500.000 petities tegen het ESM!

Had je wat? Burgertje!

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
VideoJa
Views:11554
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Ad Broere

Gekoppelde categorieen
Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM), Economie, Politiek, Europa, (Verborgen) nieuws, Nederland

De magische grens van 500.000 email petities tegen het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM) is doorbroken! In Duitsland wel te verstaan. De Duitsers hebben hiermee een indrukwekkend signaal afgegeven aan de Bondsdag tegen de uitverkoop van de nationale parlementaire rechten en de democratische besluitvorming. Dit schrijft Die Zivile Koalition, een burgerbeweging, die de petitie in Duitsland op gang heeft gebracht. ‘ Door deze 500.000 mails bewijzen de Duitse burgers dat zij geen trek hebben in de rol van passieve toeschouwers, en dat zij meer willen dan de politiek maar zijn gang laten gaan. De 500.000 petities zijn niet slechts een protest tegen de financieel economische waanzin van de redding van de euro. Zij bewijzen dat burgers over belangrijke onderwerpen mee kunnen en willen beslissen.’

Die Zivile Koalition heeft een nieuwe film geproduceerd naar aanleiding van het tekenen van het definitieve ESM verdrag op 2 februari 2012. De film werpt een kritische blik op kernpunten uit het ESM verdrag. De video laat zien wat de Duitse burgers en die van de andere eurolanden met de komst van het ESM te wachten staat.

In Nederland blijft de actiebereidheid aanzienlijk achter bij die van de Duitsers. Dit is mede het gevolg van het feit, dat de media (TV en kranten) nauwelijks –laat staan kritische- aandacht besteden aan het ESM.  De brief van de Rekenkamer aan het Nederlandse parlement behandeld door Eenvandaag, en gelardeerd met  wat geselecteerde kritische woorden over het ESM, was daarop een uitzondering. Andere programma’s vonden het niet de moeite waard om aansluitend hierop enige aandacht aan het ESM te geven. Onbegrijpelijk, want Nederland heeft nog meer te verliezen door het ESM dan Duitsland vanwege het feit dat Nederland met 5,7% stemrechten vrijwel niets in de melk te brokkelen heeft, terwijl Duitsland dat met 27,1% wel heeft. Toch onderkennen Duitsers het grote gevaar dat in het ESM schuil gaat beter dan wij hier in Nederland.

Kent u een bedrijf of instelling  dat juridisch niet aangesproken kan worden op zijn daden en dus naar eigen goedvinden kan handelen?

Kent u een bedrijf waarvan ook de medewerkers op hun handelen juridisch niet kunnen worden aangesproken?

Kent u een bedrijf waarvan u niet gerechtigd bent om de terreinen en gebouwen te betreden, zelfs als hiervoor een gerede aanleiding zou zijn?

Kent u een bedrijf waarvan de medewerkers vrijgesteld zijn van belasting?

Kent u een bedrijf dat geen BTW hoeft te betalen?

Kent u een bedrijf dat zijn aandeelhouders, dit zijn bij het ESM de deelnemende eurolanden, de mond snoert door  hen geen inzage te geven in documenten en financiële gegevens en dat het justitiele apparaat van de eurolanden als middel om tot opening van zaken te komen buitenspel zet?

Kent u een bedrijf dat als bank mag opereren zonder dat  het een bankvergunning hoeft aan te vragen?

Kent u een bedrijf dat mag beschikken over het geld van zijn aandeelhouders als het dit nodig acht?

Kent u een bedrijf dat de begroting van zijn aandeelhouders mag beoordelen en wijzigen als men dit nodig acht?

Nee? Dan leert u het binnenkort kennen! Met de komst van het ESM.

En.. vindt u het ook niet absurd dat een Europees financieel instituut, waar ons belastinggeld naar toe gaat, wordt opgezet alsof het een bankinstelling zou zijn, bestuurd door niet democratisch gekozen personen?

Onder het tweede Youtube filmpje van Die Zivile Koalition volgt de Nederlandse vertaling van de gesproken tekst.

 

Tekst Youtube film ESM door Zivile Koalition, 2 maart 2012

De EU en de euro verkeren in crisis.

De overheden van alle eurolanden hebben om de eurocrisis op te lossen het Europees Stabiliteitsverdrag getekend, de Schulden- en Inflatie Unie.

De parlementen van de zeventien eurolanden moeten het definitieve verdrag nog ratificeren.

De toekomst van de EU zal op het fundament van het ESM worden gebouwd.

Het ESM is een internationale financiële instelling.

Het kapitaal bedraagt 700 miljard euro.

Duitsland draagt hieraan 27% bij, dit is 189 miljard euro.

De totale Duitse begroting van alle overheidsuitgaven bedraagt voor 2012 306 miljard.

Op korte termijn moet Duitsland 22 miljard aan het ESM betalen.

De onderwijs en wetenschapsuitgaven bedragen 13 miljard voor 2012 en de uitgaven aan gezondheidszorg 14 miljard.

Het ESM heeft een Raad van Gouverneurs en een Raad van Bewind.

De Raad van Gouverneurs heeft de positie van een Raad van Commissarissen in een grote onderneming.

Zij kunnen het maatschappelijk kapitaal op elk gewenst moment en onbegrensd verhogen, volgens artikel 10 van het verdrag

En het verhoogde kapitaal kan door hen op elk gewenst moment worden opgeroepen, artikel 9.

De Raad van Gouverneurs wordt niet door het volk gekozen en is samengesteld uit de Ministers van Financiën van de eurolanden.

De Raad van Gouverneurs kan alle bevoegdheden aan de Raad van Bewind overdragen, artikel 5.

De Raad van Bewind heeft het dagelijks bestuur van het ESM in handen.

De leden (van de Raad van Bewind) worden niet door het volk gekozen, zij maken evenmin deel uit van een regering.

Zij worden benoemd door de Raad van Gouverneurs,artikel 6.

Zij zijn geen verantwoording verschuldigd aan enig parlement en genieten complete juridische immuniteit.

Tot dusver bepaalt het volk de keuzes die de overheid maakt; wij kiezen het parlement , dat beslist over belastingen en begroting van de uitgaven.

De Raad van Bewind kan ingrijpen in de nationale begroting en 167 miljard voor het ESM vorderen, direct te betalen, artikel 9.

Zijn we dan nog soeverein? Wat kan een parlement zonder geld nog doen?

Vooralsnog lijkt 700 miljard voldoende voor het ESM om alle crisislanden te redden. Schijnbaar.

Want het ESM rekent daarbij op terugbetaling van uitstaande leningen voor 2013 van Ierland 12 miljard, Portugal 33 miljard, Griekenland 86 miljard, Spanje 215 miljard, Frankrijk 365 miljard en Italië 460 miljard plus 300 miljard van de overige landen vanwege de lopende tekorten.

De Europese Centrale Bank mag geen geld drukken voor landen, althans zo is het in theorie..

In de praktijk gaat de ECB toch geld drukken voor landen, via het ESM.

De ECB betaalt het geld niet direct aan landen uit, want dat is niet toegestaan.

En voor het ESM kan het geld alleen dan gedrukt worden, wanneer dit instituut een bankinstelling zou zijn.

Geen probleem, het ESM heeft alle bevoegdheden van een bank.

Simpel gezegd: als het ESM geld nodig heeft kan het dit vorderen van de eurolanden of zich tot de ECB wenden, die het geld drukt, uitleent aan het ESM, dat op zijn beurt het geld verdeelt naar landen EN BANKEN op elk gewenst moment, overal en zonder beperking.

Hiermee is de ontwaarding van het geld, ons inkomen, de spaartegoeden als gevolg van de op deze manier veroorzaakte inflatie onvermijdelijk geworden.

Wat betekent dit? Een nieuw management , bestaande uit niet gekozen bestuurders, die op elk gewenst moment kunnen ingrijpen in de overheidsbegroting om de bodemloze put te vullen en bovendien met de licentie om onbeperkt geld te mogen laten drukken (voor rekening van de belastingbetaler).

Wilt u deze schuld- en inflatie unie?

Wilt u een centrale EU regering, uitgevoerd door de Raad van Bewind van het  ESM?

Wilt u dat er een eind komt aan de parlementaire beschikking over de begroting?

Wilt u dit ESM verdrag?

Als u dit niet wilt, maak het uw parlement dan duidelijk voordat de ratificatieprocedure van het ESM wordt gestart!

TEKEN DE PETITIE TEGEN RATIFICERING VAN HET ESM VERDRAG!

120203 Fd Vertrouwen In Overheid

Aanvullende informatie:

Nederland draagt 40 miljard euro bij aan het ESM, dit is 5,7%

Dit bedrag wordt hoger als Griekenland en eventueel meerdere crisislanden failliet zouden gaan.

In 2011 inde de belastingdienst in totaal 45 miljard aan inkomsten- en loonbelasting.

De Raad van Bewind van het ESM kan besluiten om Europese banken leningen te verstrekken of staatsleningen van deze instellingen over te nemen als dit volgens de Raad van Bewind past binnen de doelstelling van de financiële stabiliteit binnen de eurozone, artikel 15 van het ESM verdrag.

Vertaling Ad Broere, 7 maart 2012


Geplaatst door Ad Broere

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad BroereLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Een menselijk wezen is deel van het geheel, dat wij 'universum' noemen, beperkt door tijd en ruimte. De mens ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens als iets wat van de rest is afgescheiden. Het is onze taak onszelf uit deze gevangenis te bevrijden door compassie en mededogen te vergroten en alle levende wezens en de gehele natuur in haar schoonheid te omhelzen.

Albert EinsteinBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.