Pestaanpak: de Nederlandse methode

Pesten

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:5421
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Hayobol

Gekoppelde categorieen
Kinderen, Onderwijs en opvoeding

(Hayo Bol) Sinds dit jaar wordt er met subsidie van de overheid de Finse methode tegen pesten in den lande ingevoerd. Daar las ik kort geleden een stuk over op earth-matters. Maar weet je dat er sinds 2010 een groep actief is die zich de M5 groep noemt? Deze groep, opgericht door Lourens den Bakker pakt pesten op een andere manier aan die misschien wel effectiever is dan de methodes, crossing the line, geweldloze communicatie en de Finse methode.

M5 is een platform dat rust op 5 principes en handelingen om pesten aan te pakken. Dat zijn melden, meten, maatregelen, maatwerk en de menselijke maat. Het unieke van de M5 methode is de transparantie die wordt nagestreefd. Alles komt open en bloot te liggen. Op die manier worden de ‘soorten’ pesters voor de groep duidelijk en krijgen ze een duidelijke keus voorgelegd. Dit kan verregaande consequenties hebben, maar levert per saldo wel de gewenste gedragsverandering op. Deze gedragsverandering is in principe BLIJVEND.

Er zit in de methode zowel een aanpak als een zorg voor zowel slachtoffer als de dader. Die twee spelen namelijk een spel met twee kanten. Als je die kunt zien, zie je het kind achter zijn gedrag.

De M5 methode zet zoden aan de dijk. Iets wat we in Nederland goed kunnen gebruiken omdat de nood onder de gepeste scholieren steeds hoger lijkt te worden. De film Spijt zal hopelijk mee werken aan een grotere bewustwording van dit onderwerp want er kan wat aan gedaan worden.

5 basis principes en handelingen

Pestaanpaknl2 1 Melden: Ieder kind doet mee en meldt pesten als hij/zij dat meemaakt of ziet gebeuren. Grote voordeel is dat de dader niet er mee weg kan omdat er vaak meerdere kinderen zien en het melden. De pester zal onder de noemer ‘wie heeft mij verraden’ dit proberen in te dammen, maar hij heeft geen kans. Het is geen verraad maar een feit wat je ziet.

2 Meten: Omdat iedereen een veilige school wil waar je jezelf kunt ontplooien is het nodig dat er per maand bekend wordt gemaakt in een klas of in een hele school als dat nodig is, wie er gepest wordt, door wie en hoe. Daaruit volgt automatisch stap 3:

3 Maatregelen:
De tijd dat we Pietje bij ons roepen en zeggen: “Je hebt Klaasje in zijn buik geschopt en hem uitgescholden. Dat is niet aardig van jou, je krijgt straf en zal je dat nooit meer doen?” Ligt wel achter ons omdat dit niet meer zo werkt. Er moeten passende maatregelen komen in alle openheid. Bij voldoende meldingen wordt er na een week of vier, stil gestaan en mag de pestende scholier naar voren komen in de klas. Hem wordt voorgehouden ten overstaan van de hele groep wat hij heeft gedaan, met de vraag of hij daar iets aan wil veranderen. Met zijn negatieve gedrag zet hij zichzelf namelijk buiten de groep en hij probeert hetzelfde te bewerkstelligen met anderen, door deze te gaan pesten.
De houding ten opzichte van de pester is frontaal confronterend en zichtbaar voor de hele groep. Gebleken is dat bij veel pesters hierdoor een knopje omgaat. Men wil zichzelf veranderen onder druk van de groep, niet omdat de meester of straf hem dat oplegt.

4 Maatwerk: Wat staat beschreven onder 3 is elke keer weer op accenten anders. De lijn blijft dezelfde maar de situatie is natuurlijk bij niemand gelijk. Zo pesten jongens anders dan meisjes en ontstaat er ook verschil in de lagere en in de hogere klassen.

5 Menselijk: De menselijke maat is de factor die samen met de docent wordt bewaakt en uitgevoerd. Overigens alle 5 de stappen kunnen alleen in goed overleg met de leraar worden gedaan. Die doet het meest uitvoerende werk. De M5 coach coördineert en geeft de aanzet.

Pesten is geheim
Pestaanpaknl1Pesten gebeurt vaak in het geniep en meestal is degene die gepest wordt uiteindelijk de klos en verwijderd zichzelf van school. Op zijn nieuwe school loopt hij door afwijkend gedrag een grote kans opnieuw gepest te worden. M5 draait dit principe om. Niet de gepeste leerling maar de pestende scholier moet van school af als deze zijn gedrag niet aanpast. Onderstaand plaatje geeft dit mooi weer. De hoofdpester heeft in het algemeen een hoge status. Iedereen kijkt naar haar op en zij (of hij) maakt nauwelijks vuile handen. Het zijn de adjudanten die het vuile werk opknappen. Opvallend is dat 40% zich afzijdig houdt en er liever niets mee te maken heeft. Slechts 10% is moedig genoeg om zich te verweren en de gepeste leerlingen te ondersteunen.

Via een anoniem meldsysteem waarin het onmogelijk is om mee te frauderen, wordt de grote groep buitenstaanders geactiveerd om te melden wat zij zien. Zo komt de hoofdpester in beeld. Uit de inmiddels opgedane ervaring blijkt dat de mede pesters en de impuls pesters sneller van gedrag veranderen dan de hoofdpester. Hierdoor kan het nodig zijn dat een M5 programma langer duurt dan 3 maanden. De hoofdpesters zijn de echte diehards en in potentie ook degenen die op latere leeftijd soort gelijk onheil om zich heen verspreiden als ze niet echt worden aangepakt.

In het M5 systeem hebben ze geen kans. Vroeg of laat komen ze voor de keus, weggaan of veranderen. Als ze weg gaan krijgt de volgende school wel hun dossier mee. Het draait om het feit dat de opgebouwde status wordt afgepakt en dat betekent dat ze niet zomaar ergens anders opnieuw kunnen beginnen.

Zelfbeeld
Je zou kunnen zeggen dat de structurele slachtoffers een laag zelfbeeld hebben en de hoofdpester een heel hoog zelfbeeld. Het zijn echter twee kanten van dezelfde medaille. Beide groepen hebben therapeutisch hulp nodig. M5 gebruikt hiervoor standaard EFT therapeuten voor. Iets wat ik al jarenlang toepas in de praktijk en van harte aanbeveel voor iedereen. Een slachtoffer laat zich makkelijker behandelen met EFT dan de hoofdpester maar toch blijkt dat als de hoofdpester geraakt kan worden op zijn gevoeligheden, er voor hem dezelfde soort hulp en verbetering mogelijk is.

Heel vaak komt dan het eigen verhaal naar voren en heel vaak is de pester eens zelf gepest of erger; onderdrukt. Aan de basis hiervan staan een aantal gebeurtenissen waarin het gevoel van eigenwaarde een flinke deuk oploopt. Dit verlies aan eigendunk moet gecompenseerd worden, waardoor het zelf respect al snel in het geding raakt. Vindt er verlies plaats door trauma van het zelf respect dan maakt het vervolgens niet meer uit. Met het verminderen van de waardigheid en het zelfrespect vermindert ook de innerlijke stem van het geweten en wordt vervangen door hardheid en wraak gevoel.

Het geweten van jongeren gaan het pad op richting crimineel gedrag na verlies van zelfrespect en waardigheid. EFT kan dit weer herstellen. Uiteindelijk vermindert dat de gevoelens van verlies, het trauma en de persoonlijke pijn die iemand heeft opgedaan vroeg in zijn leven. Pas dan is er weer ruimte om proactief te gaan denken

Dit mogelijke traject achter de pest aanpak aan, maakt het programma van M5 compleet. Het kent geen verliezers. Het brengt de saamhorigheid terug en het gezamenlijk doel van een klas wordt weer zichtbaar. Je zit tenslotte op school om iets leren door het te ervaren, als voorbereiding op een vrij leven in een maatschappij vol met voetangels, verleidingen en klemmen.

Aan een aangepast systeem voor het voortgezet onderwijs wordt nog hard gesleuteld. Wie meer wil weten of contact met M5 wil kijkt op www.pestaanpak.nl


Geplaatst door Hayo Bol

Hayo Bol

Ik ben inmiddels 20 jaar natuurgeneeskundig therapeut/ lifecoach en geef lezingen over verschillende onderwerpen mbt gezondheid. Daarnaast geef ik les aan collega therapeuten en therapeuten in opleiding over voeding/elektrosmog/natuurgeneeskunde bij verschillende instellingen zoals de Ortho Health Foundation, Floww Intl, Lightwave en Bemer...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Hayo BolLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Verbondenheid in communicatie is de grootste "vorm" van waarachtige spiritualiteit

Martijn van StaverenBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.