U spreekt met het antwoordapparaat van het CDA

Had dje wat? Burgertje!

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:8147
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Ad Broere

Gekoppelde categorieen
Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM), Politiek, Europa, (Verborgen) nieuws, Nederland

Mijn hardnekkige illusie, dat het politieke bastion in Den Haag ergens nog openstaat voor de mening van 'de burger' is opnieuw en deze keer op vriendelijke, maar hoge toon door de Publieksvoorlichting van het CDA doorkruist. De volgende mail werd door mij van het CDA ontvangen, in reactie op het mailen van mijn artikel Risico en het ESM.


Geachte heer Broere,

Allereerst dank voor het toegezonden artikel.

Inhoudelijk zullen wij niet in detail op uw artikel ingaan. Wel delen wij graag onze visie en standpunt met u over dit onderwerp.

Wij begrijpen uw zorgen over dit verdrag. Het ESM roept vele vragen op. Daarnaast zijn er ons inziens ook veel onjuiste veronderstellingen. Om u de gelegenheid te geven dit onjuiste beeld bij te stellen, hebben wij de belangrijkste vragen en antwoorden hierover op een rij gezet. Mocht u daarnaast nog vragen of opmerkingen hebben zijn wij graag bereid daar nader op in te gaan. Via onderstaande link kunt u de vragen lezen.

http://www.cda.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/2012/5/21/Elly_Blanksma_beantwoordt_vragen_over_het_ESM.aspx

 Er moet een noodfonds klaarstaan om de boel nog een beetje op orde te houden bij een financiële crisis. Gebeurt dat niet, dan krijgen Nederlanders ook de zure druiven, want dat zal leiden tot economische krimp, financiële instellingen en pensioenfondsen zullen in de problemen komen. We dragen geen macht over. We kunnen nog op de rem trappen. Bij alle belangrijke, grote maatregelen van het noodfonds moeten de lidstaten het met z'n allen eens zijn. Anders komt er geen besluit. Alleen als er een echte acute noodsituatie is en een land een dag later bankroet dreigt te gaan kan het noodfonds ingrijpen met 85 procent van de stemmen. We hebben niet voor niets deze mogelijkheid opengelaten. Wij hadden ook liever gezien dat voor alles een 100 procentsinstemming nodig is. Maar we willen ook voorkomen dat als er een financieel drama dreigt, een land als Malta met twee procent inleg in het noodfonds,de redding van de euro én onze spaarvermogens kan tegenhouden. Dan schieten we onszelf natuurlijk in de voet.

 Tot slot moeten we ons ook realiseren, dat Nederland ook baat heeft bij dit ESM als wij in de financiële problemen komen.

 Met vriendelijke groet,

 CDA Tweede Kamerfractie Publieksvoorlichting 

Esm Blij

Onverbeterlijk als ik ben, heb ik toch een reactie gemaild naar het CDA:

 

Beste medewerker van de CDA publieksvoorlichting,

Allereerst dank voor uw reactie. Ik heb me inmiddels meer dan tien maanden grondig in dit onderwerp verdiept en met meerdere inhoudelijk zorgvuldig onderbouwde artikelen getracht een helder beeld te geven over het ESM en het kader waarin dit instituut gaat opereren. Het is daarom pijnlijk om te lezen in uw mail dat ik 'de gelegenheid krijg om het onjuiste beeld bij te stellen'. U stelt zichzelf hierin op als wetende tegenover een onwetende, of in bij u passende terminologie, een dwalende.

Ik heb veel gelezen, bestudeerd en geanalyseerd met betrekking tot het ESM. De ontwerpresolutie van het ESM, die op 25 maart 2011 werd aangenomen door het Europarlement, het eerste verdrag, dat op 11 juli 2011 werd ondertekend door de zeventien ministers van financiën, de verslagen van de EU toppen, onder meer van eind oktober 2011, toen werd besloten om het ESM verdrag om te bouwen in een intergouvernementeel verdrag tussen de zeventien eurolanden, het stability, coordination and  governance verdrag, ook wel het begrotingsverdrag genoemd en het  ESM verdrag, dat op 2 februari 2012 werd getekend en in maart door de zeventien premiers van de eurolanden werd bekrachtigd. Ik ben in september 2011 met een petitie gestart om de leden van de Tweede Kamer te verzoeken dit ESM verdrag niet te ratificeren. Ook werkte ik mee aan een uitzending van EenVandaag op 27 februari 2012, waarin ik in enkele minuten iets van mijn visie op het ESM heb kunnen weergeven. De petitie tegen ratificatie van het ESM verdrag is door mij aangeboden aan de vaste commissie van financiën op 10 april. Bij die gelegenheid heb ik een toelichting gegeven op de petitie, die door voorzitter de heer Ch. Aptroot in ontvangst werd genomen. Ook heb ik mijzelf op de hoogte gehouden van wat er in de andere eurolanden, vooral in Duitsland over het ESM verdrag werd en wordt gezegd en geschreven.

Ik ben voor internationale samenwerking tussen de eurolanden. Maar dan op basis van een samenwerkingsverdrag tussen zeventien soevereine landen, waarin vooral de verschillen in cultuur, economische ontwikkeling en de mogelijkheden van de economische infrastructuur tussen de eurolanden worden onderkend. De samenwerking en ondersteuning zou niet louter financieel georiënteerd moeten zijn, maar vooral gericht op het ontwikkelen de reële economie van de eurolanden, die deze ondersteuning nodig hebben. Het ESM is eenzijdig financieel georiënteerd, hetgeen onder andere blijkt uit de invloed van ECB en IMF. De problemen in de eurolanden zijn niet oplosbaar door financiële maatregelen. Het is water naar de zee dragen. Het probleem, dat vandaag in een euroland wordt opgelost, duikt vervolgens in meervoud weer op andere plaatsen op. En dat proces blijft doorgaan -ten koste van de burgers van de eurolanden-  zolang het probleem niet in de kern wordt aangepakt en dat is een fundamentele hervorming van het financiële stelsel.

Met vriendelijke groet,

Ad Broere


120203 Fd Vertrouwen In Overheid


Geplaatst door Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad BroereLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Een mens is een mens omdat hij anderen als mensen ziet.

Desmond Tutu, Zuid-Afrikaans domineeBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.