegasvrij

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:20736
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Schaliegasvrij

Gekoppelde categorieen
(Verborgen) nieuws, Economie, Bedrijven, Geografisch, Nederland, Politiek, Technologie, Milieu, (Schalie)gas

(www.schaliegasvrij.nl) De Rijksoverheid heeft al meerdere opsporingsvergunningen voor onconventionele fossiele brandstoffen afgegeven, die ook voorzien in proefboringen. Het gaat om de volgende vergunningsgebieden:

Brabant – in Noord-Brabant, aan Brabant Resources (dochteronderneming van het Britse Cuadrilla Resources Limited), voor schaliegas en -olie;
Noordoostpolder – dit gebied beslaat de gemeente Noordoostpolder, vergund aan Hardenberg Resources, ook een dochteronderneming van Cuadrilla, voor schalie- en steenkoolgas;
Peel – in De Peel (Noord-Limburg), aan DSM-dochter Hexagon Energy, voor steenkoolgas.

Daarnaast zijn er een aantal aanvragen gedaan die nog niet geresulteerd hebben in een vergunning. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie heeft aangegeven deze aanvragen niet verder in behandeling te nemen totdat het onderzoek naar de effecten van schaliegas en steenkoolgas is afgerond. Voor sommige van deze vergunningsgebieden zijn concurrerende aanvragen ingediend. De niet-vergunde aanvragen betreffen de volgende gebieden:

De Kempen – in Limburg, Brabants en Zeeland, concurrerende aanvragen ingediend door Hutton Energy (dochteronderneming van het Australische Basgas) en Cuadrilla, voor schaliegas;
Breda-Maas – in Brabant en Limburg, concurrerende aanvragen ingediend door Cuadrilla en het Canadese Gallic Energy, voor schaliegas;
Midden-Nederland – in Noord Holland, Utrecht, Flevoland en Gelderland, aangevraagd door BNK General Partner (dochteronderneming van het Amerikaanse BNK Petroleum), voor schaliegas;
IJsselland – in Overijssel, aangevraagd door Northern Petroleum, vermoedelijk voor tight gas.

Northern Petroleum zoekt naar schalie-olie in Zuid West Nederland. NPN heeft al bestaande concessies (zowel voor exploratie als voor exploitatie) in Brabant en Utrecht, maar verstrekt geen verdere informatie over haar plannen.

Een afgegeven opsporingsvergunning voor concessie Oost-IJssel in Gelderland en Overijssel voor steenkoolgas is door de aanvrager, het Australische bedrijf Queensland Gas Company (dochteronderneming van het Britse BG Group) ingetrokken.

Voor een overzicht van de verleende en aangevraagde vergunningsgebieden, zie de kaart.

In afwachting van een onderzoek naar de wenselijkheid van schaliegas en steenkoolgas in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie zijn er geen proefboringen toegestaan en worden geen nieuwe concessies verleend. De verwachting is dat het onderzoek eind 2012 afgerond is. Op dat moment zal de Tweede Kamer zich opnieuw over de wenselijkheid van schaliegas en steenkoolgas winning buigen.

In Boxtel is de eerste aanvraag voor een omgevingsvergunning door Cuadrilla voor het inrichten van een terrein voor een proefboring naar schaliegas door de rechtbank vernietigd. Dit gebeurde naar aanleiding van bezwaren van de Rabobank (die op een aangrenzend terrein een trillingsgevoelig datacenter bezit) en buurtbewoners. Na het vonnis van de rechtbank heeft de gemeente Boxtel zijn medewerking ingetrokken en heeft Cuadrilla de aanvraag ingetrokken, hoewel het bedrijf in principe een nieuwe aanvraag kan indienen. Ook de nabijgelegen gemeente Haaren, waar Cuadrilla een proefboring voorzien had maar nog geen aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingediend, heeft inmiddels verklaard hier geen medewerking aan te zullen verlenen.

Gevolgen van schaliegaswinning kunnen zijn:

  • 1) Vervuiling van waterbronnen
  • 2) Grootschalig waterverbruik
  • 3) Inbreuk op landschap en natuur
  • 4) Ongevallen
  • 5) Seismische effecten
  • 6) Klimaatverandering
  • 7) Overheidssubsidies in deze omstreden bedrijfstak

Meer informatie over bovenstaande gevolgen kunt u hier lezen.

Teken de petitie:
Wij willen verhinderen dat er in Noord-Brabant en Nederland verkeerde beslissingen worden genomen omtrent het winnen van gas uit schaliegesteente. Zeker als er risico's zijn voor mens en milieu.

Mocht u nooit van schaliegas gehoord hebben, steun ons met uw stem om ervoor te zorgen dat we eerlijk worden geïnformeerd. Doe mee! Klik hier om de petitie te tekenen.

 
Bron:
www.schaliegasvrij.nl


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Je zorgen maken is als bidden voor wat je niet wilt.

Isaac ShapiroBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.