MeCards4Kids: creatief proces voor kinderen om zichzelf te uiten en ontdekken

MeCards4Kids

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:3715
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:A3 Boeken

Gekoppelde categorieen
Onderwijs en opvoeding, Boeken

(A3 boeken) In 2005 kreeg Nancy Weiss het boek over SoulCollage® van Seena B. Frost in handen. In een adem las ze het uit en de volgende dag had ze haar eerste kaart gemaakt. Ze is ervan overtuigd dat haar leven er heel anders had uitgezien, wanneer ze als kind al dit creatieve proces om jezelf te uiten had gekend. Daarom ontwikkelde ze een versie voor kinderen onder de naam MeCards4Kids™ en is het haar missie zo veel mogelijk kinderen ermee te laten kennismaken.

Al bijna haar hele leven is de Amerikaanse psychotherapeut en spiritueel coach Nancy Weiss gefascineerd door symbolen. Haar dromen zijn een constante bron van inspiratie voor haar spirituele en creatieve expressie. Al op jonge leeftijd hield ze een dagboek bij, tekende ze mandala’s, maakte ze collages en schreef ze gedichten. Tien jaar geleden maakte ze kennis met SoulCollage®, een proces dat is ontwikkeld door Seena B. Frost. “Toen ik het boek las, voelde ik het diep in mij resoneren. Het was alsof ik in mijn eigen spiegel keek”, legt Nancy uit. “Het beeld voor mijn eerste kaart, de Bronkaart, kwam meteen de eerstvolgende nacht in een droom tot mij en ook veel andere kaarten kreeg ik op die manier aangereikt. SoulCollage blijkt voor mij een heel natuurlijke en passende ‘stem’ te zijn. De kennismaking met dit proces zorgde meteen voor een verschil in mijn leven. Het is een waardevolle en krachtige manier om mijn innerlijke wereld te eren, een veilige manier om in contact te komen met dieper gelegen delen van mijzelf.”

Helend
Zoals de naam al doet vermoeden wordt bij SoulCollage gewerkt met de collagetechniek. Met plaatjes die je intuïtief kiest, maak je een collage op een kaart. Elke kaart staat voor een aspect van je ziel en in de loop der tijd bouw je een eigen verzameling zielenkaarten op. Nancy ziet zichzelf als een voortdurend veranderende collage: “Ik probeer altijd wijs te worden uit al die verschillende aspecten van mijzelf. Ze veranderen voortdurend en ik verander mee. Ik ben een collage van zielsaspecten die er steeds anders uitziet. Hoe meer ik die aspecten van mezelf onder ogen zie en de dialoog ermee aanga, hoe meer ik mijn ware aard ontdek en integratie ervaar. De grote kracht van SoulCollage is haar helende werking.”

Inmiddels heeft Nancy meer dan tweehonderd kaarten gemaakt. Ze heeft zo haar eigen stijl ontwikkeld doordat ze met haar dromen werkt, niet-figuratieve beelden gebruikt en er gedichten bij schrijft. “Deze kaarten zijn mijn metgezellen. Er zijn maar weinig dagen dat ik ze niet raadpleeg. Ik gebruik ze onder meer in mijn meditaties. Ik draag ze bij me – fysiek of in mijn geestesoog. Door SoulCollage kan ik me ontplooien. SoulCollage verrijkt en verdiept me.”

Samen met anderen
SoulCollage is een nog krachtiger proces wanneer je samen met anderen kaarten maakt en ze met elkaar deelt. Nancy begeleidt sinds 2006 groepen en ook in haar psychotherapiepraktijk zet ze regelmatig SoulCollage in. Ze vindt het geweldig te zien hoe mensen dan toegang krijgen tot hun innerlijke rijkdom. “Als psychotherapeut en spiritueel coach heb ik altijd creatieve werkvormen ingezet om mensen zicht te geven op onbewuste aspecten die wonen in onder meer dromen en spontane uitingen. Door het creatieve proces kunnen we delen van onszelf die niet zijn ontwikkeld of erkend in ons bewustzijn brengen. De collagetechniek is heel waardevol, omdat deze techniek een metafoor biedt voor heling door de integratie van ongelijksoortige delen. Een van mijn cliënten verwoordde het zo: ‘In de mate waarin ik de meest subtiele en weggestopte delen van mijzelf ken, kan ik mezelf heel maken. Ik kan me geen betere manier van heelwording voorstellen dan door het maken van collages en het schrijven naar aanleiding van die collages.” Mijn cliënte heeft vijftig collages en gedichten gemaakt die haar therapie hebben ondersteund, omdat ze daardoor dieper in haar archetypische veld kon komen.”
Nancy ervaart dagelijks dat SoulCollage helpt bij therapieën gericht op integratie en individuatie door zelfbewustzijn en zelfacceptatie. Dit komt doordat je bij SoulCollage jouw intuïtie aanspreekt en er veel energie en inzichten vrijkomen. Ze vindt het ook een voordeel dat mensen de kaart die ze hebben gemaakt tijdens een sessie mee naar huis kunnen nemen en later opnieuw als anker voor nieuwe inzichten, gedragingen en bewustwordingen kunnen gebruiken.

Bevrijdend
Al meteen voelde Nancy de behoefte om ook kinderen te laten kennismaken met SoulCollage. Ze was zelf een verlegen en naar binnen gericht kind. Haar leven had er vast heel anders uitgezien als ze zich toen beter had kunnen uiten, meent ze stellig. “Collages geven omstandigheden en gevoelens weer die de meeste kinderen niet kunnen tekenen. Hun collages vertellen dus hun eigen unieke verhaal. Het is voor kinderen enorm bevrijdend als ze zich realiseren dat ze de emoties die ze zo lang hebben verborgen uit angst om te worden uitgelachen of veroordeeld mogen uiten.”
Als psychotherapeut weet ze heel goed welke behoeften kinderen hebben en ze wilde een SoulCollage versie voor kinderen maken die aan deze behoeften tegemoetkomt en een veilige omgeving biedt waarin kinderen zich kunnen uiten en empathie kunnen ontwikkelen. Ze wilde ook dat de kinderen er plezier aan beleven en dat het pedagogisch verantwoord is: “Ik had voor ogen dat de kinderen op een veilige manier kunnen reizen naar de diepste regionen van hun onbewuste door middel van spel en kunst.”

Ontwikkeling in de klas
In haar praktijk werkt Nancy veel met kinderen, maar voor de ontwikkeling van de kinderversie was ze op zoek naar een grote groep kinderen in een meer constante omgeving. Juist in die tijd nam Jane Raphael deel aan een serie workshops die Nancy begeleidde. Toen ze hoorde dat Jane les gaf aan een klas met kinderen in verschillende leeftijdsgroepen, vroeg ze of ze als vrijwilliger in die klas het SoulCollage proces mocht aanpassen voor kinderen. Maandelijks begeleidden ze sessies waarin de kinderen werkten met de collagetechniek en gedichten aan de hand van hun sociaal-emotionele en andere ervaringen. In drie jaar tijd ontstond zo MeCards4Kids. Tijdens elke sessie maakten de kinderen collages door plaatjes te plakken op kartonnen kaarten. Daarna maakten ze een gedicht bij de kaart aan de hand van een aantal open zinnen, waardoor ze multidimensionaal verslag deden over wie ze zijn. Na elke sessie scande Nancy de collages in, typte de gedichten uit en plakte ze achterop de kaarten voordat ze deze weer teruggaf aan de kinderen. De meeste kinderen maakten tussen de tien en dertig MeCards (in Nederland noemen we het zelfiekaarten) in de jaren dat ze bij Jane in de klas zaten. Nancy kijkt met veel plezier terug op deze ontwikkelingsperiode: “Het plezier van de kinderen in het proces was voelbaar. Hun focus en intentie raakten me diep. En ik was niet de enige die werd geraakt. Alle volwassenen die erbij waren – hulpkrachten, vrijwilligers, ouders en grootouders – voelden hetzelfde. Jane vertelde me dat de maandelijkse sessies een geschenk van mij aan de kinderen waren. Ik ben erg dankbaar dat ze me de ruimte en gelegenheid gaf dit proces te ontwikkelen, waardoor het nu wereldwijd beschikbaar is voor kinderen.”

Begeleiding door volwassenen
MeCards4Kids speelt in op de unieke ontwikkelingsbehoeften van kinderen, die onder meer worden bepaald door hun intellectuele en emotionele rijpheid, gezinsomstandigheden en het vermogen zich te concentreren. Volwassenen die dit proces begeleiden, moeten hiermee rekening houden. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze ervoor moeten zorgen dat er volop stickers, sterretjes, glitters en plaatjes van baby’s, dieren, natuur en snoep beschikbaar zijn, want daar zijn kinderen gek op. Het gedicht dat begint met “Ik ben…” is een wezenlijk onderdeel van MeCards4Kids. Doordat er wordt gewerkt met open zinnen ligt de focus automatisch op de zintuiglijke ervaringen.

De aanwezigheid van een volwassen notulist is een wezenlijk onderdeel van het proces, geeft Nancy aan: “Doordat ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun schrijfvaardigheid kunnen de kinderen helemaal in hun collage duiken. Bovendien geeft een persoonlijke notulist hen het gevoel dat ze bijzonder zijn, want er wordt precies opgeschreven wat ze zeggen. Geen correctie. Geen oordeel. Het is heel bijzonder om zo te worden gezien door een ander! Overigens heeft een persoonlijke notulist dit effect ook bij volwassenen tijdens een SoulCollage sessie. Zowel MeCards4Kids als SoulCollage gaat uit van de kracht van intuïtie en verbeelding bij het creëren van vertellingen die aspecten van jezelf belichten. Bij beide wordt gebruikgemaakt van kaarten van het formaat 12,7 x 20,4 cm, omdat dit volwassenen en kinderen dwingt zich energetisch te beperken.”

Waarvoor…
Mocht het nog niet duidelijk zijn: Nancy is heel enthousiast over wat er met MeCards4Kids allemaal mogelijk is. Gevraagd naar voorbeelden uit de praktijk komt er een hele stortvloed los, waarvan we er enkele uitpikken. Met MeCards4Kids kunnen kinderen bijvoorbeeld het antwoord vinden op vragen als ‘Hoe word ik een mens?’, ‘Hoe kan ik met respect en zelfcompassie omgaan met mijn gevoelens van klein zijn en tegelijkertijd mijn sterke kanten en talenten waarderen?’
Kinderen kunnen er spelenderwijs levensvraagstukken mee oplossen en dat gaat vaak zeker zo goed als met therapie. Het proces helpt kinderen een stem te geven aan het ‘geheel’ dat ze zijn: hun gevoelens die ze nooit eerder hebben uitgesproken, hun dromen, hun fantasieën. Een achtjarig meisje vertelde Nancy een keer: “Ik ben verlegen en houd mijn gevoelens voor mezelf. Ik ben een groter persoon met mijn kaarten en op andere momenten ben ik meer met mezelf opgesloten.”

Kinderen leren ook te benoemen wat ze ervaren: ‘Ik ben krachtig’, ‘Ik ben klein, maar sterk’, ‘Ik ben een liefdevol persoon’, ‘Ik ben dankbaar voor de zon’, ‘Ik ben gelukkig’, ‘Ik ben verdrietig’, ‘Ik ben bang voor monsters, maar ik zeg tegen ze dat ze me niet bang maken’, ‘Ik ben verdwaald in het bos, maar ik zal iedereen redden want ik ben een superheld’. Op deze manier ontwikkelen kinderen hun karakter en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden in zichzelf.

“Ik vind het zo mooi dat kinderen in de loop der tijd een goed beeld van hun eigen unieke kwaliteiten krijgen, doordat bepaalde thema’s en creatieve stijlen steeds terugkomen”, vertelt Nancy enthousiast. “Op deze manier ontwikkelen ze een stabiel zelfbeeld. Zo was er een jongetje dat al als peuter plaatjes van wereldzeeën in zijn kaarten gebruikt en toen hij acht jaar was, noemde hij zichzelf trots een beschermer van de oceanen en het milieu. Een meisje dat moeite had met lezen en schrijven maakte prachtige kaarten, waardoor duidelijk werd dat ze een groot visueel en artistiek talent heeft. Hierdoor kreeg ze meer zelfvertrouwen.”
Een ouder schreef Nancy: “Ik vind het ongelooflijk waardevol, want ik krijg zo in de gaten wat er in mijn kinderen omgaat.” Met deze reactie was ze zeer verguld.

Vele toepassingsmogelijkheden
Nadat ze MeCards4Kids had ontwikkeld en had gemerkt hoe geweldig kinderen het vinden, vond Nancy het hoog tijd om nog veel meer kinderen ermee te laten kennismaken. Daarom schreef ze er een boek over, waarin kinderen vertellen hoe je zelfiekaarten kunt maken. De idee is dat iedereen die kinderen heeft of met kinderen werkt het boek kan gebruiken: ouders, grootouders, leerkrachten, groepsleiders, therapeuten, SoulCollage facilitators, etc. In het onderwijs kan het boek worden gebruikt om MeCards4Kids op te nemen in het lesprogramma of in te zetten bij kunst- of schrijfprojecten. Buiten het klaslokaal kan met MeCards4Kids worden gewerkt door kinderen én volwassenen, bijvoorbeeld in zelfhulpgroepen, op kerkbijeenkomsten, verjaarspartijtjes, zomerkampen en buitenschoolse opvang. Of gewoon thuis aan de keukentafel. Gezinnen hebben gemerkt dat hun leven is verrijkt door wat ze over zichzelf en hun familieleden ontdekten. Nancy noemt het een alchemistisch proces, omdat het niet alleen de kinderen transformeert maar ook degenen die het voorrecht hebben hen te begeleiden in hun creatieve expressie.

MeCards4Kids™ Zelfiekaarten maak je zo!
Nancy Weiss en Jane Raphael, ISBN 978 94 91557 25 5


Geplaatst door A3boeken

A3boeken

A3 boeken is opgericht in 2004 door Adrie Beyen. Het fonds is te vangen onder de paraplu van oude wijsheden, nieuwe inzichten en leven met de natuur. Oftewel A3 boeken geeft boeken en kaartspellen uit over spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, sjamanisme, leven en dood, cultuurhistorie, astrologie, (natuur)religies, natuurbeleving en (dagboek)schrijven...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van A3boekenLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

Trinity: "Mijn naam is Trinity" Neo: "Dé Trinity? Die de database van de IRS heeft gekraakt?" Trinity: "Dat is een hele tijd geleden" Neo: "Jezus" Trinity: "Wat is er?" Neo: "Niks, ik dacht dat je een man was" Trinity: "Dat denken de meeste mannen"

Fragment uit the MatrixBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.