Help onze democratische school een plek te geven! Denk mee, doe mee, help mee!

Next generation

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:8487
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:The Next Generation Drachten

Gekoppelde categorieen
Acties, Onderwijs en opvoeding

(Hartverwarmendwijs | The Next Generation) Graag willen wij jullie attenderen op de actie die wij houden op donderdag 19 december 2013 om 15:00 uur bij de gemeente Smallingerland, provincie Friesland.

Wij zijn een nieuwe school (The Next Generation), die vanaf 1 januari 2014 zonder huisvesting zit. Dit, omdat het pand waar we nu in zitten, niet als brandveilig is beoordeeld door de brandweer.

Met deze actie vragen wij de gemeente om steun:

  • De gemeente zou ons kunnen steunen door samen met ons een oplossing te vinden voor het locatie probleem. Er zijn voldoende geschikte panden beschikbaar.
  • De gemeente zou achter ons initiatief kunnen gaan staan, omdat we mensen uit een uitkeringspositie halen via een passend baanperspectief, waarbij ondersteuning in de professie gegarandeerd wordt.
  • Een aantal van onze docenten, die nu als vrijwilliger activiteiten organiseren op onze school en die uitkeringsgerechtigd zijn, worden nu geblokkeerd; zij ontvangen inmiddels geen uitkering meer. Zo vlak voor de feestdagen en met het oog op de komende winterdagen is dit natuurlijk verschrikkelijk.Überhaupt is dit in Nederland onbegrijpelijk! De getroffen mensen zijn vooralsnog afhankelijk voor hun bestaansrecht van een Wwb, hebben geen nalatigheid betoond in het uitvoeren van hun informatieverplichtingen aan de Sociale Dienst en zijn dus niet verwijtbaar. Lukretia Bressers-Tuinstra, oprichter van TNG, is, samen met haar twee kinderen, ook een van die personen. Zij heeft uiteraard een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente.

Het feit dat wij in oprichting zijn en er daardoor nog geen geld beschikbaar is om een ieder een salaris te bieden, doet er volgens de Sociale Dienst niet toe. Pas na de wettelijke termijn van 6 à 10 weken kan er, voor de gedupeerden, weer een nieuwe beschikking worden gemaakt. Dit zou op zijn vroegst dan neerkomen op begin februari 2014. Intussen ontstaat er voor deze mensen een bedreigende situatie, waarbij huis en haard verloren kunnen gaan. Op dit moment betreft het volgens onze kennis in totaliteit 5 gezinnen, inwonend in de gemeente Smallingerland. Zij worden bedreigd in hun bestaansrecht, waarbij ook kinderen betrokken zijn!

Alle andere betrokken mensen komen uit een andere regio dan Smallingerland. Wij ervaren meer onterechtheden vanuit de Sociale Dienst, die wij graag op uw verzoek nader toe willen lichten.

De politiek zou moeten weten wat de gemeentelijke Sociale Dienst doet met mensen, die hun positie willen verbeteren. Wij hebben de fractieleden van elke politieke partij dan ook deze mail toegestuurd, waaronder ook de Burgemeester en Wethouders.

We voegen graag ook onze pitch toe, om volledige informatie te delen over onze visie en doelstellingen ten aanzien van de school The Next Generation. Naast de werkgelegenheid die deze bijzondere school biedt, is ze voor een groeiend aantal thuiszittende leerplichtige jongeren een veilige, mooie nieuwe plek om opnieuw tot leren te komen!

In het kader van de participatie samenleving die onze koning voor ogen heeft en de perspectieven die deze school kan bieden, neemt TNG haar verantwoordelijkheid; aangemoedigd door een zeer groot aantal mensen die deze nood bij veel leerlingen en hun ouders erkennen. Helaas wordt het op dit moment ons onmogelijk gemaakt om iets te doen aan het grote maatschappelijke probleem van thuiszittende kinderen met een meerbegaafdheidsprofiel, waarmee wij een regio functie bedienen. Wij hebben hiervoor hulp nodig! Samen sta je tenslotte sterk.

Wij zouden het enorm waarderen als deze uitdagende situatie in de publiciteit zou komen middels een kort item bij Hart van Nederland. We benadrukken hierbij dat ons initiatief, onze kennis en ons voorwerk al op veel plaatsen in Nederland gewenst is en het behoud van onze school dus meer betekent voor Nederland dan alleen de plek in Drachten!

Aankomende donderdag 19 december om 15:00 uur zullen docenten en leerlingen en ouders van The Next Generation een wensboom, met daarin de wensen geschreven vanuit onze leerlingen, bij B&W van de gemeente Smallingerland aanbieden om bovenstaande onder hun aandacht te brengen.

Jullie zijn hier dus ook van harte welkom om dit vast te leggen!

Voor meer informatie kunt u mevrouw Lukretia Bressers-Tuinstra (06-31361984) of mevrouw Indi Hondema (06-22559930) benaderen. Zij zullen u graag te woord staan!

Even voorstellen: Democratische school "The next generation" from Earth Matters on Vimeo.


Geplaatst door Indi Hondema

Indi Hondema

Hi! Ik ben Indi Hondema, generatie 40-ers, en moeder van een heerlijk kind, net tiener! Na vele omzwervingen in andere landen, leidinggevende banen in de hotellerie en facility-services voelde ik bij terugkeer naar Friesland dat ik het onderwijs in wilde...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Indi HondemaLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

In 1970 hebben we in Amsterdam met anderhalve man en een stencilmachine de aanleg van een industriegebied kunnen voorkomen. Het kán dus wel!

Midas DekkersBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.