Het schaakspel gaat door

Campaña del Ministerio de Economía para interiorizar el euro

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:11195
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Ad Broere

Gekoppelde categorieen
Earth Company, Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM), Europa, Politiek, (Verborgen) nieuws, Editors choice

Over onze hoofden heen wordt een sinister schaakspel gespeeld met als inzet de financiële macht over Europa. De eurotop van 8-11 december is voorbij en de media melden slechts de frustratie, teleurstelling en dreigementen vanuit de financiële markten, omdat de top 'veel te weinig zou hebben opgeleverd'. Wat niet vermeld wordt is, dat het plan om de financiële controle te krijgen over Europa door IMF (BIS Bank) en ECB schitterend op koers ligt. Er is slechts  een extra duw nodig om de politici in de eurolanden murw te maken met betrekking tot de ratificatie van het gewijzigde ESM verdrag. Want hoewel het niet zo wordt benoemd in de media, het gaat om de inwerkingstelling van het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM), op de korte termijn. Om deze doelstelling te bereiken wordt de beproefde shock and awe methode toegepast.

"Het EMU-project is bovenal een project van de eurocratische elites in de landen van de lidstaten: los van het volk, politiek weinig geprononceerd en bepaald door technocratische criteria.
Niets en niemand controleert de eurocratische elites, zij gaan hun gang alsof Europa hun persoonlijke eigendom is."
Pim Fortuyn, 1997.

Hieronder volgen een paar voorbeelden uit de media van hoe de Shockdoctrine wordt toegepast om Europa op de knieën te krijgen:

De eurotop van vorige week donderdag en vrijdag heeft weinig indruk gemaakt op de kredietbeoordelaars Fitch, Moody’s en S&P.  Moody’s meldde maandag dat ‘beslissende maatregelen’ uitgebleven zijn. de eurotop heeft voor Moody’s de dreiging van een lagere kredietstatus voor Frankrijk, maar mogelijk ook voor Duitsland, Nederland of Oostenrijk niet weggenomen. De eurozone en de EU blijven gevoelig voor nieuwe schokken’, doordat maatregelen ontbreken om de obligatiemarkten op korte termijn te stabiliseren. In het eerste kwartaal van 2012 rondt Moody’s de herziening van de kredietstatus van alle EU-landen af.

Jean-Michel Six, hoofdeconoom van S&P, was maandag nog stelliger.
‘Er is waarschijnlijk een schok nodig om iedereen in Europa op dezelfde lijn te krijgen. Zo’n schok zou kunnen optreden als een grote Duitse bank echte problemen krijgt op de markt, en dat is op korte termijn een reële mogelijkheid.

Commentaar: Duidelijker dan meneer Six het zegt, kan het niet! Fitch, Moody's en Standard & Poors spelen de rol van boeman om de gang erin te houden. Men weet heel goed dat er hard wordt gewerkt aan het gewijzigde Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM). Door de druk op te voeren komt het proces zo in een versnelling, dat het ESM verdrag zonder veel discussie door de 17 parlementen van de eurolanden wordt 'geleid'.

Financiële markten gedragen zich vaak als verwende kinderen, stelt ING-econoom Carsten Brzeski: ze willen alles, en meteen. dat hebben ze niet gekregen, concludeert hij. De hoogte en het automatisme van de sancties voor begrotingszondaars moeten nog worden uitgewerkt, en de regeringsleiders zijn er ook niet in geslaagd een geloofwaardige ‘bazooka’ op te tuigen: Een fonds van minstens € 1000 mrd waarmee zo nodig op grote schaal staatsobligaties uit probleemlanden kunnen worden opgekocht. de weg naar een echte begrotingsunie blijft lang, concludeert Brzeski, en nationale besluitvormingsprocessen kunnen de bereikte resultaten alsnog onderuithalen. Zijn conclusie wordt binnen de financiële wereld breed gedeeld: de Europese Centrale Bank (ECB) moet in de tussentijd haar nieuwe rol als opkoper van staatsschuld opvoeren. Maar de ECB vindt dat de lidstaten hun problemen vooral zelf moeten oplossen. Vorige week kocht Frankfurt voor slechts € 635 mln aan staatsobligaties, tegen € 3,7 mrd in de week daarvoor. Ook gisteren was de bank maar mondjesmaat actief, aldus bronnen, om een veiling van Italiaans schatkistpapier te laten slagen.

Commentaar: Niet de ECB  maar de commerciële banken gaan staatsobligaties kopen, in de wetenschap dat het risico op verlies tot een minimum wordt teruggebracht door de garanties die zullen worden gegeven vanuit het ESM. Het hele spel is gefocust op het Europees Stabiliteit Mechanisme. Dit is de stap die de planners in de Trilaterale Commissie voor ogen hebben om de financiële macht over Europa te centraliseren.

12 december 2011: De problemen in de eurozone hebben ertoe geleid dat Europese banken versneld hun balansen afbouwen en kapitaal repatriëren naar het eigen gebied. Dit stelt de Bank for International Settlements (BIS) in een vandaag gepubliceerd kwartaalrapport. Banken met directe blootstelling aan staatsschulden van probleemlanden hebben hun gebruik van vreemd vermogen teruggeschroefd, bezittingen verkocht en hun kredietvoorwaarden aangescherpt.

9 december 2011: de Europese Centrale Bank (ECB) heeft voorafgaand aan de zwaar beladen Europese top in Brussel de sluizen voor de bancaire sector vol open gezet. de financieringssituatie van banken verslechtert zo snel dat de kredietverlening in de knel dreigt te komen. volgens ECB-president Mario draghi zijn banken hun schuldpositie aan het afbouwen en is er ‘druk op de financiering’ en ‘druk op de kapitaalratio’s’. de uitspraken van draghi vergroten de urgentie bij de Europese regeringsleiders om vandaag met maatregelen te komen die perspectief bieden op een oplossing van de eurocrisis. vlak voor het begin van de topontmoeting in Brussel maakte de European Banking Authority (EBA) ook nog eens bekend dat diverse Europese banken, waaronder ook de Nederlandse SNS Bank, onvoldoende kapitaalbuffers hebben. die buffers zijn nodig om schokken op te vangen, zoals afboekingen op staatsobligaties.

Commentaar: Ja, wat is het nu. Worden de sluizen open gezet, of wordt de kredietverlening afgeknepen? Zowel het een als het andere is waar. De sluizen worden opengezet voor de commerciële banken om als de EU de gewenste garanties geeft staatsobligaties op te kopen en tegelijkertijd wordt de kredietverlening aan de echte economie afgeknepen! Begrijpt u wat er aan het gebeuren is? De economie gaat stagneren en de druk op de staatsbegrotingen van de eurolanden om grote bedragen te storten in de ESM pot neemt toe! Het gevolg hiervan zal zijn dat de diverse overheden enorm moeten gaan bezuinigen op hun uitgaven om ruimte te maken voor een hogere bijdrage aan de EU!

Niet alleen onze democratie staat op het spel, ook de economische welvaart zal als sneeuw voor de zon gaan verdwijnen als we lijdzaam blijven toezien. U kunt in elk geval een duidelijk statement maken door de petitie tegen ratificering van het ESM verdrag te tekenen.

Ik begrijp dat er bij lezers een reactie zou kunnen onstaan van 'Nee, niet weer dat ESM'. Ik ben me ervan bewust dat het over kan komen als de Romeinse senator Cato, die elke redevoering in de senaat beeindigde met 'En verder ben ik van mening dat Carthago moet worden verwoest'. Het grote probleem is echter, dat de financiele elite niet stopt voordat zij hun doel hebben bereikt en dat men dat met gebruik van alle mogelijke middelen en op een medogenloze manier doet. Wij -en dat geldt voor 99,99999% van de mensheid, in dit geval de Europese burgers, kunnen alleen deze beroving van onze individuele vrijheid, ons bezit en ons stoffelijke leven tegengaan als we eensgezind NEE zeggen tegen hun plannen!!

Ad Broere


Commentaar van Ad Broere

20 december:

Vandaag werd ik attent gemaakt op een video over het ESF, een Amerikaans instituut dat in 1934 werd opgericht om de stabiliteit van de dollar te beschermen. In werkelijkheid is de dollar na de oprichting van het ESF razendsnel in waarde gedaald. Ook werd in 1934 de grootste gelegaliseerde goud 'afname' van de Amerikaanse burgers uitgevoerd. Uit de video blijken aan aantal schokkende overeenkomsten tussen het ESF en het in oprichting zijnde Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM). Het ESM wordt, zoals bekend, opgericht om de stabiliteit van de euro te beschermen. Oordeelt u zelf:

 

 

 

 

Ad Broere

Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.

Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens.  Praktijken, zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit, die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad Broere


Laatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Ik zoek niet, ik vind.

Pablo Picasso, Spaans kunstenaarBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.