Gasbesluit minister Wiebes

Aardbevingen

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:5423
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:co2ntramine

Gekoppelde categorieen
(Schalie)gas, Aarde en milieu, Nederland, Politiek

(Houd Groningen overeind | Herman Damveld) Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft op 24 augustus het nieuwe gasbesluit uitgebracht. Tot 4 oktober as. is het mogelijk een inspraakrectie (heet ook wel zienswijze) te sturen per post of per mail (via bureau-energieprojecten.nl onder Gaswinning Groningen).

Hieronder staat een voorbeeld van een korte zienswijze die u/je ook hier kunt lezen en printen.
De korte zienswijze is gemaakt met behulp van een groot aantal rapporten en artikelen die samengevat zijn in het document `Via de aardbevingen bij Huizinge (2012) en Zeerijp (2018) naar een nieuw gasbesluit: een overzicht op hoofdlijnen.´ Het overzicht is gemaakt door Herman Damveld, zelfstandig onderzoeker en publicist te Groningen.
Houd Groningen Overeind hoopt dat u de zienswijze opstuurt of van de uitgebreide informatie gebruik maakt om een eigen zienswijze te maken.
 
 
Regering: maak een beter gasbesluit waarbij de veiligheid van de Groningers eindelijk echt voorop staat!
 
Aan: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Gaswinning Groningen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
 
Betreft: zienswijze ontwerp instemmingsbesluit gaswinning  Groningen
 
Datum
 
Op  24 augustus jl. heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat het gaswinningplan 2018-2019 uitgebracht. Graag maken we van de gelegenheid gebruik om daarop te reageren.
  1. Ook al horen we vaak dat de veiligheid voorop staat, voor Groningen klopt dat niet. Volgens de geldende veiligheidsnorm voor de aardgaswinning mogen Groningers tot het jaar 2021 een 10 keer zo grote kans lopen om te overlijden als elders in Nederland aanvaardbaar wordt geacht. Gegeven de zich opstapelende problemen rond de gaswinning vinden we dat niet aanvaardbaar. Het gasbesluit moet meteen worden aangepast opdat vanaf nu Groningers even veilig kunnen leven als alle overige Nederlanders.

  2. De veiligheidsnorm gaat over het aantal doden door een aardbeving. Maar hoeveel gewonden kunnen er vallen bij een ernstige aardbeving met een kracht van bijvoorbeeld 4 of 5 op de schaal van Richter, hetzij direct onder Loppersum of in de regio Loppersum? Waarom worden de aantallen gewonden niet genoemd in het rapport van de regering? En zijn aantallen gewonden normaal? Wij vinden van niet.
     
  3. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) rekent ons voor dat  de kans op aardbevingen de komende twee jaar toeneemt. Minister Wiebes ontkent dat niet in zijn besluit van 24 augustus jl. en verwees naar een kans van 14,5% volgend jaar op een aardbeving zwaarder dan bij Huizinge in 2012. Volgens het SodM is de komende jaren de kans op een aardbeving met een kracht van 4.5 op de schaal van Richter bijna 2%, terwijl de kans op een kracht van 5.0 ongeveer een half procent is. Dat zijn aardbevingen waarbij doden kunnen vallen, stelde het SodM in 2013. Let wel, het gaat hier niet om te verwaarlozen kansen. Immers, als er 2% kans is op de hoofdprijs in een loterij, gaat men massaal loten kopen. Wij vinden het onaanvaardbaar dat Groningers dit risico mogen lopen.

  4. Vanaf de aardbeving bij Huizingen in augustus 2012 tot en met 31 maart 2017 heeft de NAM 73.563 schademeldingen uit het Groningen-veld geaccepteerd. Tot 17 augustus 2018 kreeg de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen 17.106 schademeldingen. Indien daarvan zo´n 10.000 worden geaccepteerd, komt het totaal sinds augustus 2012 op zo´n 84.000 schades. Dat is 14.000 schades per jaar.
Welk ander Nederlands bedrijf mag jaarlijks 14.000 schades toebrengen aan huizen en gebouwen? Waarom mag de NAM dat wel, met instemming van de regering? Wij vinden dit een onhoudbare situatie en dat is des te meer een reden om dit gasbesluit af te keuren.
 
Met vriendelijke groet,
 
Naam
Adres
Plaats
Handtekening
 

Geplaatst door Herman Damveld

Herman Damveld

Leeft duurzaam; is zelfstandig onderzoeker en publicist over energie (o.a. bij LAKA). Daarnaast zit hij in de Raad van advies van Co2ntramine...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Herman DamveldLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

I trust so much in the power of the heart and the soul; I know that the answer to what we need to do next is in our own hearts. All we have to do is listen, then take that one step further and trust what we hear. We will be taught what we need to learn.

-- Melody BeattieBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.