Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM)

Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM)

In Duitsland is veel ophef ontstaan over het ESM verdrag, dat op 11 juli 2011 door 17 ministers van financiën van de Europese lidstaten, die de euro als valuta hebben, werd ondertekend. Het verdrag volgt op een resolutie, aangenomen door het Europees Parlement op 25 maart 2011. De parlementen van de Euro lidstaten moeten het verdrag nog ratificeren. Dit houdt in, dat onder andere de Tweede Kamer in Nederland haar goedkeuring nog moet geven aan het verdrag. In de berichtgeving in de media wordt nauwelijks aandacht aan het ESM besteed. De suggestie wordt gewekt, dat door de stemming in de Tweede Kamer op 6 oktober het Noodfonds voor wat betreft het Nederlandse parlement al een voldongen feit is. Dit is onjuist want het op 6 oktober genomen besluit heeft betrekking op het EFSF, de voorloper van het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM). Uit dit dossier blijkt waarom het ESM verdrag niet moet worden goedgekeurd (geratificeerd) door de Tweede Kamer en waarom u wordt uitgenodigd om allen uw handtekening onder de petitie tegen deze ratificatie te zetten (www.geenesmverdrag.petities.nl)


Laatste artikelen in deze categorieQuote

Hoe groot durf jij te zijn?Bij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.