De voordelen van een onvoorwaardelijk basisinkomen en de haalbaarheid ervan

Basis inkomen

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:24568
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:basic income

Gekoppelde categorieen
(Verborgen) nieuws, Economie, Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM), Europa, Politiek, Inspiratie

(basic income | David Jenkins) Voor veel mensen die zich niet in verdiept hebben in een basisinkomen is het een vreemd, onrealistisch idee. Hieronder vind je daarom meer informatie over het hoe en waarom, de verschillende voordelen van een onvoorwaardelijk basisinkomen en de haalbaarheid ervan.

De petitie kun je ondertekenen om de mogelijkheden voor een EU-breed onvoorwaardelijk basisinkomen te onderzoeken. (N.b. Dit betekent dus niet dat het ook ingevoerd wordt).

Als er genoeg handtekeningen binnenkomen moet de Europese Commissie het burgerinitiatief voor een basisinkomen zorgvuldig onderzoeken onder andere door een openbare hoorzitting in het Europees Parlement te organiseren.


We leven in het rijkste economische tijdperk aller tijden maar de kloof tussen arm en rijk wordt met de dag breder. Maar er is een uitweg: het heet Onvoorwaardelijk Basisinkomen en kan volgens deskundigen armoede volledig uitroeien!

Deze vorm van sociale zekerheid wordt al jarenlang door Nobelprijs-winnende economen voorgedragen als dé oplossing voor armoede en problemen zoals torenhoge ziekenhuiskosten.

Veel politici durven zich er niet voor uit te spreken omdat het vaak slecht begrepen wordt maar EU-burgers hebben een formele petitie opgezet en als ze de 1 miljoen halen, dan is de EU wettelijk verplicht om deze veelbelovende, unieke en gedurfde oplossing voor armoede te onderzoeken!

Wanneer 1 miljoen van ons zich hierbij aansluit zal deze petitie aangeboden worden aan de Europese Commissie met de eis dat zij resoluties van het Europees Parlement uit 2010 die oproepen tot meer onderzoek naar basisinkomen moet uitvoeren.

Teken nu, voeg je naam toe aan de officiële EU-petitie en deel dit met al je vrienden en familie zodat onze politici de oplossing voor armoede niet meer kunnen negeren.

De officiële EU-petitie kan je hier vinden: 

ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000028/public/index.do


Het Initiatief moet nu een miljoen steunbetuigingen verzamelen vóór 14 januari 2014, waarvan een bepaald minimumaantal vereist is in minstens 7 lidstaten. Als we daarin slagen moet de Europese Commissie het Initiatief zorgvuldig onderzoeken onder andere door een openbare hoorzitting in het Europees Parlement te organiseren.

Wilt u meer informatie dan kunt u naar de website van het Burgerinitiatief ECI-UBI:
basicincome2013.eu/ubi/nl

Wat is een Basisinkomen?

Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid  aan iedere burger verstrekt of garandeert zonder daar voorwaarden bij te stellen. Het heet basisinkomen omdat het net genoeg is om van rond te komen. Wie een hoger inkomen wil blijft aangewezen op andere bronnen zoals inkomsten uit arbeid.

De meningen zijn nog verdeeld over de ideale hoogte van een basisinkomen.

Waarom ondertekenen?

Als je vol vertrouwen bent of alleen maar een beetje nieuwsgierig naar hoe een basisinkomen er uit zou kunnen zien, teken dan de petitie op basicincome2013.eu ! Ben je nog niet overtuigd, lees dan de volgende 10 redenen waarom een basisinkomen steunen een goede actie is.

1. Een basisinkomen helpt ons anders tegen dingen aan te kijken: hoe & waarom werken wij eigenlijk?

Een basisinkomen kan je helpen ander werk te gaan doen en oude keuzes opnieuw te overdenken: het stelt je in staat om je bij te scholen in de veilige wetenschap dat je genoeg geld hebt om fatsoenlijk van te kunnen leven, terwijl je daarmee bezig bent. Daarom kan het ons allemaal helpen datgene te kiezen wat we echt willen doen.

2. Het basisinkomen draagt bij aan betere arbeidsomstandigheden.

Met de zekerheid van een onvoorwaardelijk basisinkomen als vangnet, kunnen werknemers hun werkgevers trotseren als zij vinden dat hun arbeidsvoorwaarden oneerlijk of vernederend zijn.

3. Het basisinkomen zal de bureaucratie doen verschrompelen. 

Omdat een regeling met een basisinkomen één van de meest eenvoudige fiscale ondersteuningsmodellen is, zal het de hele bureaucratie rond de verzorgingsstaat indammen, waardoor hij minder complex en kostbaar wordt en tegelijkertijd eerlijker en sterk gericht op emancipatie.

4. Een basisinkomen maakt uitkeringsfraude tot een achterhaald begrip.

Aansluitend op stelling 3: uitkeringsfraude zal verdwijnen, omdat niemand fraude hoeft te plegen om een basisinkomen te krijgen: het wordt automatisch toegekend. Bovendien zal een onvoorwaardelijk basisinkomen de gevolgen van de toegangsdrempel en armoedeval veroorzaakt door de huidige regelingen – waarbij getoetst wordt op vermogen en inkomen – rechtzetten.

5. Het basisinkomen zal de ongelijkheid verkleinen.

Een basisinkomen is ook een middel om de rijkdom die door een samenleving wordt voortgebracht onder alle mensen te verdelen, zodat de groeiende ongelijkheid in de wereld afneemt.

6. Het basisinkomen zal iedereen een veilig en betrouwbaar vangnet bieden.

De bestaande anti-armoede programma’s die toetsen op inkomen, sluiten mensen uit omdat zij zo complex zijn of omdat mensen niet weten hoe ze een aanvraag moeten indienen en zelfs niet weten of ze ervoor in aanmerking komen. Met een basisinkomen zullen de rechten van mensen die nu afgehouden worden van een uitkering automatisch gewaarborgd zijn.

7. Het basisinkomen kan bijdragen aan een vermindering van werkuren en een betere verdeling van de werkgelegenheid.

Met een basisinkomen hebben mensen de mogelijkheid om hun arbeidstijd te bekorten zonder inkomen in te leveren. Daardoor kunnen zij meer tijd besteden aan andere dingen die ze zinvol vinden. Op macro-economisch niveau leidt dit tot een betere verdeling van banen, omdat mensen die teruggaan in uren de kansen op een baan voor degenen die nu zijn afgesloten van de arbeidsmarkt vergroten.

8. Het basisinkomen zal onbetaalde bezigheden belonen.

Een groot aantal onbetaalde activiteiten wordt momenteel niet erkend als economische bijdragen. Hoewel onze economie in toenemende mate afhankelijk is van deze vrijwillige arbeid (denk aan Wikipedia en het werk dat ouders verzetten). Een basisinkomen zal deze inzet erkennen en belonen.

9. Het basisinkomen zal onze democratie versterken. 

Met een minimumniveau aan veiligheid die voor iedere burger – die minder tijd aan werk of gepieker over werk hoeft te besteden – gewaarborgd is, gaat innovatie op politiek, sociaal, economisch en technologisch gebied een levendig onderdeel uitmaken van onze dagelijkse beslommeringen.

10. Het basisinkomen maakt een eerlijke herverdeling van de technologische vooruitgang mogelijk.

Dankzij de enorme vooruitgang van ons technologisch en productief vermogen is de wereld van het werk aan het veranderen. Toch is het grootste deel van onze welvaart en technologie te danken aan het feit dat wij “staan op de schouders van reuzen”: wij zijn niet welvarender door onze eigen inspanningen en verdiensten, maar door die van onze voorouders. Het basisinkomen is een manier om de samenleving humaner te maken en de voordelen van die voortdurende vooruitgang opnieuw verdelen.

en nog één ….

11. Het basisinkomen maakt een eind aan extreme financiële armoede.

Omdat we in een wereld leven waarin we de middelen hebben (en je hoopt, de wil) om allerlei vormen van lijden, die we beschouwen als een schijnbaar onveranderlijk wezenskenmerk van onze leefwereld, te beëindigen. Het basisinkomen is een manier om middelen en wil samen te brengen.

Een basisinkomen, waarom eigenlijk?

Zie: http://basisinkomen.nl/wp/wat-is-een-basisinkomen/

Contactadres:

Secretariaat Vereniging Basisinkomen,
Galgeveld 10,
3705 MB  Zeist
Tel. 030-6991721

Veelgestelde ragen over het basisinkomen worden beantwoord op:

basisinkomen.nl/wp/faq-veelgesteldevragen/


Geplaatst door Redactie Earth Matters
Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Het eeuwige niets is prachtig wanneer je er toevallig op gekleed bent.

Woody Allen, Amerikaans acteurBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.