Rutte de 'Realpolitiker'

Rutte

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:7695
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Ad Broere

Gekoppelde categorieen
Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM), Nederland, Politiek, (Verborgen) nieuws, Editors choice

(Ad Broere) Mark Rutte staat voor zijn achterban. Dat moet hem worden nagegeven. Want de relatief kleine groep van internationale ondernemers, banken, beleggers, speculanten, investeerders heeft er alle belang bij dat de euro overeind blijft. Zij behoren tot de groep, die dankzij de euro in de afgelopen jaren goede zaken hebben kunnen doen.

Rutte zet zich ervoor in, dat dit kan voortduren. Dat doet hij door zich als een ware realpolitiker op het EU toneel te bewegen. Omdat Nederland zelf geen potten kan breken, stemt hij af op wat Merkel voor ogen heeft. Want vriendschap met de Duitsers betekent goede zaken voor zijn achterban. Dit is overigens niet hetzelfde als zijn kiezers vertegenwoordigen, want dertig zetels is in het geheel niet in overeenstemming met de omvang van de groep, die door Rutte wordt gediend. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie zou zijn naam moeten wijzigen in Neo-Liberale Elitepartij, want dat dekt de lading beter.

Op de EU top heeft Rutte schijnbaar een switch gemaakt. Vooraf werd gezegd, dat de kwestie van begrotingsdiscipline voor de eurolanden de hoogste prioriteit heeft en dat leningen niet eerder worden verstrekt dan nadat hiermee ernst wordt gemaakt. Na de top bleek, dat het ESM wel direct leningen zal gaan verstrekken aan de banken van probleemlanden. Het ESM wordt het permanent bailoutfonds, zoals de machtige financiële markten dat al voor ogen hadden toen de eerste letter van het verdrag werd geschreven.

Od10 06 12

Premier Hollande heeft het schijnbaar in de gaten, want na de EU top werd door hem gezegd, dat ‘hij blij is, dat er geen eenstemmige besluiten meer nodig zijn om het ESM te laten ingrijpen. Dat betekent niets anders dan dat eventueel onwillige geverlanden -Duitsland, Nederland, Finland- geen zeggenschap meer hebben over hun eigen belastinggeld.’ De probleemlanden zien dit als een overwinning. Ik denk echter, dat deze koerswijziging al lang is voorzien door Merkel en misschien, maar dat valt te bezien, ook door Rutte. Want het gaat om het behoud van de afzetmarkten en de financiële infrastructuur van de eurolanden. En nu ‘onder druk van de probleemlanden’ het ESM officieel de functie gaat krijgen van bailoutfonds naar de Europese banken en daarbij ook nog geheel onafhankelijk kan opereren van lastige parlementen is iets moois tot stand gebracht. Niet dat de parlementen van de eurolanden in de praktijk enige invloed zouden hebben kunnen uitoefenen op de handel en wandel van het ESM. De schijn hoeft nu zelfs niet meer te worden opgehouden dat het ESM een democratische instelling is en dat is winst voor de belanghebbenden. Want zoals Bernanke, bestuursvoorzitter van de Federal Reserve Bank al in 2009 zei: 'We hebben banken en verzekeringsbedrijven, die vestigingen hebben in 120 landen en er zijn zo veel rechtsgebieden, dat deze bedrijven bij voortduring voor extreem gecompliceerde situaties en beperkingen worden geplaatst. We kunnen hiermee alleen dan afdoende en succesvol omgaan, wanneer er internationale verdragen en afspraken komen, die ons in staat stellen om over de beperking van die rechtsgebieden heen te opereren.'

Een hoge EU politicus verzuchtte na de EU top en de uitspraak van premier Hollande tegenover de Wall Street Journal dat 'als Hollande dit heeft gezegd we net zo goed naar huis kunnen gaan om het ESM verdrag te verscheuren, want dit hebben wij niet afgesproken.' De politiek wikt en het grote geld beslist.

© Ad Broere


Geplaatst door Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad BroereLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Vertrouw hen die de waarheid zoeken, wantrouw hen die haar vinden.

André Gide, Frans schrijver en dichterBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.