Vertrouwen hebben kan verrassend zijn...

Charlotte Korbee1

Klik op de foto voor een
vermelding van de copyrights

Taal:Taal
Views:10155
Ingevoerd:
Geplaatst door:
Bron:Earth Matters

Gekoppelde categorieen
Bewustzijn, Sjamanisme en natuurvolken, Inspiratie, Eigen producties

(Earth Matters | door Marianne Jaspar) Telkens wanneer je ervaart bij vertrouwen vanuit je hart: “het komt goed”, ook al was de uitslag niet te voorspellen of de door jou gewenste, dan verrast het leven je.

Charlotte Korbee heeft dat vertrouwen opgebouwd. Ze wandelde een levensweg vanuit het onderwijs, waar kennis en verstand, wetten regels en verantwoording vrijwel alles bepaalde. Ze voelde “er moet meer evenwicht komen tussen mannelijke en vrouwelijke energie”. Ze wist ook dat het belangrijk is die visie niet alleen te belijden maar ook uit te voeren. Ze ging er helemaal voor. Systemen aanpassen, lesgeven aan schoolleiders, vrouwen selecteren, vrouwen trainen, stimuleren en klaarmaken voor hogere posities. Selectieprocessen op kwaliteit richten, ontdoen van vooroordeel. Ze deed dat niet alleen, maar met een stimulerende groep mensen. Een tijd lang ging dat goed, maar uiteindelijk zakte het toch weg. Steeds meer vrouwen gingen er uit, of werden er uit gewerkt…. dit lukte niet langs de normale weg.

Om zich te heroriënteren en “fris terug te komen”kreeg ze twee “sabbatical” maanden, ze koos voor:

  • Ruimte en heroriëntatie bij het “Schumacher college” in Devon Engeland. Het verrijkte haar levensoriëntatie. Arne Naess, de bekende Noorse filosoof in de logica en grondlegger van de Ecofilosofie, droeg daar een groot deel aan bij. Arne Naees was een uitermate boeiend en veelzijdig persoon, hij stimuleerde mensen o.a. zich meer bewust te zijn van de beslissende rol die emoties spelen t.a.v. gedachten en acties van mensen. Hij kon echt alles via de mind vertalen. De saamhorigheid was er tastbaar en inspirerend. Er sprong een vonk over met de boodschap: er zijn meer van deze inspirerende hoger onderwijsinstellingen nodig!
  • Aansluitend ging Charlotte naar een Zen Klooster in Amerika, voor een retraite van 6 weken in stilte. Het werd haar duidelijk dat er een diepere laag aangesproken moet worden, zowel bij haarzelf als ook bij anderen. Ze bestudeerde Ecology and Spirituality , en Global Education, filosofie, en … voor haar zo belangrijk, hoe daar naar te leven. 

Deze “sabbatical” maanden van veiligheid in een goede groep, van inspiratie en van nieuwe buitenlandse impulsen, stimuleerden een steeds sneller en dieper leerproces. Ze leerde haar eigen rol verder te verhelderen: persoonlijke verdieping / leren + opleiden + steunen, in het onderwijs! 
Weer terug werkte ze in allerlei verbanden aan “heelwording”, verdiepende sabbaticals voor schoolleiders en onderwijsgevenden, er werd veel goeds opgebouwd en eigenlijk was haar taak daarmee afgerond, want die lag niet in het handhaven.
Ze verliet dus het onderwijs en ging niet meer regulier aan het werk, er kwam ruimte …
Haar echtgenoot stelde haar voor, aandacht te gaan geven aan dingen waar haart hart naar uitging en hoewel het even onwennig was om niet meer te “werken” aanvaardde ze deze kans in dankbaarheid. Ze zei ja tegen de deze nieuwe weg!

De wereld lag open en er begon iets te bloeien. In 1998 werd er een stichting opgericht “Shapers of Education” met verschillende doelen en activiteiten: voor onderwijs, voor congressen, community, en communiceren in zielentaal. De ”Shapers” werden gestimuleerd door internationale conferenties waar de inspiratie overweldigend was (zoals World peace – Inner Peace, Didaktiek van Stilte. Tekort en Teveel van ons Voortgezet Onderwijs, Heart and Soul of Learning/Leren met Hart en Ziel, Soul in Education) 

Vanuit die inspiratie ontstond een meerjarige leergang voor mensen die ‘voor de groep staan’: Consciousness Facilitator, met Altazar Rossiter als inspirator. Een ervaringsbenadering waarin deelnemers zich innerlijk zodanig ‘opruimen’ dat ze geschikt raken om ook voor anderen ruimte te faciliteren – of ze dat nu als beroep doen of gewoon als medemens.

En vanuit een verder toenemend vertrouwen ging alles stromen: het milieu, prachtige mensen ontmoeten (zoals Robert Muller, Dadi Janki, Irene van Lippe, Rupert Sheldrake, Diana Schumacher, Satish Kumar, Mare Cromwell, Lynne Twist, Ravi Ravindra) en deze inspirators ook beschikbaar maken voor anderen.
Na een 5 jaren avontuur met een vernieuwingsschool voor Voortgezet Onderwijs (DiscoverI) en het opzetten van een ontmoetingspunt voor wijsheidsbenaderingen (Eeuwig) in Zwolle is Charlotte gevraagd voor het bestuur van Stichting “Seven Generations”. Deze mensen zijn sterk verbonden met indianen die de diepe gronden van hun traditie nog eren, terwijl ze volledig in het moderne leven staan. “For the good of all, to support all life, now and for the next Seven Generations” is het leidend motto bij elke keuze.

Ze hoopt binnenkort Peter Merry te ontmoeten, van The Wisdom University (Universiteit zonder gebouw) Ze wil leren en doorvoelen hoe inspirators reageren bij wanhoop over hoe dingen misgaan, en hoe ze deze naar kracht en actie om zetten, acties die voor hun eigen gevoel, voor de verbinding met de aarde en voor het universum kloppen. (De “Despair&Empower”benadering van Joanna Macy en het werk in de Council of All Beings). Charlotte’s levenswoorden bleken inspiratie en vertrouwen te zijn. Zo loopt in haar leven het een over in het ander, en “toevallig” komen ook de juiste mensen op haar pad. Er ontstaat een mooi visioen.

In juni 2012 (en straks ook in juni 2013) was de Wisdom Gathering op een open veld aan de rivier in Dalfsen, met het thema “Dankbaarheid”. Waar oude en jonge mensen bijeenkomen, waar je kan leren van de oorspronkelijke tradities, de “Elders”. Waar onverklaarbaar mooie dingen gebeuren, die je niet kunt organiseren, maar die als het ware ergens in het universum geregisseerd worden. Een kind van 3 dat tijdens een grootmoeder-ceremonie spontaan naar de microfoon komt en zegt: “ik wil een liedje voor lullie (sic)zingen “ en dan iedereen tot tranen roert met ‘pray for the children, peace for the child, love for the inner child, freedom for the child’…. Een onverklaarbaar 4 feathers wolkenschilderij tijdens een 4 volkerenceremonie van de Toltec grandfather ... Zwaluwen die de hele dag tussen de mensen doorvliegen, terwijl de insecten in hogere lagen vliegen … Roofvogels die rond cirkelen … Een hertenmoeder met een jong die gewoon langskomt … Een ooievaar die de start markeerde door te blijven staan … Maar ook een imposant onweer, waarbij de bliksem op 800 m. insloeg en brand veroorzaakte, maar waarvan de lucht letterlijk en de atmosfeer figuurlijk helder werd, een soort cleaning die ook mensen opende ”… En niet op de laatste plaats ” the Wisdomkeepers” zo inspirerend, gewoon, hier en nu en uitgebalanceerd, zo helemaal community….

Dit alles gaf een gevoel “dit wordt aangestuurd, alles klopt daarvoor paste dankbaarheid!

In de nabije toekomst zien ze met “Seven Generations” een open landschapsmonument ontstaan, á la Avebury (Engeland): een steencirkel waarin een kleinere cirkel, met een dijk en een gracht, een kring van 52 stenen / monumenten, en 4 bomen; het wordt een plaats waar je dankbaarheid brengt, raad kan vragen en antwoord krijgt, in spirituele zin….

En dan het visioen, een samenleving gaan vormen met een gezondheids- en onderwijscentrum op een inspirerend stukje aarde aan de rivier, met woningen, een school, tuinen, water, met aandacht, compassie, liefde vrede en verscheidenheid in ieder zijn eigenheid, jong en oud …. Daaraan werken geeft energie en enthousiasme in het hart.

Charlotte is vol vertrouwen in een nieuwe kleine en grotere wereld, juist omdat er “diep in ons, op een ander niveau” meegedacht wordt en mogelijkheden blijken te ontstaan: een boeiende toekomst waar ze vertrouwen in heeft en dankbaar voor is ….

Marianne Jaspar

Bron: earth-Matters.nl


Geplaatst door Marianne Jaspar

Marianne Jaspar

Mijn “zijn” interesseert zich voor dit leven hier op aarde … wat wil ik hier wil doen …
Dat betekende al van jongs af aan veel kijken, luisteren en denken. Opgegroeid in het zuiden kreeg ik via allerlei Katholieke instanties en mensen waardevolle verhalen mee over liefde, aandacht voor mensen, en van bezit delen...


Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Marianne JasparLaatste artikelen in deze categorie


Lees alle artikelen in deze categorie


Dit artikel delen

Print artikelArtikel als PDF

Tip iemand over dit artikel:


Quote

I never know what the next lesson is going to be, because we’re not supposed to know; we’re supposed to trust ourselves to discover it.

-- Melody BeattieBij de verkeerde Earth Matters belandt? Klik op onderstaand logo om naar Earth Events te gaan.